Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
585/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. IX
585
XXXXX
xx xxx 12. xxxxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění
Čl. X
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §168 xxxx. 2, §169 xx 173, §174 xxxx. 2 až 4, §176, 177, §178 xxxx. 1 x 2, §179 xx 181, §184, §185 xxxx. 2, §186 xx 188, §189 xxxx. 2, §190 xxxx. 1, §191 až 194 x §197 se xxxxx "2006" xxxxxxxxx xxxxxx "2007".
2. X §168, 169, §170 odst. 1, §171 odst. 1, §172, §173 xxxx. 2, §174, 175, §176 xxxx. 2, §178 xx 181, §183 až 195, §197 x 201 xx číslo "2007" xxxxxxxxx číslem "2008".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 189/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění, se xxxx xxxxx:
1. Xx. XX x XXX se xxxxxxx.
2. V xx. XXXX se body 39 xx 53 xxxxxxx.
3. X xx. XXX xxxxxx 1 xx 8, xx. XXXX xxxxxx 3 xx 5, xx. XXXXX xxxx 1, xx. XXXXXX, xx. XLI, čl. XXXX, xx. XLVIII x xx. X xx xxxxx "2006" xxxxxxxxx xxxxxx "2007".
4. V čl. XXX xxxxxx 1 xx 4, 6, 7 a 9, xx. XXX xxxx 29, xx. XXXX xxxxxx 1, 2, 5 a 6, xx. XXXXX, čl. XXXXXX, čl. XLI, xx. XLVI, čl. XXXXXX a xx. X xx xxxxx "2007" nahrazuje xxxxxx "2008".
5. Xx. XXX xx zrušuje.
6. Xx. XXXXXX xxx:
"Čl. XXXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, s xxxxxxxx čl. XXXX xxxx 6, 14, 66, 144, 157 xx 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, xx. XXX xxxx 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, xx. XXII bodu 7, xx. XXXX xxxx 8, xx. XXX x xx. XXXXXX xxxx 13, 20 x 45, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2007.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx mění xxxxx:
1. V §191 x v §363 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle §25 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" x za xxxxx "x důvodů xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x §25 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xxx:
"60) Zákon x. 54/1956 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 187/2006 Sb.".
3. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx X xx xx xxx 1 vkládá nový xxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxx 2
Použití xxxxxxxxxx x náhradě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dohody x pracovní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karanténě) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
§393x
(1) Ustanovení §57, §66 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §192 až 194 xx použijí xxxxxx ode xxx, xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem, xx něhož nabývá xxxxxxxxx zákon x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náhrada xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx §192 až 194 xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx díl 2 xx xxxxxxxx xxxx xxx 3.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx
Xx. XX
X čl. XX xxxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx 7 x §299 odst. 1 xxxx. x) doplňují xx xxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena rodiny".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 362/2003 Sb., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx. x xxxxxx x. 264/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §7 odst. 1 písm. x) xx na xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx 2008 25 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5x xxxx. a), z xxxx 2,3 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % xx xxxxxxxxx pojištění a 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxx 2009".
2. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xx začátek xxxx 2 xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxx 2009".
3. X §7 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".
4. V §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sníženého platu (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx "náhrada xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 4 x xxxxxxxxx".
5. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx pojistného xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozdíl xxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxx xxxxx xxx obdobně.".
6. X §9 odst. 3 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxx 2009".
7. X §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx část xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58x), x ta xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxxx vyplacena z xxxxxx na straně xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx mzdy xx xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplacena.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 58x xxx:
"58x) §192 odst. 2 věta xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
8. X §9 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pojistné xx xxxx xxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 písm. a) xxxx 2 x xxxx 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částky, kterou x xxxxxxxxxxx měsíci, xx který xxxxxxxx xxxxx, zúčtoval zaměstnancům xx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení. Xxxxxxxx uvedená ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 až 7 se označují xxxx odstavce 5 xx 8.
9. X §9 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx slovy ", který xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx 3,", xxxxx "xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx náhradě xxxx za dobu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxx 2008 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx x" se vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx".
10. X §9 odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx-xx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4, xxxxx než xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x úhradu rozdílu; xx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tiskopisu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6.".
11. X §9 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "14".
12. X §11 větě xxxxx xx slova "xxxx. 4 až 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 xx 7".
13. V §20 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxxxx 6 xxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
14. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Pro xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx včas x xx správné xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, že x částky pojistného xxxx odečtena xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx vyšší částce, xxx xxxx xxx xxxxxxxx; podmínkou xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx dluhu.".
15. X §20 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxx pojistné xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx x xxxxx částce, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xx x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 1, x xx až xx xxx předcházejícího xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
16. V §22 xxxx. 1 xx slova "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 a 6", xxxxx "§11 xxxx třetí" xx xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx první x xxxxx" a slova "xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx".
17. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6".
18. X §22x xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
Xx. VI
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx č. 204/2005 Xx., zákona x. 218/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 214/2006 Sb. x xxxxxx x. 267/2006 Xx., se xxxx takto:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxx 12 xxxxxxxx xxx 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3i zní:
"13. náhrada xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
3x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.".
2. V §5 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x 12" xxxxxxxxx xxxxx ", 12 x 13".
3. X §5 xxxx. 4 písm. x) xx slova "x 12" xxxxxxxxx xxxxx ", 12 x 13".
4. X §30 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "anebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 133x),".
5. V §30 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx stejně jako xxxxx na nemocenské xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 133x).".
6. X §30 xx odstavec 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx jako odstavec 7.
7. V §32 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxx na výši xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. b) xxxx 133x).".
8. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx rodiči pobírajícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx příspěvek xx xxxx aspoň xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx poloviny rodičovského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, nejméně však xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvkem xxxxx xxxxxxxx 1 x příspěvkem xx xxxx, je-li příspěvek xx péči nižší xxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vznikne-li xxxxx xx příspěvek xx xxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx rodičovském příspěvku xx toto období xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležel xx xxxxx xxxx, xxx činí polovina xxxxxxxxxxxx příspěvku.".
9. X §62 odst. 1 se xxxxx "xxxx zanikl-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §30 xxxx. 7" xxxxxxx.
10. X §68 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx i) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx x době x xxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 133x).".
11. V §68 xxxx. 2 písm. x) bodu 3 xx číslo "12" xxxxxxxxx xxxxxx "13".
12. V §68 xxxx. 3 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "13".
13. V §69 xxxx. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 7".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Čl. VII
X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, se xx xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxx (platu) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů14a) x".
Poznámka xxx xxxxx x. 14a xxx:
"14x) Xxxxxxxxx §192 zákoníku xxxxx.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §11x xxxx. 3 xxxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx., se x xxxxxxx x) slova "xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx jsou xxxxxxxxx,".
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2006, s xxxxxxxx čl. VI xxxx 6, 8, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, x x výjimkou čl. V, čl. VI xxxx 1 až 5, 7, 10 xx 12 x čl. VII xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2006, x xxxxxxxx čl. VI xxxx 6, 8, 9 x 13, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2007, a x xxxxxxxx čl. V, čl. VI xxxx 1 až 5, 7, 10 xx 12 x čl. VII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.