Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1050)

419/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

419

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxx 2020 č. 1050

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré karty, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo napomáhajícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx splněné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x době nouzového xxxxx, které xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x splnění podmínek Xxxxxxxxxxxx vnitra nevydává;

II. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx 6 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 419/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.10.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.