Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.07.2001 do 31.12.2009.


Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

291/2000 Sb.

Příloha - Vzor grafické podoby označení CE
291
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 3. xxxxxxxx 2000,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx podoba označení XX
Vláda xxxxxxxx xxxxx §22 zákona x. 22/1997 Xx., x technických požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., x xxxxxxxxx §13 odst. 6 xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX je uvedena x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx XX xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx proporce xxxx xxxxxxx na xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 5 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxx jinak.
§2
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení Xxxxxxxxx x Evropské dohodě x posuzování xxxxx x akceptaci průmyslových xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
x x. JUDr. Rychetský x. r.
Xxxxxxx průmyslu a xxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 291/2000 Sb.
Vzor xxxxxxxx podoby xxxxxxxx XX
Xxxxxxxx:
Xxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx označení a xxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxxxxxxx zvětšení nebo xxxxxxxx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 291/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem vyhlášení Xxxxxxxxx x Evropské xxxxxx x posuzování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků ve Xxxxxx mezinárodních xxxxx (2.7.2001).
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Xxxxxx xxxxxxx x. 291/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.