Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.09.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 06.09.2016.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

316/2012 Sb.

Účinnost Čl. III
316
VYHLÁŠKA
xx dne 20. xxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2003 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., zákona x. 306/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Sb. x xxxxxx x. 120/2008 Xx.:
Čl. I
Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. xxxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xx. XX
X xxxxxxx x. 2 vyhlášky č. 344/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx 7 xxx:
"7. Látky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
acetát xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx),
xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx),
xxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxx FCF (E 133),
citronan xxxxx (X 331),
xxxxx-xxxxxxx (xx- a xxx-) (X 1505),
glycerol (X 422),
guma xxxxxx (X 418),
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hořečnatý (xxxxx) (X 553),
xxxxxxxxx (E 132),
xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx hlinitý,
oxid xxxxxxxxx (X 551),
xxxx xxxxxxxxxx (X 171) do 2 % hmotnosti xxxxxx,
xxxxx, celulosa (X 460),
xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx a uměle xxxxxxxxxx silikáty x xxxxxxxxxxxxxxx Xx, K, Xx, Xx, Xx x Xx (E 552, X 553x, X 553x, E 554, E 555, X 556, X 558 a X 559),
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxx,
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx(xxxxx-xxxxxxx) - xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x 4b.aa) a 4x.xx), xxxxxxxx (X 420),
tartrazin (E 102),
triethyleneglykol-diacetát,
triglyceridy xx středně dlouhým xxxxxxxx,
xxxxxxxx.".
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.
Ministr:
Xxx. Xxxxx v. r.

Informace
Právní předpis x. 316/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.
Právní xxxxxxx x. 316/2012 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.9.2016.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.