Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka

298/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Ceny elektřiny a plynu §2

Výše maximálních cen elektřiny a plynu §3

Kategorie zákazníků se stanovenou cenou §4

Postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství elektřiny a plynu za stanovenou cenu §5

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny §6

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu §7

Zařazení do kategorie zákazníka §7a

Evidence odběrných míst pro napájení elektrické trakce §8

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele §8a

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob §8b

Snížení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého podnikatele při překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob §8c

Období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a postup posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu §8d

Oprava údajů ve zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu §8da

Lhůta pro odvod nadměrného majetkového prospěchu §8e

Oprava prohlášení a výkazů §9

Způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen za dodávku elektřiny nebo plynu §10

Přepočet kurzu §11 §12 §12a

Přechodná ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 2 nebo §7 odst. 2

Příloha č. 3 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 3 nebo §7 odst. 3

Příloha č. 4 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 5

Příloha č. 5 - Vzor prohlášení zákazníka podle §7 odst. 4

Příloha č. 6 - Vzor prohlášení zákazníka podle §7 odst. 5

Příloha č. 7 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 5

Příloha č. 8 - Vzor prohlášení zákazníka podle §7 odst. 4

Příloha č. 9 - Výkaz zákazníka využívajícího plynu pro výrobu elektřiny  podle §7 odst. 6 a 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 10 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 5

Příloha č. 11 - Vzor prohlášení zákazníka podle §7 odst. 4

Příloha č. 12 - Přehled zvláště postižených odvětví a pododvětví

Příloha č. 13 - Zpráva o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu

č. 28/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

298

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 5. xxxxx 2022

o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci x o stanovení x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Sb., xxxxxx č. 278/2003 Xx., zákona č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 152/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., zákona x. 382/2021 Sb., zákona x. 176/2022 Xx., xxxxxx č. 232/2022 Xx., xxxxxx č. 287/2022 Sb., xxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxx x. 19/2023 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx situaci xx trhu s xxxxxxxxxx a xxxx x plynem ceny xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, rozsah xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatní, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx možný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x době, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx §19d odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx získat xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x odběrných xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "nejvyšší přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového prospěchu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Ceny elektřiny x xxxxx

(1) Stanovené xxxx xxxxxxxxx a plynu xxxx cenami maximálními xxxxx zákona o xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx x přidané hodnoty x xxxx x xxxxxxxxx xxxx plynu x nezahrnují cenu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plynárenství.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx pro dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxxxxx v období xx 1. xxxxx 2023 xx 31. xxxxxxxx 2023.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odběrného xxxxx zákazníka xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx měsíčního xxxxx. Xxxxxxxxx cena xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odběrného místa xxxxxxxxx registrovaného x xxxxxxx operátora xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx zařazen do xxxxxxxxx domácnost nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynu se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx podle §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x operátora trhu xxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx X xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x plynem. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dodavatelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům xx uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 8.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx vedení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx obdobně; ustanovení x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spočívající v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa x systému operátora xxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx věcné xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu pro xxxxxx xxxx středního xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx o dodávku xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podnikatele xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxx maximálních xxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výši 5 000 Kč/MWh.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 2 500 Xx/XXx.

(3) Xxxxx měsíční xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výši 130 Xx/xxxxxxx místo xx xxxxx.

(4) Stálý xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx stanoví xx xxxx 130 Xx/xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx zákazník xxxxxxx o dodávce xxxxxxxxx xxxx smlouvu x sdružených službách xxxxxxx elektřiny podle §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx o xxxxxxx elektřiny, x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxx xx XXx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 500 Xx/XXx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávek plynu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a jedná xx o xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx cena za xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxx za xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxx za XXx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx Xxxxx republika xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 250 Xx/XXx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx za xxxxxxxx xxxxx §19g energetického xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxx xx způsobem xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xx/XXx nad xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx výši

a) 350 Kč/MWh x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odběrného místa xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) 250 Xx/XXx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxx vysokého x xxxxx vysokého xxxxxx,

x) 250 Xx/XXx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx x plynem, xxxx

x) 150 Kč/MWh v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plynem.

(7) Xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx elektřiny xxxx xxxx xx dodávku xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2. Jedná-li xx x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx cena za xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu, xxxxxxx xx xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxx plynu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 na xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx některá xx xxxxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx odběratel xxxxxxxxx X xxxx X podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího pravidla xxxx s xxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx maloodběratel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za XXx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou x obchodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x Xx/XXx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxx xxxxx xxxx součet xxxx xxxxx x XXx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Gas Spot Xxxxx xxx obchodní xxxx Česká republika XXXX CZ pro xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xx/XXx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo d).

§4

Kategorie zákazníků se xxxxxxxxxx cenou

(1) Cena xx dodávku elektřiny xxxxx §3 odst. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx dodávky xxxxxxxxx

x) do odběrného xxxxx zákazníka, xxxxx xx připojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx připojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x zákazníka, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12100 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxx xxxxx 13000,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx x registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx klasifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 11001 x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x hlasovacích xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx,

3. xxxxxxx podnikem, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx korporací,

5. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zapsanou x registru xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb zapsaným x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách,

7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústřední evidenci xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x některých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx statistické xxxxxx,

x) xxx napájení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trakce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, trolejbusové xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx o dodávky xxxxxxxxx zákazníkovi podle xxxxxxxx 1, vztahuje xx cena xx xxxxxxx elektřiny xxxxx §3 odst. 1 xxxx xx

x) 80 % xxxxxxxx měsíční xxxxxxx odběru xxxxxxxxx x xxxxxxxx místě xxxxx §5, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vysokého xxxx xxxxx vysokého napětí, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx středním xxxxxxxxxxxx1),

x) 80 % xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §5, xxxxx xx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xx hladině xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx zákazníka, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx ceny elektřiny xxx malého xxxx xxxxxxxxx podnikatele, a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odběrného místa, xxxxx xx připojeno x distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Cena xx xxxxxxx plynu podle §3 odst. 2 xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maloodběratel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu s xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx střední xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx zadavatelem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx statistické xxxxxx xxxxxxx do klasifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12100 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 13000,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní statistické xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru 11001 x xxxxx xx x právnickou xxxxx, xx které má xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech Xxxxx xxxxxxxxx, kraj xxxx xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx organizací xxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. školou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách,

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx evidovaným x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx,

9. poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx cena xx xxxxxxx xxxxx podle §3 odst. 2 xxxx xx

x) 80 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběru plynu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5, xxxxx-xx xx x zákazníka, xxxxx je malým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1), x výjimkou dodávky xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) 80 % xxxxxxxx měsíční hodnoty xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5, jedná-li se x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podnikatelem xxxx nesplní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx plynu xx výrobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx dodávky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vytápění x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxx a xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx energie xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ztrát,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxx tepelné xxxxxxx provozovaném xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaného xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxx poměrné části xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx x ztrát.

(5) Stálý xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxx xx připojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nízkého xxxxxx.

(6) Xxxxx měsíční xxxx xxxxx §3 xxxx. 4 se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx s plynem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maloodběratel.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx tarifu, vztahuje xx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx každou ze xxxxxxxxxx cen xx xxxxxxx elektřiny.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxx x plynu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 jako xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x celém xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsícem, xx xxxxx xx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxx stanoví, za xxxxxx od 1. xxxx 2017 xx 31. xxxxx 2022, xxxx xxxxxx kratší, xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odběrů xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx. Skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx odběru xxxxx věty první xxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxx stanovené z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, nezahrnuje xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx jeden celý xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxxx skutečná xxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxx zpřístupní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx uplatňuje xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxx hodnoty odběru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx se xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 na xxxxxxxxxx hodnotu odběru xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x kalendářním měsíci xxxxxxxx stanovenou hodnotu xxxxxx elektřiny nebo xxxxx-xx se x xxxxxxxx měsíční hodnotu xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx místě xxxxxxxxx. Xxxxx poměrem xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny nebo x případě xxxxxxx xxxxxxxx §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §3 xxxx. 5.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Vztahuje-li se xxxx xx dodávku xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx hodnotu odběru xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx plynu xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, stanoví obchodník x plynem poměr xxxxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxx x celkového xxxxxxxxxx xxxxxx plynu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 2, x xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx cenu xx xxxxxxx xxxxx.

(7) Vztahuje-li xx xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx poměrnou xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx místě, xxxxxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v odběrném xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hodnotu xxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xx cena xx xxxxxxx plynu xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odběru plynu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx snížené x xxxxxxxx xxxxx spotřebovaného xx xxxxxx elektřiny x množství xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx plynu zákazníka xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx stanovenou hodnotu xxxxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodávky plynu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. c) xxxx x) xx stanovenou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xx-xx zúčtovací období xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx postupem podle xxxxxxxx 5 xxxx 6, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx podle xxxxx dnů trvání xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxxx sjednaný xxxxxx určení ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx §19e xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zčásti do xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx plynu, xxxxxxxxxxx xx cena za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19e xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo plynu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx ceny za xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníkovi podle §4 odst. 5 xx zúčtovací xxxxxx xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorie X nebo D xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx.

(2) Podmínkou xxx uplatnění ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx odběrného xxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx poskytující službu xxxxx §4 odst. 1 xxxx. b) xxxx 5 xx 9 x v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx období xx 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022 elektřinu xxxxxxx x 80 % xxxxxxxx xxx výkon xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 xx 9 xx xxxx odběrných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx každé odběrné xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxxx xxxxxxxx neodebíral xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny xx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx uplatnění ceny xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xx pouze Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx samosprávných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx, xx xx xxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx dodávka elektřiny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelem1), xxxxxxxxxxxx x elektřinou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxx xx 30. dubna 2023 je poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx je xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x elektřinou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny. Podmínkou xxx uplatnění xxxx xx dodávku elektřiny xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) pro xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka xxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxx, xx je velkým xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxx podnikatele a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx prospěch. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka xxxxx §4 odst. 2 xxxx. b) xxxxx xxxxx prohlášení uvedeného x příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8d xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx, xxxxx v období xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Zákazník xxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté podle xxxxxxxx 5 věty xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí 2023 xx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx třetí x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí 2023 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023.

(7) Xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx splněna do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx splněnou xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx pro xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxx. Oznámí-li xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxx neuplatňuje xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, platí xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx malým xxxx xxxxxxxx podnikatelem1), xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx uplatnění ceny xx dodávku elektřiny xxxx xxxxx-xx ke xxxxx prohlášených xxxxxxxxxxx, xx zákazník povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxxxxx.

(9) Podmínkou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny podle §3 odst. 1 xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 nebo 5 dodavateli poslední xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x operátora xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx maloodběratel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx.

(2) Podmínkou xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 písm. x) xxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx 5 xx 9 x x xxxxxxxx místě xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. července 2021 xx 30. xxxxxx 2022 plyn xxxxxxx x 80 % xxxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx v odběrném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Odebírá-li xxxxxxxx xxxx pro xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) ve xxxx xxxxxxxxx místech, xxxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx odběrného xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx neodebíral plyn xx celé období xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx odběru xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx období 12 xxxxxx.

(3) Podmínkou pro xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxx společníkem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxx. x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxx x odběrném místě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, obchodníkovi x xxxxxx, který do xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku plynu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx zákazníkovi xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 8 x xxxxxx nařízení x tom, xx xx velkým podnikatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx x odběrném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu. Xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) pro xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu, x xxx, že je xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínek stanovených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepřekračuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch. Xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx nařízení xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx §8d xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx, pokud v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx odebíral plyn xx stanovenou xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxx, x xxx, že x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kotelnu, xxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jednoho zákazníka xxxx zdroj tepelné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x členění xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plynem, který xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx, xx v odběrném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx dodávku xxxxx zákazníkovi dále xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx připadajícího na xxxxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x plynem, xxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxx, x to xxxxx výkazu xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxxxxx plyn xxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) nebo d), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 9 x tomuto nařízení.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) vyrábí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plynu, xx podmínkou xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx plynu zákazníkovi xxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx plynu, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 9 x tomuto xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xx začít xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 věty xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023. Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx třetí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 je xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí 2023 xx xxxxxx do 31. prosince 2023.

(9) Xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx zákazník xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx prohlášených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx velkého xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, považuje se xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxx 5 až 7 nejpozději do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, za který xx xx uplatnit xxxx za dodávku xxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutým xx xxxxx podle xxxxxxxx 8 nebo xxxx třetí xx xxx uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx podnikatele, xx xxx xxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně.

(10) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1), xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xx xxxxx prohlášených xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plynem.

§7a

Zařazení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx splnění xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxx místo zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xx vychází xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx registrace x xxxxxxxxx xxxx x dvacátému xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx věcné xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx podmínek podle §19g energetického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 630 XXx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maloodběratel xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nad 630 XXx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx velkoodběratel podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx trhu x xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§8

Xxxxxxxx odběrných xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxx odběrná místa, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiřazeno.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx do 2 000 000 XXX,

x) xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx B - xxxxxxxx přípustný majetkový xxxxxxxx do 50 % xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 4 000 000 XXX,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x provozní xxxxxxx x xxxxxxxxx úroky x podobné náklady x poníženého o xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx o prospěchu xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 40 % xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx podnikatele xx xxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx 100 000 000 XXX,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 65 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na dodávky xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 50 000 000 XXX, xx-xx velký xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dosáhl-li xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x provozní xxxxxxx x nákladové xxxxx x podobné náklady x xxxxxxxxxx o xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x porovnání s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně x 40 % xxxx xxxxxx-xx za xxxxxx, pro xxxxx xxxx tímto nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, záporného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x plynu xx xxxxxxxxxx cenu,

e) xxxxxx majetkového prospěchu xxxxxxxxx X - xxxxxxxx přípustný majetkový xxxxxxxx do 80 % xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx energie, nejvýše xxxx 150 000 000 XXX, xx-xx xxxxx podnikatel energeticky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx-xx xx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx odběrem xxxxxxxxx x plynu za xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 40 % xxxx xxxxxx-xx za xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, záporného xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx období xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čistého obratu xx referenční období xxxx nejméně 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 6 měsíců xxxx 2022 xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxx xx související xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 1507 xx 1518, xxxxx mají xxx použity xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, 2701, 2702, 2704 až 2715, 2901, 2902, 2905 11 00, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx2).

(4) Xxxxxxxxxxx náročným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odvětvích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl x jedné xxxx xxxx činností uvedených x příloze č. 12 x xxxxxx nařízení xxxx xxx 50 % xxxxxxx ročního xxxxx xxxxxxx obratu za xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx XX x Xx xx xxxx xxxxx vztahu

ZN = ΣX (pt,E - xxxx,X x 1,5) x qE,

kde je

E xxxxxxxxx nebo xxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx velkým podnikatelem x roce 2023 x Kč/MWh bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období x Kč/MWh bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, daně x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x 70 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x MWh nakoupených x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxxxx xxxxxx podnikatelem xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx cena xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výši pro xxxx období, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveny ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx pt xxxx vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednané xxxx elektřiny nebo xxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx známa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx plánovaná xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx není xxxxx konkrétní xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, se xxxxxx xxxxxx sjednané ceny xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx budoucí období xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx elektřiny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Gas Xxxx Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXX CZ xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí pro xxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X xxx dodávku x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx PXE (XXXXX XXXXXXXX CENTRAL XXXXXX, x.x.) k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx bázi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktu Q 23 xxx nezapočatá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx zveřejněné xx xxxxxxxxxxx xxxxx PXE (XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, a.s.) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx X xx X xxxxxxxxx v XXX xx xxxxxxx x xxxx xxxx podpory xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x plynu poskytnuté xxxxxxx podnikateli a x xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energie v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 10 000 XX xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx 1. února 2022 do xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx3) nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 107 xxxx. 3 xxxx. x) Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikateli x x xxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxxx xx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 10 000 XX xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx3) xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 107 xxxx. 3 xxxx. b) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx C, D x X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx stanovenou xxxx, xx období, xxx které jsou xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 70 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx záporná, xxxxx xxx hodnota upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxxxxxxxx odběrem elektřiny x xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, pro které xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxx.

§8b

Nejvyšší přípustný majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxx xx xxxxxx ovládající xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejnou ovládající xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx prospěch xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hodnot xxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx X až X xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří x období, pro xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Nejvyšší přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob se xxxx snižuje o xxxxxxx jiné podpory xxxxxxxxxx členům xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx na nákup xxxxxxxxx x plynu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie dodávané xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8a xxxx. 7.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republika xxxx územní samosprávný xxxxx, posuzuje xx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xx členy xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx mateřskou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx pro seskupení xxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §8b xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxx majetkový prospěch, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx podle §8a, xxxxxxx xxxxxxx podnikatele xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx xx xxxx xxxx:

xxx xx

x xxxxxxxx velkého podnikatele xx xxxxxxxxx xxxx,

XX xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx xxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx seskupení osob.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx seskupení xxxx xxxxx §8b xx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx velkých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, snižují xx xxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx souhrnně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.2.2023

§8d

Období xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Posouzení, xxx velký xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se provádí x xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny nebo xxxxx, a po xxxxxxxx xxxxxx období.

(2) X xxxxxxx období, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny nebo xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx velký xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxx. c) xxxx x) xxxx odběrem xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soustavách podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu4) xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx X xx X se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxx z důvodně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveny ceny xxxxxxxxx nebo plynu, xx xxxxxxxxx, zda xxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxxxxx xx 25. xxxxx 2024.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8b, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odběrem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu nedošlo x překročení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, každý x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxx, xxx nedošlo k xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx x. 13 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx posouzení xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Zprávu x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx období podle xxxxxxxx 2 xxxx 5. Část X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovává xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx část X xxxxxx o xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člen téhož xxxxxxxxx osob; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx část X xxxxxx o posouzení xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat jiným xxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxx o jiném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx.

§8xx

Xxxxxx údajů xx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx

Xxxxx podnikatel je xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx údaje xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx posouzení xxxxxxx. Xxxxxx skutečností xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8d odst. 7.

§8xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§8x

Xxxxx xxx odvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx za předchozí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného majetkového xxxxxxxxx podle §8d xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx věty xxxxx xx snižuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvody xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx podle §8d xxxx. 5 po xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo plynu, xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024. Xxxxx nadměrného majetkového xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.2.2023

§9

Xxxxxx prohlášení x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx do konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx poskytnul, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx opravené skutečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx zúčtovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxx xxx za xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxx vyúčtování dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§10

Způsob poskytnutí informací xxx uplatnění xxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx 7 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), je xxxxxxx xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém provozuje x současně o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxx neprovozuje xxxxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx elektronický xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zřídí x xxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx sídla obchodníka x elektřinou xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx xxxxxxxxxx.

(4) Obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx kurzu

(1) Je-li xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx než x Xx x xxxx-xx xxxx přepočtu xxx xx Kč xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vystavení daňového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxxxx xxxxxx v XXX/XXx přepočítá xx Xx/XXx xxxxxx kurzem xxxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx místa, xxxxx xx stanoven Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx zaokrouhleným xx xxx desetinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx den, xx kterém dochází x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pracovním dnem. Xxxxxxxx xxxx x Xx/XXx se zaokrouhluje xx xxxx Xx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx XXX xx Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx, xxxx denní xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxx, xxxxx poslední xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) X xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx, který xx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12x

Xxxxx sjednání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxxxx

Xx xxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx alespoň xxxxxx xxxxx do xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xx spotřebitelem xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx závislým od xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x průběhu hodinové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vybaveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 442/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx 5. xxxxx 2023.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx x xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, 3 a 5 xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xx 5 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx 2023 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zákazník obchodníkovi x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, 3 x 5 nebo §7 odst. 2 xx 8 podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 2 xx 6 k xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2023 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxx 20. xxxxx 2023 a nejpozději xx 30. dubna 2023.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, x xxxxxxxx §12, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2, §2 xxxx. 1 xx 5, §3, §4 xxxx. 5 až 7, §12 a 12a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Sb.

VÝKAZ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx x. 298/2022 Sb.

VZOR XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 2 xxxx §7 xxxx. 2 xxxxxxxx vlády č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a odběrného xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx sídla

IČO (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX/XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx

◻ xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

◻ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

◻ poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních službách,

◻ provozovatelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

◻ poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx statistické xxxxxx

x xx výše xxxxxxxx odběrném místě xxxxxxx za xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022

◻ xxxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxx

xxxxxxx x 80 % xxxxxxxx xxx výkon xxxx uvedené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ xx

xx xxxxxx xx xxxxxx elektřiny.

Zákazník xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Sb.

VZOR XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 3 xxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx oprávněná xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx a xxxxxxxx x funkce či xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX/XXX)

Xxxxxxxx prohlašuje, xx xx

x) veřejným zadavatelem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x

x) právnickou xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podíly x xxxxxx xx prospěchu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika, xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ je

použit xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx poskytnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

Dne:........................................

....................................................................................
Podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Sb.

VZOR XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxx místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx přiděleno)


 

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - jméno x xxxxxxxx x xxxxxx xx způsob, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxx nebo středním xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 ve xxxxxxx x xx. 3 xx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xx xxxxxxx x xx. 3 xx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2003/361/ES xx dne 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx mikropodniků x malých a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (bylo-li přiděleno)


 

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (EIC)


 

Zákazník xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx středním xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xx xxxxxxx x&xxxx;xx. 3 až 6 přílohy xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 x definici xxxxxxxxxxxx a malých x středních xxxxxxx xxxx součásti xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 2 xx spojení xx x&xxxx;xx. 3 xx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2003/361/ES xx dne 6 xxxxxx 2003 o xxxxxxxx mikropodniků x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx zákazníka

◻ není,

◻ je

použit xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx x xxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx

Příloha č. 6 x nařízení vlády x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)


&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx místa (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx odběrném xxxxx xxxxxxxxx

◻&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxx objekt xxxxxxx xxxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx vědomí, xx poskytnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx je přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx oprávněné jednat xx zákazníka

Příloha x. 6 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Příloha x. 7 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odběrného místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)


&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - jméno x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx místa (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele.

Zákazník xxxx na xxxxxx, xx xxxxxxx-xx vláda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx cenu, vznikne xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx prospěch) xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného prospěchu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96e energetického xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx poskytnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 442/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Sb.

VZOR XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx přiděleno)


 

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx - jméno x příjmení a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx číselný kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻&xxxx;xxxx,

◻&xxxx;xx

xxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlašuje, že xxxx odebíraný x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻&xxxx;xxxx,

◻&xxxx;xx

xxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. c) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx-xx vlády rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxx xxxxx xx stanovenou xxxx, vznikne xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (nadměrný xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §96e energetického xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx vědomí, xx xxxxxxxxxx nesprávných, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 8 xxxxxxx právním předpisem x. 442/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Příloha x. 9 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXX XXXXXXXXX VYUŽÍVAJÍCÍHO PLYNU XXX XXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Příloha č. 10 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 5 nařízení xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxx místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (bylo-li xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx - jméno x xxxxxxxx x xxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx místa (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) x období xx 1. ledna 2023 xx konce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx x ním xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x odběrných xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxx od 1. xxxxx 2023 xx xxxxx posledního uplynulého xxxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx prohlašuje, xx podal xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 13 x xxxxxx nařízení, xxxxx x období xxx posouzení vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx cenu.

Zákazník xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x odběrného místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx přiděleno)

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxxxxx dodávku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) x období xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxx xx vztahu "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za stanovenou xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nejvyššího přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx osob.

Zákazník xxxxxxxxxx, xx xxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13 x tomuto

Zákazník xxxxxxxxxx, xx plyn xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ xx

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ xx

xxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) nebo x).

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX

xxx XXXX

Xxxxx

1

0510

Xxxxx xxxxxxx xxxx

2

0610

Xxxxx xxxx

3

0710

Xxxxx xxxxxxxxx rud

4

0729

Těžba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rud

5

0891

Těžba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x minerálů xxx xxxxxx xxxxxx

6

0893

Xxxxx xxxx

7

0899

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx j.n.

8

1041

Výroba xxxxx x xxxx

9

1062

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

1081

Xxxxxx xxxxx

11

1106

Xxxxxx xxxxx

12

1310

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx

13

1330

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

14

1395

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx

15

1411

Xxxxxx kožených xxxxx

16

1621

Xxxxxx xxx a xxxxx xx xxxx xxxxx

17

1711

Xxxxxx xxxxxxxx

18

1712

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

19

1910

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů

20

1920

Výroba xxxxxxxxxxxx ropných produktů

21

2011

Výroba xxxxxxxxxxx plynů

22

2012

Výroba xxxxxx x pigmentů

23

2013

Výroba jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

24

2014

Xxxxxx jiných základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek

25

2015

Výroba xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

2016

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

27

2017

Xxxxxx syntetického xxxxxxx x primárních xxxxxxx

28

2060

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

29

2110

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

2311

Xxxxxx xxxxxxxx skla

31

2313

Výroba xxxxxx xxxx

32

2314

Xxxxxx skleněných xxxxxx

33

2319

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx včetně technického

34

2320

Výroba xxxxxxxxxxxxx výrobků

35

2331

Výroba keramických xxxxxxxxxx a xxxxxxx

36

2332

Xxxxxx xxxxxxxx zdicích xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx výrobků

37

2341

Výroba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

38

2342

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

39

2351

Xxxxxx xxxxxxx

40

2352

Xxxxxx xxxxx x xxxxx

41

2399

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx j.n.

42

2410

Výroba xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x feroslitin

43

2420

Výroba xxxxxxxxx xxxx, trubek, dutých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44

2431

Xxxxxx xxxx xx studena

45

2442

Výroba a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

46

2443

Xxxxxx x xxxxx zpracování xxxxx, xxxxx x xxxx

47

2444

Xxxxxx x hutní xxxxxxxxxx xxxx

48

2445

Xxxxxx x xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kovů

49

2446

Zpracování jaderného xxxxxx

50

2451

Xxxxxxxx xxxxxx


&xxxx;

Xxx Xxxxxxx

Xxxxx

1

81221

Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxx

2

10311130

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxx kyselinou xxxxxxx, zmrazené (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vařených x xxxxx a zmrazených)

3

10311300

Sušené xxxxxxxx ve formě xxxxx, moučky, vloček, xxxxxxx x xxxxx

4

10391725

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5

105122

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

6

105121

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

7

105153

Xxxxxx

8

105154

Xxxxxxx x laktózový xxxxx

9

10515530

Xxxxxxxxx x modifikovaná (xxxxxxxx) xxxxxxxxx, sušená, v xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxx zahuštěná xxxx xxxxxxxxxx přidaný cukr xxxx xxxx xxxxxxxx

10

10891334

Xxxxxxxx xxxxxx

11

20302150

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, engoby a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx průmysl, xxxxxxxxx xxxx sklárny

12

20302170

Tekuté xxxxxx x podobné xxxxxxxxx, xxxxxxxx frity a xxxxxxx sklo x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

13

25501134

Xxxxx xxxxxx výkovky xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hřídelí a xxxx, x xxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 12 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 28/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.2.2023

Xxxxxxx x. 13 x nařízení vlády x. 298/2022 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx X (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx automaticky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx):

(x)&xxxx;Xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx elektřinu xx xxxxxxxxx míst označených xxxxxxxxxxxx XXX kódy.

(b) Vyplní xx xxxxxxxxxx EAN xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx místa xx xxxxxxxx hladině xxxxxxxx x xxxxx vysokého xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vznik xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. Xx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx jednotková xxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxx 2023 xx&xxxx;x Xx/XXx určená xxxxx §8a xxxx. 6. Nevyplňuje xx x případě rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.

(x)&xxxx;Xxxxxx se průměrná xxxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxxxxxx x roce 2021 xxxx&xxxx;x Kč/MWh xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx xxx 2021. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx 70 % množství nakoupené x odebrané xxxxxxxxx x xxxx 2021 x x XXx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2021. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx způsobilé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 5. Nevyplňuje se x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx X.

(x)&xxxx;Xxxxxx se XXX xxxxxxxxxx x plynem, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx EIC xxxx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxx za xxxxxxx odběrná místa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odběratel x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetkového prospěchu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxx odebraného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(x)&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx odběrná xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx v xxx. Xx. X xxxxxxxxx xxxxx se vyplní xxxxxx všech skutečně xxxxxxxxxx majetkových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx jednotková xxxx xxxxx odebraného x xxxx 2023 xx&xxxx;x Xx/XXx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 6. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.

(x)&xxxx;Xxxxxx se průměrná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021 xxxx&xxxx;x Kč/MWh xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxx 2021. Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A.

(m) Vyplní xx xxxxxxx 70 % množství nakoupeného x xxxxxxxxxx plynu x xxxx 2021 x v XXx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 2021. Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie A.

(n) Vyplní xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §8a odst. 5. Nevyplňuje xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie X.

(x)&xxxx;Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx dosažený majetkový xxxxxxxx v xxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx za xxxxxxxxxx cenu.

(p) Vyplní xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx nejvyšší xxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xxx kategorii xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci (p) xxxxxxxxxx xx Xx x uvedená x xxx. Xx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (q) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci (x) x xxx. Xx.

(x)&xxxx;Xxxxxx se nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnikatele xxxxx §8a xxxx. 1 (určený xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxx hodnotou stanovenou x XXX) upraveného xxxxx §8a odst. 7 v xxx. Xx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikateli xxxx xxxxxxx výroby xxxxxxx energie dodávané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 10 000 XX xx xxxxxxxxxx rok xx období od 1. xxxxx 2022 xx skončení xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny nebo xxxxx, podle rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory xxxx xxxx formy xxxxxxxxxx podpory xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za stanovenou xxxx podle čl. 107 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx za xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxxx na základě xx. 107 xxxx. 3 xxxx. b) Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

(x1) Xxxxxx xx jiná xxxxxxx xx úhradu nákladů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodávané xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odběrném místě xxxxxxx než 10 000 XX xx xxxxxxxxxx rok za xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxxx období, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx stanoveny ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrem xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 107 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx xx xxxxxxx xx. 107 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zprávu x posouzení vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu.

(v) Velký xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 3.

(x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxx "+" xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Test "+" xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2023 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 70 % xxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2021.

(x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx plní kritéria xxxxx "-" xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření. Xxxx "-" znamená, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxx 2023 bez xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu je xxxxx xxxxxxx o 40 % xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx za xxx 2021 xxxx xx xxxxxxx.

(x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx plní kritéria xxxxx "0" xxx xxxxxxxx výsledek hospodaření. Xxxx "0" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2021 xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2023 xx zohledněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx vyplní, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8a odst. 4.

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx nadměrný xxxxxxxxx xxxxxxxx v tis. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx celkového skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v tis. Xx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx.

Xxxxxx k xxxxxxxx části B (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx automaticky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx):

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odebírali xxxxxxxxx xxxx plyn xx xxxxxxxxxx xxxx.

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikatele v xxx. Xx xxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx "CELKEM" se xxxxxx součet xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx (tato xxxxxxx xxxxxxx odpovídá hodnotě ∑x XXx&xxxx;xxxxx §8c).

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 1.

(xx)&xxxx;Xxxxxx se xxxx podpora na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx poskytnutá velkému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx velkému xxxxxxxxxxx x případě odběru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx většího xxx 10 000 XX xx kalendářní xxx xx období xx 1. xxxxx 2022 xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx tímto nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 107 xxxx. 3 xxxx. b) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí na xxxxxxx čl. 107 xxxx. 3 písm. x) Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXX" xx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXX" xx xxxxxx nejvyšší přípustný xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož kategorie xxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8a xxxx. 7 věty xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (ff) všech xxxx x rámci xxxxxxxxx s výjimkou xxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxx X xxxxx §8c).

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx korekce Ki se xxxx xxxxx §8c.

Xxxxxx x vyplnění části X (xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx):

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle části X, xxxxxxx (xx).

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx hodnota xxxxxxx x xxx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxx X, xxxxxxx (xx). Xxxxx xxxxx podnikatel xxxx xxxxxx seskupení xxxx, vyplní xx xxxxx 0.

(xx)&xxxx;Xxxxxx se xxxxxxx odvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx X, sloupce (x).

(xx)&xxxx;Xxxxxx xx odvod nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx určený xxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu x xxxxxxx xxxxxxx Xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za všechna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Kč. Xxxxx xx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyplní xx xxxxx 0.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx období dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx x lednu x xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxx podnikatel obchodníkovi x elektřinou nebo xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx nebo §7 xxxx. 4 věty xxxxx nařízení xxxxx x. 298/2022 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 3. xxxxx 2023. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx 2023 xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 5 věty xxxxx nebo §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxx x xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle §6 odst. 5 xxxx druhé nebo §7 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxx období xx 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 4.2.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 298/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023, x xxxxxxxx §12, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.11.2022 a xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2, §2 xxxx. 1 xx 5, §3, §4 xxxx. 5 xx 7, §12 x 12a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2023.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

343/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x plynu v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

442/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x plynu x mimořádné xxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 343/2022 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

28/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.2.2023

77/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx vlády x. 5/2023 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za stanovené xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 65/2023 Xx.

x účinností xx 1.4.2023

214/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 463/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx elektřiny x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx situaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soustavách x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a plynu xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 2 xx xxxxxxx s xx. 3 až 6 přílohy xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x středních podniků.

2) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, kterým xx v souladu x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Komise (EU) 2022/2472 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022, xxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx prohlašují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvětvích xxxxxxxxxxx x lesnictví x xx venkovských oblastech xx slučitelné x xxxxxxxx trhem, nařízení Xxxxxx (XX) 2022/2473 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x fungování Evropské xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1408/2013 xx dne 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxx (EU) č. 717/2014 xx xxx 27. xxxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na podporu xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, nařízení Komise (XX) č. 360/2012 ze xxx 25. dubna 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx udílenou podnikům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Nařízení xxxxx č. 463/2022 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x mimořádné xxxxx situaci dodávaných xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx za stanovené xxxx.