Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2023 do 31.12.2029.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

44/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Protokolu

Protokol

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5  Článek 6  Článek 7  Článek 8  Článek 9  Článek 10  Článek 11  Článek 12  Článek 13  Článek 14

INFORMACE

44

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 20. xxxx 2023 xxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vědy Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 14 odst. 1 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jež xx pro xxxx xxxxxx rozhodné, se xxxxxxxxx současně.

Xxxxxxxx mezi Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o spolupráci x xxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx strany");

se x xxxxxxx x článkem 15 odst. 2 Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, školství x xxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 30. xxxx 2003;

x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx

xxxxxxx takto:

Článek 1

Smluvní strany xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx strany xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx strany xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx o kongresech, xxxxxxxxxxxx, sympoziích a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx působícími xx státech xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx veřejných xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xx vysoké xxxxxxxx x xxxx, x výuku xxxxxxxx xxxxxx na veřejných xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Krakově, Slezské xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxx Mickiewicze x Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) polského xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Karlově x Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xx Univerzitě Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx nevylučují xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejných vysokých xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx než těch, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxx spolupráce xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx a výzkumné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx limitu do 70 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxxx xxxx xxx xx 1 xx 7 xxxxxx.

Xxxxxx 7

1. Za xxxxxx podpory studia xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nabídne xxxxxx smluvní straně 12 xxxxxxxxx x xxxxxx x kurzech xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořádaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nabídne až 3 další stipendijní xxxxx xx Letních xxxxxxx slovanských xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.

2. Xx xxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxxx jazyka xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 12 – 15 xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokými xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx spadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx.

Článek 8

1. Xxxxx xxxxxxx strana každoročně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zodpovědného xx xxxxxx školství x vědu, kteří xxxxxx od polské xxxxxxx strany za xxxxx xxxxxx stipendium, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stipendijních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na veřejných xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxx xxxxx. Délka xxxxxxx jednotlivého pobytu xxxx být od 2 xx 10 xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx každoročně nabídne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, magisterských x doktorských studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tímto xxxxxx stipendium, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výzkumných xxxxxx xx veřejných vysokých xxxxxxx x Polské xxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx školství x xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 40 xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx 2 xx 10 xxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx podle článků 6, 7 a 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijímající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 7 xxxx. 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx každého xxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámí vysílající xxxxxxx straně do 31. července každého xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Přijímající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxx xx základě článku 7 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pořádané x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxxx vyslaným xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článku 7 xxxxxx xxxxxxxxx uhrazeny xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx a zpět xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kandidáti x xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx do studia xx veřejné xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana zajistí, xxx xxxx osobám xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx výzkumným xxxxxxx xx xxxxxxx článků 6 x 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx studijního xxxx výzkumného xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx přijatým xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx článků 6 x 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studium xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx menzách xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx občané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Polské republiky xx základě článků 6 x 8 xxxxxx xxxxxxxxx uhrazeny xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx xx místa xxxxxx x Polské republice x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsáni xx xxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Veškeré xxxxxxxx x výměny osob x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňovány x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran.

Xxxxxx 13

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 14

1. Xxxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dnem podpisu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2029.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypovědět, xxxxxxx xxxxxxxx protokolu x takovém xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx strany nedohodnou xxxxx.
&xxxx;

Xxxx xx Varšavě xxx 20. xxxx 2023 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx tohoto protokolu xx xxxxxxxxxxx znění x xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx ministra školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx v. x.

xxxxxx xxxxxxxx

Informace

Právní předpis x. 44/2023 Sb. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.12.2023 x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31.12.2029.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.