Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

354/2013 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014
354
VYHLÁŠKA
xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013
x xxxxxxxxx výše základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2014
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx 2014 xxxx stanoveny v příloze k xxxx xxxxxxxx.
§2
Vyhláška č. 392/2012 Sb., x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2013, se xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx, CSc., x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 354/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2014

Xxxx

Xxxxxx xxx

Xxxx

Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Afghánistán

EUR

xxxx

35

Albánie

XXX

euro

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Angola

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Austrálie x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Azerbájdžán

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Belgie

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

americký xxxxx

50

Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

americký dolar

40

Xxxxx a Xxxxxxxxxxx

EUR

euro

35

Botswana

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

USD

americký xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

40

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

XxxxxxxXxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx Xxxx

XXX

xxxx

35

Čína

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

euro

50

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Finsko

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxxx Guayana

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

EUR

xxxx

45

Guinea-Bissau

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Indie

XXX

xxxx

40

Indonésie

XXX

euro

35

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

55

Itálie xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

65

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Kapverdy

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx2)

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Kazachstán

EUR

xxxx

45

Xxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Konžská xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Korejská xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Kosovo

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Kuba

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Lesotho

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

USD

americký xxxxx

55

Libérie

XXX

xxxx

45

Xxxxx

EUR

euro

45

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Lucembursko

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Maďarsko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxx

XXX

xxxx

40

Malta

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Myanmar (Xxxxx)

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Norsko

XXX

xxxx

55

Xxxx Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Pobřeží Xxxxxxxxx

EUR

euro

40

Xxxxxx

EUR

xxxx

35

Portugalsko x Xxxxx

XXX

xxxx

40

Rakousko

XXX

euro

45

Xxxxxxxxx Guinea

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx Xxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxx Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx arabské xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Svatý Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

euro

50

Xxxxxxxxx

CHF

švýcarský xxxxx

75

Xxxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Thajsko

XXX

euro

35

Xxxxx-xxx

XXX

euro

40

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxx

EUR

xxxx

40

Turkmenistán

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Ukrajina

EUR

xxxx

45

Uruguay

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx Xxxxxxxx

GBP

anglická xxxxx

40

Venezuela

XXX

americký xxxxx

60

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Zambie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Zimbabwe

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX

xxxx

35
1) Xxxxxxxxx Americká Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Guam, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Marshallovy xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxx, Naura, Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Norfolk, Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx Samoa.
2) Xxxxxxxxx Anguila, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Curacao, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guadeloupe, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxx, Monserrat, Britské xxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx a Nevis, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Trinidad x Xxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 354/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 354/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.