Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1050)

419/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

419

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1050

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx modré xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx napomáhajícího x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx splněné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx krizových opatření x době nouzového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x splnění podmínek Xxxxxxxxxxxx vnitra nevydává;

II. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky (§42g xxxx. 7 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 419/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.