Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.07.2001 do 31.12.2009.


Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

291/2000 Sb.

Příloha - Vzor grafické podoby označení CE
291
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 3. xxxxxxxx 2000,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označení XX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 zákona x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx., x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6 xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX je xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obrázku.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxx zásadně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx menší xxx 5 xx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx shody x xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
x x. XXXx. Rychetský x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxxx v. r.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 291/2000 Xx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX
Xxxxxxxx:
Xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 291/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení Xxxxxxxxx k Evropské xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a akceptaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (2.7.2001).
Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 291/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.