Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

178/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. III

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

178

XXXXX

xx dne 15. xxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx komunikacích

Čl. X

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 102/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 97/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Sb., zákona x. 288/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Sb., zákona x. 196/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 268/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Xx., xxxxxx x. 151/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 225/2017 Xx., zákona x. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Sb., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona č. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 365/2021 Xx., xxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxx x. 418/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/52/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxx mýtného xx Xxxxxxxxxxxx." xxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx samostatné xxxxx xxxxxxxx věty

"Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/520 xx dne 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxx xxxxxxx x usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací týkajících xx nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1936 xx xxx 23. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx směrnice 2008/96/XX x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx "XXXXX-XXXXXXXX SILNIČNÍ SÍTĚ" xxxxxxx.

4. §18g xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22 zní:

"§18g

Posouzení xxxxxx x její xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx komunikací podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx 500 x, xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx transevropské xxxxxxxx xxxx22),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je zařazena xx transevropské silniční xxxx22),

x) xxxxxxx,

x) silnice X. třídy, nebo

d) xxxx silnice XX. xxxx XXX. xxxxx, xx xxxxx výstavbu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx nacházejícího xx x zastavěném xxxxx.

(2) Stavebník stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxx x rámci

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) rozbor xxxxxxxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x území, xx kterém má xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ní, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx neuskutečnění xxxxxx,

x) xxxxxxxxx cílů zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx síti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx stavebník xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx při zpracování xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx návrhu dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x k xxxx xxxxxxxxxxx přiloží.

(5) Xxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx podléhá

a) návrh xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx dokumentace xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx stavby, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx odstranění xxxx snížení předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Stavebník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x u návrhů, xxxxxx nevyhověl, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxxx xx

x) x xxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx stavba xxxxxxxx x povoluje,

b) k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx 5 xxxx. x) bodu 1 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx 5 xxxx. b) bodu 2 x žádosti x kolaudaci,

c) ke xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) x xxxxxxx o xxxxxxxxx.

(8) Xx stavebním xxxxxxxx nebo společném xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx stavbu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5). Xx společném xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx úřad uloží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx zohlední xxxxxxx xxxx okolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxxx a jejího xxxxxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu xx xxxx pozemní xxxxxxxxxx.

(10) Kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x předmět xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx směrech Unie xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x zrušení rozhodnutí x. 661/2010/XX, x xxxxxxx xxxxx.".

5. X §18x xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx dokumentaci.

(5) Auditu xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

6. X §18g xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx se

a) x xxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x povolení záměru,

b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. d) k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(8) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. X §18x xxxx. 1 xx xxxxx "podle §18x xxxx. 3" xxxxxxx.

8. X §18h xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

9. X §18x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x rozsahu xxxxx §18x xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací".

10. X §18x xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx xx xxxxx "xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

11. X §18i odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx §18x xxxx. 7" xxxxxxx.

12. V §18x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací,".

13. V §18x xxxx. 2 xx slova "auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy xxxxx §18x xxxx. 3" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

14. §18x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§18m

Posouzení pozemních xxxxxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování bezpečnosti x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx nehod a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx

x) prohlídky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx déle xxx 3 xxxx, x vysokým počtem xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo těžké xxxx na xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci; tyto xxxxxxxxx předá auditorovi xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx posuzování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx souhrnný xxxxx provedeného xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úseky pozemních xxxxxxxxxx se xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x hlediska závažnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxx, střední xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Zprávy x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací předá xxxxxxxx pozemní komunikace Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úseků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. xxxxxxxx xxxxxx roku xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx posuzovaných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pátého kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

15. X §18x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx určení xxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti x vysokým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx k xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

16. Xx §18x xx xxxxxx xxxx §18x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, plánování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce následujícím xx xxxxxxxxxx xxxxx x posouzení jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxx byly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x nichž x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Podrobnou xxxxxxxxx xxxxxxx skupina xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx vzděláním x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx správy pozemních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, z xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx místě x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx zpracovány, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx povedou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x určí tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxxxxxx xxxxxxx komunikace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úsecích pozemních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx plánovaných nápravných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x provedených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx o provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zvyšování xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".

17. X §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "schválené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11x xxxxxxx.

18. X §22 xxxx. 4 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

19. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie11k)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11x xxxxxxx, xxxxx "x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ve 4 xxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx nutnosti xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

20. X §22x xxxx. 2 se xxxxx "x souladu x xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 x xxxxx ", xx xxxxxxx smlouvy x poskytování xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného" zrušují.

21. X §22x xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x tomu xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x provozovatelem systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §22x odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22x xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx evidováno xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,".

23. X §22c xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx "§22x odst. 3," xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného předkládá xxxxxxxxxxxxx evropského mýtného" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného".

24. X §22x xxxx. 1 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxx:

"x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx41), x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů evropského xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

41) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/204 xx dne 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx rozhraních, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/750/XX.".

25. X §22x odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

26. X §22c xxxx. 1 písm. h), §22x xxxx. 3 x v §22e xxxx. x) se xxxxx "a xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

27. V §22c xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx i), xxxxx xxx:

"x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx na financování xxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §22x xxxx. 2 x x §22x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.

29. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a f) xx h).".

30. X §22x se vkládá xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:

"x) xx 1 měsíce xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx aktualizovat,".

Dosavadní xxxxxxx a) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx n).

31. V §22x písm. b) xx xxxxx "2 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxx", xxxxx "x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx 4" a xxxxx "xxxxxxx11x)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x nich".

32. X §22e xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x) a x případě, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obnovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".

33. X §22x xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až n) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

34. X §22e xxxx. x) se xx slovo "zařízení" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

35. V §22x se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo "a".

36. X §22e se xxxxxxx f) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a m) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

37. X §22e xx xx konci xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

38. V §22e xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx osobních xxxxx x jeho xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno, x o jeho xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, x neuhrazení mýtného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx mu přiměřenou xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

39. X §22x xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

40. X §22f se xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx hrubým xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx41), xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

41. X §22x xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx neposkytnutím xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného".

42. X §22x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30)" zrušují.

43. X §22x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "stanovené xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42 xxx:

"42) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/203 ze xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámených xxxxxxxx.".

44. X §22g xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41)".

45. X §22x xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx41)".

46. X §22x xx xx odstavec 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 až 7, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 43 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx posuzování xxxxxxxxx xxx použití, xxxxx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx41) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) právnická xxxxx, které x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx subjekt, x xxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(4) Úřad xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx oznámený xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42). Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx harmonizovanými xxxxxxx43), xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx se harmonizované xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahují. Xxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxx.

(5) Úřad xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x státní zkušebnictví xxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx ně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42) a provádí xxxxxxxxx shody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41). Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxx, xxxxx oznámený xxxxxxx

x) o xx xxxxxx,

x) přestal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx41).

(7) Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx státům Evropské xxxx odejmutí xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 1025/2012 ze xxx 25. xxxxx 2012 x evropské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/ES, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/XX, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/XXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1673/2006/XX, v platném xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.

47. X §22x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného, zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx elektronického mýtného x postup opětovného xxxxxxxxx jejich shody x vhodnosti pro xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxx zavedením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

48. X §22x xxxx. 2 xx xxxxx "30 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxxxx".

49. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje věta "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podkladů xx stanovené lhůtě xxxxxxx.".

50. V §22h xxxx. 3 xx xxxxx "rozhodnutím Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30)" xxxxxxxxx xxxxx "požadavky xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx".

51. X §22h se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx provozovatele systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

b) xxxx xxxxxxxxxxx využívané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sazeb xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nímž xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného, a

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx řízení rizik xxxxx §22x xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxx xxxxx údajů xxxxx odstavce 4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

52. V §22x odst. 2 xx xxxxx "poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx podle §22x xxxx. 4 xxxx. x)".

53. X §22x xxxx. 4 xx xxxxx "podmínky xxx xxxxxxxxx interoperability systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie11k)," xxxxxxx.

54. V §24x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "anebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx údržbu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jízdu s xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxx xxxxxxxxxxx".

55. X §29x xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

56. X §29a odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx d) x e) xx xxxxxxx.

57. X §29x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 8.

58. X §29x odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "5 xx 7" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6".

59. Xx §43x se xxxxxx xxxx §43x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§43d

Informační xxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2, §42a xxxx. 3 nebo §42b xxxx. 2 písm. x) xx e) xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx této xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx spolu x xxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx jazyce tohoto xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx jazyce.

(2) Informační xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místa x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx skutek xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx uložit. Xxxxxxxxxx formulář zasílaný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx o tomto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 28. xxxxx xxxxx x xxxxx zahájených xxxxxx, xx kterých v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

60. V §46 xxxx. 2 xx xxxx "§18x xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxxx "§18x xxxx. 10", za xxxx "§18x odst. 5," xx xxxxxx xxxx "§18x odst. 5, §18x odst. 6,", xxxx "29x odst. 9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "29x xxxx. 8" x xxxxx "x §43 xxxx. 7" se xxxxxxxxx xxxxx ", §43 xxxx. 7 x §43x odst. 4".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx zajistit provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18x xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18g xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx silniční sítě.

3. Xxxxx posouzení pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18x xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2024.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx zákona č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona č. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 297/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2009 Xx., zákona č. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Sb., zákona x. 52/2020 Xx., xxxxxx č. 337/2020 Xx., zákona x. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 418/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 8 xxxx. x) se xx slova "až x)" vkládají xxxxx "x k)".

2. X xxxxxxxx xxx čarou x. 18 xx xxxxx "Čl. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/82/XX xx dne 25. xxxxx 2011 o xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxx.

3. Xx konci xxxxxxxx xxx čarou x. 18 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

"Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/413 xx xxx 11. xxxxxx 2015 x usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/520 xx xxx 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2023, a xxxxxxxxxx čl. I xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 178/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5 x 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, x ustanovení čl. I xxxx 15, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.