Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

249/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Některá opatření ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o realitním zprostředkování §2

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3

INFORMACE

249

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxx 2021

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na oblast xxxxxxxxxx zprostředkování x x xxxxx xxxxxx x. 39/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zprostředkování), xx znění pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Některá xxxxxxxx xx zmírnění dopadu xxxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX XxX-2 xx oblast xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§1

&xxxx;X xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 39/2020 Xx., x xxxxxxxxx zprostředkování x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 190/2020 Sb., xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výkon xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vázanou xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" x nejpozději do 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, uvedené x xxxxx právním xxxxxxxx1). Xxxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podnikateli xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§2

X §23 xxxxxx č. 39/2020 Sb., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xx doplňují xxxx 3 a 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 a 3 xxxxx:

"3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou x xxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx x. 39/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxxxxxx x přílohách x. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona", xxxx xxxxxxx ohlásí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nedoloží xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané "Realitní xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx3), xxxxx výhradně xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx značky takové xxxxx, a to xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx-xx xxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu až xx výše xxx §21 xxxx. 2 xxxx. a).

2) Xxxxxxx x. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx x. 4 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§3

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 249/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Příloha č. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.