Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2013.


Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
676/2004 Sb.
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů §34
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §35
č. 289/2009 Sb. - Čl. II
676
XXXXX
xx dne 9. xxxxxxxx 2004
o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x změně xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
§1
§1 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§2
§2 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§3
§3 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Xx.
§5
§5 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/2013 Sb.
§6
§6 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Xx.
§7
§7 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§8
§8 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem č. 307/2013 Sb.
§9
§9 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§10
§10 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Xx.
§11
§11 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Xx.
§12
§12 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 307/2013 Xx.
§13
§13 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 307/2013 Xx.
§14
§14 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Sb.
§15
§15 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§16
§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§17
§17 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Xx.
§18
§18 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Sb.
§19
§19 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Xx.
§20
§20 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Sb.
§21
§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Sb.
§22
§22 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Sb.
§23
§23 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§24
§24 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/2013 Sb.
§25
§25 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§26
§26 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§27
§27 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
§28
§28 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/2013 Xx.
§29
§29 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 307/2013 Xx.
§30
§30 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2013 Sb.
§31
§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 289/2009 Xx.
§32
§32 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Sb.
§33
§33 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2013 Xx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx
§34
V §24 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx č. 333/1998 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx uveřejněného pod x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Sb., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx. x zákona č. 669/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 106) xxx:
"xx) xxxxxxx xxxx etiketovacího xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,106) xxxxx se výrobce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx etiketovací xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xx 33.
106) Xxxxx x. 676/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx lihu x x změně xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§35
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. července 2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx, které xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx spotřebitelském xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 0,2 x, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx páskou, xxx mohou xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nabízet, prodávat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. června 2009.
2. Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx 6 x, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx páskou, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009.
3. Xxxxxx, xxxxx byla zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 289/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 676/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2005, x xxxxxxxx §34, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2004.
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2006
310/2006 Xx., x nakládání s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
296/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
289/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 676/2004 Xx., x xxxxxxxx značení xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.2009
59/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 676/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.4.2010
457/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX
x účinností xx 1.1.2013
18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
307/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx lihu
x účinností xx 1.12.2013
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 61/1997 Sb., o xxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx).
2) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 3528/89, nařízení x. 3845/89, xxxxxxxx x. 2913/92, xxxxxxxx č. 1969/93, nařízení x. 254/2000, nařízení x. 1228/2000, xxxxxxxx č. 1264/2000, xxxxxxxx x. 2388/2000, xxxxxxxx x. 2559/2000, xxxxxxxx č. 1229/2001, xxxxxxxx č. 1230/2001, xxxxxxxx č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, xxxxxxxx x. 1783/2001 x nařízení x. 2031/2001.
2x) §3 xxxx. x) zákona x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2b) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 166 xx 182 nařízení Xxxx (EHS) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, xx xxxxx xxxxxxxx x. 82/97, nařízení x. 955/99 x xxxxxxxx x. 2700/2000.
4) Zákon č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Živnostenský zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxx 59 xxxx. 2 x xx. 82 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx celní xxxxx Společenství, xx xxxxx xxxxxxxx x. 82/97, xxxxxxxx č. 955/99 x xxxxxxxx x. 2700/2000.
8) §3 xxxx. h) zákona x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, kterým xx xxxxxxx nařízení Rady (XXX) č. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
10) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 61/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §57 x 58 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
15) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §16 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
19) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.