Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

249/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Některá opatření ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o realitním zprostředkování §2

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3

INFORMACE

249

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxx 2021

x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx epidemie koronaviru xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 39/2020 Xx., x xxxxxxxxx zprostředkování x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadu xxxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX CoV-2 xx oblast realitního xxxxxxxxxxxxxxx

§1

&xxxx;X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx §25 xxxxxx x. 39/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 190/2020 Xx., xxxxxxx x který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neoprávněný, xxxxx xxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Realitní zprostředkování" x nejpozději xx 31. prosince 2021 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx doložení xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx zprostředkování podnikateli xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x realitním zprostředkování

§2

V §23 xxxxxx č. 39/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xx doplňují xxxx 3 a 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 2 x 3 xxxxx:

"3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 39/2020 Xx., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), nebyl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách x. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona", xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané "Realitní xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, obchod x xxxxxx neuvedené x xxxxxxxxx x. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x osobou, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x pouze xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

4. Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx-xx xxxxx podnikatel xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše xxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

2) Xxxxxxx x. 2 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx č. 4 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§3

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x. 

Xxxxx v. x. 

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 249/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Příloha č. 2 zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.