Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
585/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. IX
585
XXXXX
xx xxx 12. xxxxxxxx 2006,
kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění
Xx. X
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §168 xxxx. 2, §169 xx 173, §174 xxxx. 2 xx 4, §176, 177, §178 xxxx. 1 x 2, §179 xx 181, §184, §185 xxxx. 2, §186 až 188, §189 xxxx. 2, §190 xxxx. 1, §191 xx 194 x §197 se xxxxx "2006" xxxxxxxxx xxxxxx "2007".
2. X §168, 169, §170 odst. 1, §171 xxxx. 1, §172, §173 odst. 2, §174, 175, §176 xxxx. 2, §178 xx 181, §183 až 195, §197 x 201 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxx xxxxx:
1. Xx. XX x XXX se xxxxxxx.
2. X xx. XXXX se xxxx 39 xx 53 xxxxxxx.
3. V xx. XXX bodech 1 až 8, xx. XXXX xxxxxx 3 až 5, xx. XXXXX xxxx 1, xx. XXXXXX, xx. XXX, xx. XXXX, xx. XXXXXX x xx. L xx číslo "2006" xxxxxxxxx xxxxxx "2007".
4. V xx. XXX xxxxxx 1 xx 4, 6, 7 a 9, xx. XXI xxxx 29, xx. XXXX xxxxxx 1, 2, 5 a 6, xx. XXXXX, čl. XXXXXX, xx. XXX, xx. XXXX, čl. XXXXXX a xx. X se xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".
5. Xx. XXX xx xxxxxxx.
6. Xx. XXXXXX xxx:
"Xx. XXXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, s xxxxxxxx xx. XIII xxxx 6, 14, 66, 144, 157 xx 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, xx. XXX xxxx 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, xx. XXII bodu 7, čl. XXXX xxxx 8, čl. XXX x xx. XXXXXX bodů 13, 20 x 45, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákoníku xxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §191 x x §363 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §25 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" a za xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "v §25 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xxx:
"60) Zákon x. 54/1956 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 187/2006 Xx.".
3. V části xxxxxxxx hlavě X xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"Xxx 2
Použití xxxxxxxxxx x náhradě xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x dohody x pracovní činnosti xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
§393x
(1) Xxxxxxxxxx §57, §66 odst. 1 xxxx druhá x §192 až 194 xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx.
(2) Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem, xx něhož nabývá xxxxxxxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx x xxxxxx x pracovní činnosti xxxxx §192 xx 194 xx dobu xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx díl 2 se označuje xxxx xxx 3.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx
Čl. IV
X xx. LI xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, xx v xxxx 7 x §299 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb. x xxxxxx č. 264/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxx 1 vkládají xxxxx "x xxxx 2008 25 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. a), x xxxx 2,3 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x od roku 2009".
2. X §7 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxx bodu 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx 2009".
3. V §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "2007" nahrazuje číslem "2009".
4. V §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platu (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx "náhrada xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 4 a zúčtované".
5. V §9 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxxx odečte x částky pojistného xxxxxxxxx za kalendářní xxxxxx xxxx 2008 xxxxxxxx částky, kterou x kalendářním xxxxxx, xx který xxxxxxxx xxxxx, zúčtoval xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx-xx částka xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Polovina xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.".
6. X §9 odst. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxx rokem 2009".
7. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx mzdy za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx náhrady xxxx za dobu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx byla dohodnuta xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vznikl nárok xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58x), x xx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; náhrada mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xx xxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxx x částky xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 58x zní:
"58x) §192 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
8. X §9 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxx pojistné xx xxxx sazby xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx 3, odečte xxxxxxxx xxxxx 2009 x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou x kalendářním měsíci, xx který pojistné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx čtvrté xxxxx xxx obdobně.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.
9. X §9 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx provádí xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3,", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx náhradě xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2008 xxxx zaměstnancům x xxxxxxxx xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxx pojistným x" se vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx".
10. X §9 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xx-xx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2, 3 xxxx 4, xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, požádá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradu rozdílu; xx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6.".
11. X §9 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "14".
12. X §11 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx. 4 xx 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 xx 7".
13. X §20 odst. 4 xx xx slova "xxxxxxxx 6 xxxx xxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
14. X §20 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxx tehdy, pokud xxxx zaplaceno v xxxxx částce, než xx xxxxx mělo xxx zaplaceno, x xxxx xxxxxx, xx x xxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx měla xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx, xx dlužné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
15. X §20 se xx odstavec 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaplaceno x xxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxx xxxx být zaplaceno, x xxxx xxxxxx, xx z částky xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx měla xxx odečtena, nepovažuje xx částka, o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xx xxx předcházejícího xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
16. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6", xxxxx "§11 xxxx třetí" xx xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx xxxxx x xxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx x xxxx třetí" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx".
17. X §22x xxxx. 1 xx slova "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 a 6".
18. X §22x xxxx. 3 x 4 se xxxxx "3 a 4" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Sb., xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxx č. 267/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx bod 12 doplňuje xxx 13, který včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 3x xxx:
"13. xxxxxxx xxxx (xxxxx) nebo sníženého xxxxx (xxxxxxx odměny) xx dobu prvních 14 xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
3x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.".
2. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x 12" xxxxxxxxx xxxxx ", 12 x 13".
3. X §5 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "a 12" nahrazují slovy ", 12 x 13".
4. V §30 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 133i),".
5. X §30 xx xx konci xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 133x).".
6. X §30 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx jako odstavec 7.
7. X §32 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxx na výši xxxxxxxxxxxx příspěvku podle xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 133x).".
8. X §32 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxx rodiči pobírajícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx náleží z xxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek ve xxxx poloviny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nejméně však xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x příspěvkem xx xxxx, je-li xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vznikne-li nárok xx příspěvek xx xxxx xx xxxx, xx kterou rodiči xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx rodičovském příspěvku xx toto období xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jeho xxxx podle předchozí xxxx; xxxxxxx xxxxx x přeplatku xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx péči za xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxxx, xxx xxxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
9. X §62 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x důvodů uvedených x §30 xxxx. 7" zrušují.
10. X §68 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) bodu 133i).".
11. X §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "13".
12. X §68 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 1 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "13".
13. X §69 xxxx. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 7".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx
Xx. XXX
X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, se xx xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx platu (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x) x".
Poznámka xxx xxxxx x. 14x xxx:
"14x) Xxxxxxxxx §192 zákoníku práce.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §11x xxxx. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx., xx x xxxxxxx x) slova "xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx jsou xxxxxxxxx,".
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2006, s xxxxxxxx čl. VI xxxx 6, 8, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2007, x x xxxxxxxx čl. V, čl. VI bodů 1 xx 5, 7, 10 xx 12 x čl. VII xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.12.2006, x xxxxxxxx čl. VI xxxx 6, 8, 9 x 13, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2007, a x xxxxxxxx čl. V, čl. VI xxxx 1 xx 5, 7, 10 xx 12 a čl. VII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.