Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2023.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 389/2023 Sb. a v zákoně č. 456/2023 Sb.

REG 23207001
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxx

1. o xxxxxx tiskové chyby xx xxxxxxxx č. 389/2023 Sb., x xxxxxxx epidemiologické xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x

2. x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x. 456/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

1. Xx xxxxxxxx č. 389/2023 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxxx zní:

"u) xxxxxxxxxx vyvolaná Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x. 48 x xxxx xxxxxxxx,".

2. X xxxxxx č. 456/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x části první xx. X xxx 11 správně zní:

"11. X §77 xx xx konci odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx s), xxxxx zní:

"s) x xxxxxxx humánního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx dostupnost", který xxx držitelem rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx trh x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zahraničí.".".

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx XXX 23207001 nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.