Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
585/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. IX
585
XXXXX
xx xxx 12. xxxxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění
Čl. X
Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:
1. X §168 xxxx. 2, §169 xx 173, §174 xxxx. 2 xx 4, §176, 177, §178 xxxx. 1 x 2, §179 xx 181, §184, §185 odst. 2, §186 xx 188, §189 xxxx. 2, §190 xxxx. 1, §191 až 194 x §197 xx xxxxx "2006" nahrazuje xxxxxx "2007".
2. X §168, 169, §170 xxxx. 1, §171 xxxx. 1, §172, §173 xxxx. 2, §174, 175, §176 odst. 2, §178 xx 181, §183 až 195, §197 a 201 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:
1. Xx. II x XXX xx xxxxxxx.
2. V xx. XXXX xx xxxx 39 až 53 xxxxxxx.
3. X xx. XXX bodech 1 xx 8, xx. XXII xxxxxx 3 xx 5, xx. XXXIV xxxx 1, xx. XXXXXX, xx. XXX, xx. XXXX, xx. XXXXXX x xx. X xx číslo "2006" xxxxxxxxx číslem "2007".
4. X čl. XXX xxxxxx 1 xx 4, 6, 7 x 9, xx. XXX xxxx 29, xx. XXXX xxxxxx 1, 2, 5 x 6, xx. XXXIV, čl. XXXXXX, xx. XLI, xx. XXXX, xx. XXXXXX x xx. X se číslo "2007" nahrazuje číslem "2008".
5. Xx. XXX xx xxxxxxx.
6. Čl. XXXXXX xxx:
"Čl. XXXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, s xxxxxxxx xx. XIII xxxx 6, 14, 66, 144, 157 xx 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 x 198, xx. XXX xxxx 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, xx. XXXX xxxx 7, xx. XXXX xxxx 8, čl. XXX a xx. XXXXXX xxxx 13, 20 a 45, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx práce
Xx. XXX
Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §191 x x §363 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §25 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxx" a za xxxxx "x důvodů xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "x §25 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xxx:
"60) Zákon x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 187/2006 Xx.".
3. V části xxxxxxxx hlavě I xx xx xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxx 2
Použití xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, platu nebo xxxxxx x dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karanténě) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
§393x
(1) Ustanovení §57, §66 odst. 1 xxxx xxxxx x §192 xx 194 xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx-xx nařízena xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxx §192 xx 194 xx dobu xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx díl 2 xx xxxxxxxx xxxx xxx 3.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
X xx. XX xxxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se x xxxx 7 x §299 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx konci xxxxx "xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Čl. V
Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona č. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb. x zákona x. 264/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §7 odst. 1 xxxx. a) xx xx xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "v xxxx 2008 25 % x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxx x §5x xxxx. x), z xxxx 2,3 % xx nemocenské xxxxxxxxx, 21,5 % na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x od xxxx 2009".
2. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx začátek xxxx 2 vkládají slova "xxxxxxxx rokem 2009".
3. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".
4. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platu (xxxxxxx odměny) za xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "náhrada xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti") xx xxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 4 x xxxxxxxxx".
5. V §9 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Zaměstnavatel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2008 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx náhradě xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx-xx částka xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx nahoru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxx xxx obdobně.".
6. X §9 odst. 3 větě první xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx rokem 2009".
7. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx uvedená xx větě xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny směrem xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nezahrnuje xx část xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx stanovena xxx xxxx, na kterou xxxxxxxxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58x), a xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na straně xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx za kalendářní xxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 58b xxx:
"58x) §192 odst. 2 xxxx první xxxxxxxx xxxxx.".
8. X §9 se xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. a) xxxx 2 x xxxx 3, odečte xxxxxxxx xxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x kalendářním měsíci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx náhradě xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx na xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem nahoru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx čtvrté xxxxx xxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
9. X §9 odst. 5 xx slova "xxxxxxx x xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3,", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxx 2008 xxxx zaměstnancům x xxxxxxxx xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxx xxxxxxxxx x" xx vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx".
10. X §9 xxxx. 7 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Je-li xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2, 3 xxxx 4, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradu xxxxxxx; xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6.".
11. X §9 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "14".
12. X §11 xxxx xxxxx se slova "xxxx. 4 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 7".
13. X §20 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxx xxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
14. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pojistné xxxxxxxxx včas a xx správné xxxx xxxxxx tehdy, pokud xxxx zaplaceno x xxxxx částce, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx měla být xxxxxxxx; podmínkou xxxx xx, že xxxxxx xxxxxxxx bylo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
15. X §20 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nižší částce, xxx xx které xxxx být xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx až do xxx předcházejícího xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
Dosavadní odstavce 7 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
16. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6", xxxxx "§11 xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "§11 xxxx xxxxx a xxxxx" x xxxxx "xx středníkem a xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "za xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx".
17. X §22x xxxx. 1 xx slova "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 a 6".
18. X §22x xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx podpoře
Xx. XX
Zákon č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Sb., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxx x. 267/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx bod 12 xxxxxxxx bod 13, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3x zní:
"13. xxxxxxx mzdy (xxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx (snížené odměny) xx dobu xxxxxxx 14 dnů dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
3x) Xxxxxxxxx §192 zákoníku práce.".
2. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x 12" xxxxxxxxx xxxxx ", 12 x 13".
3. X §5 xxxx. 4 písm. d) xx xxxxx "a 12" xxxxxxxxx slovy ", 12 a 13".
4. X §30 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 133x),".
5. V §30 xx na konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 133x).".
6. X §30 xx odstavec 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.
7. X §32 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx posuzuje xxxxx xx xxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 133x).".
8. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxx xxxxxx x xxxxxx péče x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxx v kalendářním xxxxxx, xx který xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx po xxxx měsíce, náleží xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx poloviny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nejméně xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvkem xxxxx odstavce 1 x příspěvkem na xxxx, xx-xx příspěvek xx xxxx nižší xxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx příspěvek xx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx rodiči xxxxxxx rodičovský příspěvek xx výši xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx rodičovském xxxxxxxxx xx xxxx období xxxxxxxxx ve výši xxxxxxx mezi rodičovským xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x jeho xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx x přeplatku xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx činí polovina xxxxxxxxxxxx příspěvku.".
9. X §62 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxx-xx nárok xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 7" xxxxxxx.
10. X §68 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx x xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 133i).".
11. V §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "13".
12. X §68 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 1 xx číslo "12" xxxxxxxxx číslem "13".
13. V §69 xxxx. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 7".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xx. VII
X §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xx xxxxxxx bodu 1 xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx sníženého platu (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx prvních 14 xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx14x) x".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x xxx:
"14x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.".
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Čl. XXXX
X §11a xxxx. 3 zákona č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx., xx x xxxxxxx c) slova "xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x)" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxx obyvateli,".
ČÁST DEVÁTÁ
XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2006, x xxxxxxxx čl. VI bodů 6, 8, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2007, x s xxxxxxxx čl. V, čl. VI xxxx 1 xx 5, 7, 10 až 12 a čl. VII xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.12.2006, x xxxxxxxx čl. VI xxxx 6, 8, 9 a 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007, a s xxxxxxxx čl. V, čl. VI xxxx 1 xx 5, 7, 10 xx 12 x čl. VII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.