Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR
457/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o loteriích Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenách Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna celního zákona Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních pobídkách Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o krajích Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. XXIX
457
ZÁKON
xx xxx 8. xxxxxxxx 2011,
xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě Xxxxx republiky
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 70/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx. x xxxxxx č. 254/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §28 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxx.
2. X §29 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
3. X §46 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxx xxxxx x xxxxx zrušují.
4. V §46b xxxx. 4 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).
5. X §46b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "finančního xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xx. II
X §17 odst. 7 xxxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxx x. 403/2009 Sb., xx xxxxx "pokut xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a" zrušují.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
V §9x xxxx. 2 xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 199/2010 Xx. x xxxxxx x. 30/2011 Sb., xx xxxxx "správy daní, x xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
Čl. XX
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 183/2008 Xx. x xxxxxx č. 403/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xxxxx "finančních ředitelství" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §3 odst. 1 xx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxxx3)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx úřad".
3. Xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xx xxxxxxx.
4. V §3 xxxx. 2 xx slova "Finanční xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx úřad".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. X
X §17 xxxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 36/1995 Sb., xx xxxxx "územní finanční xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřady" a xxxxx "Územní finanční xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxx z xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 65/2000 Sb., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 1/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx. x xxxxxx č. 212/2011 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §13x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.
2. X §13x xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "nebo" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
3. X §13a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x)" nahrazuje slovem "x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., zákona x. 95/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 364/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 476/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., zákona x. 402/2010 Xx. x zákona x. 30/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §21 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
2. V §25 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
3. X §25 odst. 3 a 5 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství".
4. V §25 xxxx. 5 xx xxxxx "finanční ředitelství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství".
5. X §25 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
ČÁST OSMÁ
Xxxxx celního xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx znění zákona x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx č. 63/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., zákona x. 1/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 187/2004 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 136/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. a zákona x. 104/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §31 xxxx. 2 písm. x) x x §40 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "územních finančních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx".
2. X §31 odst. 2 xxxx. f), §32 xxxx. 1 xxxx. x), §34 xxxx. 1 xxxx. x), §38 odst. 2 a x §319 odst. 5 xx xxxxx "územními xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobídkách
Xx. XX
X §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 453/2001 Xx. x zákona č. 19/2004 Sb., xx xxxxx "územním finančním xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadům".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxx
Xx. X
X §20 odst. 1 xxxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 118/2010 Xx. a zákona x. 199/2010 Sb., xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxx".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx městě Xxxxx
Xx. XX
V §38 xxxx. 3 xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona č. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 199/2010 Xx., se slova "xxxxxx finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx".
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění zákona x. 493/2000 Xx., xxxxxx č. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 187/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 140/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Sb., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 214/2007 Sb., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 26/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Xx., zákona č. 421/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 30/2011 Xx. a xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §39 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
2. X §44a odst. 8 xx xxxxx "xxxxxx finanční orgány24)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx orgán" xx xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxx".
3. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24 se xxxxxxx.
4. X §44x xxxx. 10 se xxxxx "územního xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx
Xx. XIII
Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 280/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., zákona x. 480/2003 Sb., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Sb., zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 359/2005 Xx., zákona x. 22/2006 Sb., zákona x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Xx., zákona x. 153/2009 Sb. x xxxxxx č. 227/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "územního xxxxxxxxxx xxxxxx11)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx" x xxxxx "územnímu xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 11 se xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje
Xx. XXX
X §16x xxxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/2006 Xx. x xxxxxx x. 199/2010 Xx., xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxx".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 557/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 27/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx x x §8 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §7 xxxx. 2 větě xxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx finančnímu xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "finančnímu xxxxx".
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx zákona x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XVI
X §11a xxxx. 6 xxxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 35/2008 Sb. a xxxxxx x. 291/2009 Xx., xx slova "xxxxxx finanční xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích
Xx. XVII
X §4 xxxx. 7 xxxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb. a xxxxxx č. 30/2011 Xx., se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů" xxxxxxxxx slovy "orgánů Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §76 xxxx. 3 xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
V §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 138/2006 Xx. a xxxxxx x. 298/2007 Xx., xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx služebního xxxxxx
Xx. XX
X §13 odst. 2 xxxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 30/2011 Xx., xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXI
Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Sb. x zákona x. 95/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §21x xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
2. V §115 xxxx. 1 xxxx. x), §134x xxxx. 1 xxxx. x) x v §134x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 124/2005 Xx., xxxxxx č. 215/2005 Sb., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Sb., xxxxxx x. 172/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx. a zákona x. 47/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §80 xxxx. 10 písm. x), §81 odst. 3 x v §83 odst. 4 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx město Xxxxx".
2. X §80 xxxx. 17, §82b xxxx. 2, §86 xxxx. 9 x x §93x xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx".
3. X §86 xxxx. 5 x 10 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx".
4. X §88 xxxx. 3 x 8 xx slova "Finančnímu xxxxx Brno X" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx".
5. X §88 xxxx. 7 xx xxxxx "Finanční xxxx Brno X" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx".
6. X §93x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "; xx-xx zastupujícímu xxxxx příslušný Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 199/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 odst. 1 xx slova "xxxxxx xxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "v tomto xxxxxx" xxxxx "v xxxxxx orgánech".
2. X §5 xxxx. 3 se slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Sb., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona č. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., zákona č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 30/2011 Xx., zákona č. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx. x xxxxxx x. 152/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X xxxxxxx §10 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "Územní xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §10 xxxx. 2 x 3 x x xxxxx X xxxxxxxxx správních poplatků xxxxxxx 21 xxx 3 se slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "finanční xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXX
X §16 odst. 3 xxxxxx č. 676/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 289/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxx finanční xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "orgány Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXVI
Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006, xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 304/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Xx. x xxxxxx x. 137/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 3 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.4)" nahrazují xxxxx "finanční xxxxx.".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 4 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů
Xx. XXXXX
X §7x xxxx. 1 zákona č. 180/2005 Sb., x podpoře xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 402/2010 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §32 odst. 2 xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx č. 199/2010 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx finančních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2013, x výjimkou ustanovení čl. III a čl. XXII xxxx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Nečas v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. III x čl. XXII xxxx 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.