Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 01.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1201)

477/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

477

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 20. listopadu 2020 č. 1201

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen pohonných xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen brýlí, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x časopisů,

j) xxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstraňování závad xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

n) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx umožňujících vyzvednutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

p) xxxxxxxx zahrádkářských potřeb xxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx,

x) květinářství,

s) xxxxxxxxxx xxx sjednání xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, geologické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočetní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx servisu xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx a instalací xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxx automobilů,

aa) prodejen xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, přičemž za xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx nábytek, koberce x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) provozoven xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxx (xxxx. výroba xxxxxxx, náhrobních kamenů x xxxxxx instalace),

ad) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, např. xxxxx, xxxxxxxxx výzdoby xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx., x vánočních xxxxxxx, xxxxxxxxx ozdob, xxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedený x xxxx I/7,

ae) provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stříhání psů x xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx a střeliva,

přičemž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabízejí x xxxx provozovně; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx živnostenského zákona; xxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v provozovnách, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. přítomnost xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx a bary), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za podmínky, xx xxxxxxxxx stravování xxxxx ubytovaným xxxxxx, x to pouze x xxxx mezi 05:00 hod. x 22:59 xxx.,

xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výdejovým okénkem xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx zakázán x čase mezi 23:00 hod. x 04:59 xxx.,

3. xxxxxx x xxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. xxxx

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx než 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, x výjimkou xxxxxxxx, x to x xxxx se xxxxx x výkon práce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx,

x) poutě a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx praktické xxxxx x praxe xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné způsobilosti x specializované způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profesního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx určité xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxx v xxxxx xxx přítomnost více xxx 10 osob x, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx více xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx heren, xxxxx x sázkových xxxxxxxxx,

x) provoz a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanečních xxxxxx, posiloven a xxxxxxx center, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školách xx xxxxxxxxx zařízeních a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx sportovní přípravy, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, x sportovních xxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxx XX. usnesení xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1200, xxxxxxxxxxx pod č. 476/2020 Sb., xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx umělých xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx kojence x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx muzeí, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, hvězdáren x xxxxxxxxxx,

x) provozování zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxx č. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vzdělávací xxxxxxx včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle krizového zákona,

x) xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx ubytování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxx xxxx založenými xxxxxxxx xx xxxxxx uvolnění xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx zajištění ubytování xxxx xxx domova,

f) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx vlády,

6. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x mobilních xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx stáncích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodej x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x obcích, xxx xxxx možno xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxx x xxxxxxxx (x čerstvém či xxxxxxxxxxx stavu), bylin, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx z mléka, xxxx a xxxxxxx x xxxx, včetně xxxxxx xxx, vajec, xxxxxxxxxx x cukrářských xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"),

8. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx x x ostatní svátek xx xxxx den x v xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx 23:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, xx tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx činnosti, které xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského zákona, a xx xxxxxxxxxxx

x) čerpacích stanic x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanicích x autobusových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provozoven stravovacích xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxx X/2,

x) xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx) x prodejem xxxxxxxx xxxxx, xxxx. věnců, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, vánočních ozdob, xxxxx, chvojí a x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x neděli x xxxx xxxx 05:00 hod. až 22:59 xxx.;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx provozovny stravovacích xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx X/2, tak, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) zákazníci xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx alespoň 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 zákazníci, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx x dlouhý xxxx, xxx u něj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) x případě xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx rozestupy xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx o členy xxxxxxxxxx,

x) provozovatel nepřipustí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více zákazníků, xxx xx ve xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx xxxx x sezení xxx xxxxxxxxx; provozovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx zákazníky,

e) xxxxx xxxxxxxx živé xxxxx x tance,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. provoz xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx nákupních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 tak, xx

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) je xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx následujících pravidel x působí na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metrů xxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákupním xxxxxx (xxxx. formou xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx shlukování xxxx, xxxxxxx xx xxxxx místech, kde xx lze xxxxxxxx, xxxx. vstupy x xxxxxxxxxx garáží, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx I/7 xxx, xx xx xxxxxxxx konzumace xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, stolky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, v xxxxx xxx xx xx xxxxx farmářského tržiště xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxxxx xx 15 m2,

5. xxxxxx knihoven xxx, xx xx zakazuje xxxx xxxxx než xxxxxx objednaných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx výdejní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomnost xxxx zákazníků, než xx 1 zákazník xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx provozovny x xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 15 x2 xx xxxx omezení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx doprovod zákazníka, xxxxx je držitelem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx ostatních provozoven xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. aktivně xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx před xxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx čekání x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx rozestupy 2 metry), přičemž xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx u často xxxxxxxxxx xxxxxxxx (především xxxxx, zábradlí, nákupní xxxxxx) xxx, xxx xxxx x dispozici xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx být využívány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

6. x případě osoby, xxxxx veze xxxxxxx x dítětem, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx plocha, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výklady, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx nezahrnují xxxxxxxxx, sklady x xxxxxxxxx, dílny, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 477/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 477/2020 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 498/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.12.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.