Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 31.12.2027.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky

2/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Programu

Program

Studijní návštěvy a pobyty Článek 1

Festivaly Článek 2

Divadlo Článek 3

Hudba Článek 4

Výtvarné umění Článek 5

Kinematografie Článek 6

Literatura a knihovny Článek 7

Muzea a galerie Článek 8

Kulturní dědictví Článek 9

Kultura připomínání Článek 10

Zachování nehmotného kulturního dědictví Článek 11

Spolupráce v rámci mnohostranných iniciativ Článek 12

Organizační a finanční podmínky Článek 13

Řešení sporů Článek 14

Závěrečná ustanovení Článek 15

INFORMACE

2

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 29. xxxxxxxxx 2022 xxx x Bruselu xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x národního xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx svého článku 15 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kultury x národního xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx republiky a xxxxxxx kultury x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx".

xx v xxxxxxx x článkem 15 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx v Xxxxx xxx 30. xxxx 2003.

xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx budou usilovat x zvýšení mobility xxxxxx, tvůrců a xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytů odborníků xx xxxxx oblastech xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx specifikovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Smluvní strany xxxxx povzbuzovat k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Polské xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx kulturních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektů.

Xxxxxx 2

Festivaly

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast svých xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx festivalech a xxxxxx významných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Otázky xxxxxx uměleckých souborů, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cestou pracovních xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx děl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx autorů.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, baletními x operními skupinami x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Národním xxxxxxxx x Xxxxx x Národním divadlem xx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxx xxxxxx" x Xxxxxx Těšíně x Xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx dle xxxxx xxxxxxxx podporovat přímou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx - Divadelním xxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Raszewského xx Xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českém Xxxxxx, xxxxxxxxxx jeho činnost x xxxxxxxxxx české x xxxxxx scény.

Článek 4

Hudba

1. Smluvní xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx podporovat organizaci xxxxx x tvůrčích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx i alternativní xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx dle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráci mezi xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx tvůrců, které xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx výstav xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Kinematografie

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxx a xxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizovaných xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

2. X xxxxx propagace přínosu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozvoj Xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxx xx xxxxxxx".

4. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráci filmových xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivů, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, údržby a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1. Smluvní strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvních stran, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpřístupnění sbírek x v xxxxxxx xxxxxx ochrany.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx překladů xxx xxxxx literatury v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v češtině. Xxxxx strana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx program xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx centra xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxx. Polská xxxxxx povzbuzuje xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koordinované Xxxxxxx Institutem x Xxxxxxx, včetně Překladatelského xxxxxxxx ©POLAND.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průmyslu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veletrzích, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx konaných x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx literatur ve xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx spisovatele x xxxxxxxxxxxx.

Článek 8

Xxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx smluvních stran, xxxxx xxxxxxxx výměnu xxxxxx, exponátů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v muzeích.

2. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návštěv budou xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

Článek 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitých xxxxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx.

2. Smluvní strany xxxxx podporovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Seznam světového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Polská smluvní xxxxxx povzbuzuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu "Thesaurus Xxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kultury x Xxxxxxx, zaměřeného xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx.

Článek 10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx x Xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxx Státního xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx x Xxxxxxxx x Památníkem Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další spolupráci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 20. století. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x organizací xxxxxxxxxxxx xx historií x xxxxxxxxx paměti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státě xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Úmluvy XXXXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 12

Spolupráce x xxxxx mnohostranných xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx propagace xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropy.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx spolupracovat x rámci programů x iniciativ Xxxxxxxx xxxx.

3. Smluvní xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx XXX pro vzdělání, xxxx a xxxxxxx (XXXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx budou podporovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx rozmanitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Smluvní strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nelegálního obchodu x xxxxxxxxxx statky.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu smluvní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytů), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx xxxxx.

2. Lhůty a xxxxxxx xxxxxx a xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Podrobné technické x finanční podmínky xxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsaných těmito xxxxxxxx.

Článek 14

Řešení xxxxx

Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx dojít xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx konzultacemi xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 15

Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx spolupráce xxxxxxxx x platnost dnem xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2026. Xxxxxxxx tohoto Programu xxxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nového Xxxxxxxx spolupráce, nejdéle xxxx do 31. xxxxxxxx 2027.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx písemným xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx projekt x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx platnosti, xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Bruselu xxx 29. xxxxxxxxx 2022, xx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx českém x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx x. r.

ministr
 

Ministr xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 2/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.1.2023 x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx 31.12.2027.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.