Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2001 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby

497/2000 Sb.

497
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx 15. xxxxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §9 zákona x. 2/1969 Sb., x zřízení ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx. x xxxxxx č. 474/1992 Xx., x §24 xxxxxx x. 2/1969 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:
§1
Zrušují xx:
1. vyhláška č. 62/1966 Sb., x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx režimů,
2. xxxxxxxx č. 63/1968 Sb., x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týdnem,
3. xxxxxxxx x. 121/1982 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
4. vyhláška č. 196/1989 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxxxx č. 264/1994 Sb., kterou xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§2
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2001.
Xxxxxxx:
XxXx. Špidla x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 497/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.
Xxxxxx xxxxxxx x. 497/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 276/2023 Sb. x účinností xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.