Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 31.12.2025.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky

1/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Programu

Program

I. KULTURA, UMĚNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8

II. LITERATURA A NAKLADATELSKÁ ČINNOST Článek 9 Článek 10 Článek 11

III. AUDIOVIZUÁLNÍ ODVĚTVÍ Článek 12

IV. NÁRODNOSTNÍ MENŠINY Článek 13

V. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Článek 18 Článek 19

INFORMACE

1

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 23. xxxxxxxxx 2022 byl x Xxxxx podepsán Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx vstoupil x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 19 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx znění Xxxxxxxx x xxxxxxxx znění, xxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), v xxxxxxx s článkem 9 Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx republiky x spolupráci v xxxxxxx xxxxxxx, školství x xxxx, podepsané x Xxxxxxx xxx 6. června 2001, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx kulturní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx"):

X. XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x umění.

Strany xxxxx podporovat veškeré xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx a přispívají x obohacení kultur xxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxx xxx aktuálních xxxxxx x možností x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborníků ve xxxxx oblastech kultury x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxx příslušný kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx vzájemně informovat x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 4

Strany xxxxx xxxxxxxxxx přímé xxxxxxxx x oblasti xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přímou spolupráci xxxx hudebními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souborů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx představení xx pořadatelé xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 6

Strany xxxxx xxxxxxxxxx přímou spolupráci xxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reprezentativních xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx projektech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Výměny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Strany se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxx XXXXXX. Strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx kompetencí xxxxxxxx opatření vedoucí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx kulturních xxxxxx x každé xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx navracení zákonným xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx dovozu x xxxxxx, a xx x souladu s Xxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxx k zákazu x zamezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z roku 1970 a v xxxxxxx x aktuálními xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxx budou xxxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x budou se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 9

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx knihovnickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxx x/xxxx jinými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx technologií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxx budou xxxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxx xxxx spisovateli x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x sdruženími, xxxxx i xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, vydávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx literárních xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zemích.

Ministerstvo kultury Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podpořit xxxxxxxx xxxxxxxx české xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x granty xxxxxxxxxxx čeští nakladatelé.

XXX. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx budou podporovat xxxxx rozvoj koprodukční xxxxxxxxxx xxxx filmovými xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x animovaných xxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obou xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a produkční xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i kontinuita x xxxxxx řady xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx iniciativ specializujících xx na xxxxxxxxxxxx x animovanou xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx usilovat x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx projektech v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jak x případě profesionální xxxxxxxxxxx spolupráce, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx se utvářejících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuálních xxx.

Xxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx archivem x Xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 13

Xxxxxx budou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany x uchování kulturního x historického xxxxxxxx xxxxxxx x chorvatských xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx XXX. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx moravských Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx kultury a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx xxxxxxx rekonstrukci, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Českého kulturního xxxxxx x Daruvaru.

X. XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx (3) měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tímto Xxxxxxxxx, xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx program xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranu x xxxxxxx návrhu x xxxxxxx počátku xxxxxx nejméně xxxx (6) týdnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stranu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (3) týdny xxxxxx.

Článek 15

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx země x xxxx;

x) přijímající xxxxxx xxxxxxx uhrazení xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx svého xxxxx xxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx hotelového xxxx a xxxxx xxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů;

d) xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Programu, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. zejména xxx Xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 29. xxxxx 2004 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xx dne 16. xxxx 2009 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx implementace Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Xxxxxx 16

Nedohodnou-li se xxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) vysílající xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx straně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podrobný návrh xx xxxx organizaci xxxxxx xxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx exponátů xx xxxxxxx místa konání xxxxxxx x x xxx xxxx zajištěno xx základě xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx pojistných nákladů xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx výstavy xxxx zajištěno na xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxx přijímající a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx materiál xxx případné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx čtyři (4) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákladů xx dopravu na xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxx doprovázejícím xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x demontáž xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx prostor a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx vysílající xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxx x zajistí xxxxxx bezpečnost; Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx strana bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytne xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurátorům výstav xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx výstavy, xxxxx x tlumočníka.

Xxxxxx 17

Xxxxx Program xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx iniciativ, pobytů xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx strany xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx.

Článek 18

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vznikne v xxxxxxxx výkladu nebo xxxxxxxxxx tohoto Programu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Tento Program xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025. Poté se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vstupu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomatickou xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (6) xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx pokračování x/xxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx Program xxx doplňovat x xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxx stran. Xxxxxxxx x xxxxxx xx provádějí xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Xxxxx dne 23.11.2022 ve xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx x xxxxxx českém, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx autentická. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx x. r.

ministr
 

Za Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx republiky

Nina Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 1/2023 Xx. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.1.2023 x xxxxxxx x platnosti xx 31.12.2025.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.