Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

249/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Některá opatření ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o realitním zprostředkování §2

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3

INFORMACE

249

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxx 2021

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a x změně zákona x. 39/2020 Xx., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxx opatření xx xxxxxxxx dopadu xxxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§1

&xxxx;X podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx č. 39/2020 Sb., o xxxxxxxxx zprostředkování x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování), xx xxxxx xxxxxx č. 190/2020 Xx., zaniklo x který hodlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebude výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx považován xx neoprávněný, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Realitní zprostředkování" x nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx živnosti, uvedené x jiném xxxxxxx xxxxxxxx1). Marným xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podnikateli xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x realitním xxxxxxxxxxxxxxx

§2

X §23 xxxxxx č. 39/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zprostředkování), xx xxxxxxxx xxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 2 x 3 xxxxx:

"3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou x který ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 39/2020 Xx., o realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx oprávněn x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx "Výroba, xxxxxx x služby xxxxxxxxx x přílohách x. 1 xx 3 živnostenského zákona", xxxx živnost ohlásí xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Realitní xxxxxxxxxxxxxxx" podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Výroba, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 až 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxx xx základě smlouvy xxxxxxxx x písemné xxxxx x osobou, xxx xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxx jménem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx který xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

2) Xxxxxxx x. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx x. 4 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§3

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x. 

Xxxxx v. x. 

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 249/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Příloha č. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.