Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.2022.


Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
278/2008 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Zrušovací ustanovení §2

Účinnost §3

Příloha č. 1 - Obsahové náplně živností řemeslných

Příloha č. 2 - Obsahové náplně živností vázaných

Příloha č. 3 - Obsahové náplně živností koncesovaných

Příloha č. 4 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností

Nález Ústavního soudu - č. 274/2022 Sb.

INFORMACE

278
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 23. xxxxxxxx 2008
o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx nařizuje xxxxx §73a xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 130/2008 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řemeslných, které xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vázaných, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koncesovaných, xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx nařízení.

§2

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 491/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 469/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx náplně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 100/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 140/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx živností xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxx x. 469/2000 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 491/2004 Xx.

4. Xxxxxxxx vlády č. 324/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 140/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Účinnost

Toto nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:
x x. Xxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:
Xxx. Říman x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Sb.

Obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x uzenářství

Mlékárenství

Mlynářství

Pekařství, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kůží x kožešin

Aplikace, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx gumárenských směsí

Zpracování xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, smaltérství

Výroba, instalace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x klenotnictví

Truhlářství, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x opravy xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx elektrických xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx chladicích zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, opravy, revize x zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plyny

Montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx na plyny

Montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx zdvihacích zařízení

Izolatérství

Malířství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx karoserií

Kamnářství

Opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx, kadeřnictví

Barvení x xxxxxxxx úprava xxxxxxxx

Xxxxxxx x praní xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, porcování, balení x xxxxxxxxxx masa xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jatečních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravami. Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx střev xxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x zpracování xxxxx, včetně výroby xxxxxxxxxx, konzerv, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nich. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx x nich. Prodej x porcování kuchyňsky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxx související xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (chléb, xxxxxx, xxxxxxx, křen, xxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxx (pivo, xxxxxxxxxxxxx nápoje), xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxxxxx, x xxx xx provozována xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx mléčných výrobků x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx tekutého x xxxxxxxxxx, sušeného a xxxxxxxxxxx, smetany, másla, xxxx, tvarohů, kysaných xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zmrzlinových xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, syrovátky x mléčných krmných xxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx mléka. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (koktejly, xxxxxxxxx, xxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnost. Xxxxxxx xxxxxxxx krmných směsí.

Mlynářství

Přejímka, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem) xxxxx na xxxxx x xxxxx mlýnské xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, fortifikované xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vločky, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx) x jejich xxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x směsí na xxxx mouky.

Pekařství, cukrářství

Přejímka, xxxxxxxxxx x příprava xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx, jejich xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, sušením, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx (xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sypáním, poléváním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx) pekařských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx vyrábět xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, expandované x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rovněž xxx xxxxxxxxx cukrářské a xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, x níž xx xxxxxxxxxxx předmětná živnost.

Pivovarnictví x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx x biologických xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Výroba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx - xxxxxxxx sladovnického ječmene, xxxxxxx, xxxxxxx, ošetřování, xxxxxx, klíčení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx úprava xxxxx. Xxxxxx xxxx - xxxxxxxxx sladu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, scezování xxxxxxx, xxxxxxxxx, čiření a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, dokvašování x xxxxxxxxx sklepích (xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvašení x xxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx piva. Xxxxxx nápojů na xxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx. součástí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx

Xxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxx xxxxx druhů xxxx (xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, vepřovic, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx fyzikálně-chemickým xxxxxxxxx a mechanickým xxxxxxxx zpracování spočívajícím x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, činění, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxx barvení a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, seřezávání, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, seřezávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x barvení výrobků x xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ortopedické xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx obuv, zhotovení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úpravy kopyt, xxxxxx, zkoušky, xxxxxx x xxxxxx ortopedické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aplikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx užitkových xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x den xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprávku. Xxxxxxxx x leptání skla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytváření krycích xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx skel xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, barevných x přejímaných x xxxxxxxxx reliefů xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skel xxxxxxxxxxxxxxx xx olovnatých xxxxxxx xxxx, zabarvování xxxxxxx xxxx listry x lazurami, nanášení xxxxxxxx smaltu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pecích a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí, pogumování, xxxxxxxx x tažení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Přípravné, xxxxxxxxx, obráběcí, vulkanizační, xxxxxxxx x klasifikační xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx dopravních xxxx, xxxxx x xxxxxxx, výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pogumování různých xxxx x součástí.

V xxxxx xxxxxxxx lze xxxx provádět přípravu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, výztužných patek x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx gumárenských xxxxx. Oprava pneumatik x dalších gumárenských xxxxxxx studenou xxxxxx. Xxxxxxxxxxx výrobků z xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx kamene

Kamenické xxxxx, x výjimkou činností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, štípáním, xxxxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údržba a xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx, zhotovování xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx x spárování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx slohových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx konstrukčních xxxxxxxxxx x slohových xxxxxxx xxx obnově xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx kamenem (exteriérů, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx výrobě xxxxxxx z železných x neželezných xxxx x xxxxxx slitin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jader x xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx kovových forem x kokil xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx lití. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx, údržba xxxxxxxxxxxxx technologických agregátů. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx povrchových xxx x xxxxxx odlitků xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx technologiemi. Xxxxxxx xxxxxxxxxx odlitků, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx modelů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx pryskyřic, XXX x sádry, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pískových xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odlitků, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povrchové xxxxxx xxxxxxx nanášením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povlaků xxxxxxx technologiemi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx technologiemi xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxx x plastů x xxxxxxxxxx operacemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx dřevěných maket x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, podkovářství

Odborné práce xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků ručním xxxx xxxxxxxx kováním, xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, válcování x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx z oceli xxxx xxxxxxxxxxx kovů x xxxxxx slitin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx per x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, výpalků x svařenců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx podkov x xxxxxxxxx xxxx.

X rámci xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výronků, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx montážní x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svařování, xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ovcí, xxx x špárků xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strojích, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálů (xxxxxxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výroby součástí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx materiálu xx studena (xxxxxxxxx xxxxxx) včetně povrchové xxxxxxx xxxxxxxxx výrobku.

Zámečnictví, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx práce xxxxxxxx xx zhotovování součástí x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx x jednoduchým xxxxxxxx obráběním, montážní x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, údržbě x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vázané xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, montáž, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zámečnických výrobků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dílů a xxxxxxx ve xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, dohotovování, xxxxxxxxxxx, xxxxxx a seřizování xxxxxxx x tvářecích xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přípravků, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx technologiemi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plastů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrábění.

V xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pro xxxxxx a opravy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kovů xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zpracování xxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx. Xxxx technologie opracování xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx). Práce xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx humánní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, seřizování, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x elektrochemická xxxxxx xxxxxxx součástí xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mořením, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, fosfátováním a xxxxxxxxxxx (chromování, mědění, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx. Příprava xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx suspenzí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kovové díly, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx máčení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx povlaku xx xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx povrchu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technikami jako xxxxxxxxx přes xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x strojní xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx polotovarů, dílů x výrobků na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povrchu x žárové nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů. Xxxxxxxx způsoby povrchové xxxxxxx výrobků laky, xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, opravy, instalace, xxxxxxxxx, zapojování a xxxxxxxx nevyhrazených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přístrojů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, transformátorů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, elektrických xxxxxx světla, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, přičemž xxx x zařízení xxxxxxxxx xx střídavém xxxxxx xxxxxx xxx 50 X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 75 X. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebičů xxx xxxxxxxxx. Výroba x xxxxxx elektrických xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx silnoproudých xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx revizí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zařízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, lékařské x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxx, připojovaných xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx instalace, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxx, xxxxxx demontáží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, údržba x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx informací xxxxxxxxxx druhu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vln. Xxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx a dálkových xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kabelových xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pobočkové, zařízení xxx xxxxxxx xxx' xxxxxxxxxxxxx služeb), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (analogová, digitální), xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x digitální včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (telefonní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, karty xxxxxx, xxxxxxxx), kabelové xxxxxxx xxx jednosměrné xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx signálu (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, telekomunikační xxxxxxxx rozvody), rádiová xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání (xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x amplitudovou xxxxxxxx, XX xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozhlasová xxxxxxxx, xxxxxxx systémy, xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx distribučního systému), xxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, komunikátory xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanice, xxxxxxx přenosová zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání xxxxx, rádiové vysílače xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x analogového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Opravy a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx provádět xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 50 V xxxx stejnosměrném xxxxxx xxxxxx xxx 75 X, xxxxxx, úpravy x výměny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podskupin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx časoměrných xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x seřizování xxxxxxxxxx xxxxxx x výroba, xxxxxx, úpravy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obráběním.

V xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx provádět výměnu xxxxxxxxxx xxxx, řemínků, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx prodej barometrů x vlhkoměrů xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx z xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x opravy šperků, xxxxxxx x drobných xxxxxxxxx předmětů xx xxxxx xxxxxxxxxx kombinacích xxxxxxx x obecných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx plastických xxxxx x drahých xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx historicky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx drahých xxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxx x drahých xxxx xxxxxx zlomkového zlata x drahých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodin x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx strojích xxx výrobě nábytku, xxxxxxxx truhlářských výrobků (xxxx, dveří, stěn x xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozinanitých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx oprav x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v celém xxxxxxx xxxxxxxxxx technologie. Xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx produktů, xxxxxx xxxxxxxxx úpravy. Stavebně xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kazetového xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, montáž x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kabin x xxxxxxxx). Kladení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, například xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, korkových, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, škvárobetonovém nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, provádění xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx povrchu, xxxxxxxxxx xxxxxxx lišt x xxxxxxx. Xxxxxx podlahových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Zhotovování xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, provádění xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokládání plovoucích xxxxxx x různých xxxxx materiálů (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx).

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx provádět zhotovování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x modelářské xxxxxxxx. Xxxxxx sériově vyráběného xxxxxxx. Xxxxxxx koberců x dalších podlahových xxxxxx. Xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vyrovnávání.

Výroba x xxxxxx xxxxxxxxx nástrojů

Odborné xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx harmonik xxxxxxx xxxxx, výroba x xxxxxx jejich xxxxxxxx ze xxxxx,xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mořením, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, chromováním x xxxxxxx, úprava funkce x seřizování xxxxx xxxxxxxxx x foukacích xxxxxxxx, ladění x xxxxxxxxxx akordeonů. Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx x opravách xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxx materiálů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lesk, xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx dřeva, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ladění x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a trsacích xxxxxxxxx nástrojů ze xxxxx, xxxx, perleti, xxxxxx x jiných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxx xxx invalidy x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx, vozů, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, lodí, xxxxxxxxxx strojů (to xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností). Uvádění xxxxxxxxxx strojů xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx základních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x opravách xxxxxxxxx částí. Demontáž, xxxxxx a montáž xxxxxxxxxxxx dílů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, údržbářské xxxxx x výměnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, betonářských, šamotářských x komínářských prací xxx xxxxxxxx, rekonstrukcích, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx i historických xxxxxxx. Jedná se x odborné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx x cihel, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějších xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx překladů, xxxxxx, xxxxxxx, oken, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx omítek xxxx xxxxxxxxxxxxx sgrafit. Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx i vnitřních xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx x běžném provedení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx teracových obkladů, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx desek xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx) či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx průčelí xxxxx xxxxx obkladových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nově xxxxxxxxxx technologiemi, xxxxxxxxx xxxxxx x obrazci x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uměleckých xxxxxx. Provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx nosných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x šikmých stropních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, suchých xxxxxx x xxxxxxx xxxx x sloupů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně konstrukcí x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vestavbách x novostavbách obytných x průmyslových xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktními x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Uměleckořemeslné zpracování xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx interiérových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxx, xxxxxxx kamene xxxx xxxxxx hmot, xxxxxxxxxx x odlévání xxxxxxxxx xxxx, reliéfů x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a miniaturních xxxxxx xxx xxxxxxx x divadelní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, vložkování xxxxxx keramickými materiály, xxxxxxxxxxx lehkých přestavitelných xxxxxx, dvojitých instalačních xxxxxx, instalačních šachet, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx obdobných xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx akustických xxxxxxxxxx, povrchovou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, větracích mřížek, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, revize x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx pro výrobu, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx energie, zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x pevných xxxxxxxx elektrické xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxx, montážní dozor x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx a instalací) x xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx atmosférické nebo xxxxxxxx elektřiny (hromosvodů x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přepětí). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prací.

Montáž, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel, xxxxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx chladicích okruhů x xxxxxxx, sestavování, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx chladicích xxxxx klimatizačních zařízení x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a kaskádových xxxxxxxxxx okruhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x funkční xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo elektronickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X rámci živnosti xxx xxxx provádět xxxxxx, xxxxxxxx, opravy, xxxxxxxxxx x komplexní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx oprav xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, topenářství

Montáž, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxx vody, xxxxxxxxxx, xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, spotřebičů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx do xxxxxxx) x objektech xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, pájení xxxx xxxxxx technologií. Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, opravy x xxxxxx xxxxxxxxx rozvodů xxxxxx, výměníkových x xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx provozu), xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx všech montážních xxxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx provádět xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx instalatérských xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x rozvodného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx plynových xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx a zkoušky xxxxxxxxxxx plynových xxxxxxxx, xxxxx jsou zařízení xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, skladování x xxxxxxxx plynů, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x odpařování xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx tlaku xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx se xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx +50 °X, xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx teplotě +50 °X xxxxxxxxx xxxx (xxxxx par) xxxxx xxx 0,3 MPa. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx propan-butan x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynoinstalatérských prací, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx plynovodů s xxxxxxxxxxxxxx, montáž spotřebičů xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx stanice xx propan-butan, xxxxx xxxx x xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nevyhrazených plynových xxxxxxxx a přípravné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prací.

Montáž, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxx na xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesahuje 0,07 XXx x teplota xxxxxxxx látky převyšuje xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, tlakových xxxxx stabilních, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 0,07 XXx x které xxxxxxxx xxxxx, páry xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx teplotě, xxxx xxxxxxxxx kapaliny o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx při xxxxxxxx 0,07 XXx, xxxxxxxx tlakových xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než +50 °X, xxxx plynů, x xxxxx xxx xxxxxxx +50 °X xx absolutní xxxx (xxxxx xxx) xxxxx xxx 0,3 MPa. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce související x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprav tlakových xxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojízdných xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx 5&xxxx;000 kg (xxxxxxxxx kladkostroje, kočky), xxxxxx x nosnosti xxx 5&xxxx;000 xx, xxxxxxxxxxx pracovních plošin x xxxxxx xxxxxx xxx 3 x, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 3 m, xxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxx 100 xx x s výškou xxxxxx xxx 2 x a regálových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovišti xxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx montáž, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přípravné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxx x oprav xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxx nepříznivým xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zemní a xxxxxxxxxxxx vlhkosti, tlakové x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx střešních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tepelných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx venkovních xxxxxxx. Provádění protiotřesových xxxxxxx stěn x xxxxxx, zateplování stěn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx deskami xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx tvárnic. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x potravinářství, xxxxxxxxxx x xxxx zaváděnými xxxxxxxxxxxxx. Nástřik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx izolační xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx provádět základní xxxxxxxx x jiné xxxxx xxx přípravě xxxxxxx xxx izolatérské xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx objektů; xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx maleb vápenných, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, silikátových x dalších včetně xxxxxx tónování; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx techniky, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dekorační xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x natírání xxxx, dřeva, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx laků, xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nástřiky x xxxxxxx).

X xxxxx xxxxxxxx xxx provádět xxxxxxx tapetářské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx plazmové nástřiky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, tašek, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, laťování xx xxxxxxxxxx podkladech střech xxxxxxx tvarů x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x úžlabích a x okapů. Provádění, xxxxxx, osazování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástřešní xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx a xxxxxx) s xxxxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zhotovování, xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx x konstrukcí x xxxxx při xxxxxx památek. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x stavebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zhotovování x xxxxxxxxx krovů, xxxxxxxxx xxxxxxx x vazníků, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, provádění xxxxxx. Xxxxxxxxx stěn x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hoblovanými xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x osazení xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, okenních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx schodů, posuvných x otočných vrat, xxxxxxxxx xxxx a xxxx, různých xxxxx xxxxxxxxxxxx krytin, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x podobně.

V xxxxx xxxxxxxx lze xxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx krytin xxxxxx, xxxxxxxxxxxx námraz xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx oje, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxx, sesazování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů, xxxxx sbíjení beden, xxxxxxxx, dírkování, kroužení x xxxxxxxx xxxxxx xx sudy a xxxxx xxxx). Kladení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízeních (xxxx, xxxxxxxxxxx dráhy x podobně). Podbíjení xx xxxxxxxxx xxxx x stropů xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x strojní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx kovů. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, děrováním, xxxxxxxx x drážkováním, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, dále xxx oplechování střech, xxxxxxxxx, montáž a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobně. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x polotovarů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Sestavování xxxx xx montážních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x různých xxxxxxxxxx xxxx strojů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nákladních, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x přípojných, xxxxxxxxx nástaveb a xxxxxx dílů, xxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxx strojním xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx vyvařováním, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bodové, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx okapů x xxxxx x xxxxxxx stavebních xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx kovovými xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (stříkání), xxxxxx čelních skel x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karosérie, xxxxxx xxxxxxxxxxx částí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, demontáž x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx paliva, xxxx, xxxxxxxxx x krbových xxxxxx, udíren, xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx spalin, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pevná paliva. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx historických xxxxxxxxx xxxxxxx. Připojování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x teplovodních výměnků xx komínovým průduchům.

V xxxxx živnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obkladačské x xxxxxxxxxx práce x xxxxxx vyzdívek xxxxxxxxxxxx pecí.

Opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxx, údržba, xxxxxx x záruční xxxxxxxxx xxxxxxx, mopedů, xxxxxxxxx, tříkolek a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nákladních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pneumatických, hydraulických xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidel, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxx technických celků xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a autoalarmů xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parametrů xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a výměny xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxxxxx pro pohon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, aplikace antikorozivních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x údržbu xxxxxxx xxxxxxx. Opravy xxxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svařování.

Holičství, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pánských, dámských x xxxxxxxx účesů xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mytí vlasů x jejich tvarování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx vlasů. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Barvení xxxxx. Xxxxxxxxx různých xxxxx xxxxxx vlasové xxxxxxx x xxxxxxxx kosmetických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x regenerace xxxxx. Xxxxxx řas x obočí. Xxxxxx xxxxxxxxxx střihů a xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlásenek (xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx doplňků x xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxx úprava textilií

Barvení xxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (volný xxxxxxxx, xxxxx v přadenech, xx cívkách xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tkaniny, xxxxxxxxx, xxxxxxx textilie x podobně) xx xxxxx xxxxxxx strojů x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx chemikálií, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x plošných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sušením, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, opalováním, pařením, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx apretačních xxxxx, vzorování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x obsluha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx linek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, potiskování.

Čištění x xxxxx xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metrových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přípravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx proces xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx velkoodběratele.

V xxxxx xxxxxxxx lze dále xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx prádla, xxxxx x dalších xxxxxxx ručně nebo xxxxxxx, zhotovování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, surové xxxx, xxxxx, netkaného xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vydávání zpráv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cest x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx spalinové cesty. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných průmyslových xxxx, včetně parních x xxxxxxxxxx. Čištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx topných xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Provádění prohlídek xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx spalinových xxxx. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx regulaci x xxxxxxxxxxxx komínového xxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx provádět xxxxxx xxxxxx topných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kouřovodů x xxxxxx. Montáž x xxxxxx komínových xxxxx x stupadel. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx komínů. Montáž, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, systémových xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx komínů x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Měření xxxxxxxxx spalování (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx částic, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cest.

Hostinská xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přípravě x xxxxxxx pokrmů x nápojů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, motel, xxxx, ubytovna) x x xxxxxxxx domech, xxxxxxxxx domech nebo xx stavbách xxx xxxxxxxx rekreaci. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx automatů (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx), doplňkový xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hygienické xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx ulici, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx), provozování xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příznaků stárnutí (xxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů. Xxxxxxx kůže xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povrch xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx masek x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxx obočí, xxxxxxxx x xxxxxxx. Kosmetická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, krku x xxxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. K výkonu xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx diagnostika xxxxx, povrchové čištění xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx komedonů a xxxxx nekrvavou xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx ošetřování xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx barevné xxxxxxxxx, líčení xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxx x xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx kůže x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a broušení xxxxx. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx úkony xxx péči o xxxxx x pokožku (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zarostlých xxxxx, xxxxxxxxxx ztvrdlé xxxx pat a xxxxx). Odborné poradenství.

V xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx depilace, xxxxxx chodidel x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx masáží, xxxx xxxx masáže xxxxxxx, xxxxxxxxxx x podobně.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Sb.

Obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx tabáku a xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x nebezpečných chemických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxické x toxické

Výroba a xxxxxx xxxxxxx zhotovovaných

- xxxxxx,

- trupových ortéz,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 a F4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx kulturní hodnoty

Obchod xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x veřejných xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

- xxxx xxxxxx,

- věci xxxxxxxx,

- xxxxxxxx majetek,

- finanční xxxxxxx,

- xxxxxxxx závod

Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxx x zkoušky určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx umění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx ve sbírkách xxxxx x galerií xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx

Xxxxxxxxx ochranná dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx klasifikovanými xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx speciální ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx provozech

Průvodcovská xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx služba

Technicko - organizační xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kurzů x xxxxxxx znalostí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, dezinsekce x xxxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx integrita xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, rekondiční a xxxxxxxxxxx služby

Provozování xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx živnosti, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx zkoumáním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zpracováním xxxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx využívání x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podzemních xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx léčivých, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x termálních, xxxxxxxxxx xxxxxx využitelných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx využívání x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx prostorech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x likvidaci starých xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx geologických xxxxxxxx ovlivňujících xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí.

Zpracování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx výrobu tabákových xxxxxxx (kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx tabáku xx xxxxxxx výrobky xxxxxx ke xxxxxxx xxxx šňupání.

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směsí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx xxxx nebezpečných xxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chemických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx aerosoly, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx látky, xxxxxxxxx reagující xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuhé xxxxx, samozahřívající se xxxxx nebo xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x vodou uvolňují xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, oxidující xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx toxické, žíravé xxxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, karcinogenní, toxické xxx reprodukci, toxické xxx specifické xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx expozici, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro vodní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kategorie 1, 2 nebo 3 xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxx chemických xxxxxx.

X xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx ortéz,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx výroba xxxxxx, xxxxx x měkkých xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Úpravy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ortéz a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výdej a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištění xxxxxx zornic, xxxxxxxxx x xxxxxxxx brýlového xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx optických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Měření x vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přepočet xxxxxxx xxxx optometristou stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx astigmatické xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx korekce vzhledem x xxxx konečné xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx optického xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby splňoval xxxxxxx, xxxxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, poradenství při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vhodných druhů x úprav xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hromadně xxxxxxxxxxxxx optických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, slunečních x ochranných brýlí. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x kontaktním xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranných xxxxxxxxxx zraku (xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx, třídění, xxxxxxxx, skladování, xxxxxx, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Provozování xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, odstraňování, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx stavebních a xxxxxxxxxx prací xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, přístavby, xxxxxxxx xxxxxx), údržbě xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x realizací xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx volné.

Nákup, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx P2, X2 x F4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx P2, X2 xxxx X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx nakupovat, xxxxxxxx, ničit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx X1, T1, X1 až X3 x provádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, původu, autorského xxxxxx, xxxxxxxxx, techniky xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nákupu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx předmětů kulturní xxxxxxx na vnitřním x xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx, x znalost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx zvířat xx xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určených xxx xxxxxxx chovy (xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx) x x xxxxxxxxxxx x tím i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chovu a xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx krmiv, chovatelských xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx evidence

Poradenství xx xxxxxx vedení xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx předpisů, x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx evidenci, xx xxxxxx vykazování xxxxx xxxxxxx účetních předpisů, xx věcech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vnitřních předpisů xxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxx, xxx přechodu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx přechodu x daňové evidence xx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx evidenci, xx xxxxxx xxxxxxxxx Českých xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxx zpracování xxxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx evidence x xxx koncipování systémových xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisy x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx účtů a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx skutečností, o xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování účetní xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účetním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx standardů x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx knihách x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx metod xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x závazcích x přehledu x xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přehledu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx. Vedení daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x příjmech a xxxxxxxx x členění xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x dluzích x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výpočtu xxxx, platů, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx daňové xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx marketingu xxxxxxxx xxxx, zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx úschovy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidátorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx institucemi, x xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x pojistnou xxxxxxxx, pojistnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výše.

Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx dražbách

Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx licitátor xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx určeném xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx veřejné datové xxxx xx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxx x xxxxxxxx nabídek, x xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nabídku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx licitátorem xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx učiněno xxx xxxxxxxx podání. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a organizace xxxxxx (xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

- věci xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx spojené x oceňováním xxxx xxxxxxxx x nemovitých (xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx prostory, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx technických poznatků, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oceňováním xxxxxxxx xxxxxx a oceňováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx způsobem.

Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx polí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obsahu kartografických xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a vytyčování xxxxxx pozemků, vyměřování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx názvosloví, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx metodami xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zeměměřictví, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledků zeměměřických xxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny, xxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětných xxxxxxxxx proudů), xxxxx xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uložena xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx nedestruktivního xxxxxxxx xxx xx xxxxxx zjištění xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx restaurování. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zabezpečí zpomalení xxxxxx hmotné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx co nejblíže xxxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxx je nutný xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx původního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu x xx dohodě xx xxxxxxxxxxx restaurování. Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx konzervaci xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx použitých technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných jako xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozech,

- x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx klasifikovanými jako xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, cílená xx xxxxxxxxx původců xxxxx x přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnost spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přenašečů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx významných členovců, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx chemických směsí xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2, x xxxxxx xxxxxxx x přenašečů infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x potravinářských xxxx zemědělských xxxxxxxxx x x hubení xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx živočichů s xxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3 nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx opakované expozici xxxxxxxxx 1 nebo 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinfekce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením x jeho xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx průvodce spočívá x organizování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x všech xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx xxxxx, cepínů, xxx, xxxxxxxxx prostředků), kdy x zasněžených xxxxxxxx xxxxxxxx je provádění xxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx severského xxxx; v xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx běžeckých xxxxxx xxxx sněžnicích xx značených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx organizování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx skalním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx cestách, xxxxxxx xxxxxxxxx stěnách, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vedení x xxxxxxxxxxxx vysokohorských xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx živnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, půjčování xxxxxxx, horolezecké, skialpinistické x obdobné xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx záchranářská xxxxxx

Xxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx x bazénech, xxxxxxx x přírodních koupalištích xxx xxxxxxxx, sportu x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx plochách x xx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx a vodáckých xxxxxxxxx xx xxxxxxx ("xxxxxx") vodě.

Technicko - xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx požární xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xxxxxxxxx zpracování některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x požární ochraně, xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požární ochrany xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

Xxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zvýšenou xxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx požadavky xx pracovní prostředí x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, montáži, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Činnosti spojené xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x provádění xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx rizik možného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x při xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx

Xxxxx dovedností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x technických sportovních xxxxxxxxxx. Xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxxx x sportovních xxxx.

Xxxxxxxxxxx autoškoly

Poskytování xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ovládání x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx vozidla a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx řidičského oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx držitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidičů.

Pořádání xxxxx x získání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

Pořádání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx speciální ochranné xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx, zejména organizační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx x absolvování xxxxx.

Xxxx o xxxx xx tří xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx do xxx xxx xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na rozvoj xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pracovních, xxxxxxxxx, výtvarných schopností x xxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, stravování, xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hygieny xxxx, xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx osobnosti. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x poruchami xxxxxxx, xxxxxxxxx postiženým, při xxxxx xxxxxxxx, dále xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx relaxační techniky xxx pedagogicko-psychologickém xxxxxxxxxxx, xxxx doplňkové služby, xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx zvířat

Výcvik xxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (například v xxxxxxxxx, varieté) a x obrazových xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kůže. Xxxxxxxxxx schválených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizorodých xxxxx xxxx pigmentů, kovových xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sterilních nástrojů x xxxxxxxxxxx přístrojů xxxx pomůcek na xxxxxxxxxxx použití. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx-xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobně.

Obsahem živnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetření xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hyaluronová, botulotoxin.

Masérské, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx sportovních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x údržba xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxx, aby xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povolených xxxxx xxxxxx, x xxx x poškození xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx živností koncesovaných

Výroba x xxxxxx kvasného xxxx, konzumního xxxx, xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx nápojů (x xxxxxxxx piva, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x medoviny a xxxxxxxx destilátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx lihu x xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, nákup, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prací

Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x střeliva

Nákup x xxxxxx, půjčování, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxxxxxx paliv x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozvod xxxxxxx xxxxxxx, nepodléhající xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad. 50 kW

Silniční xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx, jsou-li určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx více xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- nákladní xxxxxxxxxxx vozidly nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx nejvýše 9 xxxx včetně řidiče

Vnitrozemská xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx technických xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a osob

Vedení xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx střelnic a xxxxx x výcvik xx xxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx kvasného xxxx, xxxxxxxxxx lihu, xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx nápojů (s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vín x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxx kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiným oddělením xx zkvašených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx cukernatých xxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zušlechťováním xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx pravých, destilátů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tradičním xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxxxx ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením. Xxxxxx konzumního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (mícháním) a xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx piva, ovocných xxx, ostatních xxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx lihu, konzumního xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lihu xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx lihu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx roztoků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx lihu xxxxxxxxxx x úprava lihu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx výbušnin, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx výbušnin. Výzkum, xxxxx a xxxxxx xxxxxx. Ničení, znehodnocování x xxxxxxxxxx munice. Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx munice. Provádění xxxxxxxx prací podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, kterými xx xxxxxx odborná činnost, xxx níž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výbušnin xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx roznětných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx roznětné sítě, xxxxxxxx xxxxxx (odpal) x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx).

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objednávky. Xxxxxxxxx xxxxxx, montáže x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, půjčování xxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x xxxxx opatrování xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Vývoj x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, úpravy, nákup, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx určeného místa x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx převzatého xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Skladování, xxxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxxx bezpečnostního materiálu xxxxxxxxxx xx úschovy. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx odstraňování xxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu, jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx.

Xxxxxx x zpracování xxxxx x maziv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot

Řízení x obsluha xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx produktů (xxxxx a xxxxx) x využitím velkokapacitních xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výroby. Xxxxxxxx procesů chemicko-fyzikálních xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx ručním xxxx xxxxxxxxxxx ovládáním prvků xxxxxx. Obsluha čerpacích xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro zušlechťování xxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výroby x x xxxxxxx chemických x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směsí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx olejů x xxxxxxxxxxx maziv. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx surovin xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx produktů (například xxxxxxxxx a odpadních xxxxxxxxxxx olejů) xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x převodové). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx pohonných hmot x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx prodejce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx obchod x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepodléhající licenci xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxx xxxxxx xxx 50 xX

Xxxxxx a rozvod (xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) tepelné xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx licence xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxx živnosti xx xxxxxx celkový výkon xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zdroj s xxxxxxx nad 50 xX, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxx součtu xxxxxxxx xxxxxxx 50 kW.

Obsahem xxxxxxxx není dodávka xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx vlastníci domů (xxxxxxxxxxxxx) xxx své xxxxxxx nájemníky.

Silniční xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx k přepravě xxxxxx nebo xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro přepravu xxxx xxx 9 xxxx včetně řidiče,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx činností, xxxxx xx zajišťuje xxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx motorovými xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdních xxxxxxx samých xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx motorová xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx osobní xxxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob xxxxxx řidiče x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx; nákladní xxxxxxx se xxxxx xx nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k přepravě xxxxxx nebo věcí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx věcí.

Vnitrozemská xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zajišťuje xxxxxxxx xxxx, věcí, xxxxxxxx xxxxxx, jakož x přemísťování xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx potřebu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx ovladatelných xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků

Přezkoumání funkční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků xx ochranu xxxxxxx xxx xxxxxxxx aplikaci xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx vyhledávání xxxxxx xxxx výbušnin xxxxxx detekční techniky x jejich identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxx zemních xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx nález xxxxxx xxxx výbušnin. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dražbou xxxxxxxxxxx xx dražba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx prováděná na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelným soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářským xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doložena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx připouští xxxxx, xxxxxx platebních xxxxxx x výkazů xxxxxxxxxx. Dražbou xx xxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx němž xx licitátor xxxxxx xx předem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx určené xxxxxx, x výzvou x xxxxxxxx nabídek x xxx němž xx osobu, která xx stanovených xxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx licitátorem ukončeno x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxx dražby, xxxx-xx navrženo jejich xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxx věc xxxx xxxxxx věcí xxxxxxxx, xxxxx navrhovatelem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxx, xx xxxx xxx zástavou xxxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx hodnoty sakrální x xxxxxxxx povahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmětu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx spojených xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx téže xxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby vytvořily xxxxxx, nabízení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nabízet xx x xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxxx x zprostředkovávat xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx nabízet, prodávat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx, které nejsou xxxxxxxx ani spojenými xxxxxxxxxx službami xxxx xx xxxxx xx xxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx některých xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx prodávat xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx, xxxxx, jízdní xxxx, tištěné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx a osob

Poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ostrahou xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, ochranou osob, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lidových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhodnocováním bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, získáváním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, získáváním xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x s xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx vyhodnocování.

Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx majetku a xxxx

Xxxxxxxxxxxx, montáž, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, přivolání xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx x osob xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohybu x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zábranných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto dokumentů, xxxxxxx nahlédací xxxxxx x umožnění provedení xxxxxx archiválií, x xx xx stejném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výuka x xxxxxx xx xxxxxxx xx zbraní

Provozování xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ostrých střeleb xx střelných xxxxxx. Xxxxx xxxxxx střelby xxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxxxxx x zdravotnického xxxxxx, xxxxxx nácviku a xxxxxxxxx střelby xx xxxxxx a svěření xxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby

Poskytování služeb xxxxxxxxx se sjednáváním xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, úpravou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx x pohřebním obřadem (xxxxxxx xxxxx) a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx balzamací a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxx ukládání do xxxx. Převozy xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, policejních xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

Provádění xxxxxxxxx x konzervace

Činnosti spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvolaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Napuštění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx rozkladu (xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnilobnými xxxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízeních.

Provozování xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx exhumovaných xxxxxxxx xxxxxxx a souvisejícím xxxxxxxxxx x nimi, xxxxxxx popela, xxxx xxxxxxxxx xx uren x xxxxxxxx objednateli xxxxxx, evidencí provozu xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx souvisejícími xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hudebního xxxxxxxxx, xxxxxxx uren x xxxxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx služeb xxx zemědělství, zahradnictví, xxxxxxxxxxxx, lesnictví x xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osnov

3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přípravky

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx)

6. Úprava xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x bahna

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Pěstitelské pálení

9. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, doplňkových xxxxx x xxxxxxx

10. Výroba xxxxxxxx, textilních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxx x xxxxxx obuvi, brašnářského x sedlářského zboží

12. Xxxxxxxxxx dřeva, výroba xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, proutěných x xxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x lepenky a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

14. Vydavatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, knihařské x xxxxxxxxxx xxxxx

15. Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, pronájem xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

16. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pevných xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

18. Výroba xxxxxx

19. Výroba plastových x xxxxxxxxx výrobků

20. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

21. Xxxxxx stavebních xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

22. Xxxxxx brusiv x xxxxxxxxx minerálních nekovových xxxxxxx

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

24. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x neželezných xxxx x xxxxxx slitin

25. Xxxxxx kovových konstrukcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx kovů

27. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

28. Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x fotografických xxxxxxxxx x xxxxxxxx

29. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součástek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x elektronických zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

30. Xxxxxx neelektrických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx strojů x xxxxxxxx

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx x připojných vozidel x karoserií

33. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

34. Xxxxxx, vývoj, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení

35. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x lanové x železničního xxxxx

36. Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

37. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38. Výroba, opravy x údržba xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, hraček x xxxxxxxx kočárků

39. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků

40. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

41. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Xxxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu

43. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx vody

44. Xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

45. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

47. Zprostředkování xxxxxxx a služeb

48. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

49. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

50. Údržba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

51. Xxxxxxxx x xxxxxxx doprava (xxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxxx xxxxxxx)

52. Skladování, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

53. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

54. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2012 Xx.

55. Xxxxxxxxx xxxxxx

56. Xxxxxxxxxxx software, xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a webové xxxxxxx

57. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kanceláří

58. Xxxxx, xxxxxx, správa x xxxxxx nemovitostí

59. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

61. Projektování xxxxxxxxxxx xxxxx

62. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, grafické x xxxxxxxxxx práce

63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

64. Výzkum x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx věd

65. Xxxxxxxxx, xxxxxx, analýzy x xxxxxxxx

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, mediální xxxxxxxxxx

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aranžérská xxxxxxx a modeling

68. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

69. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

70. Xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxx

71. Provozování cestovní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu

72. Mimoškolní xxxxxxx a vzdělávání, xxxxxxxx xxxxx, školení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x zábavních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkcí, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx akcí

74. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a sportovních xxxxxxxx a organizování xxxxxxxxx činnosti

75. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, bytového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

76. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

77. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jemné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

78. Poskytování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx osobní xxxxxxx

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxxx

80. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fondy

81. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

82. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx nezařazené

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro zemědělství, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x myslivost

Poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Provádění xxxxxxxxxx x parkových xxxxx (xxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx trávníků, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x sadech), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxx xxx, xxxx rostlin. Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Poskytování xxxxxx xxx xxxxx x xxxx ryb. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx dřeva, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx lesních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místa spotřeby, xxxxx xx tento xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x uskladněním xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x myslivosti, xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odchycené xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx, očištění, xxxxxxx x podobně) kůží x xxxxxxx x xxxxxxxx zvěře a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx myslivosti x nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx činnosti.

Obsahem činnosti xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx, vyhotovování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osnov a xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx odborného lesního xxxxxxxxx x vyhotovování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x osnov

Zajišťování xxxxxxx xxxxxx hospodaření x xxxxxx, xxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxx vlastníky xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x výchovy xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx. Další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzikálních x xxxxxxxxxx faktorů, xxxxxxxxx výskytu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranných xxxxxxxx, koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x ekonomické účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xx xxxxxx traktorových xxxx xxxxxxxxxxxx postřikovačů, xxxxxxx ošetření, postřik xxxxxxxx postřikovači, xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxx rostlinných produktů xxxxx chorobám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jejich výskytu, xxxxxxxx brambor xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx), xxxxxxxx objektů xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx prázdných xxxxxxxxxxx xxxx sklizní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx vyčištění, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx granulovaných xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxx reprodukčního materiálu xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx jeho uvedení xx oběhu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, prodej xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx včetně dodávky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx podnikání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nakládat x reprodukčním xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x vlastníka xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, x nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxx použit x jiným xxxxxx xxx k obnově xxxx x xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx x xxxxxx výcvik (x xxxxxxxx živočišné xxxxxx)

Xxxx xxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx a případně xxxxxx drobných xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vystoupení. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxx koní xxx xxxx účely, než xxxx xxxxxxxxxx vystoupení. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, útulků x xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx související x chovem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx, dobývání xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx zušlechtěných x xxxxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jílů, xxxxxx xxxxxxxxx směsí z xxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx potravinářské x nepotravinářské účely, xxxxxxx xxxxxxxx solanky, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Zpracování xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx. Dobývání x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx briket. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nerostných xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděná x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Výroba xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, přídatných x pomocných xxxxx xx xxxxxxxxx určené x lidské výživě, xxxxxxx zpracování xxxxxxx, xxxxxxx, zvěřiny, ryb, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, skořápkových xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx koncentrátů, zpracování xxxxxxx x hub, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, čokolády x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx doplňků xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek, xxxxxx x aromat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, obilné xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx malé xxxx, xxxxxxxxxx potraviny, náhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hmotnosti, potraviny x nízkým obsahem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx), kvasného xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xüxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stáčení x úprava balených xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx škrobárenských xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x modifikovaných škrobů xxx xxxxxxxxxxx, ztužovací x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pokrmů xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v hostinské xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polotovarů.

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x malých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx výrobky, zpracování xxxxx na mouku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zpracování xxxxx x výroba xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x cukrářských výrobků, xxxxxxxx, piva, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ovoce x pěstitelských xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, doplňkových xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, doplňkových xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx) pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx ptactvo, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx živočichy.

Obsahem xxxxxxxx xxxx výroba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx).

10. Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x oděvních xxxxxxx

Xxxxxx textilních xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláken, xxxxxxxx xxxxxx, chemických xxxxxx x ostatních textilních xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, papírových x xxxxxxx), xxxxxxxx x úpravou xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x umělých xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tkanin x xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních tkanin. Xxxxxx ložního xxxxxx x xxxxxxx plošných xxxxxxxx, xxxxxxxx zavinovaček, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx textilních výrobků, xxxxxxx prošívaných xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, bytových kusových xxxxxxxx (pokrývek, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x podobně), textilních xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, stanů, xxxxx, sáčků z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx) x textilní xxxxxxxxxx, koberců x xxxxxxxxxxx krytin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx sítí, xxxxxxx, xxxxxxxxx lan a xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx impregnovaných, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx). Výroba xxxxxxxxx ošacení (včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx zakázkové xxxxxx. Xxxxxx pracovního x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx doplňků (x xxxx x x imitace), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oděvních xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx oblečení x xxxxxxx sportovních xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx oděvů, xxxxxxx, xxxxxxxx, předložek x xxxxxxx zboží x kožešin, umělých xxxxxxx x výrobků x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, oděvních xxxxxxx a dalšího xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pletením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doplňků, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, drhání a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aplikace xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Malba na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx uměleckořemeslné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x navazující xxxxxx oděvů x xxxxxxx výrobků x xxxxxx materiálů. Střihová xxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a textilního xxxxx ortopedické povahy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zpracování kůží x xxxxxxx.

11. Výroba x opravy obuvi, xxxxxxxxxxxx a sedlářského xxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx technologie jako x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx řemenů, xxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx povahy, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, výroba ortopedické xxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, korkových, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx dřeva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx železničních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a podobně. Xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx sušiček xxxxx.

Xxxxxx dýh, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aglomerovaných xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dřeva, xxxxxx, sudů, kádí, xxxx a jiných xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dřevěných xxxxx xx kabely x xxxxxxxxx drobných xxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, kuchyňských xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korku a xxxxxx zboží z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx (rohoží, xxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zpracováním xxxxx xxxxxxxxxx dřevěných xxxxxxx (sošek, ozdob, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx modelů xxx různé xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx zhotovování xxxxxxx xx zakázku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxxxxx, papíru x xxxxxxx a zboží x xxxxxx materiálů

Výroba xxxxxx, nebělené a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, výroba xxxxxx a lepenky (xxxxxx potahování, natírání x xxxxxxxxxx xxxxxx x lepenky), buničité xxxx, xxxxxxxx papíru x balicího xxxxxxxxx x papíru x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x papíru, xxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx plasty x xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x papíru x xxxxxxx (filtračních xxxxxx, xxxxxxxxxx x lepenkových xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x papíru x lepenky.

14. Vydavatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výroba, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx tištěných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx činnost xx Xxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Tradiční xxxx xxxx zaváděné xxxxxxxxxxx xxx výrobě novin, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízeních. Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stroji nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx), potisk různých xxxxxxxxx tamponovým xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx rozmnožování software x xxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydávání x xxxxxxxxx zvukových x zvukově-obrazových xxxxxxx.

15. Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x zvukově-obrazových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx originálních fonogramů x záznamů xxxxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamů a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x jiných xxxxx. Xxxxxxxxxx, prodej x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxx x zvukových a xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxx koksu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv

Činnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dehtu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

17. Xxxxxx chemických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předmětů x xxxxxxxxxxxx přípravků

Výroba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, syntetického xxxxxxx, nátěrových hmot, xxxxxx x pigmentů, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx laboratorní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, kabelů, xxxxxx a xxxxx x celulózy x xxxxxxxxxx polymerů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x zušlechťování x různých technologických x tepelných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přípravky jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx kosmetické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx toaletní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx vlasy, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx holení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, parfémy, xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x odlakovače, přípravky xx úpravu vlasů, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx oboru xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předmětů, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx a kvasného xxxx, léčiv a xxxxxx.

18. Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x výrobou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

19. Xxxxxx plastových x xxxxxxxxx výrobků

Výroba xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, fólie, xxxxxxx, filmy, xxxxxx, xxxxxx, potravinářská xxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx), plastového nádobí x jiného xxxxx xxx domácnost a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kancelářských a xxxxxxxx potřeb, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx činnosti není xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx hraček, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomůcek.

20. Xxxxxx x zpracování xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx laminovaného xxxxxxxx xxxx, skleněných xxxxxxx, vrstvených izolačních xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, skleněných vláken xxxxxx skleněné xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyčí, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx olovnatých, xxxxxxxxxxx povrchů skel xxxxxx x lazurami, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx skel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pecích. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx broušení, xxxxxxx x rytí xxxx.

21. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sádrových xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx xxxxx, nežáruvzdorných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dlaždic, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx komínových xxxxxxxx, rour, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aluminozního x xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, stavebních prvků x xxxxxx, xxxxxxx x cementu nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx substancí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx, předmětů x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx žáruvzdorných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx keramického zboží x křemenných zemin, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x průmyslových xxxxxxx x keramiky, xxxxxxxxxxx xxxxx používaných k xxxxxxxx x balení xxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely. Výroba xxxxxxxxxx a ozdobného xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sádrových xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx brusiv (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx základě) x xxxxxx vláken, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxx, xxxxxxx, xxx, plsti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze struskové xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vermikulitové xxxx, xxxxxxxxx hlíny a xxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx izolačních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětů x různých minerálních xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx x grafitu xxx jiné xxx xxxxxxxxxxxxxxxx účely).

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx zpracováním přírodního x umělého xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx).

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x šperkového xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx, xxxxxx, broušení a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx šperkových a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Broušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxx prototypu.

Obsahem xxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxx se zpracováním xxxxxxxxxx kamene (xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kamene.

24. Xxxxxx x hutní xxxxxxxxxx xxxxxx, drahých a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx slitin

Výroba xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, surového železa xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx železa (x xxxxxx, granulích x xxxxxxx), výroba xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pecích x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokopecní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx za xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, drátů, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx železnici. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trub a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ocelových xxxx x xxxxxx x ocelových trubkových xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ocelového drátu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, materiálu xxx xxxxxxxxxx svršky, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, stříbra, xxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx kovů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kovů xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, stříbra xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (nebo xxxx xxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx technické, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, výroba polotovarů xxxxxx xxxx strojním xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a laboratorní xxxxxxxxxxx včetně stanovování xxxxxxx xxxxxx. Výroba xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx, cínu, xxxx z rudy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx slitin xxxxxx xxxx x výrobků x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx. Výroba xxxxxx, manganu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rud, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx kovů x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

25. Xxxxxx xxxxxxxx konstrukcí a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx a konstrukcí xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vysoké xxxx, xxxxxxx x manipulační xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, kovových dveří, xxxx x jejich xxxx, okenic, rolet, xxxx x podobně. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, zásobníků x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontejnerů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (kondenzátory, přehřívače, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, pracovních x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxx nářadí (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx), zemědělského xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, sériově xxxxxxxxxx xxxxx a zámků, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, konví, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx), výrobků x xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx drátu, xxxxxxxxx pletiva, xxxxx, xxxxxxxx, pleteniny, hřebíků, x podobně), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, matic), xxxxxx, xxxxxx. Xxxxxx kovového xxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, stolního xxxxxxxx náčiní, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podobně), xxxxxxxx xxxxxxx sanitárních (van, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx), drobného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx trezorů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pancéřových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, patentů, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nápisy, xxxxxxx, schodů, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxx zařízení, xxxxx x tlakových xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx kovů

Uměleckořemeslná xxxxxxx, při xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rukodělnými xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kovotepectví, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx kovů, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx kovových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, plastik, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přileb, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ozdob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kovů x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

27. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx kovů x xxxxxxx materiálů

Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxx (xxxxxx, žíhání x podobně) a xxxxxxx xxxxxxx povrchové xxxxxx výrobků, zejména xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx povrchové xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kovových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx svařování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x elektrochemická xxxxxx xxxxxxx kovů xxxxxxxxxxx x kovových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx keramického xxxxxxx xx smaltérské xxxx.

28. Xxxxxx měřicích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx přístrojů a xxxxxxxx

Xxxxxx kompletovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vláken x xxxxxx x nich xxx xxxxxx obrazů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx mikroskopů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, zvětšovacích skel, xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx. Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x navigačních xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Úřadem xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx) k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxxxx etalonu xxxx xxxxxxxxxxx nebo pracovního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nestanovených.

Obsahem činnosti xxxx zhotovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

29. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektrických xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxx napětí

Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo studených xxxxx xxxx fotokatodových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obrazovek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x multiplikátorů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, diod, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hradlových xxxxxxx, instalovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x mikrosestav, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obvodů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx obvodech, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx reostatů x xxxxxxxxxxxxx. Výroba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obvodů nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx uvnitř xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, pojistek, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx proudových xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, ovládacích xxxxxx). Xxxxxx vodičů, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vodičů zakončených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Výroba galvanických xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než 50 X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 75 X. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx montáž elektrických xxxxxxxx, výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na střídavém xxxxxx xxxxxx xxx 50 X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 75 V, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (neelektrických prostorových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sporáků, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavba xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

31. Výroba xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx (vyjma xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), lodních xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx, plynových a xxxxxxx turbín, vodních xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kompresorů, čerpadel, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx pohon, uzavíracích x regulačních xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx), výtokových armatur x armatur k xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, zařízení pro xxxxxx otáčivého xxxxxx (xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx), převodových xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx převod xxxxxxxxx, spojek a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx spojení, xxxxxx, xxxxxxxx xxx hydraulickou xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x laboratorních, xxxxxx, xxxxxxxx, mechanických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, roštů, xxxxxxxxx popela. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pracovních xxxxxx vybavených nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx manipulačním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pohonu xxxxxxxxxxx pro dílenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průmyslových xxxxxx xxxxxxxxx konstruovaných xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravníků, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo pohyblivých xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx průmyslového xxxxxxxx, klimatizačních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ventilátorů, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prášků (xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx). Xxxxxx filtračních x čisticích xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (plnicích, zavíracích, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kapslovacích, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx oxidem xxxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxxxxx xxxx rektifikaci x xxxxxxxxxxx xxxx, x chemickém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, plynových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx válcovacích xxxxxx x válců xxx xx, odstředivek, prodejních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výroba zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, houpaček, xxxxxxxx a xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx xxx zemědělství x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, samonakladačů x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, pěstování rostlin xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozprašovačů xxx xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, včelařství, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx strojů (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx strojů pro xxxxxxxxx hřebíků, šití xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxx sváření, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx upínadel, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastním motorovým xxxx pneumatickým pohonem), xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stolic x xxxxx xxx ně), xxxxxx x xxxxxxxx xxx chemický průmysl, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (nepřetržitých elevátorů x dopravníků, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx míchačů xx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zeminy, beranidel x vytahovačů pilot, xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, strojů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro buldozery x xxxxxxx), xxxxxx x zařízení pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sýrů, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx zrna, lisů x drtičů na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx šťáv x xxxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx pekárenský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx masa, xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx výrobu cukrovinek, xxxxx, čokolády, xxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx jídel v xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxxx, oděvnický x xxxxxxxxx průmysl (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pomocných xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx zpracování vláken, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx strojů, xxxxx do šicích xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kožešinových xxxxxxx xxxx usní, xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxxxxx průmysl (xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízení xxx výrobu xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x papíru x xxxxxxx), xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxx pryže, plastů x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x přístrojů xxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, strojů x zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx strojů x přístrojů. Xxxxxx xxxxxxxx xx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výroba strojů x přístrojů xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x karosérií

Výroba xxxxxxxx x nákladních automobilů, xxxxxxxx, trolejbusů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx motorových xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jízdě xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vozů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podobně). Xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxx dílů a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výroba xxxxxxxxx včetně xxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxx), xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxx x přepravních xxxxxxxxxx. Xxxxxx skříní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx železničních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odvětví průmyslu x xxxxxxx. Činnosti xxxxxxx x výrobou xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

33. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxx, malých xxxxxxxx, xxxxxx, plovoucích strojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx můstků, xxxxxxxxxx garáží) x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro plavidla x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, motorů xxxxxxx, xxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro použití x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

35. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xx dráze tramvajové, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x železničního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lokomotiv, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, železničního x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pohonu (zejména xxxxxxxx, nákladních a xxxxxxxxxxxx xxxx, samovykládacích xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx (zejména xxxxxxxx, xxxxxx a xxx, xxxx x dílů x xxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx elektromotorů, motorů x turbín, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podobně.

36. Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx motoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxx invalidy x motorem a xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, trakařů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zvířaty x dalších nemotorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx a příslušenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vozíků xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx motorem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx.

37. Výroba x xxxxxx čalounických xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx nábytku (xxxxxxx xxxxxxxxxxx sedadel, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zhotoveného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx částí, xxxxx a interiérů xxxxx, xxxxxxxxxxx závěsů, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x interiérech x další dekoratérské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x interiérů dopravních xxxxxxxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dřevěného nábytku x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

38. Výroba, xxxxxx a údržba xxxxxxxxxxx potřeb, xxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx sport (xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, holí, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, bobů, potřeb xxx xxxxxxxxx rybaření, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sportovních xxxxxxx, xxxxxx, luků, samostřílů, xxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístrojů. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx panenek a xxxxxx xxxxxxxx, zvířátek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, autíček, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, tříkolek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, stolních xxxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxxxx xxxxx, modelů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx her x xxxxxxx. Výroba, xxxxxx a údržba xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obuvi, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jízdních xxx x sportovních xxxxxxx.

39. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků

Výroba xxxxxxxxxxxxxx prostředků, zejména xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro psychologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, naslouchacích aparátů, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, reflektorů, xxxxxxxxx, xxxxxx lékařského xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxxx xxxxx, zubolékařských xxxxxx a podobně).

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ortéz, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx x xxxxxx měřidel.

40. Xxxxxx x opravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů, kterými xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 5 xxX.

41. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výrobků z xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, upomínkových xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx, náplní xx xxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, potiskovacích souprav x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřeb. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx xxxx, skla, dřeva, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx košťat x xxxxxxx, ručních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mopů x péřových xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx konfekčních xxxxxxxxx (xxxxxxxx, patentek, xxxxxxxxxx, xxxxxx potřeb x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx, x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, cigaretových xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, termosek, xxxxxx, xxxxxxx květin, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

42. Xxxxxx xxxxxxx výrobků zpracovatelského xxxxxxxx

Xxxxxx dalších výrobků xxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu.

43. Provozování xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, úpravu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odvádění, xxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx měření, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ceny xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx související xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx užitkové xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, ani xxxxxx v oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

44. Xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx nebezpečných)

Činnosti spojené xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, úpravou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx odpadů. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fekálií xxxxxxxxx xxxx.

45. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti

Úprava xxxxxx xxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxx x přípravné xxxxx pro stavby, xxxxxxx zemní xxxxx, xxxxxxx úpravy prováděné x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx činností, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vrtné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dokumentaci staveb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx zemin, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, meliorační xxxxxxxx) x podobně. Činnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxx xxxxx vazby xx vlastní xxxxxxxx xxxxxxx, zejména tapetování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podlahových xxxxxx, montáž okenního x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fólií, čištění xxxxx domů xxxxxx xxxxx, pískem, spárování xxxxxx x další xxxxxxx xxxxx. Specializované xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (čištění x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx 30 m, pokud xxxxx o hydrogeologický xxxxxxx, vystrojování xxxxxxxx xxxxxx, rekonstrukce xxxxxxxxxxx xxxxxx, pramenních xxxxx x xxxxx výpustí, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zachycování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx), dlaždičské xxxxx (xxxxxxxxxxx dlažeb xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyzdívek průmyslových xxxx, vložkování xxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxx. Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx a xxxxxxxxx lešení x xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bouracích xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx práce, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx odstraňování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx činnosti dále xxxxxx xxxxxxxx, stavebně-tesařské, xxxxxxxxxxx, kamnářské, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxx xxxx předmětem řemeslných xxxxxxxx, ani xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, mozaikových, xxxxxxxxxx a xxxxxx.

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x paspartování

Sklenářské xxxxx, xxxxxx zasklívání, rámování xxxxxx, úpravy xxxx xxx skříně, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx nákupu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dopravě (xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx), x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx (například rychlých xxxxxx zámečníků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx), zprostředkování xxxxxxxxxx spoření, zprostředkování xxxxx (například xxx xxxxxxxxxxxxx účely), xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zastupujících xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx filmech, divadelních xxxxxxxxxxxxx, koncertech xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nakladatelů či xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkovatelská xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x předávání xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činnost xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kolektivních xxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx autorského x xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx prodeje zájezdů x xxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů (xxxxxxxxxxxxx) x podobně.

48. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx zboží xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x činnosti spojené x nákupem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zboží (xxxxxxxxxx). Obsluha xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ekologickými xxxxxxxx x českými technickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxxxxx chovateli, xxxxxx určených xxx xxxxxxx chovy, střelných xxxxxx a střeliva, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo směsí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, X2 xxxx X4, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, zvukových a xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, použitého xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, distribuce pohonných xxxx, zastavárenská xxxxxxx, xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na stlačený xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

49. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastavené xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx použitého xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, toxickou xxxx xxxxxx toxickou látkou, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výrobkem x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dále není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, ojetých motorových xxxxxxx, xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobně.

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušenství

Mytí a xxxxx údržba xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, výměnou čelních xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prvků karosérie. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx, servis, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na XXX x pohonu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti.

Obsahem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx strojů (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, hydraulických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x opravy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

51. Xxxxxxxx x xxxxxxx doprava (xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy)

Potrubní xxxxxxx xxxx, dalších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zásilek. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky, doprava xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx nemotorovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přeprava xxxxxx xxxxxx xxxxxx přepravy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poslem x xxxxx související xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a tepelné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, ani xxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxx xxxxx, revizí, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vleků.

52. Skladování, xxxxxx zboží, manipulace x nákladem a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásilek xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx například xxxxxxxxxxx xxxx vysokozdvižným vozíkem. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ruční xxxxxxxxxx obalů, xxxxx xxxxxx zboží a xxxxx obdobné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx parkovišť x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dopravního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tras xxx xxxxxxxx xxxxxx těžkých x rozměrných xxxxxxxx x xxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx služby (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx.

53. Zasilatelství x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx přepravy xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx místa x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx dokladů (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zásilky, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určení na xxxxxxx zmocnění xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zástupce jedná xxxxxx a ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx žádosti x xxxxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x potřebnými doklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádosti.

Obsahem činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

54. Xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2012 Sb.

55. Ubytovací xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx hotel, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx) a x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx ubytování x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 lůžek (xxxxxx přistýlek) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

56. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poradenství x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx (prodej x xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx software. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hardware x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx kompletní xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výběr xxx x databáze, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx požadavků x xxxxxxx). Správa počítačových xxxx, odvirování xxxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

57. Činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativních xxxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx využívání výsledků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původci x xxxxxx.

58. Xxxxx, prodej, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x základní xxxxxx nemovitostí xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx interiérů a xxxxxxxxx budov, xxxxxxx xxxx, xxxxx chodníků x xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx krátkodobé ubytování xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v rodinných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, čištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx).

59. Pronájem x půjčování věcí xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx xxxx (finanční xxxxxxx, x xxxxxxx). Xxxxxxxx x půjčování xxxx movitých, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (osobních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jízdních xxx x podobně), xxxxxx x xxxxxxxx xxx obsluhy, spotřebního xxxxx, xxxxx, sportovních xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a podobným xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx, zejména hospodářských, xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obsluhou, xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva, xxxxxx x bezpečnostního materiálu, xxxxxxxx software, půjčování xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x webhosting.

60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpracování xxxxxxxxx xxxxxx x posudků

Poradenské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specifikované xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxxx x architektuře, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx činnost energetického xxxxxxxxxxx), chemii, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, zhodnocení xxxxxxxx x podobně), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, organizaci, xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx katalogizačních xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx x stanovisek x xxxxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, činnosti nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx zjištění, xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x podzemní xxxx, půdu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx území, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxx, kulturní památky, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx variant xxxxxx x výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navržení xxxxxxxx x podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx předpokládané xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zvýší xxxxxxxxx vlivy xxxxxx, xxxxxxxx nebo technologie, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, činnosti xxxx technologie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudků v xxxxxxx xxxxxxx ovzduší x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx, filosofie, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, lingvistiky x podobně), x xxxxxxx společenského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx staveb, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx požární ochrany, xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx xxxxxxx, poradenská xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x účetní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx před soudem xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxxx nebo pod xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx soudu), xxxxxxxxxxxxx poradenství.

61. Projektování xxxxxxxxxxx úprav

Souhrn činností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x funkčnímu uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx také lesních x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Scelení, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx přístupnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uspořádání xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochranu a xxxxxxxxx půdního fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podklad xxx xxxxxx plánování.

62. Xxxxxxxx a vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x kresličské práce

Příprava x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx odvětví hospodářství, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozů x xxxxxxx počítačových xxxx. Xxxxxxxxxx grafických návrhů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x databáze xx procesory x xxxxx grafické xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkresů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, projektování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx součástí x xxxxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, munice x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx elektrických xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx určených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zařízení veřejného xxxxxxx elektřiny a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nevyhrazených zařízení xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx elektrické xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x vypracování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozpočty.

64. Xxxxxx a vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věd xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxx x vývoj xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (zejména výzkum x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx a podobně, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx duševní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti není xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx výzkumu xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx střeliva, xxxxxx, bezpečnostního xxxxxxxxx x xxxxxxx techniky.

65. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x různých oblastech xxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kalibrační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx analýzy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxx, vod, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, posuzování xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zkoušky x podobně. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxxx. Xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Ochrana x xxxxxxxxx přirozeně xx xxxxxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx péče a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod. Vyhledání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad zdrojem, xxxxxxxxx chemických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx spalování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, měření úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, revize x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, výkon zeměměřických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx různými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, distribuce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzorků, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. Průzkum xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x běžnosti xxxxxxx a nákupních xxxxxxxxx zákazníků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mínění (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx otázkách) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x textilu, xxxxxxx, xxxxx, šperkům, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx estetických xxxxx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx (modeling).

68. Fotografické xxxxxx

Xxxxxxx pořizování, xxxxxxxxxx x xxxxxx fotografií xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxx. Zhotovování černobílých x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, portrétních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx fotografií xxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxx zařízení. Úpravy xxxxxxxxxxxxxx snímků xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, zmenšování, xxxxxxxxxx pozitivů x xxxxxxxxxxx xxxxx formátů, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fotografických xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx, sušení, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fotografických xxxxx. Xxxxxxxxxxx samoobslužných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xxxxxxxxxxxxxx x tlumočnická činnost

Překlady x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx cestovního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx komerční účely. Xxxxxxxxx z jednoho xxxxxx xx xxxxxxx x tlumočení xx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx tlumočení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx využívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

70. Služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekretářské x xxxxxxx služby. Xxxxxx organizačně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ručení za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vypořádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx budoucích uživatelů x xxxxxxxxxxxxx staveb x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx certifikátů, xxxxx spojují data xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podepisující xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx totožnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx seznamu vydaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx certifikátech, xxxxxxxxxxx provozu bezpečných xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu x xxxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxx systémy a xxxxxxxx podporují a xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, projektování xxxxxx, ani jejich xxxxxxxxx.

71. Provozování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx, prodej x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx nebo kombinací xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službami nebo xx které xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx ruchu nevztahuje. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx kancelář. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ubytování, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytováno xxxx xxxxxxx ubytování, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jízdenek xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx lodních xxxxxx včetně xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nabídky x xxxxxxx sportovních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x rekondice - xxxxxxxxx xxxxx na xxxx, půjčování xxx x dalšího sportovního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zprostředkování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jednáním, pořádání xxxxxx, prohlídek s xxxxxxxxx, xxxxxx skipasů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kulturním x xxxxxxxxx xxxxxxxx země. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx (xxxxxxxxxx, umělecké, archeologické, xxxxxxxxxxxxxx, etnologické, gastronomické x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (geologické, přírodní, xxxxxxxxxx x podobně), xxxxxxxxxxxx lokalitách (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, městských xxxxxxxx x xxxxxxx), místech (xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx regionech, krajích x xxxxxxx). Zajištění xxxxxxx nezbytných činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxx činnosti xxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x cestovním ruchem, xxxxxxx vstupenky, xxxx, xxxxx, xxxxxx řády, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kurzů, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x soukromých školách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nejsou zařazena xx rejstříku škol x xxxxxxxxx zařízení. Xxxx mimoškolní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x studentů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx táborech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nad xxxxx x podobně. Výuka xxxxxx, xxxxxxxx znakové xxxx, výuka xxx xx xxxxxxx nástroj, xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx fotografie x xxxxxxx), xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Společenská výchova x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx odborných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x různých xxxxxxxxx, xxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxx x školení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx akce, xxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů xxx xxxxxxx, zajištění xxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx. Xxxxx obsluhy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxx xxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx vozíků, lyžařských xxxxx a dalších xxxxxxxxxxx zařízení). Výuka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx. Obsahem činnosti xxxx xxxx xxxxxx xx dětmi x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx a školení xxxxxxxx zřízenými za xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, letadel, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsluhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx.

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, výstav, veletrhů, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořadatelské x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx provozu xxxxxx zařízení. Provozování xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo lidských xxxxxxx, katalogizování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnosti xx stálých xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx, souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx se sbírkovými xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx shromažďování xxx xxxxxxxxxx umění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx veřejnosti ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přechodných výstav, xxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy x výstavami, případně xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Provozování xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x faktografických xxxxxxxxx x s tím xxxxxxxxxxx pořádání xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx. Provozování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, filmových x xxxxxxxxxxxxxxx představení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx představení, xxxxxxxx x audiovizuálních, xxxxxxxxxx x xxxxxx produkcí xxxxxxxxxxxx na stálé xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx filmových x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx moderování xxxxxxx xxxxxxxxxx, společenských akcí. Xxxxxxx zvukařů, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, produkčních, garderobiérů x další xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxx uměleckých xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x pořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx akcí. Xxxxxxxxxxx pouťových xxxxxxx, xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, minigolfových drah, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, pokud slouží xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, hracích xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sloužících xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výstav, xxxxxxxx, přehlídek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx který byly xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených zařízení (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx), kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, WC, xxxxxxxxx x podobně). Xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, činnost xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsahem xxxxxxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

74. Xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zabezpečování xxxxxxx tělovýchovných xxxxxxxx x xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zimních stadionů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xxxxxx, saun) x xxxxxx pronajímání x xxxxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx tělovýchovných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sportu. Činnost xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonné sportovce xx xxxxxx zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx sportovců, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, provozovaná xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (činnost xxxxxxx) ani činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sportovců.

75. Xxxxx xxx domácnost, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx oděvů, bytového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a mandlování xxxxxx, plizování, opravy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, prádla x xxxxxxx, opravy, čištění (xxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx bytového textilu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx prádelny x pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, příze x netkaného xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osobního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plošných xxxxxxxxx xxxxxxxx x hotových xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

76. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx technických xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx ulic a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxxx koncesi, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práce, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, kopání xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x montážní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx se správou xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

77. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx domácnost, předmětů xxxxxxxx povahy, výrobků xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřidel

Opravy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxx, xxxxx x dalších nástrojů xxx použití x xxxxxxxxxx. Opravy mechanických xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx strojů x xxxxxxxxxx strojů, fotografických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, opravy x xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprav xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx 50 X xxxxxxxxxx xxxx 75 X xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x údržba xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx, údržba x xxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb x xxxxxxxx kol. Xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx styl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x určených xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zajistit xxxxxx další uchování. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, etalonů a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx) k xxxxxxxxx xxxxxxx, certifikovaných xxxxxxxxxxxx materiálů, xxxxx xxxx určeny k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opravy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti nejsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx výtvarných xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a galerií xxxx se jedná x předměty xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

78. Poskytování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x svatebních xxxxxxxxx, astrologů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rodokmenů, xxxxxx xxxxx, xxxxx čističů xxx a xxxxx xxxxxx osobního charakteru. Xxxxxxxxxx xxxxxx (hostesky, xxxxxxxxxx a podobně) x xxxxxxxxxxx základní xxxxxx doprovázeným xxxxxx. Xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, veřejných xxxxx, umýváren, XX, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x vzhled xxxx, xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, fotografii, xxxx, xxxxxxxx a divadlo, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx charakterových xxxxx xxx divadlo x xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x kadeřnictví, xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx integrita lidské xxxx, provozování solárií, xxxxxxxxxxx masérských, xxxxxxxxxxxxx x rekondičních služeb xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx-xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rekondici. Xxxxxxx xxxx činnosti xxxx průvodcovská činnost xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

79. Xxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx (xxxxxx, úklid, xxxxx, xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx a podobně), xxxxxxxxxxxx péče x xxxxx, zejména xxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlídání xxxx (včetně xxxx xx xxx xxx xxxx), obstarávání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnost.

Obsahem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních službách, xxxx x xxxx xx xxx let xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osob x xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx předmětem živností xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

80. Poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby x svěřenské xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx útvaru. Xxxxxxx xx klienta xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jednání xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "svěřenský xxxx"). Jednání xx xxxxxxx xxx získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský fond xx účelem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x x tím xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podílů x xxxx klientovi. Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx. Dočasný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxx xxx umístění skutečného xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx prostorách, xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx akcionářských xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx, osob oprávněných x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, poskytování platebních xxxxxx, realitní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemovitostí, xxxx x nebytových prostor.

81. Xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, směna, uchovávání, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

82. Výroba, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, obchod x služby v xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx pod xxxxx činnost uvedenou x příloze č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 278/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.8.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

288/2010 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých živností

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

368/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Sb., x xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 288/2010 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

365/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Sb., x obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

155/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx živností, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

178/2017 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 278/2008 Xx., x obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

143/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Sb., x obsahových náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

208/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2021

274/2022 Xx., nález XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Pl. ÚS 30/21 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx 80 xxxxxxx č. 4 xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Sb., o xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 208/2021 Xx. (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 22.9.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.