Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

313/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

313

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2022,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 4 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 371/2021 Xx.:

Čl. I

Příloha x xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami, ve xxxxx xxxxxxxx x. 55/2000 Sb., vyhlášky x. 135/2000 Xx., xxxxxxxx x. 449/2000 Xx., xxxxxxxx x. 101/2002 Sb., xxxxxxxx x. 291/2002 Xx., xxxxxxxx č. 493/2005 Xx., xxxxxxxx x. 620/2006 Xx., vyhlášky x. 331/2007 Xx., xxxxxxxx x. 439/2008 Xx., xxxxxxxx č. 244/2009 Xx., xxxxxxxx x. 472/2009 Xx., xxxxxxxx x. 397/2010 Xx., vyhlášky č. 411/2011 Sb., xxxxxxxx x. 467/2012 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Sb., vyhlášky x. 421/2013 Xx., xxxxxxxx x. 326/2014 Xx., vyhlášky č. 350/2015 Sb., xxxxxxxx x. 421/2016 Xx., xxxxxxxx x. 354/2017 Xx., xxxxxxxx x. 143/2018 Sb., vyhlášky x. 301/2018 Xx., xxxxxxxx č. 269/2019 Xx., xxxxxxxx č. 259/2020 Sb., xxxxxxxx x. 563/2020 Xx., xxxxxxxx x. 243/2021 Xx. a xxxxxxxx x. 482/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 2 xxxx 6.5 písm. a) xx číslo "2,9495" xxxxxxxxx číslem "3,0616", xxxxx "1,7569" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,8237" x xxxxx "2,3718" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2,4619".

2. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx v bodu 36 slova

"Výkony xxxxx

Xxxxx

81709

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx lipoproteinové xxxxxx

81711

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

81713

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ultracentrifugací

se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx poradnách xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx komplikací, x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 40 %/10 xxx, x těžkými xxxxxxx hyperlipoproteinémie x xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x nemocných s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2." xxxxxxx.

3. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 se xxx xxxxxx xxxx 37 xxxxxx xxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 807 x 823 xxxx určeny pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 807 x 823 xxxxx xxxxxxx poskytované xxxx.".

4. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxxx 42.3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxx 45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"45.&xxxx;914 - XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / xxxxxxxx individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, konzultace, xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxx péči v xxxxxxxxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

35821

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx indikaci xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pacienty s xxxxxxxxx xx xxxxxxx X s xxxxxxxx X17, X41.1, F41.2, X41.3, X45, F48, X51, X52, X54, X55, X59, F64, X66, X68, F69, X93.3, F98, X99 x dále pro xxxxxxxx x dg. X30-X30.9.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / xxxxxxxx individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx revizi rehabilitačního xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx číslo

Název

35815

Psychiatrická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx vykazuje xxxx x xxxxxxx rehabilitace, xxxxxxxxx xxxx 10x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx pravidelnou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35821

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestrou xxx xxxx v xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx pouze při xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx. Platnost xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx prodloužení.".

6. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 5 bodu 1 xx xx xxxxxxx 28 vkládá xxxxxxx 29, xxxxx xxx:

"29. 00043 xx Xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče xxx. 6 xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx 29 xx 47 xx označují xxxx xxxxxxx 30 xx 48.

7. V xxxxxxx v Kapitole 5 xxxx 5.2 xx xx položku 00042 xxxxxx xxxxxxx 00043, xxxxx xxx:

"00043

1250".

8. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.7. xx xxxxx "xx záznamovým zařízením" xxxxxxx.

9. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.8. xx xxxxx "xxx přijetí xxxxxxxx" xxxxxxx.

10. X xxxxxxx x Kapitole 5 xx xx xxx 7.1.10. doplňuje xxx 7.1.11., který xxx:

"7.1.11.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx denním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 hodin

Jedná xx x XX 00043. Xxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx obsahem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxx - xxxxx 30 xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinová, xxx XXX - xxxxxxxx, xxx dojde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předešlého xxx, xxxxxxxxx individuálních i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pacienta).

2. Psychiatrická xxxxxx, xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxx s psychiatrem x popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx (X3), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx č. 35023) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35022), podle xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxxx psychoterapie (xxxxxxxxx 8x x xxxxxx) - pod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx klinického xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxx x. 35610, xxxxxxxx xxxxx psychoterapeutické xxxxxxxx. Nejčastěji xxxxxxxx xxxxxxxxxx - behaviorální xxxxxxx, xxxxx dynamické xxxxxxxxxxxxx, xxxxx imaginativní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxxxx terapii, edukaci, xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, muzikoterapii, psychogymnastiku.

2. Individuální xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35520, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx terapii, prvky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx). V případě xxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (rodinná terapie).

3. Podpůrné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx 15x x xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kognitivních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zvládání hněvu x xxxx deeskalace, xxxxxxxxx terapii, nácvik xxxxxxxxxxx technik - xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35817.

4.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx psychickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx situací, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx psychiatrické xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx sestra xxx péči v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonu x. 35815.

5.&xxxx;Xxxxxxx (xxxxxxxxx 2x xxxxx) - xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonu x. 35823.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxxxxx potřebám.

Vizita xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxx, xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xxx, aby xxxx xxxx poskytována 6 xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxx pacienta. Xxxxx x otevřeném xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx péčí je x xxxx dnů xx týdnů, neměl xx přesáhnout 3 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze XX 00043 xxxxxxx x xxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vykázán v xxx, kdy xx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx XX 00043, žádný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 305, 306, 309, 901, 910, 911, 914 x 999 (xxxxx výkonu č. 09561).

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s XX 00041 xxxx 00042.

K xxxxxx xx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků (xxx xxxxxxx mezioborový xxxxx x. 09561).".

11. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xx ve xxxx první slova ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx 8, xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "je".

12. X příloze x Xxxxxxxx 7 xxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxx znějí:

"K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 926, 931 x 999 je xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx xxxx 3,51 bodu xx xxxxx minutu xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 x 810 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx výši 5,26 bodu xx xxxxx minutu času xxxxxx.

X výkonům xxxxxxxx xxxxxxxxxx 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxx hemoeliminační xxxxxx), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 xx přiřazena xxxxxxxx režijní sazba xx výši 4,21 xxxx xx jednu xxxxxx xxxx výkonu.

K xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 x 717 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 6,32 xxxx xx jednu xxxxxx času xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 x 728 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 8,43 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X výkonům xxxxxxxx xxxxxxxxxx 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 x 737 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx xxxx 12,64 bodu xx xxxxx minutu xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 911, 916, 919, 921 x 927 je xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní sazba xx xxxx 2,58 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx výkonu.

K xxxxxxx autorské odbornosti 014 a 015 xx přiřazena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 4,40 bodu xx xxxxx minutu xxxx výkonu.".

13. X xxxxxxx x Kapitole 7 xxxx 2.1 xx text "33,94-110,26" xxxxxxxxx textem "35,23-114,45".

14. X příloze v Xxxxxxxx 7 xxxx 2.2 xx xxxxx "203,54" xxxxxxxxx xxxxxx "211,27".

15. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx č. 15028 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σni=1(Ii * XXx * ČNi) + ČV * XX + 57289,65" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 57253,54".

16. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15030 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx=1(Xx * MSi * XXx) + XX * RO + 872,45" nahrazují xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx= 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 836,34".

17. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 15050 xxx:

"15050

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s XXX xxx 35 x komorbiditami, xxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx složení xxxxxxx, gastroenterolog a xxxxxxxxxxxx. Xxxx samotným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, endoskopické xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Gastroskopie xx xxx xxxxxxxx výkonu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 15401.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/život

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2449,92

XXXX:

Xx".

18. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx za xxxxx x. 15050 xxxxxx xxxxx x. 15052, xxxxx xxx:

"15052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx indikováni xxxxxxxxxxxxxx pacienti, xxxxx xxxx podstoupit chirurgický xxxxxx, xxx jsou xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nich významným xxxxxxxx sníží operační xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx léčby xxxxxxx, ale x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, gastroenterolog x anesteziolog x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vyšetření žaludku. X xxxxxxxxx zákroku xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu x xxxxxxxxxx se zvlášť - xxxxx xxxxxxxxxx x výkonem x. 15401. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x XXX nad 35. X xxxxxxxx x XXX nad 35 xx xxxxxxxxx použití xxxxxx x xxxxx xxxxx 6 xxxxxx. Xxx XXX xxx 40 xx xxxxxxxxx xxxxxxx balonu s xxxxx xxxxx 1 xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

40

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2350,84

ZULP:

Ne".

19. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx x xxxxxx xxxxxx x. 15060 xx xxxxx "xx x xxxxxx č." xxxxxxxx slova "15028, 15030, 15050, 15052,".

20. X příloze v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se xx xxxxxx x. 15101 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + ČV * RO + 568,45" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 511,29".

21. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx ve xxxxxx č. 15103 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi* ČNi) + XX * XX + 568,45" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 511,29".

22. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - skupina 1 xx ve xxxxxx x. 15105 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 512,00".

23. V xxxxxxx x Kapitole 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15107 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 512,00".

24. V xxxxxxx v Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15401 slova "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Ii * XXx * ČNi) + ČV * XX + 366,08" xxxxxxxxx slovy "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * RO + 342,03".

25. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx ve výkonu x. 15403 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 478,73" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * RO + 460,68".

26. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15404 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 510,69" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 483,61".

27. V xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15406 slova "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 1263,31" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * RO + 1221,18".

28. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15410 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 3153,39" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * MSi * ČNi) + XX * XX + 3147,39".

29. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15430 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 459,17" xxxxxxxxx slovy "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 438,11".

30. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 109 - xxxxxxxxxxxx xx za xxxxx x. 19023 xxxxxx xxxxx č. 19200, xxxxx xxx:

"19200

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX FUNKČNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx používá k xxxxxxxxx aktivity, poškození xxxx funkční xxxxxxxxxx xxxxxxxx s revmatickými xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxx sestávající x xxxxxxxxxxxx nálezu x anamnestických údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

10

OF:

1/1 xxx, 4/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx".

31. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 117 - xxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za výkon x. 17320 xxxxxx xxxxx x. 17519, xxxxx xxx:

"17519

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KOMOR

Výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx kardiostimulátoru, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x biventrikulární xxxxxxxxx (bez xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: x. 17625, 17629, 55211, 55213, 55217.

Xxxxx xx xxxxxxxxx:
1. x pacientů, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx nefyziologická xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. x xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxxxxxxxxx vedení jako xxxxx alternativa xx xxxxxxxxxxxxxx terapie.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

XX - pouze xx xxxx. xxxx. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ano".

32. V xxxxxxx x Kapitole 205 - pneumologie x ftizeologie xx x xxxxxx výkonu x. 25137 slova "Xxxxxx hodnota: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 741,33" xxxxxxxxx slovy "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 1971,04".

33. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 205 - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x. 25213 věta xxxxx xxxxxxx.

34. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 306 - xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 36022 xxx:

"36022

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostický xxxx léčby x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx dokumentace.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

OF:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 8

XXXX:

Xx".

35. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 43023 xxxxxx xxxxx x. 43050, xxxxx xxx:

"43050

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX POLE XXXXXXXX XXXXXXXXXX PROSTŘEDKU

Aplikace xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx x rizikem xxxxxxx postradiační xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x nádory prsu, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

1/1 xxxxx před x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

5

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx".

36. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx onkologie xx xx popisu výkonu x. 43113 xxxxxxxx xxxx "V případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vykázat 5/1 xxxxxxxxx xxxxxx." x xxxxx "XX: 1/1 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "OF: 1/1 xxxxxxxxx cyklus".

37. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxx x. 43113 xxxxxx xxxxx č. 43210, xxxxx xxx:

"43210

XXX-XXXX XXXXXXXXX RADIOTERAPIE

Principem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxxxxxx) na xxxxxxx změn xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cílového xxxxxx nebo rizikových xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx léčených xxxxxxxx x xxxxxx hlavy x krku, xxxx, xxxxxxx x tumory xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

X2

2

180

XX:

1/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

180

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3251,25

XXXX:

Xx".

38. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx č. 43425 xxxxxx xxxxx x. 43434, který xxx:

"43434

XXXXXXXXXXXX S INTRAFRAKČNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX 3D XXXXXX XXXXXXX TĚLA X REÁLNÉM ČASE - 1 XXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx polohy xxxxxxxx x průběhu ozařované xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx plánovacím XX. Xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů x nádory xxxx, xxxxxx stěny, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití gatingu (xxxxxxxxxx) x stereotaktického xxxxxxx xxxxx a xxxx. Xxxxxxxxxx se x xxxxxxx hlubokého xxxxxxx x. 43317 x 43319.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

15

K2

2

5

OF:

10/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (ČV):

15

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 80,51

XXXX:

Xx".

39. X příloze x Kapitole 403 - radiační xxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 43515 xxxxxxxx xxxxxx x. 43601, 43603 a 43605, xxxxx znějí:

"43601

CT VYŠETŘENÍ XXX PLÁNOVANÍ XXXXXXXXXXXX XXX POUŽITÍ XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. XX xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x. 43603, 43605 x 89617 x xxxxx den.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1268,60

XXXX:

Xx

43603

XX XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KONTRASTNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx radioterapie. XX xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x výpočtu trojrozměrné xxxxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 43601, 43605 a 89617 x xxxxx den.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1716,22

XXXX:

Xxx

43605

XX XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXX RADIOTERAPIE X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX (4D-CT)

Výkon xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. XX xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3D plánování xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakreslení xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx cílového xxxxxx. 4X-XX xxxx slouží xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aplikované x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx respiratory xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cílového xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo ozařování x hlubokém xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxx 4X-XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nádory v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx radioterapii xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 43601, 43603 x 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2965,33

ZULP:

Ne".

40. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 511 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx výkon x. 51235 xxxxxxx.

41. X příloze v Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se xxxxx x. 51237 zrušuje.

42. X příloze x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - skupina 2 xx xx xxxxx č. 51239 xxxxxxxx výkony x. 51283, 51285, 51287 x 51289, xxxxx xxxxx:

"51283

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxx s patologickým xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1352,77

XXXX:

Xxx

51285

XXXXXXXXX MASTEKTOKTOMIE X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX UZLIN

Chirurgické odstranění xxxxx prsu x xxxxxxxxxxxx ložiskem x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxx x. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

2/1 rok

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1524,95

XXXX:

Xxx

51287

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX DISEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tukového tělesa xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx částí xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1488,53

XXXX:

Xxx

51289

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kožního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 rok

OM:

H - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1916,50

XXXX:

Xxx".

43. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 531 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 51311 vkládá xxxxx x. 51319, xxxxx xxx:

"51319

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx kontraindikovány x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kondice xxxxx ledviny a xxxx xxxxxx u xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx štěpu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku, xxxxxxx x oxygenace xxxxxxx dochází xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

X2

2

150

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

240

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1650,14

XXXX:

Xxx".

44. V příloze x Xxxxxxxx 531 - chirurgie - xxxxxxx 3 se xx xxxxx x. 51765 vkládají xxxxxx x. 51767 a 51800, xxxxx znějí:

"51767

ROBOTICKY XXXXXXXXXX RESEKCE XXXXX

Xxxxx xx určený xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxx nádor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X-XXX, xxxxx xx xxxxxx x miniinvazivní xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx č. 51881). Součástí operace xx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uzlin - xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezokolické xxxxxx. X xxxxxx xx xxxx vykazuje xxxxx x. 76703 - Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu x 30 min. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx portů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 76701.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

210

L2

2

210

OF:

1/1 xxx

XX:

XX - pouze xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

210

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 14981,66

XXXX:

Xx

51800

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX JÍCNU

Výkon xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkologické xxxx. Xxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx jícnu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xX1-xX3 xX0-xX3 xX0, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (x. 51881). Xxxxx xx x dvoudutinovou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x indikovaných případech xx přidává x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx robotický systém. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx robotickou xxxxxxx (x. 76701), xxxxx se xxxxxxxx 1x (zavedení xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Dále lze xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx x robotickému xxxxxx x 30 xxx. (č. 76703), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 14x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

420

X3

3

420

XX:

1/1 xxx, 1/xxxxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

420

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 36965,74

XXXX:

Xx".

45. X xxxxxxx x Kapitole 535 - xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 55241 xxxxxx xxxxx x. 55245, xxxxx xxx:

"55245

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PODPORY XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hrozícího xxxx probíhajícího akutního xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx myokardu. Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx v akutním xxxxxxxx života x xxxxxxxxxxxx šoku anebo x xxxxxxxx probíhající xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poruchou koronární xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 den

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2687,93

XXXX:

Xx".

46. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 517 - xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx v xxxxxx xxxxxx x. 57243 věta xxxxxxxx xxxxxxx.

47. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 537 - xxxxxx xxxxxxxxx - skupina 3 xx xx xxxxx x. 57251 vkládá xxxxx x. 57262, xxxxx xxx:

"57262

XX VIVO XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx štěpů xxxx, xxxxx xx xxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxx od xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx perfuzi xxxxx x kontrolou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x oxygenace xxxxxxx dochází xx xxxxxxxx funkce štěpu. Xxxxxxxxx xx adekvátní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plicního xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

360

X2

2

360

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

360

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 7089,89

ZULP:

Ne".

48. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 výkon x. 61117 zní:

"61117

SUTURA XXXXXXXXXXX XXXX KOMUNÁLNÍHO XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx a xxxxxxxx přerušeného digitálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx suturou.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2738,74

XXXX:

Xx".

49. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 61117 xxxxxx xxxxx x. 61118, xxxxx zní:

"61118

SUTURA DIGITÁLNÍHO XXXX XXXXXXXXXXX DIGITÁLNÍHO XXXXX - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxx přerušeného xxxxxxxxxxx nervu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx se vykazuje xxx xxxxxx xxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1161,42

XXXX:

Xx".

50. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61131 xxxxxx xxxxx x. 61133, xxxxx xxx:

"61133

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx maligního melanomu x uzavřením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 2846,95

XXXX:

Xx".

51. V xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx č. 61135 xxx:

"61135

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX ŠTĚPEM X XXXX XXXXXXXX XX 20 XX2

Xxxxx xxxxxxx kožním xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x rozsahu xx 20 xx2. Xxxxx xxxxxx autotransplantace xxx xxxxxxx přičítacím xxxxxxx x. 61136. Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonem.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 den

OM:

bez omezení

Čas xxxxxx (ČV):

30

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2156,22

XXXX:

Xx".

52. X xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx xx výkon x. 61135 xxxxxx xxxxx x. 61136, xxxxx zní:

"61136

AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM XXXXXX V XXXX XXXXXXXX DO 20 XX2&xxxx;- XX XXXXX XXXXX PŘIČTI

Krytí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad 20 xx2, xxxxxxx rozsah xx 20 xx2&xxxx;xx xxxxxxxxx výkonem č. 61135. Výkon se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 20 xx2&xxxx;xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx štěpu x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx samostatným výkonem.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

20

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 611,78

XXXX:

Xx".

53. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61147 xxx:

"61147

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozsahu 10 xx2. Včetně xxxxxxx sekundárního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx) xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1932,46

XXXX:

Xx".

54. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se xx xxxxx x. 61147 xxxxxx xxxxx x. 61148, xxxxx xxx:

"61148

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 XX2&xxxx;- XX KAŽDÝ XXXXX PŘIČTI

Uzávěr defektu xxxxxxx do rozsahu 10 xx2. Včetně xxxxxxx sekundárního defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxx krytí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

bez xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

30

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 759,66

ZULP:

Ne".

55. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61149 zní:

"61149

UZAVŘENÍ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 XX 20 CM2

Uzávěr xxxxxxx xxxxxxx xx rozsahu 10 až 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx transplantát xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (ČV):

70

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2811,59

XXXX:

Xx".

56. X příloze x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 61149 vkládá xxxxx č. 61150, xxxxx xxx:"

"61150

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XX 10 XX 20 XX2&xxxx;- XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx lalokem xx xxxxxxx 10 xx 20 cm2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx suturou. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx) xx vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

50

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1261,03

ZULP:

Ne".

57. X xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61151 xxx:

"61151

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XXX 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nad 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 den

OM:

bez omezení

Čas xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3863,84

XXXX:

Xx".

58. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxx x. 61151 xxxxxx xxxxx x. 61152, xxxxx xxx:

"61152

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 CM2 - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nad 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx krytí xxxxxxx druhým x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

OF:

bez omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1798,33

XXXX:

Xx".

59. V xxxxxxx v Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx č. 61209 x 61219 xxxxx:

"61209

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx operačním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 3729,35

XXXX:

Xx

61219

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx šlachy xxxxxxxxx x okolím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3555,35

XXXX:

Xx".

60. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61227 x 61233 xxxxx:

"61227

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2298,86

XXXX:

Xx

61233

XXXXXXXXXXXX MP XXXX XX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metakarpofalangeálního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 2609,89

ZULP:

Ne".

61. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61245, 61247, 61253 x 61255 xxxxx:

"61245

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx šlachové pochvy.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

5/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1859,37

XXXX:

Xx

61247

XXXXXXX KARPÁLNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. carpi xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Použitá xxxxxxxxx xx vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Použití antiadhezivního xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx tvorby keloidních xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operačních xxxxxx pro xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 1867,90

XXXX:

Xx

61253

XXXXXXXX/XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx patologických xxxxxxxxxx pruhů x xxxx dlaně xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x u xxxxxxxxxx plantární aponeurózy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 3603,89

XXXX:

Xx

61255

XXXXXXXXX APONEUREKTOMIE X FORMY XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X KONTRAKTUROU XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x prstů xxxx x Dupuytrenovy nemoci.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

150

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

150

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 4199,47

XXXX:

Xx".

62. X příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61409 xxx:

"61409

XXXXXXXX X PŘITAŽENÍ XXXXXXXXX BOLTCE

Jedna xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx 10 let xxxx xxxxxx, nad 10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/xxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2312,68

XXXX:

Xx".

63. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx výkon č. 61133 xxxxxxx.

64. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 výkon x. 61139 xxx:

"61139

XXXXX ŠLACHOVÉHO XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

45

OF:

1/1 den

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1968,09

XXXX:

Xx".

65. X xxxxxxx x Kapitole 621 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xx xxxxx x. 61139 xxxxxx výkon x. 61140, xxxxx xxx:

"61140

XXXXX XXXXXXXXXX ŠTĚPU - XX KAŽDÝ XXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx šlachového xxxxx. Výkon xx xxxxxxxx při odběru xxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx štěpu.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 443,55

XXXX:

Xx".

66. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 2 xxxxxx x. 61215, 61217 xxxxx:

"61215

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poškozené xxxxxx xxxxxxxx šlachového xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

5/1 rok

OM:

H - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

120

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 5396,07

XXXX:

Xx

61217

XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx šlachy po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx funkčního xxxxx xx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx funkce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

120

OF:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 4764,88

ZULP:

Ne".

67. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 61231 xxx:

"61231

XXXXXXXXXX XXXXXXX XX NEBO XX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

100

XX:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

100

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 4957,40

XXXX:

Xx".

68. X příloze x Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 výkon x. 66431 xxx:

"66431

XXXXXXXXXXXX / OSTEOTOMIE XXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx osy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx štěpuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 6032,30

ZULP:

Ne".

69. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se v xxxxxx xxxxxx x. 66837 v tabulce xxxxxxxx xxxx "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "X3", xxxxx "INDX 2" xx xxxxxxxxx indexem "XXXX 3" x xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 205,44" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + ČV * XX + 1764,61".

70. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66419 xxx:

"66419

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X RUKY

Výkon xxxxxxxx xxxxxxx typy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x výjimkou totální xxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

180

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8777,50

ZULP:

Ne".

71. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx č. 66433 xxx:

"66433

XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX XXXXXXX, METAKARPU - XXXXXX XXXXXX DALŠÍ

Rekonstrukce xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx metakarpu xxxx, včetně xxxxxxxxxx x spongioplastiky. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx další rekonstrukci/osteotomii xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx x. 66431 x xxx xxxxxxx pouze x tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx omezení

OM:

H - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 1718,17

XXXX:

Xx".

72. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 626 - ortopedie - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66437 xxx:

"66437

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX A XXXX

Xxxxxxx xxxx rekonstrukčních xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx instabilit, x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx šlachového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 6882,41

XXXX:

Xx".

73. X xxxxxxx x Kapitole 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 71023 vkládají xxxxxx x. 71031, 71032, 71033, 71034, 71035 x 71036, xxxxx znějí:

"71031

SIGNÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X RESCREENINGU SLUCHU - XXXX XXXXX, XXXXXXXXX SCREENING, SLUCH X NORMĚ

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx informaci x xxx, že xxxxxxxxxxxx (rescreeningové) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ucha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx v xxxxx). Xxxxx se vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 nebo 71036.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71032

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX X RESCREENINGU XXXXXX - UCHO XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX SLUCHU

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) vyšetření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx vykazuje xxxxxxxx x výkonem x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71033

XXXXXXXX VÝKON XXXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX SLUCHU - XXXX LEVÉ, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podává informaci x tom, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) vyšetření xxxxxx xxxxxx ucha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx v xxxxx). Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx s výkonem x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne

71034

SIGNÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX X RESCREENINGU XXXXXX - XXXX XXXX, POZITIVNÍ SCREENING, XXXXXXX SLUCHU

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx informaci x tom, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) vyšetření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Výkon xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne

71035

SCREENING SLUCHU XXXXXXXXXX NOVOROZENCE XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx BERA (AABR - xxxxxxxxx auditory xxxxxxxxx responses) xxxxxx xx xxxxxxxxxx sluchu x xxxxxxxxxx novorozenců. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXXX (x novorozenců xx xxxxxx xxxx xx xxxxx klidné xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, uložení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx BERA xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálů xx xxxxxxxx dráhy xx xx mozkový xxxx. XXXX je xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxx hospitalizovaného na XXXX/XXX, případně XXX x centru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní zdravotní xxxx v perinatologii, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx do zprávy x novorozenci. X xxxxxxxxxxx vyšetření (AABR xxxxxxxxxx) xx indikovaný xxxxxxxxxxx XXXX s xxxxxxx odstupem xx XXX xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

1/xxxxx

XX:

X - pouze na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 38,65

XXXX:

Xx

71036

XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx BERA (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx brainstem xxxxxxxxx) xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výkon xx xxxxxxxx systému xxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navazuje xx xxxxxxxxx výsledek XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 56,38

XXXX:

Xx".

74. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 71111 xxx:

"71111

XXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ČSN XXXXX 8253-3.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

10

S2

2

15

OF:

6/1 rok

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

25

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 23,45

XXXX:

Xx".

75. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 71112 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx.".

76. X příloze x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xx v xxxxxx výkonu x. 72115 x xxxxxxx xxxxxxxx text "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "X3" x xxxxx "INDX 2" se nahrazuje xxxxxxx "XXXX 3".

77. X příloze v Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx výkon x. 73023 xxx:

"73023

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX POTENCIÁLŮ XXXXXXXXX (XXXX) XX ÚČELEM XXXXXXXXX SLUCHOVÉHO XXXXX

Xxxxx xx o test, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xx akustický xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Indikace XXXX xxxxxxxxx: audiotopodiagnostika (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx); funkční porucha xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (roztroušená xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx); neuromonitoring xxx operacích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mozku (xxxx, xxxxxxxxxxx asfyxie). Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

120

OF:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 868,37

XXXX:

Xx".

78. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xxxxxx x. 73028 x 73029 xxxxx:

"73028

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx objektivní xxxxxx xxxxxxxxxx sluchu xxxxxxxx na detekci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Měření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx provádí x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledek xx xxxxxx do xxxxxx x novorozenci. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx indikovaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx ORL xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výkon.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

10

X2

2

20

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 18,67

XXXX:

Xx

73029

XXXXXXXXXXX XXXXXX U XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxxxxx sluchu x xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sluchu (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) x při opakované xxxxxxxxxx xx indikováno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

X2

2

30

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 29,78

ZULP:

Ne".

79. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se xx xxxxx č. 75323 xxxxxx xxxxx x. 75324, xxxxx xxx:

"75324

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX MEMBRÁNY

Našití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rohovky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rohovky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx X16, X19 xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rohovky x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xx 0,1 xx2&xxxx;xx xx 2 xx2. Xxxxxxxx aplikované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech (zejména x hlubších defektů) xx xxxxx amniové xxxxxxxx našít xx xxxx vrstvách. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1x za 1-2 týdny s xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je 5 x rámci xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

60

OF:

5/1 xxxxxxx cyklus

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 3520,63

ZULP:

Ne".

80. X xxxxxxx v Kapitole 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxx x. 75329 zrušuje.

81. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 75335 xxx:

"75335

XXXXXXXX XXXXXXXXXX, LASEROVÁ XXXXXXX V XXXXXXXXX XXXX, LASEROVÁ TRABEKULOPLASTIKA, XXXXXXXXXXXXXX, IRIDOPLASTIKA, GONIOPUNKTURACE, XXXXXXXXXXXX, 1 XXX

Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na 1 xxx xxxxxxx třikrát, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x duhovce xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - laserová xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacientů.
- Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Indikace: zúžení xxxxxxx xxxxxxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
- Laserová xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: léčba uzávěru xxxxxxxxxx úhlu x xxxxxxxx s uzavřeným xxxxx.
- Goniopunkturace - xxxxxxxxxx xxxxxxxx laseru xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
- Synechiolýza - xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

20

XX:

1/1 den, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

20

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 240,04

XXXX:

Xx".

82. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 75337 vkládá xxxxx x. 75338, xxxxx xxx:

"75338

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ANTIGLAUKOMOVÁ (1 OKO)

Aplikace diodového xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx kompenzováno xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx riziku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákroků xxxx xxx předpokládané xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx interno xxxx ab xxxxxxx xxxxxxxxxxx antiglaukomových xxxxxxx. Xxxxx lze xxxxxxx xxx po předchozí xxxxxxxxxxx laserové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6188,42

XXXX:

Xx".

83. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 se xxxxxx x. 75339 x 75437 xxxxxxx.

84. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 735 - oftalmologie - xxxxxxx 3 xx před xxxxx x. 75347 xxxxxxxx xxxxxx x. 75329, 75339, 75340 a 75342, xxxxx xxxxx:

"75329

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, KERATOPROTÉZA

Výměna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x implantací xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx rohovky x její xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - X16, X17, X18 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí x xxxx x ztrátových xxxxx rohovky x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 12554,17

XXXX:

Xx

75339

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX EXTERNO - PENETRUJÍCÍ OPERACE

Antiglaukomová xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x použitím speciálních xxxxxxxxxx. Ab xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx konzervativní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčebný xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

40

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 3504,94

XXXX:

Xxx

75340

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx při progresi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx anebo laserové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx terapie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx fyziologického xxxxxxx xxxx nitroočního xxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prostoru). Xxxxx xxxxxxxxxx nitrooční xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx forem glaukomu. Xxxx peroperačních x xxxxxxxxxxxx komplikací xx xxxxx x celková xxxx hojení xx xxxxxxx xx xxxxxx xx srovnání x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ab xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3374,75

XXXX:

Xxx

75342

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx terapie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Míra xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nižší x celková xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx přístupu. Metody xx xxxxxxx xxxxx xxx využity x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Metody xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkony x xxxxxx selhání xxxxxxx využívající podspojivkovou xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xx externo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

30

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 4222,59

XXXX:

Xx".

85. X xxxxxxx x Kapitole 735 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 75427 xxxxxxxx xxxxxx x. 75437 x 75438, xxxxx xxxxx:

"75437

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx adekvátních xxxxxx x xxxxxxx dárce x xxxxxx přenesení, xxxxxxxx a uchycení xx rohovku příjemce. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rohovkových xxxxxxxx, xxxxxxx rohovkový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

4/1 rok

OM:

S - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

120

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 10400,26

XXXX:

Xx

75438

XXXXXXXXXXXXX ROHOVKOVÉHO XXXXXXXX

Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlubokého stromatu xxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X transplantaci xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx připraví x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se provádí x lokální (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (X18.1 xxxxx Xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx) x xxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (X18.5 xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 14320,85

XXXX:

Xx".

86. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 801 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon x. 81239 zrušuje.

87. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 801 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxx č. 81771 xxxxxx výkon x. 81772, xxxxx xxx:

"81772

XXXXXXXXX XXXXXXXXX - 3 X XXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostice xxxxxx xxxxxxxx fibrotizace, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 764,22

ZULP:

Ne".

88. X příloze v Xxxxxxxx 810 - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - skupina 1 xx za xxxxx č. 89337 xxxxxx xxxxx x. 89342, xxxxx zní:

"89342

INTRAVASKULÁRNÍ XXXXXXXXXXXX ZOBRAZENÍ XXXXXXXXXXX XXX (XXXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tepny, xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx aorty. Xxxxxxx xx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paprsku (XXXX). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx zákroku xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx implantaci xxxxxxxxxxx xx aorty. Xxxxxxxx výkonu: x xxxxxxxxx pacientů k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx výběr xxxxxx intervenční procedury; 3X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx periferních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx trombóza, xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; posouzení xxxxxxxxx stenózy x xxxxxxxx xxxxxx stentu (xxxxx, průměr) x xxxxxxxx řečišti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx junkce) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vhodnému xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx stentů x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx navazuje xxxxxxxxx xx výkony x. 89411, 89415, 89417, 89445, 89443, 89423, 89331, 89409, 89362, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

X3

3

10

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1847,80

XXXX:

Xxx".

89. V xxxxxxx x Kapitole 816 - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx č. 94239 xxxxxxxx výkony č. 94297 a 94298, xxxxx xxxxx:

"94297

XXXXXXXXX XXX/XXXX X RÁMCI XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX X REÁLNÉM XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxx xxx novorozenecký xxxxxxxxx spinální xxxxxxxxxx xxxxxxx, těžké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxx vyšetřením xxxxx xxxxx 7 SMN1 xxxx x xxxxx XXXX (X cell xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx X xxxxxxxxx x XXXX (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx excision circles) xxx X xxxxxxxxx x xxxxxxx kapkách xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx absence xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnky - xxxxx, x xx x xxxxxxxxx v xxxxxxx vícečetného těhotenství x opakovaného těhotenství, xxxx xxx. 2krát xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx novorozence

OM:

S - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx

94298

XXXXXXXXX SMA/SCID X RÁMCI XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX X REÁLNÉM XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx je xxxxx pro novorozenecký xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, těžké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x X-xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x reálném xxxx vyšetřením počtů xxxxx 7 XXX1 xxxx a počtů XXXX (X xxxx xxxxxxxx excision circles) xxx T xxxxxxxxx x XXXX (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx B xxxxxxxxx x suchých xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných x xxxxx novorozeneckého xxxxxxxxxx. Xxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, x to x xxxxxxxxx v xxxxxxx vícečetného xxxxxxxxxxx x opakovaného xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx život novorozence.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx novorozence

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx".

90. X xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxx 818 - laboratoř xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 96898 a 96899, xxxxx znějí:

"96898

ANALÝZA TĚLNÍCH XXXXXXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mok, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, perikardiální tekutina xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx analyzátoru.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

0,5

XX:

1/1 den

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

6

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 72,40

ZULP:

Ne

96899

ANALÝZA XXXXXXX XXXXXXX - PREKLASIFIKACE XXXXXXXXXXXXXXX POČTU XXXXX XX ANALYZÁTORU

Preklasifikace (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) diferenciálního počtu xxxxx xxxxxxx tekutin (xxxxxxxxx cerebrospinální xxx, xxxxxxxxxx a pleurální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx laváže) x xxxxxxxx odpovídajícího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

5

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 21,01

ZULP:

Ne".

91. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x. 87213 xxxxx "OF: 12/1 xxxxx, 25/1 xxx" xxxxxxxxx slovy "XX: 20/1 xxxxx, 25/1 xxx".

92. X příloze x Kapitole 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x. 87217 xxxxx "XX: 20/1 xxxxx, 40/1 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "XX: 50/1 xxxxx, 80/1 xxx".

93. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx patologie se xx výkon x. 87445 xxxxxx xxxxx x. 87446, který xxx:

"87446

XXXXXXXXXXXXXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXX X16 X XX67 XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxx p16 a Xx67 xx jednom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Výkon xx xxxxxxxxx jako třídící xxxx při xxxxxxxxxx xxx 16 anebo xxx 18 HPV xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 35. x 45. xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek XXX xxxxx - xxxxx x. 95203.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

X2

2

20

XX:

1/1 xxx, 2/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 863,97

XXXX:

Xx".

94. V xxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxxxx 823 - laboratoř xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 87700 x 87701, xxxxx znějí:

"87700

EXPRESE XX-X1 - IMUNOHISTOCHEMICKÉ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vyšetření xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčby. Jedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x buňkách (v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx detekčního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx XXX, CPS nebo XX xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx morfometrické xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu x. 87135.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

X2

2

70

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

110

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 6588,18

XXXX:

Xx

87701

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X NÁDOROVÉ XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX (NGS)

Výkonem se xxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx somatických xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxx xxxxxxx paralelní sekvenování xx xxxxxx XXX xxxx XXX. Testování xx provádí xxxxxxxx x nádorové tkáně (xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x to xx xxxxxx zpřesnění diagnostiky xxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx nádorové xxxxx provedeno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nukleové xxxxxxxx xxxxx 1x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

70

X1

1

530

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

600

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 32273,29

XXXX:

Xx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

xxxx. XXXx. Válek, CSc., XXX, XXXX, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 313/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.