Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013

392/2012 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013
392
VYHLÁŠKA
xx dne 14. xxxxxxxxx 2012
x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx rok 2013
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Základní xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného x xxxx xxxx xxx xxx 2013 xxxx stanoveny x příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 379/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2012, se xxxxxxx.
§3
Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha x xxxxxxxx č. 392/2012 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2013

Xxxx

Xxxxxx xxx

Měna

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Afghánistán

XXX

xxxx

35

Albánie

XXX

euro

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Angola

XXX

americký xxxxx

60

Argentina

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxxx

EUR

xxxx

35

Austrálie x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Belgie

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Benin

XXX

euro

40

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Bělorusko

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

40

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxx Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxx

EUR

euro

45

Xxxxx Hora

XXX

xxxx

35

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

EUR

xxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Estonsko

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Finsko

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxxx Guayana

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

45

Gambie

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Guatemala

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Guinea-Bissau

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Honduras

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Indie

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

EUR

xxxx

55

Itálie xxxxxx Xxxxxxxx a Xxx Xxxxxx

EUR

xxxx

45

Izrael

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

65

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxxxx republika

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Kamerun

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxX)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx republika (Xxxxxxxxxxx)

USD

americký xxxxx

60

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republika (Kinshasa)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Kosovo

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

americký dolar

50

Kuba

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Libérie

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxxx

EUR

euro

45

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

americký dolar

40

Malawi

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Mauretánie

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

USD

americký xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Moldavsko

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Mozambik

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx (Barma)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

EUR

euro

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxxxx

EUR

euro

45

Norsko

EUR

xxxx

55

Xxxx Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Panama

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Peru

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Pobřeží Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Řecko

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx Xxxxxx

EUR

euro

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

60

Sierra Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Spojené státy xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Srbsko

XXX

xxxx

35

Xxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Surinam

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Švédsko

XXX

xxxx

50

Švýcarsko

XXX

xxxxxxxxx frank

75

Xxxxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Thajsko

EUR

xxxx

35

Tchaj-wan

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

euro

40

Tunisko

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Uganda

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxx Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Venezuela

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxx

EUR

euro

35

Zambie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX

xxxx

35
1) Xxxxxxxxx Americká Samoa, Xxxxxxx xxxxxxx, Fidži, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Marshallovy xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Niue, Nová Xxxxxxxxx, Norfolk, Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Šalamounovy xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Severních Xxxxxx, Xxxxxx, Tokelau, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Wake, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx Samoa.
2) Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Antigua x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Britské xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svatá Xxxxx, Svatý Xxxxxxx x Nevis, Svatý Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Tobago.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 392/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 392/2012 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2013 Sb. x účinností od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.