Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2021.


Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

438/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §11

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §12

č. 173/2020 Sb. - Čl. II

č. 183/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

438

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020

x úpravách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVNÉHO X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX OPATŘENÍMI PŘI XXXXXXXX

§1

(1) Pro účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx k ochraně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týkají zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených v §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů x xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 způsobené novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2 (dále xxx "xxxxxxxxxx XXXXX-19"),

x) xxxxxxxx karantény xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x uzavření xxxxxxxx (jeho xxxxx) xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxx bylo xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jen x xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však do 30. xxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxx zákoně xxxxx, xxxxx zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů se xxxxxx xxx zařízení xxxxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx jiné osoby xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, a jde-li x xxxxxxxxxxx činné xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx, který nemůže xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x

x) nezaopatřené xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby aspoň xx xxxxxx I (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx x nemůže xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx nad 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxx toto xxxxxxxx xxxxxx navštěvovat x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii;

c) nezaopatřené xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona, jde-li x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souběžným postižením xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx4), kterému xxxx xxxxxx doporučení školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx5) (xxxx xxx "xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx potřebami"), jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x kalendářním xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx na ošetřovné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx péče.

(3) Xxxxx xx ošetřovné, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx školních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Ošetřovné xx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxxxxxx den, který xxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem x kalendářním týdnu x x němž xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx je, že xxxxxxxxxxxx dítě xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx 10 let, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, žije xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx jejím příbuzným x linii xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §772 xxxxxxxxxx zákoníku.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x dobu, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), a x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karantény xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X rámci xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xx možné xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx vystřídání není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dnu; xxxxxxxx xxxxxx na ošetřovné x rozhodné období xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni prvního xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx den xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§5

(1) Ošetřovné xx xxxxxxx za jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxx vykázané na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx vystřídání podle §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, x nichž x dítě xxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění a §2 odst. 2 xxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx o xxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxx xx uvede xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx x název x xxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xx jde x xxxx se xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §106 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrdit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxx povinnosti se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx povinna xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxx xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx §6 xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5a

Zaměstnanec prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 čestným xxxxxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

§6

Zařízení xxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a §2 xxxx. 2 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. 2. Xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xx sdělují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx zařízením x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§7

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 400 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx2) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxx3), xxxx výše ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx částku stanovenou xxxx xxxxxx částky 400 Xx x xxxxxxxxxxx zkrácení pracovní xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby se xxxx jako podíl xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx služební doby x xxxxxxxxxxxx xx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; přitom xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxx xx xxx xxxxxxxx karantény xxxxx §1 odst. 1 xxxx. b).

(2) Uplatňuje-li xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na ošetřovné x xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx, činí xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx stanovenou postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx, xx-xx výše xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx součet těchto xxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx tato xxxxxxxxxx; tento xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx době koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Porušení xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx x nemocenském pojištění.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx x xxxxxx xxxx x dítě xxxx x osobu xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx v xxxxxx ode xxx 14. října 2020.

§8

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §71 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), x o dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karantény uvedené x §1 odst. 1 xxxx. b).

§9

Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx v §16 odst. 4 xxxx xxxxx písm. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje x xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx §8 odst. 2 xx postupuje x x případě, že xxxxxxxx volno bylo xxx xx stejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx období xx 5. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vyplacené xx xxxxxxxxxx dny x období xxx xxx 5. října 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§11

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Sb., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 14/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2020 Xx. x xxxxxx x. 300/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §96 xx xx xxxx druhou xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu uvedenou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx originály xxxxxxx xxxxx zaměstnaných xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx x), x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předal xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §97 xxxx. 1 xxxx xxxxx.".

2. X §97 odstavec 1 xxx:

"(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxx zaměstnaných osob x dávky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx spolu x údaji potřebnými xxx výpočet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x podklady xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx předává xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §162 odst. 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podkladů xxxxx xxxxxxxxxx §162 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x §162 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx-xx x xxxxxx x otcovskou, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxx §38x, x xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxx §40 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x).".

3. X §97 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nemocenské xxxxx xxxxxxxx 1 věta xxxxx xxxxxxx.".

4. V §97 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

5. X §97 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxx "1 x".

6. X §109 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, za žádost x dávku podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1; to xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xx 8.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§12

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 2 věty xxxxxxxx xx xxxxxxx "§97 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x" x §11, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2021 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx č. 438/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Ošetřovné vyplacené xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 438/2020 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 438/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vzniká xxx dne 1. xxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2021 Xx. x účinností xx 23.4.2021

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné v xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 zákona x. 438/2020 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx xxx xxxxxx potřeby xxxx x xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 zákona x. 438/2020 Sb. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tento den xxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx x. 438/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx podle §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 438/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx "§97 xxxx. 1 věty xxxxxxxx x" x §11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.11.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 438/2020 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.4.2021

183/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 438/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí pravidla x nařízení (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

2) §80 xxxxxxxx xxxxx.

3) §79 xxxxxxxx xxxxx.

§99 zákona č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx.

4) §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx).

5) §15 xxxx. 2 x 5 xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nadaných, ve xxxxx pozdějších předpisů.