Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

48/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Protokolu

Protokol

Obecné ustanovení Článek 1

Příslušné orgány Článek 2

Způsoby komunikace Článek 3

Další doklady Článek 4

Pohovor Článek 5

Postup při zpětném převzetí Článek 6

Postup při průvozu Článek 7

Hraniční přechody Článek 8

Úhrada nákladů Článek 9

Jazyky Článek 10

Závěrečná ustanovení Článek 11

Příloha - Záznam o předání a převzetí zpět přebírané osoby

INFORMACE

48

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 21. xxxxx 2019 byl x Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Arménské republiky x provedení Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Arménskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx přebírání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 11 xxxx. 3 xxx 1. října 2020.

Xxxxx znění Protokolu x xxxxxxxx znění, xxx xx xxx xxxx xxxxxx rozhodné, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX A VLÁDOU XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX REPUBLIKOU X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")

XXXXXXX XX usnadnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxx, podepsané x Xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2013,

(dále xxx "Dohoda"), x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 20,

XX XXXXXXX XXXXX:

Článek 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pojmy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 2

XXXXXXXXX XXXXXX

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 20 xxxx. 1 xxxx. a) jsou:

na xxxxx straně:

Policie Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx: Xxxxxxxx 2, X.X. BOX 78,

130 51 Xxxxx 3,

xx xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx služba

Ministerstvo xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxx Arménské xxxxxxxxx

xxxxxx: 31. X. Ulnetsi

0037 Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx (30) xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnost xx základě článku 11 xxxxx diplomatickou xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxx xxxxxxxx sdělovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx údajích.

(3) Xxxxxxx strany si xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánech.

Xxxxxx 3

XXXXXXX KOMUNIKACE

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx obecně podávají xxxxxxxxxxxxxxx Elektronického xxxxxxx xxxxxx readmisních případů (xxxx jen "XXXXX"). X případě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x-xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx související xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx RCMES. V xxxxxxx potřeby xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx e-mailem. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 4

DALŠÍ XXXXXXX

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxxxxxx, která osobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x příloze 2 Xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx než ty, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx 1 xx 4 Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx příslušnost xxxx splnění xxxxxxxx xxx zpětné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vymění xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

XXXXXXX

(1) Požadavek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxx. 3 Xxxxxx xx xxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zašle diplomatickému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxx (3) xxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx návrh xxx předání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx údaje xxxxx v době xxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx dožádané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx návrh x xxxxxxxx xx žádost x zpětné převzetí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx o xxxxxx převzetí, oznámí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smluvní strany xxxxxxxxxxx xxxxxx dožádané xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxx. 1 Dohody. Xxxxxxxxx xxxxx dožádané smluvní xxxxxx xxxxx odpověď xx xxxxx návrh xx nejrychleji, xxxxxxxxxx xxxx dva (2) xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx návrhu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doprovodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x služební xxxxxxxxx xxxxx doprovodu x xxxx, číslo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx x doprovodem xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx každé xxxxxxx xxxxxx si ponechá xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxx předání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 11 odst. 4 Xxxxxx, příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx článku.

Xxxxxx 7

XXXXXX XXX XXXXXXX

(1) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dožádané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (10) xxxxxxxxxxxx xxx xxxx předpokládaným xxxxxxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxx. 2 Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx C žádosti x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx X xxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxx změny x xxxxxx údajích xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Členové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádné pravomoci, xxxxxx ozbrojeni, xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mají při xxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dožádané xxxxxxx strany x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. V případě xxxxxxx leteckou cestou xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxx dohledu xxx xxxxxxxx osobou xx smyslu xxxxxx 15 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx letadla.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx předána xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dožádané xxxxxxx strany, kteří xxxx xxxxx doprovodí xx hranicích xxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxx průvozu.

Xxxxxx 8

XXXXXXXX XXXXXXXX

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx:

x Xxxxx republice: Xxxxxxx Václava Havla Xxxxx,

x Arménské republice: Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx pozemní xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx stran dohodnou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx konkrétní xxxxxx.

Xxxxxx 9

XXXXXX NÁKLADŮ

(1) Xxxxxxxxx orgán žádající xxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 16 Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 15 odst. 4 Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xx třiceti (30) kalendářních xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Faktura obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx náklady xx týkají xxxxxxx:

x) xxxxxxx;

x) xxxxxx;

x) xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx lékařské xxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních stran.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxx předávanou xxxxx xxxx smluvní xxxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

XXXXXX

(1) Xxxxxxx x zpětné převzetí x xxxxxx a xxxxxxxx na xx xx podávají x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jazyce xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx. Ostatní doklady xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jíž xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce, xxxx-xx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 11

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx diplomatickou cestou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx x xxxxxx 19 Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhou xxxxxxx stranu. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx readmisnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx měnit x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x platnost x souladu x xxxxxxxx 2 x 3 tohoto xxxxxx x xxxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 21. xxxxx 2019 ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx znění xxxx xxxxxx autentická. X xxxxxxx rozdílnosti xx výkladu xx xxxxxxxxxxx znění v xxxxxx anglickém.

Za xxxxx Xxxxx republiky

Aleš Xxxxxxx x. r.

náměstek ministra xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx vládu Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Adonts x. r.

náměstek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXXXXXX K XXXXXXXXX XXXX XXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX UNIÍ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXX NEOPRÁVNĚNĚ XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXX X PŘEDÁNÍ X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX

xxxxx článku 6 xxxx. 4 Protokolu xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx osob

A. ÚDAJE X XXXXX

1. Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx):.......................................................................................................................................................

2. Xxxxx x xxxxx narození:..............................................................................................................................................................................

3. Xxxxxxx:......................................................................................................................................................................................................

4. Xxxxxx příslušnost:........................................................................................................................................................................................

5. Xxxxxxxxx xxxx:.............................................................................................................................................................................................

X. ÚDAJE X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX/XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx):.................................................................................................................................................................

2. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx:................................................................................................................................................................................

3. Pohlaví:.........................................................................................................................................................................................................

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx:...........................................................................................................................................................................................

5. Xxxxxxxxx xxxx:...............................................................................................................................................................................................

X. XXXXX O XXXXXXXXXXXXXXX DĚTECH

1. Xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx):..................................................................................................................................................................

2. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx:.................................................................................................................................................................................

3. Xxxxxxx: ..........................................................................................................................................................................................................

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx:............................................................................................................................................................................................

5. Xxxxxxxxx xxxx:..................................................................................................................................................................................................

X. OSOBNÍ XXXXXXX X XXXXXXXX, KTEROU XX XXXXXXXXX OSOBA X XXXX

1......................................................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................................................

3......................................................................................................................................................................................

X. XXXXXXXX: ................:..........................................................................................................................................

(Xxxxx) ............................................................................................

(Xxxxx) ..............................................................................................

Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxx:

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 48/2020 Sb. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 23.12.2020.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.