Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.07.2021.


Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17.3.1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.

31/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení

INFORMACE

31

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxx xx vyhlašuje oprava xxxxxxx xxxxxxxx Dodatkového xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxx x vzájemné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Štrasburku xxx 17. xxxxxx 1978 x xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1997 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

V písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výkonu,".

Článek 8 xx xxxx xxxxx:

X xxxx. 2 písm. x) se slova "xxxxxxxxxx delikty" nahrazují xxxxx "fiskálními xxxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 31/2021 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.