Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.1982 do 28.12.2008.


Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení

8/1982 Sb.

Zákonné opatření

Čl. I  Čl. II  Čl. III  Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V  Čl. VI

INFORMACE

8

XXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx dne 27. xxxxx 1982

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxxxxx zabezpečení

Předsednictvo Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xx usneslo xxxxx čl. 58 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., x československé federaci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. I

Ustanovení §6 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 107/1971 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx:

"(1) Mateřský xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx

x xxxxx dítě do xxxx xxx věku 600 Xxx,

x dvě děti xx xxxx xxx xxxx&xxxx;900 Kčs,

o xxx x xxxx dětí xx xxxx xxx xxxx 1300 Kčs

za xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx příspěvek xxx xx xxxx měsíce, xxxx xxx péči

o xxxxx xxxx do xxxx xxx xxxx&xxxx;20 Xxx,

x xxx xxxx xx dvou xxx xxxx&xxxx;30 Xxx,

x tři x xxxx děti xx xxxx xxx xxxx&xxxx;43 Kčs

za xxxxxxxxxx xxx.".

XX. XX

Xxxxxxxxxx §19 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxxxxx §11 xxxxxx č. 103/1964 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x zabezpečení xxxxx x dítěte,1) xx xxxxxxxx.

Xx. IV

Ustanovení §19 xxxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle čl. I xxx xxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Nemocenské xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. IIIV xxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření.

Čl. XX

Xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1982.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. x.

1) Úplné xxxxx x. 51/1976 Xx.

Informace

Právní předpis x. 8/1982 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.1982.

Xxxxxx xxxxxxx č. 8/1982 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.