Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.04.2009.


Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
224/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Žádost §2
Provedení záznamů a potvrzení vyhotovení č. 1 licence a osvědčení §3
Dodatečný důkaz pro uvolnění záruky §4
Registrace dovozců §5
Účinnost §6
224
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 14. xxxxx 2004
x některých podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x stanovení náhrady xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §2b xxxx. 2 xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x režimu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") a osvědčení x xxxxxxxxx náhrady xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx společenství1) (dále xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") členským státům Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx umožňují xxxxxxx.
§2
Žádost
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx2) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "Xxxx") xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Žádost xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Fondem.
(3) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx osvědčení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx tento x jazyce xxxxxx.
§3
Provedení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxx x osvědčení
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo příslušný xxxxx xxxx3).
(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx4).
§4
Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx5) je kontrolní xxxxxx X5.6)
§5
Registrace xxxxxxx
(1) Dovozce, xxxxx v souladu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sazby x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx připojí
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,8)
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přidělení daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XxXx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
101/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 224/2004 Xx., x xxxxxxxxx podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx a vývozních xxxxxxx x xxxxxxxxx x stanovení náhrady xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.4.2009
x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx tiskové xxxxx x. 89/2004 Sb.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1291/2000 xx xxx 9. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a osvědčení x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 325/2003.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1301/2006 ze xxx 31. xxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dovozních xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx XX a XXX Xxxxx XXX xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007 ze xxx 22. října 2007, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty ("xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"), v xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 376/2008 xx xxx 23. dubna 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a vývozních xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxx, v platném xxxxx.
2) Xxxxxx 18 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1291/2000.
3) Xxxxxx 24 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1291/2000.
4) Článek 25 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1291/2000.
5) Xxxxxx 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1291/2000.
6) Xxxxxxx x. 63 nařízení Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství.
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2535/2001 xx dne 14. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1255/1999, xxxxx xxx x dovozní režim xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx celních xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2012/2003, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1431/94 xx xxx 22. xxxxxx 1994, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v odvětví xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 774/94 x xxxxxxxx x správě xxxxxxxxx celních xxxx Xxxxxxxxxxxx na drůbeží xxxx a některé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1043/2001, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1128/1999 xx dne 28. xxxxxx 1999, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nejvýše 80 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1144/2003.
8) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.