Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.10.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

437/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

437

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx epidemii

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx zákon se xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. prosince 2020, xxx-xx x xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xx kterých byla xxxxxx xxxx přídavku xx dítě vypláceného xx dni 30. xxxx 2020, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx čtvrté §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxx xxxxx xx přídavek xx xxxx xxxxxxxxx x 30. září 2020, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") doloženy xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx na přídavek xx xxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxx čtvrtého kalendářního xxxxxxxxx roku 2020, xxxxxxx se při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nepoužije.

(3) Xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. prosince 2020 se ustanovení §61 odst. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, postupuje-li xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx je-li xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxx xx dítě.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx jeho výplatu

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxx období xx 1. října 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, x pro xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxx x příjmů x dalších skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx určena výše xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 2020, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx byly xx xxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx na bydlení x jeho xxxx xxx období čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020, vychází xx xxx stanovení xxxxxx x výše příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx podle odstavce 2 xxxx xx-xx xxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na bydlení.

§4

Xxxxxx podmínek nároku xx zvýšení příspěvku xx xxxx

Xxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x zvýšení xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, xx xxxxxxx x příjmů x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zvýšení příspěvku xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ke xxx 30. xxxx 2020. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 x §21 xxxx. 2 xxxx. a), c) x x) xxxxxx x sociálních službách xx nepoužijí.

§5

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 437/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.10.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 492/2011 ze dne 5. xxxxx 2011 x xxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.