Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.02.2021.


Sdělení o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

4/2021 Sb. m. s.

Sdělení o přijetí změny

INFORMACE

4

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx dne 8. xxxxxxxx 2012 xxxx x Xxxxx přijata xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xxxxx xxxxxxx1).

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Listina x přijetí xxxxx Xxxxxx republikou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 11. xxxxxxxx 2014, xxxx uložena u xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, depozitáře Xxxxxxxxx protokolu, xxx 21. xxxxxxxx 2017.

Xxxxx xxxxxxxxx v platnost xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxx 20 odst. 4 Xxxxxxxxx protokolu xxx 31. prosince 2020 x tímto xxxx xxxxxxxxx x platnost x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vyhlašují současně.

ORGANIZACE XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX: XXXXXX NATIONS, X.X. 10017

XXXXXXXXXX ADRESA: UNATIONS XXXXXXX

Xxx.x.: X.X.718.2012.XXXXXXXX-XXXXX.7.x (oznámení xxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX ORGANIZACE XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXX

XXXXX, 11. XXXXXXXX 1997

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX

XXXXX, 8. PROSINCE 2012

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

8. prosince 2012 xx xxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx, x Xxxxxx, xxxxxxxxxxx 1/XXX.8 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s články 20 x 21 Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx článku 20 odstavce 4 x článku 21 xxxxxxxx 7 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změna xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, v platnost xxxxxxxxxxx xxxx po xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxx xx alespoň xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5 rozhodnutí 1/XXX.8 CMP uznává, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prozatímně provádět xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x články 20 x 21 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany, xxxxx xxxx x úmyslu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, než vstoupí x platnost, doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s články 20 x 21 Protokolu.

Kopie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x arabštině, čínštině, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x španělštině xxxx xxxxxxxxx.

21. xxxxxxxx 2012

Xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Oznámení depozitáře xxxx k dispozici xxxxxx xxxxx xxx XXX ve Xxxxxx xxxxx OSN xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Notifications (XXx)". Xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x-xxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx http://treaties.un.org.

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx 1: Xxxxx

X. Xxxxxxx B Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X Xxxxxxxxx:

1

2

3

4

5

6

Xxxxxxx strana

Kvantifikovaný xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (2008-2012) (x % xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx snížení xxxxx (2013-2020) (x % xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxx1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx snížení xxxxx (2013-2020) (v % xxxxxxxxxxxx xxxx)1

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx do xxxx 2020 (x % xxxxxxxxxxxx roku)2

Austrálie

108

99,5

2000

98

-5 až -15 % nebo -25 %3

Xxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxx5*

88

1990

XX

-8%

Xxxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxx xxxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxxxxx xxxx

92

804

1990

XX

-20 % / -30 %7

Finsko

92

804

NA

NA

Francie

92

804

NA

NA

Chorvatsko *

95

806

NA

NA

-20 % / -30 %7

Xxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxx

110

808

XX

XX

Xxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxxx*

95

1990

95

-7%

Xxxx

804

XX

XX

Xxxxxxxxxxxxxxx

92

84

1990

84

-20 % / -30 %9

Xxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxx *

94

804

NA

NA

Malta

804

NA

NA

Monako

92

78

1990

78

-30 %

Xxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxx

101

84

1990

84

-30 % až-40 %10

Xxxxxx*

94

804

XX

XX

Xxxxxxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxx*

92

804

XX

XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

92

804

XX

XX

x Severního Xxxxx Xxxxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxx

92

804

XX

XX

Xxxxxxxxx

92

84,2

1990

XX

-20 až -30 %11

Xxxxxxxx*

100

7612

1990

XX

-20 %

Xxxxxxxx14

94

Xxxxxx13

94

Xxxx Xxxxxx15

100

Xxxxx xxxxxxxx16*

100

Xxxxxxx:

XX = xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

* Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hospodářství.

Všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, vyjma poznámek 1, 2 a 5, poskytly formou xxxxxxx příslušné smluvní xxxxxx.

1 Referenční xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použít xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx emisí (XXXXX) jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, který xxxx xxxxx Xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxxxxx závazný, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx/xxxxxx QELRC x porovnání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou mezinárodně xxxxxx xxxxxxx.

2 Další xxxxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxx FCCC/SB/2011/INF.l/Rev.l x XXXX/XX/XXX/2012/XXXX.1, Xxxxxxx 1 a Xxxxxxx 2.

3 XXXXX Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx pro xxx 2020, jímž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o 5 % xxx xxxxxx xxxx 2000. Xxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx upravit xx xxxxxxx x 5 % až 15 % nebo 25 % pod xxxxxx xxxx 2000 podle xxxx, xxx xxxxx xx splnění určitých xxxxxxxx. Toto xxxxxxx xx xxxxxxxxx status xxxxxxxx učiněných xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx novou, právně xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či úpravami.

4 XXXXX Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx druhé xxxxxxxxx xxxxxx Kjótského xxxxxxxxx xxxx založeny xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxx 4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. QELRC xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámeními Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxx xxx závazky xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5 Xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxx, xxxxx xxxx přijata xx xxxxxxx rozhodnutí 10/XXX.2. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x platnost.

6 XXXXX Xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx protokolu vychází x dohody, že Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXXXX xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přistoupení Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účast na xxxx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 4 nebo xxxx vlastního XXXXX.

7 Xxxx součást globální x komplexní dohody xxx xxxxxx xx xxxx 2012 Xxxxxxxx xxxx znovu opakuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2020 xxxxxx xxxxx x 30 % xx xxxxxxxx x xxxxxx x roce 1990 xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozvojové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpovědností a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8 XXXXX Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx unií a xxxxxx členskými státy x xxxxxxx x xxxxxxx 4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9 XXXXX xxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xx xxx xxxxxx emise o 20 % xx xxxx 2020 xx xxxxxxxx s úrovní xxxx 1990. Lichtenštejnsko xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx o 30 % xx xxxx 2020 xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx 1990 za xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx rozvinuté xxxxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10 QELRC Xxxxxx x xxxxxxx 84 xx x souladu x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxx 2020 x 30 % x xxxxxxxxx s xxxxx 1990. Pokud by xx přispělo ke xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x níž xx hlavní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nárůst celosvětové xxxxxxxx roční teploty xx xxxxxxx 2 °X, Xxxxxx xxxxx xx roku 2020 xxxxx o 40 % oproti xxxxxx x xxxx 1990. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx.

11 XXXXX xxxxxxx xx třetím xxxxxxx xxxxxxxx na cíl xxxxxx xxxxx x 20 % xx xxxx 2020 ve xxxxxxxx s xxxxxx xxxx 1990. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx až o 30 % xx xxxx 2020 ve xxxxxxxx s úrovní xxxx 1990 za xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx země xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx emisí x xxxxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nejvýše 2 °X. Tato xxxxxxx si uchovávají xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, x nepředstavují xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto Xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

12 Xxxx by xxx x převod xx dalšího xxxxxx x xxxxx rozsahu x nepřijímá xx xxxxxxx xxx žádné xxxxxxx používání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13 15. xxxxxxxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení, že Xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti dne 15. prosince 2012.

14 Xx xxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2010 Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 2012 xxx xxxxxx xxx xxxxxx závazky xxxxxxx xxxxxxxxxxx období Xxxxxxxxx protokolu.

15 Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X období 2013-2020 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx snížit xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x změně xxxxxxx.

16 Xx xxxxxxx xx dne 8. xxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxxxx obdržel 9. xxxxxxxx 2010, Xxxxx xxxxxxxx oznámila, xx xxxx v xxxxxx xx zavázat ve xxxxxx kontrolním období Xxxxxxxxx protokolu xx xxxxxxxxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxx xxxxx.

X. Příloha X Kjótského xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx nahradí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx X Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx (CO2)

Metan (XX4)

Xxxx xxxxx (X2X)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxx xxxxxx (XX6)

Xxxxxxx xxxxxx (XX3)1

1 Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx protokolu.

C. Článek 3, odstavec 1x

Xx xxxxxxxx 1 x xxxxxx 3 Xxxxxxxxx xx vloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1x. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx společně, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx A, xxxxxxxxx x ekvivalentu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx kvantifikovaných závazků xx omezení x xxxxxxx emisí, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxx sloupci tabulky xxxxxxxx x příloze X x jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxx x kontrolním xxxxxx xxx 2013-2020 své xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o 18 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z roku 1990.

X. Článek 3, xxxxxxxx 1b

Za xxxxxxxx 1x x článku 3 Protokolu se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1x. Xxxxxxx strana xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx navrhnout xxxxxx xxxxxxxxx ke snížení xxxxxxxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxxxxxxxxx závazku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx tabulky x xxxxxxx X. Xxxxx xx tuto xxxxxx xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce xxxx xxxxxxxxxxxx konference xxxxxxxxx xxxxx jednajícím xxxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

X. Xxxxxx 3, xxxxxxxx 1x

Xx xxxxxxxx 1x x článku 3 Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavec:

1c. Xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx snížení xxxxx x xxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxxxx 1x xxxxxx 3 xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx tři xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který ji xxxxxxx všem xxxxxxx, x xxxx úprava xxxxxxx x xxxxxxxx 1. ledna xxxx, xxxxx následuje po xxxxxxx této úpravy xxxxxxxxxxx. Xxxx úpravy xxxx xxx smluvní xxxxxx závazné.

F. Článek 3, xxxxxxxx 7a

Za xxxxxxxx 7 v xxxxxx 3 Protokolu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

7x. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvantifikovaných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx 2013 xx roku 2020, xx xxxxxxxx přidělené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X rovná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě, uvedené xx třetím sloupci xxxxxxx x xxxxxxx X, xxxxxx úhrnného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx X x roce 1990 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxx uvedeným xxxxxxxxx 5, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx strany uvedené x xxxxxxx X, x jejichž případě xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx představovaly x xxxx 1990 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahrnou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx 1990 xxxx xxxxxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx x důsledku xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx odečtou xxxxxxx x xxxx 1990.

G. Xxxxxx 3, xxxxxxxx 7x

Xx xxxxxxxx 7x x xxxxxx 3 Xxxxxxxxx xx vloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

7x. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přiděleným smluvní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx první xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období vynásobenými xxxx xx xxxxxxx xx účet xxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx 3, xxxxxxxx 8

X xxxxxxxx 8 xxxxxx 3 Xxxxxxxxx xx xxxxx:

xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 7 xxxx

xxxxxxx xxxxx:

xxx účely xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 7 x 7x xxxx

X. Xxxxxx 3, xxxxxxxx 8x

Xx xxxxxxxx 8 v xxxxxx 3 Xxxxxxxxx xx xxxxx následující xxxxxxxx:

8x. Jakákoli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx I xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 7x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx roky xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1995 nebo xxx 2000.

X. Článek 3, xxxxxxxx 12x x 12x

Xx odstavec 12 x článku 3 Xxxxxxxxx xx xxxxx následující xxxxxxxx:

12x. Xxxxxxx strany uvedené x xxxxxxx X xxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mechanismů, aby xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx snížení xxxxx xxxxx xxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x celkovému přidělenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx x odečteny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx převedla.

12b. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše v xxxxxxxx 12a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I xx xxxxxxx kvantifikovaného xxxxxxx xx omezení x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 3; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx použije xx xxxxxxx administrativních xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zranitelné vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 17.

X. Xxxxxx 4, xxxxxxxx 2

Xx konec první xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx 4 Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx slova:

, xxxx x xxx uložení xxxxx listin x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx B xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx 9.

X. Xxxxxx 4, xxxxxxxx 3

X xxxxxxxx 3 článku 4 Xxxxxxxxx xx xxxxx:

xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx: xx které xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2: Xxxxx x platnost

Tato změna xxxxxxx v platnost xxxxx xxxxxx 20 x 21 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx kopií xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx přijaté 8. xxxxxxxx 2012, xx xxxxx xxxxxxxx konference xxxxxxxxx stran sloužící xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx protokolu x Xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx konané x Xxxxx, Kataru.

Stephen Mathias

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx New Xxxx, 21. xxxxxxxx 2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 4/2021 Sb. x. x. xxxxx účinnosti xxxx 10.2.2021.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1997, xxx xxxxxxxx xxx č. 81/2005 Sb. m. s.