Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
264/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 20/1975 Sb. Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 188/1988 Sb. Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 264/1992 Sb. Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 590/1992 Sb. Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 37/1993 Sb. Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb. Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 287/1995 Sb. Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 138/1996 Sb. Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 167/1999 Sb. Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 225/1999 Sb. Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 155/2000 Sb. Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 220/2000 Sb. Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 177/2001 Sb. Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 136/2002 Sb. Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 202/2002 Sb. Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb. Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 311/2002 Sb. Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 274/2003 Sb. Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 362/2003 Sb. Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 46/2004 Sb. Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb. Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 217/2000 Sb. Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 257/2004 Sb. Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb. Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb. Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 628/2004 Sb. Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 562/2004 Sb. Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 169/2005 Sb. Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 253/2005 Sb. Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 3/1991 Sb. Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna občanského zákoníku Čl. XLIII
Přechodné ustanovení Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské společnosti Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XLIX
Přechodné ustanovení Čl. L
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. LI
Přechodné ustanovení Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání Čl. LIII
Přechodné ustanovení Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna služebního zákona Čl. LV
Přechodné ustanovení Čl. LVI
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání Čl. LVIII
Přechodné ustanovení Čl. LIX
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. LX
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce Čl. LXI
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Čl. LXII
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXIII
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. LXIV
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. LXV
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. LXVI
Přechodná ustanovení Čl. LXVII
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. LXIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST Čl. LXX
264
ZÁKON
xx xxx 21. xxxxx 2006,
xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxx národní xxxxxxxxxxx
Xx. I
X xxxxxx č. 100/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xx x §138 xxxx. 2 xxx 3 xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 20/1975 Sb.
Xx. XX
X xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některá xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, xx xx. X a XX xxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx příspěvku horníkům
Xx. XXX
V xxxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1989 Xx. x xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx §18 xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx.
Čl. XX
X xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx čl. X, čl. XX x xx. XX xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx
Čl. X
V xxxxxx č. 297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx, se §4 xxxxxxx.
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Sb.
Xx. XX
X zákoně x. 264/1992 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x řízení xxxx státním xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xx. XXXX xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 590/1992 Sb.
Čl. XXX
X zákoně x. 590/1992 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x některé další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2003 Xx., xx xx. XXX x IV xxxxxxx.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Sb.
Čl. XXXX
X xxxxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx. x xxxxxx x. 155/1995 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
Xx. XX
X xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 223/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx. x zákona x. 587/2004 Xx., xx čl. X x XXX xxxxxxx.
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 287/1995 Xx.
Čl. X
X xxxxxx x. 287/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 238/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx zájmu, xx xx. XX zrušuje.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 138/1996 Sb.
Xx. XX
X xx. XXX xxxxxx č. 138/1996 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních orgánů x xxxxxx, xx xxx 1 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Sb.
Xx. XXX
V zákoně x. 167/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 436/2004 Xx., se xx. XX zrušuje.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 225/1999 Xx.
Čl. XXXX
X xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx. XXX zrušuje.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách
Xx. XXX
X zákoně č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 225/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx. x xxxxxx č. 444/2005 Xx., xx část xxxxxxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx.
Xx. XX
V xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx zákony, ve xxxxx zákona č. 362/2003 Xx. x xxxxxx x. 436/2004 Xx., xx část xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 220/2000 Xx.
Xx. XXX
V zákoně x. 220/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x majetku České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 364/2000 Xx. x xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx část xxxxxxxxx x xxxx třináctá xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
V zákoně č. 238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Xx. x xxxxxx č. 413/2005 Xx., xx část xxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXX
X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (zákon x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
Xx. XIX
X xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., zákona č. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 59/2006 Sb. x zákona č. 74/2006 Sb., xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.
Xx. XX
X zákoně č. 177/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx
Xx. XXI
X xxxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb. x xxxxxx č. 79/2006 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 136/2002 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 136/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se část xxxxx xxxxxxx.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 123/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., zákona x. 281/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Sb., zákona x. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 57/2006 Sb., se xxxx dvacátá xxxxx, xxxx třicátá x xxxx xxxxxxxxx šestá xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 311/2002 Sb.
Xx. XXX
X xxxxxx x. 311/2002 Xx., kterým se xxxx zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 436/2004 Xx., xx xxxx šestá xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků
Xx. XXXX
Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) X xxxxxxxxx úředníků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jmenováním. Xxxxxxxxx xxxxxxx vedoucí úřadu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 a 8.
2. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxx:
"(3) Ustanovení podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx7x).
7x) Xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 zákona č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §12 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx funkce xxx xxxxx.".
4. X §12 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx být xxxxxxx a doručené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatné. Odvolání x funkce musí xxxxx obsahovat důvody xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx neplatné. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.".
5. X §12 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Odvoláním xxxx xxxxxxx xx xxxxxx vedoucího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jmenováním xx xxxx určitou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vedoucímu xxxxxxxx xxxx vedoucímu xxxxx návrh na xxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxxx zařazení u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho zdravotnímu xxxxx x kvalifikaci. Xxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx nemá xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx o překážku x xxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dán výpovědní xxxxx xxxxx §52 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxx; odstupné poskytované xxxxxxxxx úředníku xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo vzdání xx xxxxxx vedoucího xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx.".
6. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "§46 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§52" x xxxxx "§60x až 60x" xx xxxxxxxxx xxxxx "§67 x 68".
7. V §13 odst. 3 xxxx. b) se xxxxx "(§70 xxxxxxxx xxxxx)" xxxxxxx.
8. X §13 se xxxxxxxx 4 zrušuje.
9. V §16 xxxx. 6 se xxxxx "§73" xxxxxxxxx xxxxx "§301 x 303".
10. V §27 xxxx. 3 xx slova "§143 xxxx. 7 x 8" xxxxxxxxx slovy "§235 xxxx. 3".
11. §38 se xxxxxxx.
12. §40 xxx:
"§40
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doložku (§310 xxxxxxxx práce).".
13. X §41 xxxxxxxx 1 věta první xxx: "Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx zkušební xxxxxx xxx zkouškách podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu17), xxx xxxx xxxxxx členům xxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu x xxxxxxxx xxxx (platu).".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 xxx:
"17) §203 zákoníku xxxxx.".
14. Xxxx xxxxx xx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 274/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Sb. x xxxxxx x. 626/2004 Xx., xx xxxx čtvrtá xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 362/2003 Sb.
Xx. XXXXXX
V xxxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Xx., xx xxxx xxxxxxx xxxxx zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 46/2004 Xx.
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 46/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx první zrušuje.
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Sb.
Xx. XXX
V xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti, xx xxxx xxxxx x část xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x státním rozpočtu Xxxxx republiky xx xxx 1993, o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx xx rok 1993, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 172/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1995 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 217/2000 Sb., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Sb. x zákona x. 112/2006 Xx., xx xxxx patnáctá xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 217/2000 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 217/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 1/1992 Xx., x xxxx, odměně xx xxxxxxxx pohotovost a x průměrném výdělku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x některých dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 10/1993 Xx., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1993, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxx první xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 257/2004 Sb.
Xx. XXXXXX
X xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona o xxxxxxxxxxx investování a xxxxxx x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 669/2004 Sb. x zákona x. 413/2005 Xx., xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 132/2000 Xx.
Xx. XXXXX
V xxxxxx č. 132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a zákonem x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 217/2000 Xx., xxxxxx x. 143/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 93/2004 Xx., xxxxxx x. 99/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Sb. x xxxxxx x. 379/2005 Sb., xx xxxx osmá xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 426/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 326/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 586/2004 Sb., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx č. 22/2006 Xx. x xxxxxx x. 59/2006 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 628/2004 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx společnosti, xx xxxx xxxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 562/2004 Xx.
Xx. XXXVII
X xxxxxx x. 562/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x pedagogických xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
X xxxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx., xx xxxx xxxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 169/2005 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 169/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx první xxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 253/2005 Xx.
Xx. XX
V zákoně x. 253/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 138/2006 Xx., xx část xxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 3/1991 Xx.
Xx. XXX
Xxxxx x. 3/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákoník xxxxx, xx mění xxxxx:
1. Xx. X x II xx xxxxxxx.
2. X xx. XXX xx xxxx 1, 3 xx 12 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona č. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx č. 87/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Sb., zákona x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 3/2000 Sb., xxxxxx x. 17/2000 Xx., zákona č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona č. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Sb., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona č. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., zákona č. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Xx., se xxxx takto:
1. X §6 odst. 7 xxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxx:
"x) náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem5) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, státním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx náklady xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zabezpečovány x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zřizovatele xxxx x úhrad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízenou podle xxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem"), xxxxx i hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaná xxxxxxxxxxxxxxx xx pracovních xxxxxxx; xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx příjmem xxxxx xxxxxxxx 1,
5) Xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx.".
2. V §6 xxxx. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "pracovních xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx oděvů a xxxxx," x za xxxxx "dezinfekčních prostředků" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx".
3. V §6 xxxx. 8 se xxxxx "xxxx." zrušuje x za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx".
4. V §6 xxxx. 9 xxxx. c) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx (xxxxxx) xx xxxx zdanění anebo xx vrub xxxxxx (xxxxxxx), které nejsou xxxxxx (náklady) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů".
5. X §24 xxxx. 2 xxxx. j) xx na xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxxx "výdaje (náklady) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatnit x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx právními předpisy122),".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 122 zní:
"122) Xxxxxxxx xxxxx x. 178/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. X §24 xxxx. 2 xxxx. j) xxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 110, 110x x 23x xxx:
"4. xxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zajišťované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektů x poskytované až xx xxxx 55 % xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx110), xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zaměstnance v §6 odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx. Příspěvek xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx výdaj (náklad), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx stanovené směny xxxx aspoň 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx výdaj (xxxxxx) xx další jedno xxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxx v xxxxx x xxxxxxxx přestávkou x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu110a), xxxx xxxxx xxx 11 hodin. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vznikl nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23b). Xx stravování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stravovacím zařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektů,
23x) §176 odst. 1 písm. a) xxxxxxxx xxxxx.
110) §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
110x) §88 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.".
7. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) bod 5 xxx:
"5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx jinak,".
8. X §24 odst. 2 xxxx. k) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)5x)" x xxxxx "§7; xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§7, x to xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §6 odst. 7 xxxx. a). Xxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"5x) Zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.".
9. X §24 odst. 2 xxxxxxx zh) xxx:
"xx) xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5),".
10. X §25 xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nárok xx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpis, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx," xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx
Xx. XLIII
Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 146/1971 Xx., zákona x. 131/1982 Xx., xxxxxx č. 94/1988 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 87/1990 Xx., xxxxxx č. 105/1990 Xx., xxxxxx x. 116/1990 Sb., zákona x. 87/1991 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Xx., zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 267/1994 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 89/1996 Sb., xxxxxx č. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona x. 229/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Sb., zákona x. 135/2002 Sb., xxxxxx x. 136/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 37/2004 Sb., xxxxxx č. 47/2004 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 278/2004 Sb., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 107/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx. a xxxxxx x. 160/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. §425 x 426 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x xx 3x xxxxx:
"Xxxxxxxxxxx xx škodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§425
(1) Xxxxx, xxx koho xxxxxxx xxxxx plnící xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činní, odpovídá xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právních povinností xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x ní.
(2) Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx příprava xxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xxx nejsou xxxxx xx xxxxxxx dohody x provedení práce xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx při této xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x) xx škodu na xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx3x),
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxx poskytnutím xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x), xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
může xx xxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx poškozený úmyslně.
§426
(1) Xxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a báňský xxxxxxxxx xxxx, odpovídá xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx úrazem xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zásahu x podle jeho xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následků, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx organizované xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx úraz xxx xxxxxx funkce nebo xxx dohodnuté xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kříže, xxxxx xxxx, xxxx Horské xxxxxx x fyzická xxxxx, xxxxx na xxxx výzvu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pomáhá xxx xxxxxxxxx akci x xxxxxx, fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx činností, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3x) Xxxxxxxxx §49 odst. 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx. a xxxxxx x. 264/2006 Xx.
3x) Xxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 264/2006 Xx.
3x) Například §23 xxxx. 2 xxxx. x) a §30 xxxx. 3 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
3x) Xxxxxxxxx §39x odst. 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3x a 3b xx označují xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3x x 3x, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. Xx §426 xx vkládají xxxx §426x x 426x, xxxxx znějí:
"§426a
(1) Příslušná škola xxxxxxxx žákům xxxxxxxxxx xxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, která jim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úrazem xxx xxxxxxxxx xxxx x přímé souvislosti x xxx; xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxx za škodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích svým xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žákům xxxxxxxxx škol (gymnázií, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx odborných xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx teoretickém x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vyučování u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Došlo-li ke xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx, xxxxxxxx xx škodu příslušné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxx-xx odpovědnost xxxxxxxxxxx z těchto xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx vysoká xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úrazem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxx praktickém xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uloženou xxxxxxx výchovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxx vznikla xxxxxxxxx právních povinností xxxx úrazem xxx xxxxxxxxxxxxx této činnosti xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xx.
§426x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §425 xx 426a se xxxxx xxxxxxxx; ustanovení §422 xxx není xxxxxxx.".
3. V §447 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem".
4. X §447 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx měla skončit xxxxxxx xxxxxx docházka, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xx xxxx, x xxxxxx xx následkem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, studium nebo xxxxxxxx pro povolání,
x) po xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) po xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x úrazem xxxx xxxxxx z povolání,
x) xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx-xx v xxxx xxxxxxxxxxx uznán xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nezameškává příležitost x výdělku vykonáváním xxxxx pro xxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
5. V §551 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3x a 3x zní:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) x xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx zákon, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx3x).
3x) §85 x xxxx. xxxxxx č. 94/1963 Xx., o xxxxxx.
3i) §147 xx 150 xxxxxxxx xxxxx.
§276 až 302 občanského soudního xxxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Srážky xx xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx mzdy x x jiných xxxxxx uzavřené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohodami xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx zajistit xxxxxxx o xxxxxxxx xx mzdy x x xxxxxx příjmů.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §48 odst. 2 xx xxxxx "§25x xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§290 odst. 4".
2. X §50 odst. 4 xx xxxxx "§25c" xxxxxxxxx slovy "§276 xxxx. 2".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §38 xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx slova "§127" nahrazují xxxxx "§191".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vztahy mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 120/1990 Sb., xxxxxx xx upravují některé xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 3/1991 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "xxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "v zákoníku xxxxx".
2. §2, 3 a 5 xx včetně poznámky xxx xxxxx č. 1 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
V §12 xxxx. 8 xxxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx "§73 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§303".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §5 xxxx. e) xxxxxx 1 a 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx v §13 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx této xxxxxxx xxxxx".
2. §13 xx xxxxxxx.
3. X §41 xxxx. 3 xxxx. f) xx xx xxxxx "xxx-xx" xxxxxx xxxxx "x".
4. X §69 odst. 6 xx xxxxx "§132, 166 a 167 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §133 xx 135 xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§101, 245 x 246 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx".
5. X §89 se slova "xxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby".
6. X §113 odst. 5 se xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx na".
7. V §121 xxxx. 5 xx xxxxx "§132, 166 x 167 zákoníku xxxxx; ustanovení §133 xx 135 zákoníku xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§101, 245 x 246 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §103 xx 106 zákoníku xxxxx".
8. X §132 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xxxx kontrolované xxxxxxx osoby".
9. X §139 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §139 odst. 2 xxxx. x) x x §140 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
11. V §139 odst. 2 xxxx. c) a x §140 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx slovo "xxxxxx," xxxxxxxx slovo "xxxx".
12. V §139 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xx".
13. X §140 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
14. X §140 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxx "x), c) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x) a c)".
Xx. L
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 220/2005 Xx., xxxxxxxx a xxxxxxxxxx neskončená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna občanského xxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., xxxxxx č. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona č. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 269/1996 Sb., zákona x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., zákona č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 137/2001 Sb., xxxxxx č. 231/2001 Xx., zákona č. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., zákona x. 120/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 309/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 59/2005 Sb., xxxxxx x. 170/2005 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb. zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona č. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx. x xxxxxx č. 135/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §279 odst. 2 xx xx konci xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"h) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a podpoře xxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §279 se xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přednostních xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx část xx xxxxxxxx x xxxxx třetině.".
3. X §285 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
4. V §286 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
5. V §293 se odstavec 3 xxxxxxx.
6. X §294 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doplňují xx xxxxx "xx xxxxxxx platí xxx xxxxxx jiných příjmů (§299), x xxxxx xxxx prováděny xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukončeno, ačkoliv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
7. X §299 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 80a x 80x zní:
"(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami z xxxxx, z xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx činnosti, x xxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxx státní sociální xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx jednorázově. Xxxxxx xx dále provádějí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx jsou
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx80x),
c) xxxxxxxxx80x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx80x),
x) xxxxxxxx xxxxx x mateřství80a),
x) důchody, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnání,
j) xxxxxxxx plnění věrnostní xxxx stabilizační xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti xx zaměstnáním,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx80x).
80x) Zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění.
80x) Xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.".
8. V §299 xx xx konci xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
9. X §299 xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.
10. §300 xx xxxxxxx.
Čl. LII
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ze mzdy xxxxx zákona x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poprvé xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx příjem, xxxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ní, uvedený x §299 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání
Xx. XXXX
X §67x odst. 1 xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 122/1993 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxx x. 370/2000 Sb., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §27 odst. 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx")" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6x)".
Poznámka xxx xxxxx x. 6x xxx:
"6x) §11 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.".
Xx. LIV
Xxxxxxxxx ustanovení
X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§67x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. LV
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Xx., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb. x xxxxxx č. 57/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §43 xxxx. 2 písm. x) x x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xxxxxx mladšího než 9 měsíců" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx porodu".
2. V §59 xxxx. 3 xx xxxxxxx f) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje jako xxxxxxx f).
3. X §69 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu, xxxxxx ocení výkon xxxxxx xxx xxxxxxxx 50 xxx xxxx, xxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxx xxx ohrožen xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
4. V §69 xxxx. 4 se xxxxx "odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "odstavců 2 x 3".
5. X §81 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx §78, §79 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. a) až x) x xxxx. 3, §80 xx 84, 88 a 89 zákoníku xxxxx, x xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kratší xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §90 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. a) x x), §91 odst. 1, 2 a xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x xxxx. 4 x 5, §92 xxxx. 1 xx 3 x §96 xxxxxxxx xxxxx.".
6. §82 xxx:
"§82
Xxxxxxxx pohotovost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §95 xxxxxxxx práce.".
7. §83 xxx:
"§83
Služba přesčas x xxxxxx x xxxxx době státních xxxxxxxxxxx xx xxxx §93 x 94 xxxxxxxx xxxxx.".
8. §84 xxx:
"§84
(1) Dovolená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §211 písm. a) x b), §212 x 213 zákoníku xxxxx x xxx, xx xxxxx jejich xxxxxxxx činí 5 xxxxx, §214, 216 xx 223 zákoníku xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxx. Xxxx-xx státní zaměstnanec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, přísluší xx xx xxxxxxx 21 takto odsloužených xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který dovršil 1 rok nepřetržité xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxx rok. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx §215 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určuje xxxxxxxx úřad.".
9. §85 xxx:
"§85
Xxxxxxxx xx službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx osobní překážky x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx platu xx pracovní volno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx §191, 199 xx 204 a 206 xxxxxxxx práce.".
10. X §88 xxxx. 1 xx xxxxx "§126 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§232".
11. X §88 xxxx. 3 xx xxxxx "§143 odst. 1 xx 5" xxxxxxxxx slovy "§234".
12. V §95 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 47 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zahraniční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxx §151 xx 155, 173 xx 176, 178 xx 187 x 189 xxxxxxxx práce47); xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx smlouvě. Xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pojmu "určí xxxxxxxxxxxxx", xxxxxx se xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Nařízení xxxxx x. 62/1994 Xx., x poskytování náhrad xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 183/1999 Xx., xxxxxxxx vlády x. 465/2001 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 214/2003 Sb.".
13. §96 zní:
"§96
Bezpečnost a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se řídí §101 až 108 x 323 xxxxxxxx xxxxx.".
14. V §97 xxxx. 2 xx slova "§19" xxxxxxxxx xxxxx "§225".
15. V §97 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Ustanovení §237 xxxxxxxx práce platí x xxx.".
16. X §97 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předmětů, xxxxx státní zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxx §226 xxxxxxxx xxxxx.".
17. §99 xxx:
"§99
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxxx xx xxxx §238 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx práce.".
18. §100 zní:
"§100
Převedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxx, která xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vykonávají službu, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jiné xxxxxxxx xxxxx a zařazení xxxxxx zaměstnankyň x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxx §239 zákoníku xxxxx.".
19. §101 xxx:
"§101
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnankyň se xxxx §241 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se postupuje xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pečují x xxxx.".
20. §102 zní:
"§102
(1) Xxxxxxxx dovolená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx §242 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".
21. Nadpis části xxxxx xxx: "NÁHRADA XXXXX, XXXXXXXX ÚRAZ X XXXXX Z XXXXXXXX".
22. X §103 xxxx. 1 xx slova "§170" xxxxxxxxx slovy "§248".
23. X §103 xxxx. 2 se xxxxx "§171" xxxxxxxxx xxxxx "§249".
24. X §104 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx §250 xx 264 x 272 xx 274 xxxxxxxx xxxxx.".
25. X xxxxx sedmé nadpis xxxxx III xxx: "XXXXXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCE XXX SLUŽEBNÍM XXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXX".
26. V §105 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx škodu xx xxxx §265 až 268 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx státního zaměstnance xxx služebním xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců.
(2) Xxxxxxxxx úrazem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx vždy xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
27. X §106 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu.51)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 51 zní:
"51) §425 občanského xxxxxxxx.".
28. §107 xxx:
"§107
Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smrti
a) xxxxx blízké28) státnímu xxxxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx,
řídí se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce51).".
29. §108 xxx:
"§108
Xxxxxxxx ustanovení x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx §269 xx 274 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx služebním xxxxx xxxx nemoci x povolání xx xxxx §275 xxxxxxxx xxxxx.".
30. X §124 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Služební xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §101 xx 108 xxxxxxxx xxxxx.".
31. X §124 odst. 2 xx xxxxx "§136x" nahrazují slovy "§108".
32. X §129 xx slova "§25x x 25b" xxxxxxxxx slovy "§283 xx 285".
33. X §133 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx61x) (xxxx xxx "xxxxx x xxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx práce".
34. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 61x se xxxxxxx.
35. X §133 odst. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"i) příplatek xx xxxxxx ve xxxxxxxx pracovním prostředí,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
36. X §133 xxxx. 3 xx xxxxx "§19 zákona x xxxxx x xxx, xx výše xxxxxx xx určuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxx příplatku xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "§140 xxxxxxxx xxxxx".
37. X §134 xxxx xxxxx xx xxxxx "ve xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx (§135)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx zařazen".
38. §135 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§135
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx tarify xx xxxxxxx xx dvanácti xxxxxxxxx třídách a x xxxxx z xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stupních. Platový xxxxx ve dvanácté xxxxxxx třídě činí xxxxxxx 2,4xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx stupni xxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxxxx stupni. Platové xxxxxx x platových xxxxxxx x stupních xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platovému stupni xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx zaokrouhlují xx desítky xxxxx xxxxxx.
(2) Výši xxxxxxxxx tarifů pro xxxxxxxxxx xxxxxxx třídy x xxxxxx jejich xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx platí tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxx třída

minimální xxxxxxx tarif x Xx xxxxxxx

1.

10&xxxx;240

2.

11 140

3.

12&xxxx;040

4.

13&xxxx;070

5.

14 170

6.

15&xxxx;390

7.

16&xxxx;700

8.

18&xxxx;090

9.

19&xxxx;650

10.

21&xxxx;320

11.

23&xxxx;100

12.

25&xxxx;230.".
39. §137 xxxxxx nadpisu xxx:
"§137
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx x xxxx výkonu vojenské xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx xxxxxxx služby (xxxx xxx "započitatelná xxxxx").
(2) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx započitatelné xxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx.".
40. X §138 xx xxxxx "xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx výši 25 % jejich xxxxxxxxx xxxxxx".
41. X §138 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxx xxxxxxxxx xx službu podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx nařízením.".
42. X §141 xx xxxxx "§10 zákona x platu" xxxxxxxxx xxxxx "§127 xxxxxxxx xxxxx".
43. V §141x xx slova "§8 xxxxxx o xxxxx" xxxxxxxxx slovy "§126 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx".
44. X §141a xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Při xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxx státnímu xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxx x sobotu a x xxxxxx, xx xxxxxx ve dnech, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu.".
45. X §142 se xxxxx "§7 xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§125 zákoníku xxxxx".
46. X §143 xxxx. 2 xx slova "§14 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§135 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx".
47. Xx §143 xx xxxxxx nový §143x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x. 68 xxx:
"§143x
Xxxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx68).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydaný generálním xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxx za službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
68) §117 xxxx xxxxx x §128 zákoníku xxxxx.".
48. §144 včetně xxxxxxx xxx:
"§144
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ohrožení života x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx stanoví xxxxx nařízením.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx ve služebním xxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx.".
49. V §147 odst. 2 xx slova ", xxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "50 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx místo, xx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
50. X §147 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx službu na xxxxxxxxx místě, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxx osobní xxxxxxxxx xx xx xxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx byl xxxxxxxx.".
51. X §148 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.
52. V §149 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vyplatí x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
53. X §150 odst. 5 xx slova "xxxx pobočky zahraniční xxxxx58)" zrušují a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx59)" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
54. X §150 xxxx. 6 větě první xx xxxxx "devizového xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
55. X §150 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx poměr" xxxxxxx.
56. §151 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§151
Xxxxxx x xxxxx
Xxxxxx x platu xx xxxx §145 xx 150 zákoníku xxxxx.".
57. V §154 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx platového xxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, příplatku xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
58. §157 xxx:
"§157
Xxxx x xxxx xxxxxx stanovené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xx zlomky xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx plat xxxxxxxxx.".
59. X §158 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxx §134, §136 xxxx. 1, §137, 138, §139 xxxx. 5, §143 a 157. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx x přiznání x xxxx osobního xxxxxxxxx, její zvýšení, xxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx státního xxxxxxxxx, vedoucího služebního xxxxx x ústředních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx, určí xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jmenoval (§53 xxxx. 2, odst. 4 xxxx první x xxxx. 5 xxxx první x xxxxx), na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X vedoucích ostatních xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne x platových xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
60. X §159 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx f), xxxxx xxx:
"f) xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g).
61. §161 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 73 xxx:
"§161
Xxxx x xxxxxxxx volno xx xxxxx xxxxxxx
Xx hodinu práce xxxxxxx73) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx náhradní xxxxx, xxxxxxx výše xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nároku se xxxx §127 xxxxxxxx xxxxx.
73) §93 xxxxxxxx xxxxx.".
62. X §161x xx xxxxx "§8 xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§126 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx" x xx konci xxxxxxxxx se doplňuje xxxx "X čekatele, xxxxx xx připravuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx §126 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx.".
63. §162 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 74 xxx:
"§162
Xxxxxxxxx xx xxxxx práci
Xxxxxxxx přísluší xx xxxxxx xxxxx práce74) xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx v §125 xxxxxxxx xxxxx.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.".
64. V §163 xxxx. 2 se xxxxx "§14 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx" nahrazují slovy "§135 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx".
65. §164 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§164
Příplatek xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx práci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx příplatek xx výši a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §143x xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §143x xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
66. §165 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§165
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx spojenou x xxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx pracovními xxxxxx xxxx jinými závažnými xxxxxx xxx ochraně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §144 odst. 2 pro státní xxxxxxxxxxx.".
67. §165a xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 xxx:
"§165x
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx75) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §140 zákoníku xxxxx.
75) §78 xxxx. 1 xxxx. x) a §95 xxxxxxxx práce.".
68. §168 zní:
"§168
Xxxxxxxx úřad je xxxxxxx v xxx xxxxxxx do práce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxx platového xxxxxx. Xxxxxxx výměr xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zařazen, x výši xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx změna xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
69. X §169 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
70. X §172 se xxxxx "§4 xxxx. 1 zákona x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 x 23 xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx slovy "§123 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxx podle §123 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx".
71. V §173 xx xxxxx "§4 x 23 xxxxxx x platu" xxxxxxxxx slovy "§123 xxxx. 5 x xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx práce".
72. X §181 xx slova "§12 x 23 zákona x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§131 xxxxxxxx xxxxx".
73. X §192 odstavec 1 xxx:
"(1) Způsobilost xxxxxxx xxxxx k xxxxxx a povinnostem x x xxxxxxx xxxxxx x zastoupení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx a §10, 22, 23, 31, 32, 33, 33x x 33x občanského xxxxxxxx.".
74. §193 xxx:
"§193
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance vede xxxxxxxx orgán osobní xxxx, xxxxx smí xxxxxxxxx xxx písemnosti xxxxxxxx xxx služební xxxxx x hodnocení xxxxxxxx zaměstnance.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nahlížet xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právo xxxxxxxx xx osobního xxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úřad xxxxx, soud, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx bezpečnostní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má právo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx x xx xxxxxxx služebního xxxxx x xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx.".
75. X §226 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí §34 xx 39, §40 xxxx. 3 xx 5, §41, 41x, 42x, 43, 43x, 43x, 43c, 44, 45, 48, 49, 49x, 50a, 50x x 51 občanského xxxxxxxx x §19 xx 29 xxxxxxxx xxxxx.".
76. §227 xxx:
"§227
Xxxxxxxxx xxxx a povinností xx služebního xxxxxx xx xxxx §544 xxxx. 1 x 2, §545 xx 550, 552, 151n, 151x, 151p, 152 xx 180 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
77. §228 xxx:
"§228
Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí §559 xx 573, §574 xxxx. 1, §575 xx 578, §580, 581, 584 xx 587 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
78. Xxxxxx dílu 4 v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx VII xxx:
"Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx".
79. X §229 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xx xxxx §329 xxxx. 2 x §333 xxxx. 2 xxxxxxxx práce x §100 odst. 1 a 2, §101, 103, 106 x 107 xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx neprávem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx úřad na xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo omylem xxxxxxxxx, x xx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx §109 xx 112 a 122 xxxxxxxxxx zákoníku.".
80. X §229 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "X zániku xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uplatněno, xxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxx v §267 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.".
81. X §230 xx slova ", §111" xxxxxxx x xx slova "xxxxxxxxx xx xxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
82. X §231 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx se xxxxxxx §347 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx rozumějí xxxxxxxx x xxxxxx uvedené x §349 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.".
83. §232 xxx:
"§232
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx §352, 353, §354 odst. 1 xx 3, §355 xx 362 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohodě. Xxxx xxxxx §40 odst. 2 a 3, §44 xxxx xxxxx, §87 xxxx. 2 x §222 xxxx. 3 se xxx xxxxx zjišťování průměrného xxxxxxx nezahrnuje do xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výplatě x rozhodném xxxxxx x doba, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx odpracovanou x rozhodném xxxxxx.".
84. §248 xx xxxxxxx.
85. Xxxxxxx x. 2 xxx:
Xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx novely x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx §365 xx 393 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
Xx. LVII
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx zákonů vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x kolektivním vyjednávání
Xx. XXXXX
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 199/2003 Xx., xxxxxx č. 255/2005 Sb. x xxxxxx x. 112/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §1 xxx:
"§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx vyjednávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
2. §2 xx 6 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 1, 2, 3, 4, 17 a 18 xxxxxxx.
3. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxxxx se x xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx.".
4. X §8 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxx, xxxx byla-li uzavřena xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k určitému xxxx, xxxx xxxxx-xx x její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx si účastníci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
5. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "ministerstvo")".
6. X §9 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího stupně xx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů. X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ministerstvo. Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx po oznámení xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx zpřístupní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.".
7. V §9 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx žádost x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žadateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx.".
8. X §9 xx xxxxxxxx 4 x 5 zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
9. V §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.".
10. X §11 xxxx. 2 se xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx" vkládají slova "xx xxxxxxx zprostředkovatelů x rozhodců vedeného xxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
11. X §11 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Doručením rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
12. X §11 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx způsobilá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx souhlasí x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx odstavci, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
13. X §12 odst. 1 se slova "xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx sporu" nahrazují xxxxx "xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zprostředkovatelem, xxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx zprostředkovatele" a xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xx zprostředkovatelem".
14. X §12 xxxx. 2 xx slova "xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxx zprostředkovatel seznámen x xxxxxxxxx sporu" xxxxxxxxx xxxxx "do 20 xxx xxx xxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx zprostředkovatele" x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx zprostředkovatelem".
15. X §12 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xx-xx xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx požádat ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
16. X §13 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxx xxxxxx x rozhodce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
17. V §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx zprostředkovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
19. X §13 xx xx konci xxxxxxxx 5 doplňuje věta "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran.".
20. X §13 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
21. X §14 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx změní".
22. X §14 xxxx. 2 x 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx změnu".
23. §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx".
24. X §17 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xx xxxx smlouva xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx hlasování xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx se xx xxxx smlouva xxxxx.".
25. X §17 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx xx xxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx vyhlašuje x x jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se stávkou xxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx předpokladu, xx xx hlasování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx.".
26. V §17 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán" nahrazují xxxxx "Odborová xxxxxxxxxx".
27. X §17 xxxx. 4 písmeno x) zní:
"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebudou x xxxx stávky v xxxxxxx.".
28. X §17 odst. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
29. V §17 se odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
30. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §18 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Odborová xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx jednat xx".
32. X §19 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx".
33. X §19 odst. 2 xx odkaz na xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.
34. X §21 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "odborová xxxxxxxxxx, proti xxx".
35. X §22 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:
"(4) Zaměstnanci, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Pokud tento xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stávky xxxxx xxxxx, přísluší xx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku; xxxx-xx xxxxx xxxxx §19, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mzda xxxx xxxx, poskytne xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx8).
8) §40 x 208 zákoníku xxxxx.".
36. V §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "hospodářského" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
37. X §23 xxxx. 4 xx slova "jejíž xxxxx stávku vyhlásil" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
38. X §26 xx slova "rozhodl xxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx odborová organizace, xxxxx xxxxxx vyhlásila xxxx rozhodla" x xxxxx "příslušný odborový xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §27 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. X §29 se xxxxx "Příslušný odborový xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §30 odst. 3 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slova "průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx17)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxx:
"17) §16 zákona x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
42. V §31 xx xxxxx "příslušnému xxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx organizaci".
43. X §32 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo výluky, xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x krajského xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx vyjednávání, xxx xxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xx. LXI
Zákon č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, se mění xxxxx:
1. X §3 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "§21" nahrazují xxxxx "§305".
2. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závady, o xxxxx xxx vyrozuměn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §322 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx,".
3. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (stavebník) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx stavby podílí, x xx koordinátora xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
4. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) kontrolované xxxxx v rozsahu, xx xxxxxx u xxxx vykonává xxxxxx xxxxx orgán státní xxxxxx xxxxxx26),".
5. X §10 xxxx. 1 a §23 xxxx. 1 xx xxxxx "z §18, 18x, §25x odst. 4 a 5, §52 x §250 xxxx. 1" nahrazují xxxxx "z §62, 277, 279, 280, 287 a §339 xxxx. 1".
6. X §11 xxxx. 1 xxxx. b) x §24 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§1 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§16".
7. X §13 odst. 1 x v §26 xxxx. 1 xxxxxxx l) zní:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §103 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx,".
8. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) a §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§96 odst. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§93 odst. 2".
9. V §17 xxxx. 1 písm. x) a §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "§132 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§108 xxxx. 2 x 3".
10. V §17 odst. 1 xxxx. f) x §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§133" nahrazují xxxxx "§101 xx 103".
11. V §17 xxxx. 1 xxxx. x) x §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x §134 xxxxxxxx práce a x nařízení vlády, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx59)" nahrazují xxxxx "xx zvláštním právním xxxxxxxx, x nařízení xxxxx o podrobnějších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx59), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx pracovištích s xxxxxxxxxx pádu x xxxxx xxxx xx xxxxxxx59x) a xxxxxxxx xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výbuchu59b)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 59, 59x x 59x xxxxx:
"59) Xxxxxxxx xxxxx x. 101/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxx.
59a) Nařízení xxxxx x. 362/2005 Xx., o bližších xxxxxxxxxxx na bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nebezpečím xxxx x xxxxx xxxx xx hloubky.
59x) Nařízení vlády x. 406/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. V §17 odst. 1 xxxx. x) x §30 odst. 1 xxxx. r) xx xxxxx "v §134a xxxxxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "ve zvláštním xxxxxxx předpise x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx provoz x xxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístrojů x xxxxxx59x),".
Poznámka xxx xxxxx x. 59x xxx:
"59x) Xxxxxxxx xxxxx x. 378/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx bližší xxxxxxxxx xx xxxxxxxx provoz x xxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x nářadí.".
13. X §17 xxxx. 1 xxxx. s) x §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x §134x xxxxxxxx práce" xxxxxxxxx slovy "ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
14. V §17 xxxx. 1 písm. x) x v §30 xxxx. 1 xxxx. v) xx xxxxx "§136" xxxxxxxxx xxxxx "§322".
15. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 x x §30 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), z) x za), xxxxx xxxxx:
"x) nedoručí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prací, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví při xxxxx na staveništi xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
xx) neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx stanovené x §18 xxxxxx, xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx).".
16. X §17 xxxx. 2 xxxx. x) x v §30 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx slovy ", x), z) x xx)".
17. X §17 odst. 2 xxxx. x) x x §30 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", p) x x)".
18. X §18 odst. 1 xxxx. x) x §31 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "§154" nahrazují xxxxx "§240".
19. X §18 odst. 1 xxxx. x) x §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§157 xx 160" xxxxxxxxx xxxxx "§195 xx 198".
20. X §18 odst. 1 xxxx. x) x §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§161" nahrazují xxxxx "§242".
21. X §18 xxxx. 1 xxxx. f) x §31 odst. 1 písm. f) xx xxxxx "§165" xxxxxxxxx xxxxx "§244 xx 246".
22. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) x §31 xxxx. 1 písm. g) xx xxxxx "§168 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§247".
23. X §20 xxxx. 2 xxxx. c) x x §33 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx".
24. X §38 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx26)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxx27)".
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx
Xx. LXII
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx a odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 217/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2001 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 421/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 563/2004 Xx. x xxxxxx x. 626/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. §1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:
"§1
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odměny xx xxxxxxxx pohotovost xxxxxxx x xxxxxxxx1) (dále xxx "xxxxxxxxxxx").
1) Xxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. §2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxxxxxx.
3. V §3 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §3 odst. 4 xx slova "zákoníku xxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě" xxxxxxx.
5. X §3 odst. 5 xx slova ", xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
6. V §3 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
7. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "Xxx minimální xxxx platí xxxxxxx §111 xxxxxxxx xxxxx.".
8. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx zaměstnanci x Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx podle stupně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příplatek xx xxxxxx, xxxxx xxxx:

xxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

od 2&xxxx;000 xx 5&xxxx;000

2. xxxxxxx odboru

xx 3&xxxx;500 xx 8&xxxx;000

3. xxxxxxxx xxxxxxxx

xx 6 000 do 13&xxxx;000.".
9. V §6 xx xxxxx "xxxxxxxx smlouvy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx práce".
10. V §11 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
11. V §15 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
12. V §16 odst. 2 xx slova "xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem" x xxxxx ", není-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
13. V §16 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
14. X §17 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
15. X §18 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno h) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
16. X §18 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx §147 xxxx. 2, §148 a §149 odst. 1, 2 a 4 xxxxxxxx xxxxx.".
17. X §20 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platový xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.".
18. §21 x 25 xx xxxxxxx.
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxxx x xxxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx zákona x. 411/2005 Sb., xx xxxxx
"xxxxxxxxxx nejdelší přípustné xxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 475/2001 Sb. 4"
xxxxxxxxx xxxxx
"xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní
přestávky x řízení vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42) 4".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42 xxx:
"42) Nařízení Xxxx (XXX) č. 3820/85 ze xxx 20. prosince 1985 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx (AETR), vyhlášená xxx č. 108/1976 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx x. 168/2002 Xx., kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 478/2000 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 55/2003 Xx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti
Xx. XXXX
Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Sb., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 18/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx. a xxxxxx x. 62/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §5 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xx 6 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx základem zaměstnance xx úhrn příjmů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx3) a xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx příjmem xx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx nepeněžní xxxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx prospěch.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnují xxxx příjmy:
a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx práce,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaná xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx5),
d) xxxxxx vyplácené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích6), xxxxx vytvoření x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx návrhu nemělo xxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx,
x) jednorázová xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx havárie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx poskytnutá k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx zásluh, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Například zákoník xxxxx, zákon x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx x. 62/1983 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 527/1990 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xx 10, 10x x 10x se xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. V §5 xxxx. 3 xx na xxxxxxx xxxxxx nová xxxx xxxxx "Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx7).".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 7 xxx:
"7) §40x xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §3 xxxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx. x zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx 7 znějí:
"(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) xx úhrn xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů3) x xxxxxx xx xxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx první xxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako náklad xxxx xxxxxx prostředků x xxxxx bylo x peněžní xxxx xxxxxxxxx formě poskytnuto xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x příjmů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
x) náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx odstupné, xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů4),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx5),
x) odměny vyplácené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souvislost x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mimořádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx, požáru, xxxxxxxxxx xxxx průmyslové xxxxxxx xxxx jiné mimořádně xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx poskytnutá xx xxxxxxxx zaměstnání, jde-li x plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výročí xxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnuje xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstounům xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx7).
2) §5 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §6 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx x. 62/1983 Sb., x věrnostním xxxxxxxx xxxxxxx.
6) Zákon x. 527/1990 Xx., x vynálezech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §40a zákona x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 8, 9, 9a x 9x xx xxxxxxx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. LXVI
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Sb., zákona x. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx. x xxxxxx x. 109/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. Xx §67 xx vkládá nový §67x, xxxxx xxx:
"§67x
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx o 2 000 Xx měsíčně xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 100 xxx. Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zvyšuje se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.".
2. Za §74 xx xxxxxx nový §74x, xxxxx xxx:
"§74x
(1) U xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xx xxxx 10 xxx xxxxxxxxxx při těžbě, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, činí xxxxxxxxx xxx 50 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x uranovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969 x věku 50 xxx xxxxxxx xx 30. červnu 2006.
(2) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx po xxxx 10 xxx xxxxxxxxxx při těžbě, xxxxxxxx x zpracování xxxxxxx xxxx, které xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, xxxx důchodový věk 55 xxx, xxxxx xxxxxx xxxx dosáhli xx 30. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxxx při xxxxx, xxxxxxxx x zpracování xxxxxxx rudy xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úrovní xxxxxxx a xx xxxxxxx x povrchových xxxxxx (lomech) xx xxxxxxxxxxxx suroviny.".
3. X §76 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
4. Xx §76 xx xxxxxx xxxx §76x, xxxxx xxx:
"§76x
Xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx po 30. xxxxxx 2006 xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxx byl xxxxxxxx xxxxx §74x xxxx. 1 xxxx §76 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň po xxxx 15 let xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx dne, xxxxx předchází xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tento důchod. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx však xxxxx x procentní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxxx, která xx stanoví tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v roce 1995, se xxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx předchází xxx, xx xxxxx xx přiznává xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995.".
Xx. LXVII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaných x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 30. června 2006 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 50 let xxxx 1. červencem 2006 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §74x xxxx. 1 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx čl. LXVI tohoto xxxxxx, osobám xxxxxxxx x §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x osobám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xx xxxx 15 xxx zaměstnání x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zemí x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx 10 let, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx v uranových xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx věku aspoň 55 let, xx xx xxxxxx xxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx den, od xxxxx xxx starobní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx spolu x xxxxxxxxx výměrou důchodu xxxxx přesáhnout nejvyšší xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx částka xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Xx., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x důchodů přiznávaných x xxxx 1995, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx něhož byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený xx xxxx první xxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx věty xxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2001 Sb., xxxx xxxxx xx. XX xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xxxx pokud xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle §4 xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx zásad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §76x xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx čl. LXVI tohoto xxxxxx.
2. Poživatelům xxxxxxx, xxxxx dosáhli xxxx 100 let xxxx účinností tohoto xxxxxx, se zvyšuje xxxxxxxxx xxxxxx vypláceného xxxxxxx x 1&xxxx;000 Xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zvyšuje xx xxxxx věty první xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §67x xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx čl. LXVI xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 273/1996 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx znění zákona x. 187/1999 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx. a xxxxxx x. 626/2004 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xxxx. 9 se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", x nezůstane-li xxxxxxxxxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxx".
2. V §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Předsedu xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx předseda, xxxxxxx xxxx pořadí jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, náhradu výdajů, xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx Úřadu, x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.".
XXXX ŠEDESÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx
Xx. LXIX
X §38x xxxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxx x. 669/2004 Sb., xx slova "xx 1. ledna 2007" xxxxxxxxx xxxxx "xx 1. xxxxx 2008".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
ÚČINNOST
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx čl. XLIX xxxx 3, 6 x 9 xx 12, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, x výjimkou čl. LXVI x čl. LXVII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2006, x x xxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 až 3, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2008.
Xxxxxxxx x. x.
Paroubek x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 264/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, x výjimkou čl. XLIX xxxx 3, 6 x 9 xx 12, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 7.6.2006, x xxxxxxxx čl. LXVI a čl. LXVII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006, a x xxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 až 3, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2008.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.