Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
189/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce Čl. II
Přechodné ustanovení Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o věrnostním přídavku horníků Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení Čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců Čl. VIII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o změnách v sociálním zabezpečení Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIII
Přechodná ustanovení Čl. XIV
Zmocnění k vydání úplného znění zákona Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Čl. XVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o bankách Čl. XVII
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech Čl. XVIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXI
Přechodná ustanovení Čl. XXII
Zmocnění k vydání úplného znění zákona Čl. XXIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XXIV
Přechodné ustanovení Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře Čl. XXXII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XXXIII
Přechodná ustanovení Čl. XXXIV
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XXXVI
Přechodné ustanovení Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů Čl. XL
Přechodné ustanovení Čl. XLI
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XLII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání Čl. XLIII
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv Čl. XLIV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení) Čl. XLV
Přechodné ustanovení Čl. XLVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení) Čl. XLVII
Přechodné ustanovení Čl. XLVIII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XLIX
Přechodné ustanovení Čl. L
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze Čl. LI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. LIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna soudního řádu správního Čl. LV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna služebního zákona Čl. LVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona Čl. LVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění Čl. LVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. LIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. LX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. LXI
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky Čl. LXII
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl. LXIII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky Čl. LXIV
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti Čl. LXV
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl. LXVI
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl. LXVII
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. LXVIII
189
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x nemocenském pojištění
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. I
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx č. 170/2005 Xx., xxxxxx č. 205/2005 Sb., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., zákona x. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb. x xxxxxx x. 79/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx neprávem xxxx xx vyšší částce x ve xxxxxxx x vzájemném vypořádání xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
2. X §279 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění,
x) pohledávky xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx znění zákona x. 88/1968 Xx., xxxxxx x. 153/1969 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 72/1982 Xx., xxxxxx x. 111/1984 Xx., xxxxxx x. 22/1985 Xx., xxxxxx č. 52/1987 Xx., xxxxxx č. 98/1987 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 3/1991 Xx., zákona x. 297/1991 Xx., xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 287/1995 Sb., xxxxxx x. 138/1996 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., zákona x. 136/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., zákona č. 274/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 46/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx č. 563/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx. a xxxxxx x. 79/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. V §37 xxxx. 1 xxxx. x) x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §58 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxx nemůže ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.".
3. X §85x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx náhrada xxxx xxxxx §127x nebo".
4. Poznámka pod xxxxx č. 17x xxx:
"17x) §57 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
5. X §121 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx mzdy xxxxx §127x, xx xxx zaměstnanci nárok xxxxxxxx".
6. §127 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24, 24x a 24x xxx:
"§127
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci po xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17x), xx xxxx karantény xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24), po xxxx mateřské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena rodiny xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx24x), jejichž xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxx osobou, x xx dobu xxxx x dítě xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx jestliže xxxxx, xxx xxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx24), xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetření xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §127x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx24x).
24) Xxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Zákon č. 187/2006 Sb.
Xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x x 24x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24k x 24x, a xx včetně xxxxxx xx poznámky pod xxxxx.
7. Xx §127 xx xxxxxx xxxx §127x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24x xx 24j xxx:
"§127x
(1) Zaměstnanci, xxxxx xxx uznán xxxxxxx xxxxx neschopným xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nemocenské podle xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx uvedeného ve xxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mzdy xx xxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dny, x xx xxxxxx, xx xxxxx mu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxx, náhrada xxxx xxxx za xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pokud xxxxxxxx xxxxx trvá, xx však déle xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxxxxx24x). Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxx xxx, x němž xx zaměstnanec směnu xxx odpracovanou, xxxxxx xxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx náhrady mzdy xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxx x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (karantény) xxxxxx nemocenské24d) nebo xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx24x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vznikne-li xxxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxx xx náhradu xxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxxxx, xxxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx překážky x xxxxx.
(2) Xxxxxxx mzdy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx 30 % průměrného výdělku xx xxxxx 3 xxx x ve xxxx 69 % xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxx v xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (karantény). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zjištěný xxxxxxxx výdělek pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24x) xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx24x), x xxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,4 a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx započítá xxxxxx ve xxxx 90 %. Xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, v xxxx xx vznikl nebo xxxxxx nárok xx xxxxxxx mzdy xxxxx xxxxxxxx 1, také xxxxx na xxxx xx xxxx pracovní xxxx, xxxxxx mu xx tento xxx xxx poměrný xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx nenáleží xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§69) xx xxxxxxxx xxxxxxx výdělek xxxxx xxxx xxxxx upravuje xxxxxx pro každý xxxxxxxx xxxxx.
(3) X kolektivní xxxxxxx xxx dohodnout xxxx xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx náhradu xxxx xxx xxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx první, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx (§275 odst. 3); to platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují podnikatelskou xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 se snižuje x 50 %, xxx-xx o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx24x).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 7 větě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxx povinností xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Náhrada xxxx se poskytuje xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx těchto dokladů. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kdy xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxx xx třeba předložit xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx mzdy, xxx xxxx náhrada xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx termínu xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx24x) zdržovat xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povolených xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxx režim xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnance x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti24j) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx stanovil zaměstnanci xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx uvedených xx xxxx první.
24x) §26 zákona č. 187/2006 Xx.
24x) §48 odst. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
24x) §33 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
24x) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
24x) §31 zákona x. 187/2006 Xx.
24x) §56 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 187/2006 Sb.
24x) §83 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx x. 187/2006 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 24x xx 24x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24x xx 24x, x xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx pod čarou.
8. X §194 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx §127x x xxxxx xxxx".
9. X §194 xxxx. 2 xxxx druhé za xxxxxxxxxx se za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx §127x a".
10. §239 zní:
"§239
Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xx dobu 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) náhrada xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §127a. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx povinen xxxxx.".
11. X §266x xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "z xxxxxxxx smlouvy" vkládají xxxxx "a xxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§127x xxxx. 7)".
12. X §267 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §127x; pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §127x xxxxx xxx domáckého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozvržení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx pro xxxx účely xxxxxxx xxxxx,".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény podle §127x zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1990 Xx., zákona č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 548/1991 Sb., xxxxxx č. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 206/1996 Xx., xxxxxx x. 14/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 260/2001 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 290/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 37/2004 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Xx., xxxxxx x. 156/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., zákona x. 379/2005 Sb. x zákona č. 381/2005 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §77 odst. 3 xx slova ", xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tří xxx" xxxxxxx.
2. V §77 odst. 5 xx slova ", xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx," xxxxxxx.
3. X §77 odstavec 7 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 zní:
"(7) Xx xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu15) xx vztahují xxxxxxxx 1 až 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx 3 xxx; tento xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx,
x) návrh xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 5 dnů xx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xx platné xxxx vystavení,
x) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx tato xxxxx.
15) Zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění.".
4. X §77 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15x zní:
"(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 7 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15x).
15x) §75 xxxxxx x. 187/2006 Xx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
X §9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 47/1994 Xx. a zákona x. 587/2004 Xx., xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušují.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx horníků
Xx. VI
V §9 odst. 3 xxxxxx č. 62/1983 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx horníků, xx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona č. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Sb., xxxxxx x. 589/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 133/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 155/1998 Xx., xxxxxx x. 350/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 213/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 426/2002 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx. x xxxxxx x. 47/2006 Xx., xx mění takto:
1. X §1 xx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 zrušují.
2. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
3. X §70 xxxx. 5 xx xxxxx "vznik xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx zrušuje.
4. X §83 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "(xxxx)" xxxxxxx.
5. V §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "(péče)" xxxxxxx.
6. Xxxx xxxxx xx xxxxxx nadpisu x poznámek pod xxxxx č. 51 xx 54 xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx zákona, kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
Čl. XXXX
X xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, x zákon č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 180/1990 Xx., xx čl. XX x xx. XXX xxxxxxx.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mateřském xxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
V xxxxxx x. 180/1990 Xx., x xxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx čl. X xx xx. XX x čl. VI xx xx. X xxxxxxx.
ČÁST DEVÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx vyjednávání
Čl. X
Xxxxx č. 2/1991 Sb., x kolektivním vyjednávání, xx znění xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Sb., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 199/2003 Xx. x zákona x. 255/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxx §24 xxx: "Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
2. V §24 xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx a zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XI
X xxxxxx x. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx čl. XX a čl. X xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích
Xx. XXX
X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xx xxxxx "(péče)" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., zákona č. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 81/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xx slovo "organizací" xxxxxxxxx xxxxxx "zaměstnavatelů" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxx.
2. X §2 xx písmeno a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxx x).
3. X §3 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §4 xxxx. 2 se xxxxx ", x výjimkou xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 6 x §8x xxxx. 4, x xxx xxxxx odvolacího řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx46)" x xxxxxxxx xxx čarou x. 46 xxxxxxx.
5. X §5 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
6. V §5 písm. x) xx xxxxxxxx xxx 6, xxxxx xxx:
"6. x převodech xxxxxxxxxxx práv xxxxx §105x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,".
7. X §5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
8. X §5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.
9. V §5 xx xxxxxxx xx) xxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xx zrušuje, x to včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
11. X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx pojištění x" xxxxxxx.
12. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx 2, 5, 6, 8, 18 x 20 xxxxxxx.
13. X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 3 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zaměstnavatelem".
14. X §6 odst. 4 písm. a) xxxx 7 se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a o xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xx penále,".
15. X §6 xxxx. 4 se xxxxxxx x), x), x), x), x), p) x x) xxxxxxx.
16. V §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
17. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "organizacím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx".
18. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x sociálním zabezpečení x plnění povinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".
19. X §6 xxxx. 4 xxxx. q) xx xxxxx "x xx zřetelem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrolují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx občany (§8x)" xxxxxxx.
20. X §6 xxxx. 4 xx na xxxxx textu písmene x) doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxx, že občan, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx plně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxx,".
22. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxx" se nahrazují xxxxx "zaměstnavatelů, xxxxx".
23. V §6 xxxx. 4 se xxxxxxx x) vložené xxxxxxx x. 501/2004 Xx. zrušuje.
24. X §7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxx organizace xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zaniklého xxxxxxxxxxxxxx".
25. V §7 xxxxxxx b) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9x xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x) x České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 4 písm. xx), x), x), o), x) x x) x x §82 xxxx. 1,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. o), x) x x), xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene d); xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx trvalého pobytu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx9x) x Xxxxx republice, x nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx ani hlášený xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 4 xxxx. o), r) x u),
9x) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
26. V §7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "písm. m)," xx nahrazují xxxxx "xxxx. x) xxxx 3, xxxx.".
27. X §7 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x f).
28. X §7 xxxx. e) xx xxxxx "xxxx. g) x. 1, xxxx. xx), xxxx. o) x. 1, písm." xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. xx), o)," x xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx hlášeného xxxxxx x Xxxxx republice9a)".
29. V §8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx "svými lékaři" xxxxxxx.
30. X §8 xxxx. 1 xx xxxxxxx f) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx f) až x).
31. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
32. V §8 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx pouze xxxxx.".
33. X §8 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxx §94" xxxxxxx.
34. §8x x 8b xx zrušují.
35. X §10 xxxx. 2 se xxxxx "xx" xxxxxxxxx slovem "xxx".
36. X §11 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "zaměstnavatelů", xxxxx "organizace" xx xxxxxxxxx xxxxxx "zaměstnavatelé" x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxx".
37. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "a xxxxx o změně xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1969" xxxxxxx.
38. V §11 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
39. X §11x xxxxxxxx 1 včetně poznámek xxx čarou x. 73x x 73x xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx73x) x xxxxxxxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; obyvatelem xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx73x).
73x) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
73x) §1 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 53/2004 Xx.".
40. X §11x xxxx. 2 se xxxxx ", x xx x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
41. X §11a xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxx xx umožňuje xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxx čísel, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
42. X §11x xxxx. 3 xx x xxxxxxx x) xxxx 3 x x xxxxxxx x) xxxx 3 xxxxx "x xxxx xxxxx" xxxxxxx.
43. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) xxx 5 xxx:
"5. xxxxx xxxxx x jeho xxxxx,".
44. V §11x xxxx. 3 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx".
45. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) xxx 5 zní:
"5. xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,".
46. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxx 8 xxxxxxx.
Dosavadní body 9 až 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 8 xx 16.
47. X §11x odst. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx slova "xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. x)" nahrazují slovem "xxxxxxxxxx".
48. V §11x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 13 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
49. V §11x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 16 xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxx 17, xxxxx xxx:
"17. x osvojení xxxxxx, xxxxx xx obyvatelem, xxxxxxx x nové xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx narození xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení dítěte;".
50. X §11a xxxx. 3 xxxx. x) xxx 4 xxx:
"4. xxxxx xxxxx x jeho xxxxx.".
51. X §11x odst. 3 xxxx. c) xx xxxx 5 xx 8 zrušují.
52. X §11x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 73x xxx:
"(5) Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rodného čísla xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejích údajů x informačních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jiný xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx ani xx xx něm xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx jeho přidělení xxx xxxxxxx podmínek xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4x), xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx případech xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx73x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
73x) §17x odst. 2 x 4 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
53. V §11x xx za xxxxxxxx 5 vkládají xxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 73x xxxxx:
"(6) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx povinna xxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xx vedených informačních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pochybnosti, x xxxx xxxxxx xxxxxx, oznámit Ministerstvu xxxxxx tuto xxxxxxxxxx x požádat x xxxxxxxxx kontroly tohoto xxxxx73x); x xxxxxxx xx xxxxxxx připojit xxxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 slouží Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4x), práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
73x) §8a xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
54. X §12 písm. x) xx xxxxx "organizace, xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxx".
55. X §12 písm. e) xx ve xxxx xxxxx xxxxx "malou xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
56. X §12 se na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxx, xxx xx za xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určeném termínu xx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxx.".
57. V §13 odst. 1 xx xxxxx "organizace" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
58. X §13 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
59. X §13 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Orgány xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezd x xxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správné xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
60. X §14 xxxx. 2 xxxxx věty první xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx organizací" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx".
61. V §14 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx".
62. X §14 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
63. X §14 odst. 3 xxxx. d) xx čárka xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 zaměstnanců" xx xxxxxxx.
64. X §14 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx "x malých xxxxxxxxxx xxx počet jejich xxxxxxxxxxx," se xxxxxxx.
65. X §14 xxxx. 3 písm. x) a x) xx slova "nemocenského x" xxxxxxx.
66. X §14 odst. 3 xxxxxxx k) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 50c xxx:
"k) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx o xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx data xxxxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xx tohoto data, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx50x),
50x) Zákon x. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50x, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
67. X §15 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx".
68. X §15 xxxx druhé xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx povinny" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx".
69. X §16 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti" xxxxxxx.
70. X §16c xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxx.
71. X §16x xxxx. 2 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".
72. X §16x xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
73. V §16x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxx kontaktní adresu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x pojištěnec ji xxxxxxx,".
74. V §16x xxxx. 2 xxxx. h) x x) xx slova "xx xxxxxxxxxxx pojištění x" zrušují.
75. X §16c odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxx o xxx, xxx-xx o povinnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
76. X §16x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx)" xxxxxxx.
77. X §16c xxxx. 2 písm. x) xx slovo "individuální" xxxxxxxxx xxxxx "identifikační, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
78. X §16x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) xx x), která znějí:
"x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx důchodového xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx základy xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
t) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nositelem pojištění,
x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního příjemce.".
79. V §16x xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx, které xxxxxxx x pojištěncích x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
80. X xxxxxxx xxxxx třetí xx xxxxx "ORGANIZACÍ" nahrazuje xxxxxx "ZAMĚSTNAVATELŮ".
81. X části xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 54 x 3x xxxxxxx.
82. X xxxxxxx hlavy xxxxx v části xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
83. X xxxxxxx §35x x 36 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
84. V §35x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Zaměstnavatelem".
85. X §35x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xx zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nichž jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovním poměru xxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx činnosti, služební xxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxx x vazební xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), x nichž vykonává xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, složky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplácejí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "útvar").".
86. X §35x odst. 2 xx slova "Xxxxxxxxxx jsou povinny" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx".
87. X §35x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx povinni".
88. X §35a xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 71a a 71x zní:
"(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§38 xxxx. 5 xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, kterého xx xxxxxx, xxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxx 3 kalendářních xxxx xx roce, xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 3 kalendářních xxxx xx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) po xxxx 6 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, kterého se xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zaplaceno,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxxx xxx x poživatele xxxxxxxxxx, plného invalidního xxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx, xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx71x) nebo xxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx údajů xxxxxxxxx x §37 xxxx. 2, xx xxxx 30 kalendářních roků xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx týkají, x jde-li o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 10 kalendářních xxxx následujících xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx charakter xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx; za xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxx a skončení xxxxxxxxxx vztahu, záznamy x pracovních xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doby71b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx náhrady příjmu.
71x) §38x zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71b) §94 zákoníku xxxxx.".
89. V §35x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Zaniká-li xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v odstavci 4, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí uvedených xxx a xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx uloženy x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předat; xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".
90. X §36 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxx družstev xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx,".
91. V §36 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx jsou pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zvolením do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vykonávají xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,".
92. V §36 xxxxxxx n) zní:
"x) xxxx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxx věznice,".
93. X §36 xxxxxxx x) xxx:
"q) xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx vedoucího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx funkce statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do funkce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x osob, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce [§5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kdo xx u xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".
94. X §36 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
95. V §36 xxxx. x) xx slova "(xxxx)" x "(péči)" zrušují x slovo "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxx".
96. Xx §36 se vkládají xxxx §36a x 36x, které včetně xxxxxxx xxxxx:
"§36x
Xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů x některých xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxx xxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx bydliště xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považovaní x Xxxxx republice xx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnancem xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx povinně účastni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. a) x x) x xxxx x této xxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
§36x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (činnosti), x to do 8 dnů, a xxx xxxxxxxx jejich xxxxx (xxxxxxxx), a xx xx 8 xxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx věty první, x to do 8 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx. Zaměstnavatel xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodnout xxxxx xxxxx pro plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x druhé; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxxxx.".
97. X §37 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
98. X §37 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx x" xxxxxxx.
99. V §37 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxx".
100. X §37 odst. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x karantény, xx kterou byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx snížený plat (xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,
x) dobu xxxxxxxxxx xxxxx bez náhrady xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v práci,".
101. X §37 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "; byl-li xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx tento xxxxxx".
102. X §37 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx i) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx pojištění x xxxxxx,
j) xxxx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxx.".
103. X §37 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx".
104. V §37 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx. x), x), popřípadě xxxx. f)" nahrazují xxxxx "písm. a) x x)".
105. X §37 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za slova "xxxxxx důchodu" xxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1,".
106. X §37 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Jde-li x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravě xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x evidenci xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxx xxx přiměřeně.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
107. X §37 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxx ", a xx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx".
108. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "Organizace" xxxxxxxxx xxxxxx "Zaměstnavatelé", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinni" x xxxxx ", pokud xxxxx o pracujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.
109. X §38 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině. Xxxxxxxxx xxxx nevede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. x).".
110. X §38 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "téže xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
111. X §38 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "organizace" xxxxxxxxx xxxxxx "zaměstnavatele".
112. X §38 xxxx. 4 xx x xxxxxxx x) xxxxx "x) a" xxxxxxx x xx xxxxx se doplňují xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nařízené karantény, xx které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx56x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (snížený xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény,".
Poznámka xxx xxxxx x. 56x xxx:
"56x) §127x zákoníku práce.
§34 odst. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 odst. 4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§48 odst. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 odst. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
113. X §38 xxxx. 5 větě xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinen".
114. X §38 xxxx. 5 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "x organizace" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx".
115. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
116. V §39 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxxx je povinen" x xxxxx "8" xx nahrazuje xxxxxx "30".
117. X §39 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx věty xxxxx tečka nahrazuje xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
118. X §39 xxxx. 3 xx xxxxx "organizace xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zaměstnavatel xxxxxxx".
119. V §39 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7 se označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
120. X §39 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
121. X §39x xxxx. 1 xx xx slova "xxx xxx" vkládá xxxxx "skončení," a xxxxx "; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx do 30. xxxxxx 2005" xx xxxxxxx.
122. X §39x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §36 písm. x), xxxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxxxxxx vzdělávací zařízení xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx. x) xx x) xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
123. V §39x xxxxxxxx 4 xx 7 znějí:
"(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, písm. x) x písm. x), xxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x době xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x zaplaceném xxxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(5) Okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx důchodového pojištění xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx. x) x xxxx. x), xxxx x době xxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx x xxxx x zaplaceném xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx.
(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx pojištění xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx tiskopisu xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o opravu; xxxxxxxxxx §38 odst. 5 xxxx třetí xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx o tom xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx se přitom xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2 x 3.".
124. V §39x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxx-xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 4 x 5 za xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
125. §40 xx xxxxxxx.
126. X §41 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "x xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "k němu", xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx částečného xxxxxxxxxxx" xx zrušují x xxxxx "; xxx-xx však x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xx organizace xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, kdy" xx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxx".
127. X §41 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx.".
128. X §41 odst. 5 se slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
129. X §41 xxxx. 6 x v §42 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx".
130. X §42 se xxxxx "xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx".
131. V §42 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnání xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xxxxx xx kalendářního xxxx xxxxxxxx, x x xxxx vyplacených xxxxxx xxxx xxxx snížených xxxxx (xxxxxxxxx odměn) x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx kalendářního roku xxxxxxxx. Pokud výše xxxxxx zúčtovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx odměn) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, potvrdí xxxxxxxxxxxxx jen tuto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx xxxxxx. Xxxx potvrzení je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".
132. X §46 xx slova "organizace xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx povinni".
133. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "a xxxxxxx službu," zrušují.
134. X §48 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.
135. X §48 odst. 5 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
136. X §48a xxxx. 2 xx xx xxxxx "Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
137. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxx:
"41) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
138. X §48x xxxx. 2 xx slova "x x účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx58)" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58 xxxxxxx.
139. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59 xxx:
"59) §10 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
140. X §48x xxxx. 3 se slova "x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění60)" x poznámka xxx xxxxx x. 60 xxxxxxx.
141. V §48x xx xxxxx "§49," zrušují.
142. X části xxxxxx xx hlava xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
143. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx organizace" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
144. X §50 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, je-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx x xxxxx.".
145. V §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "uvádějí" xxxxxxxx xxxxx "své rodné xxxxx x".
146. X §51 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zaměstnavateli plnícímu" x xxxxx "její" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
147. V §54 xxxx. 1 xx slova ", 48x x §49 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "x §48x".
148. V §54 xxxx. 2 xx xxxxx ", §15 xxxx xxxxx, §20 xx 23, §29, §33 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx a §34 xxxx. 1, xxxx. 2 větě xx xxxxxxxxxx a xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "x §15 větě xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx (xxxx organizaci)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
149. X §54 xxxx. 3 xx xxxxx "§8x xxxx. 2 xxxx xxxxx, §8a xxxx. 3, §8x odst. 4, §16 odst. 1 a §66" xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1".
150. X §54 xxxx. 4 se xx xxxxx "§83" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 2" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
151. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xx nesplnění xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. x) xxxx xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10 000 Xx.".
152. V §54 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
153. X §54x xx xxxxx "; xxxx oprávnění xxxx xxxxxxx, postupuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1" xxxxxxx.
154. X nadpisu části xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX," zrušují.
155. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
156. X §81 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.
157. V §82 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
158. X §82 se xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 6 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
159. §83 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 60x xxx:
"§83
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxx xxxxxxxxx sepsání xxxxxxx, x to x když xx xx xx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Věta xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx §82 xxxx. 3 příslušná x sepsání žádosti x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xx 8 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx správě, xxx
x) xxxxxxx x xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx uzavřené xxxxx občanského xxxxxxxx60x), xxxxxxxx xxxx, kdo xxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x srážky xx xxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důchod xx xxx, xx něhož xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxx tento xxxxx sjednán,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) v xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
60x) §551 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
160. Xx §83 se xxxxxx xxxx §83x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§83a
Účastníci xxxxxx
X řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxxx listu (§38 xxxx. 5) xx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) až x), f) xx x) x x) xx z).".
Xxxxxxxxx §83x se xxxxxxxx xxxx §83b.
161. X §83x xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 4".
162. X §84 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Výchovu xxxxxx a xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx žena, která x důvodu xxxxxxx xxxxxx uplatňuje nárok xx nižší xxxxxxxxx xxx x žádá x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx, svým xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx doby pojištění xxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx důchodu, xxxxx-xx tuto xxxx xxxxxxxx jinak.".
163. X §85 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "organizace, xxxxx vyslala" nahrazují xxxxx "zaměstnavatele, který xxxxxx".
164. X §86 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx požádat x xxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dvakrát v xxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx přiznání xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx po tomtéž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
na xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydá Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx.".
165. §87 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§87
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 písm. x) xxxx 1, 3, 11 a 17 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx důchodového pojištění, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
166. X §90 xxxxxxx x) xxx:
"a) xxxxxxxxxx xx věcech důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,".
167. X §90 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx splněna, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx jednáním nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx doručení xxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
168. X xxxxx šesté xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 62, 25 x 26 zrušuje.
169. X §104x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx penále".
170. V §104b xxxx. 1 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx organizace" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
171. X §104x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx organizací" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx".
172. X §104b xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "zaměstnavatele" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
173. X §104c xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx".
174. X §104x xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".
175. X §104g xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx (xxxx organizace), xxx" xxxxxxxxx slovy "zaměstnavatele, xxxxxxx".
176. V §104x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx)" nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx (xxxxx organizací)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx" xx nahrazuje slovem "xx".
177. X §104x xxxx. 3 xx xxxxx "organizace (xxxx xxxxxxxxxx)" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinen".
178. X §104xx xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxx x sociálních xxxx" xxxxxxx.
179. §104x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§104i
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx a penále xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "dlužník"), xx podmínek stanovených xxxxxxxxx zákoníkem, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx podle správního xxxx x těmito xxxxxxxxxx:
x) zahájení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx zahajuje z xxxx úřední x xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxx první xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního práva xxxx odkladný xxxxxx.
(3) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx přitom xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxx, doklady x xxx xxxxxxxxxxx věcech x umožnit xxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 20 000 Xx.
(4) Zástavní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx evidované x xxxxxxxx nemovitostí, jakož x x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, odlišného od xxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxx souhlasu vlastníka x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx zástavního práva x xxxxxxx x Xxxxxxxxx zástav xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem; xxxxxx xxxxxxx Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zástavní xxxxx xxxxxxx.".
180. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "Společná xxxxxxxxxx x xxxxxx".
181. Xx §107 se xxxxxx xxxx §107a, xxxxx zní:
"§107x
(1) Xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx uvedených ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx o dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, správních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důchodového, zdravotního xxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxxx), x xxxx, xx xxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx §16 xxxx. 1 věty první xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx učinil, x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx.".
182. X §108 xx slova "xxxxxxxxxxxx pojištění x" x xxxxx "s xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx úkonech xxxxxxxxx xxxxxx34x) xx xxx xxxxxxx organizace xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx tam, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34x zrušují.
183. X §110 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
184. X §110 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx, x xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx, k xxxxx", xxxxx "xx jim xxxxxxxxx nemocenské z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "organizace xx povinna" xx xxxxxxxxx xxxxx "zaměstnavatel xx xxxxxxx".
185. X §112 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx pro orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9.".
186. Xxxx sedmá xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
187. X §115x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxx-xx xxxxxxx starobní xxxxxx zpětně xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx nenáleželo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zbytek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxx.".
188. V §116x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
189. Xx §116c xx xxxxxx xxxx §116d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 34x xxx:
"§116x
Výplata xxxxxxx při xxxxxxx xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx poživatele xxxxxxx x xxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1 kalendářní xxxxx xxxx lze-li předpokládat, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx poživatel xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxx, prostřednictvím zdravotnického xxxxxxxx kterékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poživatele xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, místo trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xxxxx poživatele xxxxxxx x ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvá xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx vyplacený xx tohoto zařízení x xxxxxx xxxxx xxxxxx jeho poživateli xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx požádá nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) částky přijatého xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyúčtovat,
x) xxxxxxx xx 8 xxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v ústavní xxxx zdravotnického xxxxxxxx; x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x částky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx důchodu.
(4) Xx xxxxx na xxxxxxxx důchodu, který xxx do zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxx, xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx poživateli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34x).
34x) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
190. X §118 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Zvláštní xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx oprávněného xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx do 1 xxxxxx.".
191. X §118 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Obecní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx důvody, xxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo
x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx.".
192. X §118x odst. 3 xx ve xxxx xxxxx slova "tří xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx deseti let" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx neplyne".
193. V §118x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx nepodal", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
194. X §118x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "zaměstnavatel", xxxxx "Xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Zaměstnavatel" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx".
195. X §119 xx odstavec 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
196. X §119 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. x) až x) nebo která xxxx příslušná podle §20" xxxxxxx.
197. X §120a větě xxxxx se slova "x xxxxxxxxx x xxxxxx na nemocenském xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x této účasti" xxxxxxx.
198. V §120x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 66a zní:
"(2) Lhůta stanovená xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx66x) x xxxxxxx xxxxxx portálu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději x xxxxxxxx den xxxx xxxxx.
66x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.".
199. §120x xx xxxxxxx.
200. X §120x xx odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 67x xxxxxxx.
201. X §122 odst. 1 x 2 xx xxxxx "organizací" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
202. X §122x xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.
203. §123 xx xxxxxxx.
204. X §123x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxx".
205. V §123x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx malé organizace" xxxxxxxxx slovem "zaměstnavatele".
206. V §123b xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx a malých xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
207. V §123x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxx pro dluh xx pokutě.".
208. X §123x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx".
209. X §123x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
210. X §123e xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx66x),".
211. V §123x xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx jeho" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
212. §126 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 69 xx xxxxxxx.
213. X §127 se x odstavci 1 xxxxxxx x) xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).
214. X §127 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, v nichž xxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx řízení předložení xxxxxxx k prokázání xxxxxxxxxxx uváděných účastníkem.".
215. §128 xx 131 xx xxxxxxx.
Xx. XIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx o přechodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx invalidity xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx tímto xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bylo-li x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx první xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxx xx 31. xxxxxxxx 2006 podat xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxxx §171 xxxx. 1 věta xxxxx, xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxx, xx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2006.
3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemocenské, xx xxxxx vznikl xxxxx před 1. xxxxxx 2007, zaměstnanci, xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxx xxx, xxxxx spadá xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, a x xxxxxxxxxxx x xxx zaměstnanec končí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2006.
4. Xxxxxxxx-xx xx xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, platí x souběhu nároku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nemocenského xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006.
5. Vyplácí-li xxxxxxxxxxx, který xxxx x přiznání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx spadá xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxxxx k takovému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli, od xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx.
6. Xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxx neschopný x plný nebo xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 x nemocenské xx xxxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxxxx podle §95 xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx o žádosti x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx, xxxxx bude xxxxxx x xxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.
8. Xxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2006 xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006.
9. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §171 xxxx. 1 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxx x roce 2007, xxxxxx do xxxxxxxxxxx listu důchodového xxxxxxxxx xx xxx 2007 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2007 dávky xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x) věty xxxxx xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XX
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx
Xx. XXX
V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 217/2000 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "a xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx nárok xxxxxxxx,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx
Xx. XVII
X §38 xxxx. 3 písm. f) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona č. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxx x. 453/2003 Xx., se xx slova "klient xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx náhradách a xxxxx xx pokutách," x za xxxxx "xxxxxxx sociálního zabezpečení" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx na xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších organizacích x xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 143/1992 Sb., x platu a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozpočtových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx., xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxx x xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, na xxx mu xxxxx xxxxxxxx,".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
X xxxxxx x. 235/1992 Xx., x zrušení pracovních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 155/1995 Xx., xx čl. XX x III xxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona č. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx č. 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Sb., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod č. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx č. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., zákona x. 575/2002 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxx x. 57/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §4 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "(nemocenské xxxx)" xxxxxxx.
2. Poznámka xxx xxxxx č. 42 zní:
"42) Xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. h) xx xx slova "stejného xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx xx formě náhrady xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxxxx) xx dobu xxxxxxx 14 xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47x xxx:
"47a) §127x xxxxxxxx práce.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
5. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojišťovny, x xx pouze xx výše xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx21)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx pouze xx výše xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx nemocenské x xxxxxxxxx xxxx21x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21x xxx:
"21x) §18 xxxx. 2, §21, 22 x 29 zákona x. 187/2006 Sb. §5x xxxx. 4 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
6. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x částka rozdílu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti zaplaceným xxxxx zvýšené sazby26d) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx bez xxxxxx xxxxxxx26x)" x poznámky xxx xxxxx č. 26x a 26e xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXI
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Sb., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx. x zákona x. 62/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Pojistné xxxx povinni" xxxxxxxx xxxxx "x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3".
2. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 1 zní:
"x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x služební xxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeni x xxxxxx státní xxxxxx1),
1) §4 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
4. X §3 odst. 1 xxxx. x) body 3 a 4 xxxxx:
"3. členové xxxxxxxx x družstvech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají pro xxxxxxxx práci, xx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx zvláštním zákonem, xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze jediná xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx těmto xxxxxx nevznikl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služební poměr, xxxxx se xx xxxxxx pracovní vztah xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákoník práce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 xx 8,".
5. X §3 odst. 1 xxxx. x) xxx 7 zní:
"7. členové zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev městských xxxxx nebo městských xxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 11 xxx:
"11. xxxxx xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx zařazené xx práce,".
7. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 13 vkládají nové xxxx 14 a 15, které xxxxx:
"14. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
15. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon práce xxx xxxxxxxx".
8. X §3 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění;1a) xx zaměstnance xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakládajícího xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx zúčtovány xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2" x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1a xxxxxxx.
9. X §3 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 1x, 1x a 1g xxxxx:
"(2) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a), a
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b).
(3) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxx-xx x zaměstnance xxxxxxx v odstavci 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 13, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1x); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx též fyzická xxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakládajícího xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1x) byly xxxxxxxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) bodech 14 x 15, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1x); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1x) Xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1x) §10 xxxx. 9 zákona x. 187/2006 Xx.
1x) Zákon x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
10. V §3 xxxx. 4 části xxxx za xxxxxxxxxx xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx51)" xxxxxxxxx xxxxx "x nemocenském xxxxxxxxx" a poznámka xxx xxxxx x. 51 se xxxxxxx.
11. V §3 xx doplňuje odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Zahraniční zaměstnanci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec zaměstnavatele, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx x Xxxxx republice xx prospěch tohoto xxxxxxxxxxxxxx.".
12. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" a xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx důchodovém".
13. X §5 odst. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxx x).
14. X §5 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx".
15. X §5 xxxx. 2 písmeno a) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xxx:
"a) náhrady xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx platu (snížené xxxxxx) poskytovaných xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) (xxxx xxx "xxxxxxx mzdy xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),
7) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
16. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxx:
"d) plnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx plného invalidního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
17. X §5 xxxx. 4 xx slova "písm. x) xxx 14" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xxx 13" x slova "xxxxxxxxxx xxxx malou organizací" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx".
18. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Je-li xxxxxxxxxxx považován xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10x), je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§23b xxxx. 2); je-li smluvnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatele, xxxxx sídlo xx xx území státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx, který se x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxxx xx obsažena i xxxxxx za zprostředkování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o 40 %.".
Poznámka xxx čarou x. 10x xxx:
"10x) §3 xxxx. o) xxxxxx x. 187/2006 Xx.".
19. X §5 odst. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx, malé xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
20. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, který xxx:
"§5x
Vyměřovacími xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanců uvedených x §3 odst. 3 xxxx. x),
x) xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanců uvedených x §3 xxxx. 3 písm. x).".
Xxxxxxxxx §5a, 5x x 5c xx xxxxxxxx xxxx §5x, 5x x 5x.
21. V §5x xxxx. 1 větě xxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) x x) x x §14 odst. 8 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, xxxxxxxxx pobírala xxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávala xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx službu) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství".
22. X §5x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažují příjmy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57x) xxxxxxxxxxx základem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zdanění xxxxxxxx sazbou xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x titulu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx57x).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 57x x 57x xxxxx:
"57x) §7 xxxx. 8 a §36 odst. 2 xxxx. e) zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57x) §24 x 25 xxxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).".
23. Xxxxxxxx xxx čarou č. 58 xxx:
"58) Xxxxxxxxx §7 xxxx. 4 x 5 x §23 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
24. X §5b xxxx. 2 xx x písmenu b) xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx xxxxx poživatel měl xxxxx xx výplatu", xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "dočasné" a x xxxxxxx x) xxxx xxxxxx xx xxxxx "§5x xxxx. 1" nahrazují slovy "xxxxxxxx 1".
25. X §5x odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58x xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx. Xxxxxxx základ však xxxxxx být xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění58a).
58x) §6 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxxxx č. 187/2006 Xx.".
26. §5c xxx:
"§5x
(1) Xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx částka, xxxxxx xx určí, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxx mzdu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx roky xxxxxxxxx kalendářnímu roku, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx základ, xxxxx xxxx určuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §5x xxxx. 4 xxxx druhé xxxxx xxx obdobně.".
27. X §5d xx xxxxx "§5 xx 5x" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xx 5x".
28. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxxxxxxxx
1. 24,1 % x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxx v §5x písm. a), x xxxx 1,4 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,
2. 26 % x vyměřovacího xxxxxxx uvedeného v §5x xxxx. a), x xxxx 3,3 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % xx xxxxxxxxx pojištění x 1,2 % xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx, pokud si xxxx sazbu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
3. 21,5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §5x xxxx. x),
x) u xxxxxxxxxxx
1. 8 % x xxxxxxxxxxxx základu, x toho 1,1 % xx nemocenské xxxxxxxxx, 6,5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 0,4 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx uvedeného x §3 xxxx. 3 xxxx. x),
2. 6,5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x zaměstnance uvedeného x §3 xxxx. 3 písm. x),
x) x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. 29,6 % x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxx x §5x xxxx. 1 až 3, z xxxx 28 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,6 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx,
2. 2,5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5x xxxx. 4, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 28 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x zahraničního zaměstnance 2,5 % z xxxxxxxxxxxx základu.".
29. X §7 se xx odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) bodě 2 xxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 do 31. xxxxxxxx 2007. X dalším xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nařízením xxxx pro jednotlivý xxxxxxxxxx rok, a xx xx xxxxxxxx xx vztah xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 13, jde-li x xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxx 2, xxxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx o xxx roky předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx v kalendářním xxxx, xxx který xx xxxx sazby xxxxxxx, xxx, xxx xxxx dosaženo v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xx xxxx sazby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xx tuto xxxxx xxxxxxxx; x oznámení xxxxxxxxx po tomto xxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce; průměrný xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx součet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěný k xxxxxxx dni měsíců xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx pojištění v xxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxx zaměstnavatelem x xxxxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx druhé xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx zaměstnanců xx x případech xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
30. X §8 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Organizace x malá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx".
31. V §8 odst. 1 xxxx druhé x xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
32. V §8 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "zúčtovala" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
33. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx.".
34. §9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 59x xxx:
"§9
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxx xx 1. xx 20. xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxxxxx xx odvádí xx účet příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxx pojistné xx výši xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x bodě 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx náhradě xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Polovina xxxxxxx xx xxxx první xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 x xxxx 3, xxxxxx z částky xxxxxxxxxx polovinu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx59x) xx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx odvede na xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx osobou xx xxxxxxxxxx postižením x xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxx 3, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. x) a x) x o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x uvedením čísla xxxx, z xxxxx xxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx pojistným x xxxxxxxxx xxxxxx zúčtovaných xxxxxx xxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx platí xxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x bodě 3, xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 předložit xxxxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. x) x x), x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx částky, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x výši xxxxxxx xxxx pojistným x xxxxxxxxx xxxxxx zúčtovaných xxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx, z xxxxx xxxx platba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xx-xx polovina xxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, požádá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xx 8 xxx xxx xxx obdržení žádosti, xxxxx xxxx zaměstnavatel xxxx ní splatný xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx úhradě.
(7) Byla-li x xxxxxx pojistného odečtena xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx částka, x xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxx xx pojistném.
59x) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.".
35. §10 včetně poznámky xxx xxxxx x. 17 xxx:
"§10
Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při odvodu xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx mezd xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx platů; je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx státu, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx platů.
17) §93 xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx.".
36. V §11 větě xxxxx xx slova "Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které" nahrazují xxxxx "Zaměstnavatel, u xxxxx" x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
37. X §11 se xx xxxx xxxxx xxxxx "§9 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 1" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "příslušného služebního xxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx".
38. X §11 xxxx xxxxx xxx: "Ustanovení §9 xxxx. 4 xx 6 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
39. V §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx malé organizace" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
40. X §13x xxxx. 8 písmeno x) xxx:
"x) x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z této xxxxxxxx xx xxxx xxxxx dvanáctinásobku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx x 1. xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být podán xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxx z xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 8 xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění.".
41. X §13x odst. 8 se písmeno x) zrušuje.
42. X §13a odst. 9 xxxx xxxxx xx za slova "x xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx na pojistné xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bylo xxxxxxx a xxxxxxxx xx 20. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
43. X §13x xxxx. 9 xx věta xxxxx xxxxxxx.
44. X §13x odst. 9 se ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
45. X §14 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx. c)" vkládají xxxxx "xxxx 1".
46. X §14 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19x) xx kalendářní xxx, xxxxx x xxx roky předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx19x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průměrné xxxx" x poznámky xxx xxxxx č. 19x x 19x xx zrušují.
47. X §14 xxxx. 6 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x dva xxxx předchází kalendářnímu xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
48. V §14x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Záloha xx xxxxxxxx za kalendářní xxxxx xx xxxxxxx xx 1. do 20. dne následujícího xxxxxxxxxxxx měsíce.".
49. X §14x xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxxx měsíc, x němž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".
50. X §14x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v kalendářním xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx, xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx podala xxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14x xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění.".
51. X §14c xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem x odvedla x xxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx měnit.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx zaplaceno v xxxx xxxxx, xxxxx x nižší xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx. Okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vrácení xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné den x důvod xxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
52. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
53. X §15 xxxx. 5 xxxx xxxxx, xxxx. 6 x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx §5a" nahrazují xxxxx "xxxxx §5x".
54. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx slova "x d)" xxxxxxxxx xxxxx "xx e)".
55. Za §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:
"§16x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx kalendářní xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx měl po xxxx kalendářní měsíc xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pojistné na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx toto pojistné xxxxx. Měsíční xxxxxx, xxxxx zahraniční zaměstnanec xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x odvedl z xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx pojistné na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx bylo xxxxxxxxx v této xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, než xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxx vrácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx účasti na xxxxxxxxxxx pojištění.".
56. X §17 xxxx. 1 se xx xxxx druhou vkládá xxxx "Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx na pojistném xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx důchodovém xxxxxxxxx.".
57. V §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx mzdových xxxxxxx, xx xxxxxx xx všem těmto xxxxxxx účtárnám.".
58. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xx žádost osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xx xxxxxx xxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojistném se xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxx žádostí.".
59. X §18 xxxx. 2 xx xxxxxxxx věta "Promlčecí xxxx neběží xx xxxx xxxxxx x xxxxx.".
60. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(§9, 10)" xxxxxxx.
61. X §19 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx dni xxxxx x xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx".
62. X §20 xx x odstavci 1 xxxx xxxxx číslo "0,1" xxxxxxxxx xxxxxx "0,05" a x xxxxxxxx 3 větě xxxxx xx xxxxx "0,05" xxxxxxxxx číslem "0,025".
63. X §20 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.
64. X §20 xxxx. 4 xx písmeno a) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 47 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxx b).
65. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "§20 xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 6".
66. X §20 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, které xxxxx dobrovolně účastná xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx dobu dobrovolné xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx,
x) za xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 písm. x)],
x) za xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx předcházejícímu dni xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru,
x) za xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx plátce pojistného xx xxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx x zrušení konkursu,
x) xx dobu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) za xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudu, xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx konkursního xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x vyrovnání.".
67. X §20 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,46)" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 46 xxxxxxx.
68. X §20 xxxx. 6 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxx cizozemského xxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxx xx taková xxxxxx xx xxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx zjištění xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílány.".
69. V §20 xx odstavec 7 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 8 xx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 až 9.
70. V §20x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx x) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. a)".
71. X §20a xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx druhá xxxxx obdobně pro xxxxxxx uvedené v §20 odst. 5 xxxx. x) a x).".
72. X §20x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 4", za xxxxx "(§14 xxxx. 11)" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti (§14x)" x xxxxxxxx pod xxxxx č. 49 xx xxxxxxx.
73. X §20x odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhu x dobu splácení xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 36 xxxxxx.".
74. X §20a xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.
75. X §20a xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
x) může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dlužného pojistného x penále xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx některou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x penále ve xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkursního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce xxxxxxxxxx, x to ke xxx, kdy xxxxxxx x xxxxxx událostí xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
76. X §20x xxxx. 7 xx doplňuje xxxx "Xxx xxxxx xxxxxxx dlužného pojistného x xxxxxx ve xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
77. V §21 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx organizaci" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
78. X §21 xxxx 1. xxxx. a) x b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
79. X §21 xxxx. 2 se slova "[§5 xxxx. 1 xxxx. x)]" xxxxxxxxx xxxxx "(§5a)" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
80. X §21 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx malá xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx povinen".
81. X §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxx. 2 xxxx xxxxxx a xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 4 x 5", xxxxx "větě xxxxxx a páté" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx první", xx xxxxx "§11" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx", xx slova "xx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "a xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx organizaci" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxx".
82. V §22x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "organizace xxxx xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx platba xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx" xx nahrazují xxxxx "xxxx platba".
83. V §22a xxxx. 1 xxxxxxx x) xx e) xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxx x pojistnému.".
84. X §22a odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxx částek, a xx" zrušují.
85. X §22x odst. 2 se xxxxxxx x) xx g) xxxxxxx x písmena x) xx d) xxxxx:
"x) nejstarší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti,
b) xxxxx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx.".
86. V §22x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Pořadí xxxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx uhrazenou x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx částka xxxx být použita xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx takto vymáhaném.".
87. V §22x xxxx. 1 xx xxxxx "organizace xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", slova "§9 xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 4 a 5" a xxxxx "§10 xxxx xxxxxx x §11 věty xxxxx" se zrušují.
88. X §22b xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
89. X §22x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok,65) xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu roku" xxxxxxxxx xxxxx "průměrné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65 xx xxxxxxx.
90. V §22x odst. 3 x xxxx. 4 xx xxxxx "§9 xxxx. 3" nahrazují xxxxx "§9 xxxx. 3 x 4" x xxxxx ", §10 xxxx čtvrté, §11 xxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
91. X §23 odst. 4 xx za xxxxx "tiskopisu" xxxxxx xxxxx ", xxxxxx".
92. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 65 zní:
"(5) Lhůta stanovená xxxxx zákonem k xxxxxxxxxx předepsaného tiskopisu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx správy65) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx datovou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx této xxxxx.
65) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
93. X §23b xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx na území xxxxx, x nímž Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považovaní x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců vypláceny xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxx smluvním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65a se xxxxxxx.
94. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "a xxxxxx v další xxxxxx63)" x poznámka xxx xxxxx x. 63 zrušují.
95. X §25 odst. 1 xxxx. b) xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxx".
96. X §25 xxxx. 1 xxxx. b), odst. 2 písm. b), xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx x malé xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
97. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "a pro xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx".
98. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxx vnitra" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx".
99. X §25 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace".
100. X §25 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxx x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxx zúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx odvádět, a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet sdělený x oborech své xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. a), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx též x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx xx vyšší xxx pojistné, xxxxx xx xxx odvedeno, xxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxx rozdíl, x xx xx 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přehledu.".
101. X §25a xx xxxxx "úhradu nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx32) x xxx" x poznámka xxx xxxxx x. 32 xxxxxxx.
102. §31 se zrušuje.
Xx. XXII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. lednem 2007 xx xxxxxxx xxxxxxxx účinné před xxxxx xxxx.
2. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2006 považován xx xxxxxxxxxx a xxxxx xx tomto xxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 x na xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx. Xx-xx úhrn xxxxxxxxxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx rozdíl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006.
4. Pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006, popřípadě xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2006.
5. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006, xx xxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 1. xxxxx 2007.
6. X roce 2007 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 3 při stanovení xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx placení tohoto xxxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 7 zákona x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxx xxxxxx x pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx dobu xxxx 1. lednem 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxx.
Xx. XXIII
Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění
Xx. XXXX
Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 161/1993 Sb., zákona x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., zákona x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx. x xxxxxx x. 62/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx důchodovém".
2. X §3 odst. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxx:
"a) xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx mzdy nebo xxxxxxxxx platu (snížené xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx dní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx6),
6) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
3. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 5 se xx slova "x xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
4. V §3 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) plnění poskytnutá x xxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xx starobního xxxx xxxxxx invalidního důchodu, xxxxx xxxxxx od xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx.".
5. Poznámka pod xxxxx x. 21 xxx:
"21) Například §7 xxxx. 4 x 5 a §23 odst. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. X §3x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmy, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx21x).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x x 21x xxxxx:
"21x) §7 xxxx. 8 a §36 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §24 x 25 xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
7. V §3x xxxx. 4 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx jako osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".
8. X §18 xx v odstavci 1 xxxx první x x xxxxxxxx 2 xxxxx "0,1" xxxxxxxxx xxxxxx "0,05".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Výše xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx za dobu xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociálním zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
X xxxxxx č. 37/1993 Xx., o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, se xxxx xxxxx, x části xxxxx xx. XX xxx 38 a x části xxxxxx xx. VIII a XX xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx čl. XXX, XX x VI xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
V xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx. XX xxx 41 x xx. XX odstavce 1 až 7 xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
X zákoně x. 182/1994 Xx., kterým xx zvyšuje státní xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx. II xx XX xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Změna zákona, xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx a x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní rady x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Čl. XXX
X xxxxxx č. 241/1994 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx čl. XXX x IV xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x státní sociální xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Sb., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Sb., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Sb. a xxxxxx x. 552/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxx)" zrušuje.
2. X §5 xxxx. 7 xx xxxxx "x x xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38) xx činnost xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," zrušují.
3. X §10 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "(péči)" xxxxxxx.
4. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 6 a x §32 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx pomoc" xxxxxxx.
5. X §68 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxxx pomoci" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní sociální xxxxxxx
Xx. XXXXX
X zákoně x. 118/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx. x xxxxxx č. 436/2004 Xx., xx xx. XX, XXX a XX zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Sb., xxxxxx č. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 264/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb. x xxxxxx x. 24/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xxx:
"(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství x xxxxxxx xxxxxxxxx1x).
1x) Xxxxxxxxx Nařízení Rady (XXX) č. 1408/71 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx x xxxxx Společenství, Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 859/2003, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 a Xxxxxxxx (XXX) č. 574/72 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxxx xx xxxx ustanovení ještě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.".
2. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx d) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xx 5x znějí:
"b) xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx5), xxxxxx z xxxxxxxx5x) x státní zaměstnanci xxxxx služebního xxxxxx5x),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxx práci, xx xxxxxx xxxx xxx odměňováni,
d) xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx xx funkce zástupce xxxxxx vedoucího nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxx xxxxxx osoba x jmenováním nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx i),
5) Xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Xxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
3. X §5 odst. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva,".
4. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx l) xxx:
"x) osoby ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx,".
5. X §5 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx n) xxxxxxxx xxxxx "a xxxx. 2 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx překážkou) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx28x), x to x když tato xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28x xxx:
"28x) §25 odst. 3 až 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx.".
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxx)" xxxxxxx.
7. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným x komanditisté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx ni práci, xx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx odměňováni,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.".
8. V §5 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jsou činni x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx; zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx na xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení.".
9. X §6 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"e) xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 5; xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxx tímto dnem.".
10. X §8 xx xxxxx "(xxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx7)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxxx xx nestanoví xxxxx x xxxxxxxx 3".
Poznámka xxx xxxxx č. 7 zní:
"7) Xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx.".
11. Xx konci §8 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxx po xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění7a).".
Poznámka xxx čarou x. 7x zní:
"7a) §10 xxxx. 9 zákona x. 187/2006 Xx.".
12. X §8 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 xx 4, které xxxxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx. w) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx příjem započitatelný xx vyměřovacího základu xxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxx uvedené x §5 odst. 1 xxxx. w) x x) aspoň xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx příjem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§17 odst. 2) za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx posuzuje xxxxx na xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu (§17 odst. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx; xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx příjem xxxxxxx xx větě první xxxxxxxx xx po xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxxxxxx xx xx zúčtovaný x xxxxxxxxx kalendářním xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) až x) x x) a xxxx. 2, xxxxx xxxx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a vykonávají xxxxxxxxxx x cizině xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx trvale x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a splňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) xx l), x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tomto právním xxxxxx.".
13. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx školní docházku x xxxxxxx věku xxxxx 15 let x".
14. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x soustavný xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx příjmy jsou xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx samostatným základem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx6x),".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 6b xxx:
"6x) §7 xxxx. 8 x §36 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §9 odst. 3 xx v xxxxxxx x) slova "(xxxxxxxxxx xxxx)" xxxxxxx x xx konci xx xxxxx xxxxxxxxx tečkou x doplňuje xx xxxx "Xx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx autorského zákona, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce,".
16. V §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx druhá zrušuje.
17. X §9 odst. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx službu," xxxxxxx.
18. X §9 xxxx. 8 xxxx první xx xxxxx "nebo xx nemocenské xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxx-xx x osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx".
19. X §9 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx za xxxxx "na xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "náhrady xxxx xxxx snížený xxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx zaměstnavatelem v xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "(xxxxxxxxxx xxxx)" xx xxxxxxx.
20. X §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 8 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 písm. x) a c) xx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17) xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx chce xxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
21. X §10 odst. 2 xxxx xxxxx x x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx nemocenské, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (civilní xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství (xxxxxxxxx xxxxx) z xxxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných" xxxxxxxxx slovy "výplatu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx; za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xx xxxxxx považuje xxx xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx dnů dočasné xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
22. X §10 xxxx. 6 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
23. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) až x)".
24. X §11 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", v) xx x)", xx xxxxx "xxx nepobíraly" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx mzdy xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) v době xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů17b) nebo" x xxxxx "(xxxx)" xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17x xxx:
"17x) Xxxxxxxxx §127x xxxxxxxx xxxxx.".
25. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "a x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x), w) x x)".
26. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx odměna) xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první, xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xx 14. xxxxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x to xxxxxx xxxxxx dne.".
27. X §16 odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx mzdy nebo xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxxxx) x xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17x) x xxxxxxxx" a xxxxx "(xxxx)" xx xxxxxxx.
28. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
29. X §16 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu
a) zúčtoval x xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xx tento xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x když xxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxxx x xx vyměřovacího základu xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x); x xxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplacené xxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx uspokojené xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx. i); x xxxxx xxxxxxx xx do vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
30. V §27 se xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", v) xx x)".
31. V §34 xxxx. 2 xxxx třetí xx xxxxx "(xxxx)" zrušuje.
32. X §42 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
33. X §46 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
34. X §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1".
35. X §46 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
36. V §47 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx nebo snížený xxxx (sníženou odměnu) x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17x) xxxx" a xxxxx "(xxxx)" se xxxxxxx.
37. V §47 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx c) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
38. X §47 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx nároky xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx §16 xxxx. 7 písm. x) zahrnují tyto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
39. V §47 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxx "Xxx xxxxx xxxxxxxxx průměrného měsíčního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx určí dále xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 xxxx. x) x x). Xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x příjmům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
40. X §47 odst. 2 xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx "až x)" xxxxxxxxx slovy "x x)".
41. X §47 xxxx. 5 xx xxxxx "až x)" xxxxxxxxx slovy "x x)" x xxxxx "odst. 1 xxxx druhá" se xxxxxxxxx slovy "odst. 2 xxxx čtvrtá".
42. X §55 xxxx. 2 větě xxxxx xx slovo "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
43. X §62 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x nárok xx xxxxxxx důchodu".
44. X §65 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx, plný xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxx invalidního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "(xxxx)" se zrušuje.
45. Xx §105 xx xxxxxx xxxx §105x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§105x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx stali úředníky xxxx ostatními xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxx institucí a xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx do důchodového xxxxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxx institucí (xxxx xxx "důchodový xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx, plný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a vyměřovacích xxxxxxxxx. Převodem xxxxxxxxxxx xxxx zaniká nárok xx zápočet xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx použity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnání x Evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx institucích, xxxxx xxxx po xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, pojištěncem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx se převedou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx základů stanovených xx tuto xxxx.
(3) Xxxxxxx důchodových xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx x způsob převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxx xxxxxxx finanční částky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících důchodovým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".
Čl. XXXIV
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §9 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, vzniká nejdříve xxxx 1. xxxxx 2007. Xxxx osoby, xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávaly xxxx 1. xxxxxx 2007 x xxxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, xxxx xxxxxxx splnit povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 8. xxxxx 2007.
2. X xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx vznikla účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2007 nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007; xx xxxx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx druhé xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxx na důchodovém xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2007 xx hodnotí xxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx dnem.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x doplňují některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb. x xxxxxx x. 436/2004 Xx., xx čl. X xxx 6, xx. XX x XXXX zrušují.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x platu a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §34 xxxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2002 Sb. x xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xxx:
"(4) Představiteli, xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxx uznáni xxxxxxx xxxxx neschopnými nebo xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxx; za xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 30 % x xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xx xxxx 69 % xxxxx třicetiny xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx snižuje x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx10x). Xxxx xxxxx xx xxxxxxx výši xxxxx xxxx první x druhé xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny směrem xxxxxx.
10x) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx.".
Xx. XXXVII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Byl-li xxxxxxxxxxxx uvedený x §1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 236/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uznán xxxxxxx neschopným x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2007 x xxxx dočasná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2006, poskytuje xx xx xxxx xxx xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 podle xxxxxxxx účinných ke xxx 31. prosince 2006.
XXXX TŘICÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., zákona č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Sb., xxxxxx č. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx. x zákona x. 47/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 3 se xxxxx "(péče)" xxxxxxx.
2. V §5 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "(péče)" xxxxxxx.
3. V §5 xxxx. a) body 3 x 4 xxxxx:
"3. xxxxxxx xxxxxxxx v družstvech, xxx podmínkou členství xx xxxxxx pracovní xxxxx k družstvu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx jsou jím xxxxxxxxxx;
4. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona jmenovány xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx zástupce xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx těmto osobám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx zákoník xxxxx a nejsou xxxxxxx x xxxxxx 6 xx 9;".
4. V §5 xxxx. a) xxx 7 xxx:
"7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxx x pracovním poměru, xxx vykonávají xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx zastupitelstva;".
5. X §5 písm. x) xxx 12 xxx:
"12. osoby xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce;".
6. X §5 písm. x) xx bod 13 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxx 13 x xxxxx xx nahrazuje xxxxxxxxxx.
7. X §5 xxxx. a) xx xx xxx 13 xxxxxxxx nové xxxx 14 x 15, xxxxx znějí:
"14. xxxxxxxxxx x jednatelé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
15. xxxxxxx xxxxxxxx x družstvech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx družstva xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx,".
8. V §5 xxxx. a) xx xxxxx "(xxxx) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 až 13, xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx x bodech 14 x 15".
9. X §5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx4x);".
Poznámka pod xxxxx x. 4x xxx:
"4a) §7 xxxx. 8 x §36 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
10. X §6 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "nemocenském" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".
11. X §7 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:
"x) xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8);
8) §32 x xxxx. xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění.".
12. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 xxx:
"14) §4 xxxxxx x. 187/2006 Xx.".
13. X §38 xx xx xxxxx "xxxxxxxx posuzování" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a" x slova "x xxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx x ozbrojených silách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 13/1993 Xx., celní xxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní rady x. 35/1993 Sb., xxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx z nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2003 Xx., xx čl. XX až IV xxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech státních xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., o platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Xx., zákona x. 626/2004 Xx. x xxxxxx č. 630/2004 Xx., xx §9a xxxxxxx.
Xx. XLI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx 31. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2006.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x vojácích x xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 129/2002 Xx., xxxxxx č. 254/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx. x xxxxxx x. 546/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Nadpis §65 xxx: "Příspěvek xx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx obřad x xxxxxxxxxx poctami".
2. X §65 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xx xxxx odstavce 1 x 2, xxxxx xxxxx:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx mimo xxxxxxx stav xx xxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vložkou x xxxxxx poplatků x xxxxxxxxxx za xxxxxx do xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx útvar xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vojáku xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx x výdaje xx xxxxxxx xxxxxx, poplatky x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx pohřeb v xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x tomto xxxxxxx xxxxxxxx.".
3. V §68 xxxx. 3 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx19x),".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x zní:
"19x) Xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
4. X xxxxxxx hlavy V x části páté xx slova "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
5. §96 včetně nadpisu xxx:
"§96
Nemocenské xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx19x).".
6. X §134 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
7. V §143 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx27)" zrušují.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx x povolání, xx xx. IV xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx
Čl. XXXX
V xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x obcích (xxxxxx xxxxxxx)
Čl. XXX
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx 421/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb. a xxxxxx x. 61/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §73 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xx 3 xxx věku, měsíční xxxxxx mu xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se jinak x xxxxxxxx 4; x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx část xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.".
2. X §73 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx; xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxx výši xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 30 % a xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xx výši 69 % jedné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxx odměny xx snížené xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, jde-li o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xx polovinu. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx xx jednotlivý kalendářní xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, xxxxxxx xxxxxx ve snížené xxxx xx xxxxxxxx x poskytuje xx xx xx 31. xxxxxxxx 2006 nadále xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., zákona x. 626/2004 Sb. x zákona č. 413/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §48 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, karantény, xxxxxxxxxxx xxxx péče x xxxx xx 3 xxx věku, xxxxxxx xxxxxx mu xx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx nestanoví xxxxx x xxxxxxxx 3; x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxx funkci xxx xx část xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx x poměrné xxxx.".
2. V §48 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx; xx první 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxx odměna ve xxxxxxx výši za xxxxx kalendářní xxx xx xxxx 30 % x xx xxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény náleží xxxxxxx odměna ve xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx den xx výši 69 % jedné třicetiny xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odměny xx xxxxxxx výši xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ pro xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx o případy, xxx xx nemocenské xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění snižuje xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Čl. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Byl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, xxxxxxx odměna xx xxxxxxx výši xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx se mu xx 31. prosinci 2006 xxxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx. a zákona x. 626/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §53 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x dítě xx 3 xxx věku, xxxxxxx odměna xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důvodů, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 4; x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xx část xxxxxx, xxxxxx mu měsíční xxxxxx v poměrné xxxx.".
2. X §53 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; za xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx den xx xxxx 30 % x od xxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx den xx xxxx 69 % jedné třicetiny xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odměny ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, z xxx xx xxxxxxx xxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx snížené výši xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx snižuje x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx polovinu. Výše xxxxxxx odměny ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.".
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
Byl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, xxxxxxx xxxxxx xx snížené výši xx nenáleží x xxxxxxxxx xx mu xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Xx. LI
X xxxxxx č. 132/2000 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx., xxxxxx x. 143/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., zákona x. 93/2004 Xx., xxxxxx x. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x xxxxxx č. 587/2004 Xx., xx xxxx xxxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 68/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. X §14 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14x)" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu14c);".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14x xxx:
"14x) §11x odst. 5 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x až 14x se xxxxxxxx xxxx poznámky xxx xxxxx x. 14d xx 14x, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §16 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova ", xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požádala Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx14x)".
3. V §17x se xx xxxxx xxxxx odstavce 3 doplňuje věta "Xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxx se nevyžaduje, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx čísla Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. e).".
4. X §17x odst. 4 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14x), xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx provedený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
5. X §17x xxxx. 4 xx xxxxxxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, pro xxx xx žádáno x rodné xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. x).".
6. X §17a se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xxxxxxx osobě, pro xxx xxxx xxxxxx, x současně sdělí xxxx rodné xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx
Xx. LIII
V xxxxxx č. 238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona č. 362/2003 Xx. x xxxxxx x. 586/2004 Xx., xx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona č. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx. x xxxxxx x. 74/2006 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §67 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karanténu xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
2. V §82 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 47x xxx:
"v) potvrzovat xx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx účely nemocenského xxxxxxxxx47x), xx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxx x §69 odst. 1 xxxx. b) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxx osob, xxxxxxx xx karanténa xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx.
47x) Xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x osmnáctá xx xxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád správní, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb. x xxxxxx x. 79/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §31 xxxx. 2 xx xxxxx "nemocenské xxxx x ozbrojených xxxxxx," zrušují.
2. X §60 odst. 2 xx xxxxx "x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Xx., zákona x. 426/2003 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb. x xxxxxx x. 57/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §59 odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
2. X §111 xxxx xxxxx xxx: "Dočasnou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52x).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52x xxx:
"52a) Xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X zákoně x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona č. 281/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx č. 127/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb. x xxxxxx x. 57/2006 Xx., xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx, xxxxxx se zkracuje xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) x x důchodovém xxxxxxxxx
Xx. LVIII
X zákoně č. 420/2002 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, soudcům x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx, a xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (xxxx) x x důchodovém xxxxxxxxx, xx část xxxxx xxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Sb., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx. x zákona x. 530/2005 Xx., xx xxxx takto:
1. X §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx rodiny" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
2. Xxxxxx xxxxx XX x xxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
3. X §78 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 xxx:
"(1) Nemocenské pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis37).
37) Xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
4. X §78 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení38)" x poznámka xxx xxxxx x. 38 xxxxxxx.
5. V §78 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Neschopností xx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37).".
6. X §124 xxxx. 5 xx za slova "xxx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
7. V §124 xxxx. 5 xx xxxx druhá x poznámka pod xxxxx x. 62 xxxxxxx.
8. V §130 xxxx. 1 xxxx. x), §163 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §166 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
9. X §160 xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
10. Nadpis xxxxx XXX x části xxxxxxxxx xxx: "Xxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxxxxx".
11. Xx §164 se xxxxxx xxxx §164x, xxxxx xxx:
"§164a
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stav xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnostní xxxx na přání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na jednoduchou xxxxx x kovovou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí náleží xxxxxx xxxxx věty xxxxx, pouze xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníku jednoduchý xxxxxx; do xxxxxxx xx zahrnou x xxxxxx na kovovou xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxx v xxxxx xxxxx. Plnění podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx
Čl. XX
X xxxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx. x xxxxxx č. 545/2005 Xx., se části xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx zrušují.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
X xxxxxx č. 424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx republiky
Čl. XXXX
X zákoně x. 186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
Čl. XXXXX
X xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx, xx xxxx třetí xxxxxxx.
ČÁST PADESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, zvolených xx xxxxx České xxxxxxxxx
Xx. LXIV
X xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx zrušuje.
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x zaměstnanosti
Xx. XXX
X xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx část xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X zákoně x. 168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx část xxxxx x čl. IV xxx 1 zrušují.
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
Xx. XXXXX
V zákoně x. 361/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxx x xx. XXXX xxx 1 zrušují.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 189/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.