Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2013.


Zákon, kterým se mění zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
494/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o přestupcích Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákoníku Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VI
494
XXXXX
xx xxx 5. xxxxxx 2012,
kterým xx xxxx zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Čl. I
Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Xx., zákona x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx č. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., zákona x. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 52/2001 Xx., zákona č. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., zákona x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., zákona x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2006 Xx., zákona č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 344/2007 Sb., xxxxxx x. 376/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 309/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 484/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx. x xxxxxx x. 366/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxx. x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx pobytu.".
2. X §12 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xx uloží sankce xxxxx xxxxxxxxxx vztahujícího xx xx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".
3. Xx §15 xx vkládá xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 19 zní:
"§15x
(1) Xxxxx xxxxxx xxx uložit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jiném xxxxxx a na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx předpokladu, xx
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významně narušujícím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsících přede xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným x přestupku za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx, x
c) uložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku na xxxxx obce; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19).
(2) Zákaz xxxxxx spočívá x xxx, xx xx xxxxxxxx nesmí xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdržovat xx xxxxx xxxx xxxx xxxx části, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku ve xxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx pobytu xxxxxx.
(3) Xxxxxx úřad xxxx, na xxxxxx xxxxx xx pachatel xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19), xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx pachatel k xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx udělit xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pobytu uložil. X xxxxxxx rozhodne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx žádost xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobý xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx části, x níž xx xxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxx vymezení, x xxxx xxxx a xx xxxxx účelem xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx území obce xxxx xxxx xxxxx, x xxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mít xxx sobě potvrzení xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxx sankce xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x době xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
19) Xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §19 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xx xxx uložit xxxxx xxxxxx".
5. X §30 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují slova "x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), e), x), x), x), xx), x) a x) xxx spolu x xxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxx".
6. X §46 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx spolu s xxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx".
7. X §47 xx na xxxxx xxxxx odstavce 2 doplňují xxxxx "x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), x), f), x) x x) xxx xxxxx x pokutou xxxxxx zákaz pobytu".
8. X §47 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Dobou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výjimečné xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx akce, xxx xxxxx je xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx žádnou.".
9. X §49 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx".
10. V §50 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx".
11. X §92 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx §14 xxxx. 3" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
V §11x xxxx. 3 xxxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 427/2010 Xx., xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky
Xx. XXX
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx č. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb. x xxxxxx x. 458/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §158 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 14, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 46 zní:
"14. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx jeho xxxxxx,
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15x xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 494/2012 Sb.".
2. X §158 xxxx. 9 se xxxxxxxx xxxxxxx v), xxxxx zní:
"x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx xxxx trvání.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 68/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. a xxxxxx x. 458/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 xx xx písmeno i) xxxxxx xxxx písmeno x), které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxx:
"x) xxxxx xxxxxx25), xxxxx zákazu xxxxxx x doba jeho xxxxxx,
25) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx."
§15x xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx zákona x. 494/2012 Sb.".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
2. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x) xx s)" xxxxxxxxx slovy "x) xx x)".
3. X §3x odst. 2, v §4 xxxx. 2 x x §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. o) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. p) a x)".
4. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".
5. V §4x xx xxxxx "xxxx. x) xx x) x písm. x) x r)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) x xxxx. r) x x)".
6. X §5 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, zapisuje xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
7. V §6 xx xxxxx "písm. x), xxxx. k), x), x)" nahrazují xxxxx "písm. i), x), x), s)".
8. V §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)", xxxxx "písm. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)" x xxxxx "xxxx. x) x r)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. r) x x)".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
X §337 odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, se za xxxxxxx c) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx e) xx x).
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2012.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 494/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.