Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
420/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o bankách Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XI
Přechodná ustanovení Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona Čl. XV
Přechodná ustanovení Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XVIII
Přechodné ustanovení Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna autorského zákona Čl. XX
Přechodné ustanovení Čl. XXI
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Čl. XXII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XXV
Přechodná ustanovení Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XXVII
Přechodné ustanovení Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zbraních Čl. XXIX
Přechodné ustanovení Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o dobrovolnické službě Čl. XXXII
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. XXXIII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. XXXIV
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. XXXVII
Přechodná ustanovení Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. XL
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. XLI
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XLII
Přechodná ustanovení Čl. XLIII
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna školského zákona Čl. XLIV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. XLV
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XLVI
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XLVII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XLVIII
Přechodné ustanovení Čl. IL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. L
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. LI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. LII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. LIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. LIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. LV
Přechodná ustanovení Čl. LVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna trestního zákoníku Čl. LVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o auditorech Čl. LVIII
Přechodná ustanovení Čl. LIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. LX
Přechodná ustanovení Čl. LXI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. LXII
ČÁST PADESÁTÁ - ÚČINNOST Čl. LXIII
420
XXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2011
o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx č. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Sb., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., zákona x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx č. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 186/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx. x xxxxxx x. 218/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §200x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx f), které xxx:
"x) k xxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uložený xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx povolil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
2. X §200da xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jí byl xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §200xx xxxx. 8 se xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "5".
4. X §200xx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx neužije, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx probíhající xxxxxxx stíhání proti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
5. X §200xx odst. 7 se číslo "4" xxxxxxxxx číslem "5".
ČÁST XXXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx
Xx. XX
X §20x xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx., xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx občanů
Čl. XXX
X §12 xxxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Xx., xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 zní:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu8).
8) Zákon č. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách
Xx. XX
X zákoně č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 70/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb. x xxxxxx x. 300/2011 Xx., §4a včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxx:
"§4x
(1) Žadatel x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podobné xxx (xxxx xxx "žadatel"), xxxxxxx osoby, které xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx členy, x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxx, xxxx být osobami xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx platí xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx,
b) xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx odsouzena k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx,
xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx občany, jakož x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx letech (xxxx xxx "zahraniční xxxxxx"), xx staršími xxx xxx měsíce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž má xxxxx, xx starším xxx xxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxx, x xxxx xxxxx xx změně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1, xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky povolen xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxxxxx osoba se xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx starší xxx xxx xxxxxx.
13) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx hnutích
Čl. X
Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 296/1995 Sb., xxxxxx x. 322/1996 Sb., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Xx., zákona x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 556/2004 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx č. 345/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §12 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx provedením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.".
2. X §12 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Je-li xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx její xxxxx, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx živnostenského zákona
Xx. VI
Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Sb., zákona x. 273/1993 Sb., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., zákona x. 95/1996 Sb., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona č. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., zákona x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Sb., zákona x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., zákona č. 354/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona x. 58/2005 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 76/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., zákona x. 292/2009 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx č. 152/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx".
2. V §8 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx prokazuje xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx, x zahraničních xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) nebo b) xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx vyžádat xx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx25x). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
3. X §46 xxxx. 2 xx vkládají xxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, výpis z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5,
b) je-li xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx státem xxxxxxxxxxx, xx x xx xxxx překážka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 5; xxxxxxxx-xx xxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx, předloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxxxx tohoto xxxxx o xxx, xx x xx xxxx překážka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,".
Dosavadní xxxxxxx a) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
XXXX XXXXX
Xxxxx obchodního zákoníku
Xx. XXX
Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., xxxxxx č. 142/1996 Xx., zákona x. 77/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona č. 30/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona č. 353/2001 Sb., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 15/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 312/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 87/2003 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx č. 437/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 344/2007 Xx., zákona x. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb., se xxxx takto:
1. X §37 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Je-li proti xxxxxxxxx xxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx navrhovatel xxx návrhu xx xxxxx její xxxxxxx xxxx xxx návrhu xx xxxx výmaz, xx xxxx povolil xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 5.
2. X §37 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx odstavců 1 xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4".
ČÁST OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 439/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona č. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx. x xxxxxx č. 263/2011 Xx., se xxxx takto:
1. X §4 odst. 4 se xxxxx "x xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x)".
2. V §4 odst. 5 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx licence xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx j) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).
3. §7a xxx:
"§7x
(1) Xxxxxxx xxxxxx dnem,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx licence,
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zrušuje s xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx podle rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) výmazu xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxx likvidace,
x) xx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx pobočku xxxxxx xxxxxx dnem, ke xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnost xxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státě xxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.
(3) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky přijímat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provozovat xxxxx činnosti, x xxxxxxxx těch, které xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazků; do xxxx, než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xx považuje xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx zákona.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XX
X §5x xxxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 247/2011 Xx., xx xxxxxxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Pokud xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnická osoba, xxxxx xxxx odsouzena xxx xxxxxxx trestný xxx, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx.
(5) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, předloží xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxxxxxx orgánem státu, xx xxxxxx xx xxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xx. X
X §25 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Xx. x xxxxxx č. 346/2010 Xx., se xx xxxxx textu xxxxxxx f) doplňují xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx s trestem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 170/1999 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxx členem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2 xx 4 x xxxxxxxxxxxx xxxx,".
2. X §5 xx na xxxxx textu xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx prokazující důvěryhodnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prokuristy, xxxxx xx je xxxxxx vyžádat Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x jejich odbornou xxxxxxxxxxx.".
3. X §5 odstavce 4 x 5 xxxxx:
"(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x). Vzor tiskopisu x xxxxx jeho xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rady penzijního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §7 odst. 2 až 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxxxx.".
4. X §7 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
5. X §7 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxx, které xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx" zrušují.
6. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx zní:
"(8) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxx podat xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx tiskopisu x xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
7. X §9 xxxx. 3 se xxxxx "§5 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 5 xxxx. x) a x)".
8. Za §46 xx xxxxxx xxxx §46x, xxxxx xxx:
"§46x
Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 x §7 xxxx. 8.".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 42/1994 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončená xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx zákona x Xxxxxxxxx trestů
Čl. XXXX
Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 306/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 1 xx xxxxx "osob" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx")".
2. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvádějí xx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nebyl xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
4. X §4 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Nejvyšší xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx cizozemským xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnik nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky x xxxxx do xxxxxxxx xx odůvodněn xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxx xxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
5. V §4 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxx 2" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3".
6. X §4 odst. 5 xx slova "xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3".
7. §6 xxx:
"§6
Xxxxx x osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudy se xxxxxxxxxx 100 xxx xx
x) narození xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. V §10 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx osobě xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, x její xxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxx osoby xxxx xx xx.".
9. X §10 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "fyzické osoby xxxx o zániku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
10. V §11 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxx xxxxx".
11. X §11 xx na konci xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "Výpis xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx písemnou xxxxxx.".
12. V §11 xxxx. 2 a x §11a xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "žadatele" xxxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx".
13. X §11x odst. 1, 2 x 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby".
14. V §11x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "týkajících xx xxxxxxx osoby".
15. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx x evidenci xxxxxxx, jde-li o xxxxxx výpisu týkajícího xx xxxxxxxxx xxxxx.".
16. V §16c xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx osoby" x na xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx ", x 100 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. x) xxxx x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Sb., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007, zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx č. 139/2011 Sb., se xxxx takto:
1. X §2x odst. 4 se xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx podle odstavce 1,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
2. X §2x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
3. X §2x se xxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.
4. X §2x odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx seznam xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x) xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a úvěrové xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx řídících xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a členů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx s ustanovením xxxxxxxx 4 xxxx. x).".
5. X §2x xxxx. 6 xx slova "xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x g)".
6. X §13 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" a slova "§2x odst. 7 xx 10" se xxxxxxxxx xxxxx "§2x xxxx. 5".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx devizového zákona
Xx. XX
X §3 xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 482/2001 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx. a xxxxxx x. 285/2009 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx §3x xxxx. 1.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx provedená Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Řízení zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx neukončená se xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx školách
Xx. XXXX
Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 96/2004 Xx., zákona x. 121/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 473/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 419/2009 Xx. a xxxxxx č. 159/2010 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §39 xx na xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 27 zní:
"d) xxxxxxxxx osoba žádající x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx podle xxxxxx xxxxxxx, jako xx za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx akreditace, si xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu27); xxxxxx x vydání výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §42 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkurs xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx13) xxxx xx xxxxxxxx vysoká xxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx,".
3. X §79 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx neskýtá xxxxxx řádného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xx podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx trestný xxx odsouzena xxxxxx; xxx účely posouzení, xxx xx xxx xxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx jiného právního xxxxxxxx27); žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.".
4. X §82 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxx posouzení, zda xx dán tento xxxxx neudělení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27); xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí
Xx. XVIII
Xxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxx č. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 57/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §49 xxxx. 2 písmeno c) xxx:
"x) bezúhonnost
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které budou xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §49 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xx xxxxxxx
1. xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx,
2. xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měla xxxxx;
xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.".
3. X §49 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xx bezúhonné xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxx žadateli xxxx xxxxxxxx osobám, které xxxx x žádosti x xxxxxx pověření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, řízení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxx komise xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x), vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
Xx. XIX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 121/2000 Sb., o právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Sb., zákona x. 168/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x zákona č. 424/2010 Sb., xx xxxx takto:
1. X §97 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
2. X §97 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx x činnostmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xx nehledí, xxxx xx nebyla odsouzena.".
3. X §98 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx h), xxxxx xxx:
"h) x xxxxxxx, že nemá xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx státu, xx xxxxxx xx sídlo.".
4. X §98 xx xxxxxxxx odstavec 10, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 zní:
"(10) Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ministerstvo xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
12) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §103 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu12) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů kolektivního xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje
Xx. XXXX
Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 66/2007 Xx., xxxxxx x. 154/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb. x xxxxxx x. 253/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §18x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10 xxx:
"(3) Xxx xxxxxxxxxxx účasti x seskupení xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
2. X §18c se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx §18b xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.
3. V §18x xxxx. 8 xx xxxxx "podle odstavce 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 6" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 4" se xxxxxxxxx slovy "podle xxxxxxxx 5".
4. X §18x xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx.".
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XXXXX
X §5 xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Za bezúhonnou xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena
x) xxx trestný čin xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,
x) pro trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xx který xx xxxxxxxxxx písmeno x), xxxx
c) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
xxxxx se na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sbírkách
Xx. XXXX
V zákoně č. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb. x zákona x. 281/2009 Sb., §5x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2a xxx:
"§5x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný čin xxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215 trestního xxxxxxxx), legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217 xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§232 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Fyzická xxxxx xx nepovažuje xx bezúhonnou, xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx znakům xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonán, xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pět xxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2a) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Žádost x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2x) Xxxxx x. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání
Xx. XXX
Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 348/2005 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 196/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxx x. 302/2011 Xx., se xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"e) xx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx xx něj xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx o licenci xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,".
2. X §14 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx".
3. V §17 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti".
4. X §24 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozsudku, xxxxxx byl provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k trestu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
5. V §27 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
6. X §28 odst. 4 xxxxxxx b) xxx:
"x) přihlašovatel xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx na xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního orgánu, xxxx".
7. V §30 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx xxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx.".
8. X §63 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) byl pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.".
9. X §64 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XXVI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx odsouzení za xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx registrace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestné činy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., zákona č. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx. x zákona x. 227/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxxxx.".
2. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 20 xxxxx:
"(6) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx registrovaná xxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštních xxxx xxxxx pro xxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
20) Zákon x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. V §21 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx registrovaná xxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx přestala xxx xxxxxxxxx.".
4. X §22 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx přílohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. V §25 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxxx výmazu ministerstvo xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx církvi x xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
6. X §26 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xx-xx proti evidované xxxxxxxxx xxxxx vedeno xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx uložený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx povolil její xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zkoumá, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx evidované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XXVIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x zbraních
Čl. XXXX
Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x střelných zbraních x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 537/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 310/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. a zákona x. 148/2010 Sb., xx xxxx takto:
1. V §33 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx nevydá, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx,
b) fyzická xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §23.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx policie požádá xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx12). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
2. V §33 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b).".
3. X §36 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončená xx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x podpoře xxxxxxx x xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxx výzkumu a xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 41/2004 Xx., zákona x. 215/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 171/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx. x zákona x. 110/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §7 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx poskytnuta
x) xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx25), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx25), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxx, nebo xxx trestný xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
xxxxx xx xx xxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako xx nebyla xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 8.
2. V §7 xxxx. 4 xx xxxxx "4 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 a 6".
3. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:
"(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx čin dotýkající xx splnění podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxx ohledně xxxxxxxx vyžádat xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".
4. Xx §14 se xxxxxx nový §14x, xxxxx xxx:
"§14x
X xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxx x §7 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx poskytovatel xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytnutí podpory xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxxxx od počátku xxxxx nebo xxxxxx xxxx x příjemce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx druhá xxxxxxx.".
5. V §18 xxxx. 2 písmeno x) zní:
"e) xx-xx fyzickou osobou, xxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku, xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx,".
6. X §18 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c), x), x) x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, které vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x výjimkou xxxx, u xxxxxxx xxxx pro výkon xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx27x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x),".
7. X §18 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) způsobilost xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx u xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx jeho člena x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx27x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. e).".
8. X §18 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x f).".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXII
Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx. a zákona x. 495/2005 Xx., xx xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx x".
2. V §6 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx nepovažuje za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXXXX
Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 46/2004 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb. x zákona x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §30 xx xx konci textu xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxx.".
2. X §30 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 znějí:
"(7) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.
(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx bezúhonnou, xxxxxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xx účelem prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
19) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách
Xx. XXXIV
Xxxxx č. 162/2003 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách), xx xxxxx zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §4 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba občanem, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx se xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech. Xxxxxxxxx osoba, která xx sídlo xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxxx, x němž xx xxxxx, xxxxx xxxxx stát takovéto xxxxxxx vydává, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx déle než 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a čtvrté, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.".
2. X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xx slovo "žadatele" xxxxxx xxxxx "x".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXV
Zákon č. 279/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 253/2006 Xx. x xxxxxx x. 218/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §5 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx xxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxx".
2. X §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", nebo je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx".
3. X §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx sídlo".
4. X §9 xxxx. 3 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx č. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 245/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx. x xxxxxx x. 221/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §13 xxxx. 4 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Celní ředitelství xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx navrhovatele; je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
2. X §20 xxxx. 4 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Celní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xx navrhovatele; xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx si xxxxxxx výpisy z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §22 xxxx. 4 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
4. V §36 xxxx. 6 se xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu19a) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zároveň xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx," zrušují.
2. V §20 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx (podmínka xxxxxxxxxxxx),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).
3. X §27 xxxx. 9 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "8".
4. V §27 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 10 xx 12, které xxxxx:
"(10) Dokladem bezúhonnosti xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obdobný xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů xxxxxx státem, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx činnost xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx kterých x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx přede dnem, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx bezúhonnost, působila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, nevydává xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxx dnem, xx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxxx, působila xxxxxxxxxxx xx dobu více xxx 3 xxxxxx.
(12) Nevydává-li stát xxxxxx podle xxxxxxxx 11, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx. Pravost místopřísežného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být potvrzena xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx notářem.".
Dosavadní xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13.
Xx. XXXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
2. Řízení zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 346/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §29x odst. 1 se slova "xxxxxxxx 2 xx 7" nahrazují slovy "xxxxxxxx 2 xx 8".
2. X §29x xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).
3. X §29x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "náležitost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x)".
4. V §29x se xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx odstavec 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 65 zní:
"(5) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxx fyzická xxxxx; xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezúhonnosti i xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx bezúhonnou se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x zoologických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokladem o xxxxxxxxxxxx platná xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29). Ministerstvo xx xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu65) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je fyzická xxxxx občanem, xxxxx x xxxxxxx vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxx 3 měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxxx, x xxxx má xxxxx, xxxxx tento xxxx takovéto doklady xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx vydanými státy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydávají. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxxx xxxx doklady xxxxx xxxx xxxx x šesté, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba čestné xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
65) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §60 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona č. 41/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
2. X §30 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) x x).
3. X §38 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx písmena e) xx x).
4. X §90a xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx xx důvěryhodný,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až m).
5. X §90a xxxx. 2 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
6. X §103 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x) a x)" nahrazují xxxxx "x), x) x x)".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona x. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., zákona x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., se mění xxxxx:
1. X §60 odstavec 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxx xx považují xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx pro xxxxxxx xxx proti xxxxxxx.".
2. V §60 se za xxxxxxxx 4 vkládají xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem tohoto xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dokládá bezúhonnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 8 až 12.
3. X §60 xxxxxxxx 10 zní:
"(10) Xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx splňování xxxxxxxx xxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2, 4 xx 6 x 8 fyzickou xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zástupce"). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb9b) xx xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 3 až 6 x 8 odpovědným xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".
4. X §63 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 92 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x §60 pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti92), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx jinak xxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxx xxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58a xxxx nedoloží generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,
e) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poruší povinnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §308 nebo 309 xxxxxxxx práce,
x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,
x) xxxxxxxxx xxxxx zprostředkovává zaměstnání x xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona92), xxxx
x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx osoba x xx xxxxxx.
92) Xxxxx x. 418/2011 Sb., x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.".
5. X §63 odst. 4 xx slova "xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x)".
6. §65 xxx:
"§65
Evidenci agentur xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, vede Xxxx xxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §62, xxxxxx xxxxxxxx práce, seznam xxxxxx pracovišť x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x §61 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) kromě xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
2. Právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §60 odst. 7 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx školského xxxxxx
Čl. XLIV
Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., zákona x. 158/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 58/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 378/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. x zákona x. 73/2011 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §148 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 53 xxx:
"(4) Xxxxx, xxxxx xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost o xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx ji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx se na xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xx dán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, vyžádá xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu53). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
53) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
2. V §148 odst. 5 xx xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "2 až 4".
3. X §148 xxxx. 6 xx xxxxx "2 xx 4" xxxxxxxxx xxxxx "2 xx 5".
4. V §150 xx na xxxxx textu xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena x trestu zákazu xxxxxxxx xxxx školy xxxx xxxxxx školského xxxxxxxx.".
5. V §159x se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx čin.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 422/2009 Xx. a xxxxxx x. 159/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xx odstavce 2 xx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
2. X §26 xxxx. 5 xx xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx d) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
3. V §27 xxxx. 5 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx d) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
4. Xx §29 xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxx:
"§29x
(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§3) xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx (§26) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. za xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxx
2. za xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx,
xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena,
x) xxx posuzování xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx na xx xxxxx xxxxxx nehledí, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 měsíce. V xxxxxxx trvání pracovněprávního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ředitele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xx mohl pozbýt xxxxxxxxxx bezúhonnosti; xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15). Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
15) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x elektronických komunikacích
Xx. XXXX
Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx. x xxxxxx x. 137/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §8 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,".
2. X §8 odstavec 4 xxx:
"(4) Xx bezúhonného xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x vykonáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7.".
3. X §8 xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xxx:
"(6) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxx si xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, dokládá bezúhonnost xxxxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx má sídlo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z evidence xxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxx státem, x xxxx má xxxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx doklady xxxxxx, xxxxx x doklady xxxxxxxx státy, xx xxxxxxx podnikala xxxx xxx 3 měsíce x posledních 3 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 měsíců. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx doklady podle xxxx xxxxxx a xxxx, předloží Úřadu xxxxxxx xxxx právnická xxxxx čestné xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 32/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 255/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §18 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
2. V §18 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxx xxxxx ", nebo".
3. V §18 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele pro xxxxxxx xxx.".
4. X §68 xxxx. x) xx slova "§97 xxxx. a) x b) a §98 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "§97 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxx §98 písm. x)".
5. X §97 xxxx. x) se xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx.
6. V §97 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) trestní xxxxxx.".
7. V §113 xxxx. 3 se xxxxx "§67 odst. 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§67 xxxx. 1 xxxx. x)".
8. X §155 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "§97 xxxx. x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "§97 xxxx. a), x) xxxx p)".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. a xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §79 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.
2. X §79 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:
"x) bezúhonnost
1. xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx d) xx x).
3. X §79 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx fyzická osoba x právnická xxxxx, xxxxxxx odsouzení xxx xxxx xxxxxxx činy xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx prokazujícími xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fyzická xxxxx zdržovala x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx déle než 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx alespoň xx dobu 3 xxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokládá xxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x bezúhonnosti, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31). Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx registrující xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu30a) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §79 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,".
5. X §79 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)".
Xx. IL
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 76/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Xx., zákona x. 179/2010 Sb., xxxxxx x. 423/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx. a xxxxxx x. 258/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §53 odst. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "jak xxxx právnická osoba, xxx xxxx".
2. X §53 xxxx. 1 písm. x) xx xx slova "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xxxx právnická xxxxx, xxx xxxx" x xx xxxxx "xxxx xxxxx předpoklad xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx č. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Sb., xxxxxx č. 379/2009 Xx. x zákona x. 424/2010 Xx., xx mění takto:
1. V §144 xxxx. 5 xx xx xxxxx "pokud" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x".
2. X §144 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším 3 xxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání x bezpečnostním materiálem), xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 156/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena".
2. V §4 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxx nehledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx".
3. X §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "spolehlivou" x xxxxx "ten" xx xxxxxxxxx slovy "fyzická xxxxx".
4. X §4 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "osvědčil" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
5. X §4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "uznána xxxxxx".
6. V §4 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Za xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
7. V §4 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s nakládáním x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výbušninami,
xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx9).
(7) Xx spolehlivou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxx uznána xxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxxx uvedeného x §16.".
Dosavadní odstavec 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
8. X §7 xxxx. 3 xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxx "§4 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§4 odst. 2 x 6", xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "§4 xxxx. 3" se xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 3 a 7".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 108/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Sb. a xxxxxx č. 227/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §7 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §8 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin xxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx je xxxxxxxxx.".
3. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který zní:
"(3) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu4a) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. LIV
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Xx. x xxxxxx x. 199/2010 Xx., xx mění takto:
1. X části xxxxxxxxx páté §10, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 x v xxxxx xxxxxxxxx sedmé §10 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "V xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx úřad xxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.".
2. X xxxxx čtyřicáté xxxx §14, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "X případě právnické xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx současně xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §29 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává doklad xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a b).".
2. X §44 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
3. V §45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
4. X §46 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
5. V §47 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
6. X §48 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.
7. X §49 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 odst. 3, §47 odst. 5, §48 odst. 8 xxxx §49 xxxx. 3 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Sb. x xxxxxx x. 330/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 2 xx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. Xx konci xxxxx §110 xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx".
3. X §114 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx rozhodl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
4. V nadpisu §260, §260 xxxx. 1 x 2, §260 odst. 4 xxxx. x) x x §367 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
5. X §260 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenstvími xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Zákon č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 11 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx čin spáchaný xxxxxxx, xxxx
x) xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx z nedbalosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditorské činnosti,
xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx11). Xx bezúhonnou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxxxxxx §105 x 106 trestního xxxxxxxx.".
2. X §4 xxxx. 3 se xxxx poslední xxxxxxx.
3. V §4 xx za xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx Komora vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdržovala x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, bezúhonnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx prokazuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx mimo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, považuje se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
4. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "§4 xxxx. 2" vkládají xxxxx "x §5 xxxx. 2".
5. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"h) xx xxxxxxxxx.".
6. X §5 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 23 xxxxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
a) byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx,
xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx23). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxx pověst.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) xx Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxx doklad xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 418/2011 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
7. X §6 xxxx. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), které xxx:
"x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 vedené xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx řízení do xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx končí,".
Dosavadní xxxxxxx x) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x d).
8. X §7 odst. 2 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), a to xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a e).
9. X §24 xxxx. 6 se xxxxx "§6 xxxx. 3 xxxx. c)" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 xxxx. x)" x xxxxx "§7 odst. 2 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)".
10. V §28 odst. 3 xx xxxxx "xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 4".
Xx. LIX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x 5 zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví
Xx. XX
Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx pro trestný xxx,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxxx důvěryhodnosti každý xxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxx odejmuto xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx pro porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx jiným právním xxxxxxxxx,
x) ohledně xxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxx.".
2. X §11 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti tuzemské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dnem, ke xxxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnost xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx právnická osoba, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxx xxxx, ke kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x Xxxxxxxxx trestů vydanými xxxxxx, ve kterém x uvedené době xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxxxx osoby doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx v posledních 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx prokazuje bezúhonnost, xxxxx působila nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx rovnocenný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx 3 xxxxxx, učiněné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx xxxxx, xx kterém x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx působila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.
Čl. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 277/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x do xxxxxx dne neukončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xx. LXII
X §37 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ", xx-xx xxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 420/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.