Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.04.2009.


Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
224/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Žádost §2
Provedení záznamů a potvrzení vyhotovení č. 1 licence a osvědčení §3
Dodatečný důkaz pro uvolnění záruky §4
Registrace dovozců §5
Účinnost §6
224
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 14. xxxxx 2004
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x vývozních xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxxx pro zemědělské xxxxxxxx
Vláda xxxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 zákona x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx zákona x. 128/2003 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx v režimu xxxxxxxxx x vývozních xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazné předpisy Xxxxxxxxxx společenství1) (dále xxx "xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxx
(1) Žádosti o xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xx xxxxxx Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Žádost xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, vyplňuje xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxx nebo do xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxx3).
(2) Xxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx pro zemědělské xxxxxxxx neuvedené v xxxxxxx x. 1 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx4).
§4
Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Dodatečným důkazem xxx uvolnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx licence, popřípadě xxxxxxxxx, x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx5) je kontrolní xxxxxx T5.6)
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) hodlá pro xxxxx xxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxx sazby x xxxxx celní xxxxx, xxxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x žádosti o xxxxxxxxxx připojí
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,8)
x) xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
PhDr. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx zemědělství:
Ing. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
101/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 224/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společných organizací xxxx x režimu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 22.4.2009
x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tiskové xxxxx x. 89/2004 Sb.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1291/2000 xx xxx 9. xxxxxx 2000, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Komise (ES) x. 325/2003.
Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1301/2006 xx xxx 31. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxx xx správě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dovozních xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx XX a XXX Části XXX xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1234/2007 xx xxx 22. října 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů"), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Komise (XX) č. 376/2008 xx xxx 23. dubna 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx a vývozních xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxx 18 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1291/2000.
3) Xxxxxx 24 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1291/2000.
4) Článek 25 xxxxxxxx Komise (XX) č. 1291/2000.
5) Xxxxxx 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1291/2000.
6) Xxxxxxx č. 63 xxxxxxxx Komise (XXX) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/1992, xxxxxx xx vydává xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx.
7) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2535/2001 xx xxx 14. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) x. 1255/1999, xxxxx xxx x dovozní režim xxx xxxxx x xxxxxx výrobky x xxxxxxxx xxxxxxx kvót, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2012/2003, nařízení Komise (XX) x. 1431/94 xx dne 22. xxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Rady (ES) x. 774/94 x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx celních kvót Xxxxxxxxxxxx xx drůbeží xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 1043/2001, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1128/1999 xx xxx 28. xxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx telat x xxxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1144/2003.
8) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.