Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného

379/2011 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2012
379
VYHLÁŠKA
xx dne 28. xxxxxxxxx 2011
o xxxxxxxxx výše základních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2012
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Základní xxxxx zahraničního stravného x xxxx měně xxx xxx 2012 xxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 350/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného pro xxx 2011, se xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2012.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 379/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného pro xxx 2012

Země

Xxxxxx xxx

Měna

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Albánie

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxxx

EUR

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Austrálie x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1)

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxxxxx

XXX

euro

35

Bahamy

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx

EUR

euro

40

Bangladéš

USD

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

EUR

euro

45

Bhútán

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Bosna x Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Botswana

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Bulharsko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx Xxxx

EUR

xxxx

40

Burundi

XXX

americký xxxxx

55

Xxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx Xxxx

XXX

xxxx

40

Čína

EUR

xxxx

40

Dánsko

XXX

xxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Ekvádor

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Eritrea

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Francie

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

USD

americký xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx-Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Irák

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Island

XXX

xxxx

55

Xxxxxx včetně Vatikánu x Xxx Marina

XXX

euro

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

65

Jemen

EUR

xxxx

35

Jihoafrická xxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Kambodža

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx - xxxxxxxx státy2)

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxx

XXX

euro

45

Kolumbie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxx xxxxxxxxx (Brazzaville)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

USD

xxxxxxxx xxxxx

60

Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika

XXX

euro

40

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Kuba

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

40

Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

40

Malawi

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Maledivy

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxx

XXX

euro

40

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Mauricius

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Myanmar (Xxxxx)

XXX

americký xxxxx

45

Namibie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Nepál

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Nikaragua

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

55

Xxxx Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Paraguay

EUR

xxxx

30

Peru

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Pobřeží Slonoviny

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

EUR

euro

35

Portugalsko a Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Rovníková Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

USD

americký xxxxx

45

Xxxxxxx Xxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

americký dolar

60

Xxxxxx Leone

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

30

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Srbsko

XXX

xxxx

40

Xxx Lanka

USD

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Surinam

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx Tomáš x Xxxxxxx xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Švédsko

EUR

xxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

75

Tádžikistán

EUR

xxxx

40

Tanzanie

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxx-xxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

EUR

euro

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Uruguay

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx Británie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Zambie

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

EUR

xxxx

35
1) Xxxxxxxxx - Americká Xxxxx, Cookovy ostrovy, Xxxxx, Guam, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Marshallovy xxxxxxx, Midwayské ostrovy, Xxxxxxxxxx, Nauru, Xxxx, Xxxx Kaledonie, Norfolk, Xxxxx, Xxxxx Nová Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Tahiti, Xxxxxxx, Tonga, Tuvalu, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx a Xxxxxx, Západní Samoa.
2) Xxxxxxxxx - Xxxxxxx, Antigua x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guadeloupe, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx panenské ostrovy, Xxxxxxxxx, Svatá Lucie, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx.

Informace
Xxxxxx předpis x. 379/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 379/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 392/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.