Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1050)

419/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

419

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. října 2020 x. 1050

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xx napomáhajícího k xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxx podmínek Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů).

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 419/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.