Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1050)

419/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

419

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. října 2020 č. 1050

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx oznámit změnu xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx provádějícího krizová xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx za splněné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx napomáhajícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nouzového xxxxx, xxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx vnitra; sdělení x xxxxxxx podmínek Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxx xx území Xxxxx republiky zaměstnavatele xxx nutnosti splnění xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 419/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.