Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.03.2024.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb.

47/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

47

XXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2024,

kterou xx xxxx vyhláška x. 8/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxx udělování xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 147/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx znění xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., zákona x. 131/2015 Xx. x xxxxxx č. 362/2021 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 8/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxx udělování xxxxxxx pro xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 147/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx x. 3 xxx:

„Xxxxxxx x. 3

“.

2. Xxxxxxx x. 5 xxx:

„Xxxxxxx x. 5

“.

3. Xxxxxxx č. 6 xxx:

„Xxxxxxx x. 6

“.

4. Xxxxxxx x. 9 xxx:

„Xxxxxxx x. 9

“.

5. Xxxxxxx č. 11 xxx:

„Xxxxxxx č. 11

“.

6. Xxxxxxx č. 15, 16 a 18 xxxxx:

„Xxxxxxx x. 15

Příloha x. 16

Xxxxxxx č. 18

“.

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Předseda Xxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 47/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.3.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.