Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
420/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o bankách Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XI
Přechodná ustanovení Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona Čl. XV
Přechodná ustanovení Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XVIII
Přechodné ustanovení Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna autorského zákona Čl. XX
Přechodné ustanovení Čl. XXI
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Čl. XXII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XXV
Přechodná ustanovení Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XXVII
Přechodné ustanovení Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zbraních Čl. XXIX
Přechodné ustanovení Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o dobrovolnické službě Čl. XXXII
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. XXXIII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. XXXIV
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. XXXVII
Přechodná ustanovení Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. XL
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. XLI
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XLII
Přechodná ustanovení Čl. XLIII
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna školského zákona Čl. XLIV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. XLV
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XLVI
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XLVII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XLVIII
Přechodné ustanovení Čl. IL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. L
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. LI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. LII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. LIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. LIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. LV
Přechodná ustanovení Čl. LVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna trestního zákoníku Čl. LVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o auditorech Čl. LVIII
Přechodná ustanovení Čl. LIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. LX
Přechodná ustanovení Čl. LXI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. LXII
ČÁST PADESÁTÁ - ÚČINNOST Čl. LXIII
420
XXXXX
xx dne 27. xxxxx 2011
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Čl. I
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Sb., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., zákona x. 130/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Sb., xxxxxx č. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2006 Sb., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 186/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx. a xxxxxx x. 218/2011 Xx., xx mění takto:
1. V §200x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx f), xxxxx xxx:
"f) x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx návrhu xx výmaz právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx trestní xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxx xxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxx osoby.".
2. V §200xx xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výkon xxxxxx, xxxxx jí byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §200da odst. 8 se číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
4. V §200xx xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx odstavce 5 xx 7.
5. X §200xx xxxx. 7 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku
Xx. XX
X §20x zákona č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona č. 509/1991 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx provedením xxxxxx krajský xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx uložen podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
X §12 xxxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu8).
8) Zákon x. 418/2011 Sb., o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a řízení xxxxx xxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách
Xx. XX
V xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 70/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 254/2008 Xx. a xxxxxx x. 300/2011 Xx., §4a včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxx:
"§4x
(1) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx loterie x xxxx podobné hry (xxxx jen "žadatel"), xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx jeho xxxxx, x fyzické osoby, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx akcionářem xxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxx právnická xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx podmínka xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx u xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxxx odsouzena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 roku xxx trestný čin xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her,
xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxx xxxxxx, jakož x státy, ve xxxxxxx xx xxxx xxx xxx měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxx"), xx staršími xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx, ne starším xxx xxx měsíce.
(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx po xxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal; pokud xxxxxxxxx vymezené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, připojí xxxxxxx zahraniční doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
13) Xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 296/1995 Sb., xxxxxx x. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., xxxxxx č. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 556/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 345/2010 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §12 xx na xxxxx textu odstavce 1 doplňuje xxxx "Xxxx provedením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx provedení nebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx straně x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, který xxx xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
2. X §12 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxx straně a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx č. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona č. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., zákona x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona č. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx č. 38/2004 Xx., zákona č. 119/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 212/2006 Sb., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Sb., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Sb., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 292/2009 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx x. 152/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 odst. 5 xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx "xxxx právnická".
2. V §8 xx na xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xx prokazuje výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xx státu sídla. Xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx25x). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.".
3. X §46 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"x) xx-xx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx soudním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx x ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §8 xxxx. 5,
x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5; xxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxx x evidence xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx x xx xxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 77/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx č. 15/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 312/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 87/2003 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 344/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §37 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx návrhu xx xxxx xxxxx, xx xxxx povolil xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
2. V §37 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 až 3" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx
Xx. VIII
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx. x xxxxxx č. 263/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x)".
2. V §4 odst. 5 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) důvěryhodnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx k).
3. §7x xxx:
"§7x
(1) Xxxxxxx xxxxxx dnem,
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xx kterému xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,
c) xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadále xxxxxx xxxxxxxxx činnost, ke xxxxx je xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud zaniká xxx likvidace,
x) xx kterému xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx
x) zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) zahraniční xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxx xxx xxxxxx licence nesmí xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxx a poskytovat xxxxx x provozovat xxxxx činnosti, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích pohledávek x xxxxxxx; xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, se xxxxxxxx xx banku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XX
X §5x xxxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 247/2011 Sb., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx xx xx nehledí, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoba nemá xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx kterém má xxxxx.".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx
Xx. X
X §25 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx č. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona x. 87/2009 Sb., zákona x. 304/2009 Xx. x xxxxxx č. 346/2010 Sb., se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rady xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2 xx 4 x xxxxxxxxxxxx xxxx,".
2. X §5 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:
"e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvěryhodnost xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx rady penzijního xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
3. X §5 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
"(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx prokazující důvěryhodnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. e) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, jestliže
x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rady penzijního xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §7 odst. 2 až 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
4. V §7 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
5. X §7 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §7 se xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxx tiskopisu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.".
7. X §9 odst. 3 xx slova "§5 odst. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 5 xxxx. x) x x)".
8. Xx §46 xx xxxxxx nový §46x, xxxxx xxx:
"§46x
Česká národní xxxxx xxxx vyhlášku xxxxx §5 xxxx. 4 x §7 xxxx. 8.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončená xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxxx trestů
Xx. XXXX
Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Sb., xxxxxx č. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 306/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x právnických xxxx (xxxx xxx "xxxxx")".
2. V §2 xx xxxxxxxx odstavec 5, který xxx:
"(5) Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x právnických xxxxxxx, xxxxx xx uvádějí xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx zaměnitelná".
4. X §4 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který zní:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx odsouzení cizozemským xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx svůj xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxx, který xx trestným i xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xx odůvodněn xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, který za xxx byl xxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
5. X §4 xxxx. 4 xx xx slova "občana Xxxxx republiky" xxxxxxxx xxxxx "xxxx právnické xxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxx 2" xx nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3".
6. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3".
7. §6 xxx:
"§6
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx 100 xxx xx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxx právnické xxxxx.".
8. X §10 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x sídle Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx opisu, který xx xx týká. Xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, ověří xx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xx xx.".
9. X §10 xxxx. 5 se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx o zániku xxxxxx odsouzení xxxxxxxxx xxxxx".
10. X §11 xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx fyzické osoby".
11. V §11 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx.".
12. X §11 xxxx. 2 x x §11x xxxx. 3 a 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxx o výpis xxxxxxxx se fyzické xxxxx".
13. V §11x xxxx. 1, 2 x 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby".
14. V §11b xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "výpis" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx".
15. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx o tom, xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx výpisu týkajícího xx právnické xxxxx.".
16. X §16x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xx konci xxxxx se doplňují xxxxx ", a 100 xxx od xxxxxxxxxxx uvedených v §6 písm. x) xxxx x), xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu".
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 406/2001 Sb., zákona x. 212/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007, zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb. x zákona x. 139/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2a odst. 4 se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
2. X §2x odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
3. X §2x se xxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 7.
4. X §2x xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x prokázání
a) xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x),
x) odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a dalších xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx řídících xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b), x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx na družstevní xxxxxxx a členů x dalším xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).".
5. X §2x xxxx. 6 xx slova "xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x)".
6. V §13 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx splňující" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "§2x odst. 7 xx 10" se xxxxxxxxx xxxxx "§2x xxxx. 5".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx devizového xxxxxx
Xx. XV
X §3 xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 482/2001 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx. x zákona x. 285/2009 Sb., xx na xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx §3x xxxx. 1.".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách
Čl. XXXX
Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 96/2004 Sb., xxxxxx x. 121/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 473/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Sb., zákona x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., zákona x. 419/2009 Xx. a xxxxxx x. 159/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §39 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xxx:
"d) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, pro xxxxx xxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx, pokud xx xx xx podle xxxxxx xxxxxxx, jako xx za xxxxxx xxxxxxx xxx odsouzena xxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx akreditace, si xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu27); žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x evidence Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
27) Xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. V §42 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx soukromou xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx řešení13) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx,".
3. X §79 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 5 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx by xx takový trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je dán xxxxx xxxxx neudělení xxxxxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx27); xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".
4. X §82 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 6 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, pro který xxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx na ni xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx za xxxxxx trestný čin xxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxx posouzení, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx akreditace, xx ministerstvo vyžádá xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu27); xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 257/2000 Sb., zákona x. 272/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona č. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 57/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 414/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §49 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. právnické xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §49 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx
1. xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx,
2. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx vykonávala činnost xxxx měla xxxxx;
xxxxx doklad nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.".
3. X §49 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, které nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx spáchaný z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x vydání pověření xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x tomto xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x), vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x žádostech xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 81/2005 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., zákona x. 168/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §97 odst. 2 xx xx xxxxx "pouze" xxxxxx xxxxx "bezúhonná".
2. X §97 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx bezúhonnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx podobné xxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx nebyla odsouzena.".
3. X §98 xx na xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx sídlo.".
4. X §98 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 12 zní:
"(10) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
12) Xxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §103 xxxx. 2 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno c), xxxxx xxx:
"c) xxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; žádost o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
Xx. XXI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje
Xx. XXXX
Xxxxx č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 66/2007 Xx., xxxxxx x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx. x xxxxxx x. 253/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §18x se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 zní:
"(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x seskupení si Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
2. X §18x xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxx §18b xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
3. X §18x xxxx. 8 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 6" x slova "xxxxx xxxxxxxx 4" se xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx 5".
4. X §18x xx xx konci textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxx zrušeno xxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.".
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §5 xxxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění zákona x. 670/2004 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. a xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena
x) xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,
x) pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikáním x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxx
x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,
xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
X zákoně č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona č. 281/2009 Xx., §5x xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 2x xxx:
"§5x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx jménem, xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x nedbalosti (§217 xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§232 trestního xxxxxxxx), xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx
x) xx úmyslný xxxxxxx čin nebo xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx by nebyla xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xx xxx, xxxxx znaky xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), a xx xxx oznámení xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2a) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
2a) Xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 348/2005 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxx x. 302/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) je xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxx, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx x licenci xxxxxxxxx osoba, vztahuje xx tato xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".
2. X §14 xxxx. 2 xx xx xxxxx "občanem Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
3. V §17 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxx, xxxxx byl pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx" nahrazují xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
4. X §24 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx xxx provozovatel xxxxxxxx x licencí xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
5. V §27 xxxx. 3 se xx xxxxx "občanem Xxxxx republiky" xxxxxxxx xxxxx "nebo přihlašovatel, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
6. V §28 xxxx. 4 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx přihlašovatel, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx se tato xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxx jejího statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx".
7. V §30 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) dnem xxxxxx xxxxxx moci rozsudku, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odsouzen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. V §63 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.".
9. X §64 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx písmeno c), xxxxx zní:
"x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., zákona č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx. x zákona č. 227/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxxxx.".
2. X §11 xx xxxxxxxx odstavce 6 x 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xxxxx:
"(6) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církev x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxx, jako xx nebyla xxxxxxxxx.
(7) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxxxxxxx si vyžádá xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20). Xxxxxx o vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
20) Zákon x. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
3. X §21 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".
4. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx církvi x xxxxxxxxxx společnosti xxxx proti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedeno trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxx uložený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) kopie xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §25 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxxxxxx církvi x xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských společností, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:
"(8) Xx-xx xxxxx evidované xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx povolil xxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zkoumá, xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx evidované xxxxxxxxx osobě nebo xxxxx trestu, který xx byl uložen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x zbraních
Xx. XXXX
Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Sb., xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona č. 537/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 148/2010 Sb., xx mění takto:
1. X §33 xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx licenci xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by odsouzena xxxxxx,
x) fyzická xxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplňují podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxxxxxxxx podle §23.
(3) Příslušný xxxxx policie xxxxxx xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx12). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §33 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx trestní stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx spáchání xxxxxxxx bezúhonnost právnické xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".
3. X §36 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"c) nastane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 2.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neukončená xx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje
Čl. XXXX
Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), ve znění xxxxxx č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 215/2004 Sb., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 171/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx. x xxxxxx x. 110/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §7 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Podpora xxxxxx xxx poskytnuta
x) xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestný xxx25), jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxx podnikání xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx25), jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxx) xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku,
xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.
2. X §7 xxxx. 4 se xxxxx "4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 a 6".
3. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:
"(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx si také xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.".
4. Xx §14 se xxxxxx xxxx §14a, xxxxx zní:
"§14a
X xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".
5. V §18 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx proti xxxxxxx, xxxx xx na xxx xxx xxxxx xxxxxx hledí, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pravomocně odsouzen xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx,".
6. X §18 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c), x), x) a x xxxxxxxxx xxxx také xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. g) čestným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f) xx x případě právnických xxxx xxxxxxxxx u xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx člena xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx27x) xxxxxxx podmínky xxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x),".
7. X §18 xx na konci xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) způsobilost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, přičemž x xxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeče xxxx jeho xxxxx x výjimkou xxxx, x kterých xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx člena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27x) xxxxxxx podmínky jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x).".
8. X §18 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x to způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx bezúhonnost, xxxxx xxxxxx pro xxxxx funkce statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem27a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x).".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x dobrovolnické xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx. a xxxxxx x. 495/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §6 xxxx. 2 se xx slova "xxxxxxxx 1" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" se nahrazuje xxxxx "xx xxxxxxxxx x".
2. V §6 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x odstavci 2 xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXXXX
Zákon č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §30 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) není bezúhonná.".
2. X §30 xx xxxxxxxx odstavce 7 až 9, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 19 xxxxx:
"(7) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx za bezúhonnou, xxxxxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.
(9) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
19) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x zoologických xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x zoologických xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Ministerstvo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Fyzická xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x doklady xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů vydaným xxxxxx, v němž xx xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx déle xxx 3 měsíce x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxx státy xxxxxxxx xxxxxxx vydávají. Xxxxxx xxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců. Xxxxxxxx-xx xxxx výpisy xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení x xxx xxxxxxxxxxxx.".
2. X §6 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "x".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxx x věcí x xxxxxxxx řízení
Xx. XXXX
Xxxxx č. 279/2003 Sb., o výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx. x xxxxxx x. 218/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §5 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx pobyt" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".
2. X §8 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx" vkládají slova ", nebo xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx".
3. X §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "jiný xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx".
4. X §9 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx majetku".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXVI
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., zákona x. 313/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 59/2010 Sb., xxxxxx x. 95/2011 Xx. x xxxxxx x. 221/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů týkající xx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx statutárních xxxxxx.".
2. X §20 odst. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xx navrhovatele; xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxx, vyžádá xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §22 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu19a) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
4. X §36 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx ředitelství xx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xx navrhovatele; je-li xxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx statutárního orgánu xxxx xxxxx statutárních xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx
Xx. XXXVII
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. V §19 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx žádosti, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvěryhodnosti xxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
2. X §20 xxxx. 1 se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) až x).
3. V §27 xxxx. 9 xx číslo "6" xxxxxxxxx číslem "8".
4. V §27 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 10 xx 12, xxxxx xxxxx:
"(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů xxxxxx státem, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxx měla sídlo xxxxx alespoň vykonávala xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, ve xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterému se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než 3 xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxxxxxxx x zahraničí.
(11) Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx právnická xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx právnická xxxxx xxxxxx, nebo státu, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxx dnem, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu více xxx 3 xxxxxx.
(12) Nevydává-li xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 11, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx před notářem xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx státu, ve xxxxxx x posledních 3 xxxxxx taková xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx čestného xxxxxxxxxx xxxx být potvrzena xxxxxx, správním xxxxxx xxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 13.
Xx. XXXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xx pro xxxxx tohoto zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx tohoto xxx neukončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy
Xx. XXXXX
Zákon č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 346/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §29x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 xx 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 xx 8".
2. V §29x odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
3. V §29x xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x)".
4. X §29x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65 zní:
"(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx centra xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxx fyzická xxxxx; xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx všechny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o zoologických xxxxxxxxx. Bezúhonnost xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx zahrad xx dokladem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29). Ministerstvo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vydanými xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxx 3 měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx. Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx vydaným xxxxxx, x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech, xxxxx xxxx xxxxx takovéto xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x šesté, předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxx.
65) Xxxxx x. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 5 až 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 8.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XL
V §60 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Sb. x xxxxxx č. 224/2006 Xx., xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXX
Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 635/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 29/2008 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §6 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno d), xxxxx zní:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
2. V §30 xxxx. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) která xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
3. V §38 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) která xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).
4. X §90x xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx zní:
"c) xxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx m).
5. X §90x xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) který xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují jako xxxxxxx x) x x).
6. X §103 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "g) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), h) x x)".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x zaměstnanosti
Xx. XXXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., zákona x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., zákona x. 57/2008 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., zákona x. 149/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 73/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §60 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.".
2. X §60 xx za xxxxxxxx 4 vkládají xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Bezúhonnost xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti si xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezúhonnost xxx odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx v případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx starší 3 xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x státy, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 měsíců.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 12.
3. V §60 xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx splňování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx odstavců 2, 4 xx 6 x 8 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely zprostředkování xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). V xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx pohybu služeb9b) xx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňování xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3 xx 6 x 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx.".
4. V §63 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 92 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx
x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xx uložen xxxxx xxxxxx činnosti92), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx jinak xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sjednaného xxxxxxxxx podle §58a xxxx xxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sjednání xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxx §308 xxxx 309 xxxxxxxx práce,
x) xxxxxxxxx osoba xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,
g) právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92), xxxx
x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx.
92) Zákon x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx.".
5. X §63 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x)".
6. §65 zní:
"§65
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §62, xxxxxx xxxxxxxx práce, seznam xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x tom, xxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. a) až x) a v §61 odst. 3 xxxx. x) xx x) kromě rodného xxxxx, data x xxxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x vydání povolení xx zprostředkování zaměstnání, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce svou xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x §60 xxxx. 7 xxxxxx č. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání odejme.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 158/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 58/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 242/2008 Sb., xxxxxx x. 243/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 378/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §148 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 53 xxx:
"(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost o xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx dále xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx xxx neskýtá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xx xx podle zákona xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx nebyla. Pro xxxxx posouzení, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
53) Xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
2. X §148 odst. 5 xx xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "2 xx 4".
3. X §148 xxxx. 6 xx xxxxx "2 xx 4" nahrazují xxxxx "2 xx 5".
4. X §150 xx na xxxxx textu odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"h) xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §159x xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx školský xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena pro xxxxxxx xxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x pedagogických pracovnících
Xx. XXX
Zákon č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 422/2009 Xx. a xxxxxx x. 159/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.
2. X §26 xxxx. 5 xx xxxxxx nové xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx e).
3. X §27 xxxx. 5 se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena a) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
4. Xx §29 xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xxx:
"§29x
(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§3) xxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx (§26) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27) xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx
1. xx trestný xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxx
2. xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxx xx xx xx podle zákona xxxxxxx, jako by xxxxxx odsouzena,
b) xxx posuzování xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce (§26) xxxx akreditace vzdělávacího xxxxxxxx (§27) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxx akreditované xxxxxxxx x pokud xx xx ni xxxxx zákona nehledí, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx předložením výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pedagogický xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx čin, xxxx xx xxxx pozbýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx měsíce od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nový výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx15). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
15) Zákon x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích
Xx. XLVI
Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Xx. a xxxxxx x. 137/2011 Sb., xx mění takto:
1. X §8 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"c) xxxxxxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby,".
2. X §8 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ten, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx xxxxx §7.".
3. X §8 xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 53 xxx:
"(6) Bezúhonnost xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx si xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předává x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Fyzická xxxxx, která není xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vydanými státy, xx xxxxxxx xx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxx státem, x xxxx má sídlo, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, pokud tyto xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx. Výpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx výpisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
53) Zákon x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx způsobilosti
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx č. 255/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §18 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
2. X §18 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx ", xxxx".
3. X §18 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:
"j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.".
4. X §68 písm. x) se slova "§97 xxxx. x) x x) a §98 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§97 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx §98 xxxx. x)".
5. X §97 xxxx. n) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx.
6. V §97 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) trestní řízení.".
7. X §113 xxxx. 3 xx xxxxx "§67 xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§67 xxxx. 1 xxxx. x)".
8. X §155 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "§97 písm. x) nebo x)" xxxxxxxxx slovy "§97 xxxx. x), x) xxxx x)".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách
Xx. XLVIII
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. a zákona x. 73/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §79 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxx x" zrušují.
2. X §79 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2. právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
3. X §79 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnická xxxxx, xxxxx nebyly odsouzeny xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx trestné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x jiných xxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx doklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zdržovala v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x další doklady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí být xxxxxx 3 měsíců. Xxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušný orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu31). Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx registrující xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30x) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost o xxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".
4. X §79 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"e) doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x), s výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,".
5. X §79 xxxx. 5 písm. k) xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. g)".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x žádostech x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 76/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 110/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2010 Sb., xxxxxx č. 423/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx x. 258/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §53 xxxx. 1 xxxx. a) se xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "jak xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxx".
2. X §53 xxxx. 1 xxxx. b) xx za xxxxx "xxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx její" x za slova "xxxx xxxxx předpoklad xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "jak xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §144 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x".
2. X §144 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx 3 měsíců.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx materiálem
Xx. XXX
Xxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 156/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx ten, kdo xxx pravomocně xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena".
2. V §4 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx".
3. V §4 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "ten" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
4. X §4 xxxx. 3 xxxx. a) se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "osvědčil" xx xxxxxxxxx slovem "osvědčila".
5. X §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx" x xxxxx "uznán xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".
6. V §4 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
7. X §4 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7, které xxxxx:
"(6) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxx
x) x nedbalosti, pokud xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxx xx xx ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx9).
(7) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona nepovažuje xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vinnou xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxx x §16.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
8. X §7 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx "§4 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 2 x 6", xx xxxxx "vinným x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx deliktu" a xxxxx "§4 odst. 3" se xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 3 a 7".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 312/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §7 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xx trestný xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §8 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx je xxxxxxxxx.".
3. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Sb., xxxxxx x. 292/2009 Xx. x xxxxxx x. 199/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxxxxx páté §10, xxxxx xxxxxxxxx šesté §10 x x xxxxx čtyřicáté xxxxx §10 se na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx právnické xxxxx xx celní úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.".
2. X xxxxx xxxxxxxxx páté §14, xxxxx čtyřicáté xxxxx §14 x x části xxxxxxxxx xxxxx §14 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "X xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §29 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Dále xx xxxxxxxxxxx prokazuje
x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx dokladem xxxxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxxxx prohlášením x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, učiněným xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx x písmenech x) a x).".
2. V §44 xx odstavec 4 xxxxxxx.
3. X §45 xx odstavec 4 zrušuje.
4. X §46 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
5. X §47 xx odstavec 5 xxxxxxx.
6. V §48 se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
7. X §49 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 odst. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x kterých xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna trestního xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx. x xxxxxx x. 330/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §8 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x má na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. Xx xxxxx xxxxx §110 xx doplňují xxxxx "a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx proti xxx".
3. V §114 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
4. X xxxxxxx §260, §260 xxxx. 1 a 2, §260 xxxx. 4 xxxx. b) x x §367 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
5. X §260 xxxx. 1 a 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 93/2009 Sb., x auditorech x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 11 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako xx nebyla xxxxxxxxx11). Xx bezúhonnou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxxxxxx §105 x 106 xxxxxxxxx zákoníku.".
2. V §4 xxxx. 3 xx xxxx poslední xxxxxxx.
3. X §4 xx za xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též čestným xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxx, a zdržovala-li xx tato xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
4. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "§4 xxxx. 2" xxxxxxxx xxxxx "a §5 xxxx. 2".
5. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx h) xxx:
"x) xx xxxxxxxxx.".
6. X §5 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 23 xxxxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx
a) byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin spáchaný xxxxxxx, nebo
b) xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx,
xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx odsouzena23). Xx bezúhonnou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá x profesního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; žádost x vydání výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo území Xxxxx republiky bezúhonnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx za rovnocenný xxxxxx čestné prohlášení.
23) Zákon č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
7. X §6 xxxx. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx činy xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 vedené xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx zahájení xxxxxx řízení xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx písmena x) x d).
8. X §7 xxxx. 2 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x to xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx překážkou xxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako písmena x) x x).
9. X §24 xxxx. 6 xx xxxxx "§6 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 xxxx. x)" a slova "§7 odst. 2 xxxx. d)" se xxxxxxxxx slovy "§7 xxxx. 2 xxxx. x)".
10. V §28 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 4".
Xx. LIX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx tohoto dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Auditorské xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxx §4 x 5 xxxxxx č. 93/2009 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví
Xx. XX
Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 409/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx pro trestný xxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx odejmuto xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx právnická xxxxx x xxxxxx.".
2. X §11 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx trestů, jestliže xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxx dnem, ke xxxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx zde měla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx měla zde xxxx majetek xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, ke xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx více xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx právnická osoba, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx prokazuje bezúhonnost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než 3 xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx také doklady xxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém x xxxxxxx době xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpisu x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za rovnocenný xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným soudem xxxx správním xxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, ve xxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bezúhonnost, xxxxx působila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud xxxx xxxxxxx úřad podle xxxx xxxxx xxx xxxxxx doklad, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před příslušným xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx působila xxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx 3 xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 až 9.
Čl. LXI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 277/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx
Xx. XXXX
X §37 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx č. 284/2009 Sb., o platebním xxxxx, xx slova ", xx-xx fyzickou xxxxxx," xxxxxxx.
XXXX PADESÁTÁ
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 420/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2012.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.