Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

210/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

210

XXXXX

xx dne 22. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xx xxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

§1

(1) Nouzovým xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx stav vyhlášený x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx Xxxxx republiky x roce 2020 x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx koronaviru /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) krizové xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. c) krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

c) xxxxxxxxx opatření vydané x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xx základě §69 xxxx. 1 písm. x), §69 xxxx. 2, §82 odst. 1 a §82 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Rozhodnou xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doba xxx xxx 12. března 2020 do 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doba xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxxx v nájemní xxxxxxx vyjádřen (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx od ustanovení xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx nemůže x ochranné době xxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx prodlení xxxxxxx

x) x rozhodné době, x

x) v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není dotčeno xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzniklá v xxxxxxxx xxxxxxxx nájemce.

(3) Xxxxxxx pronajímateli předloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx první prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx všechny pohledávky, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx konce xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx době, má xxxxxxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx na xxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxx neuhradí.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splatnými x rozhodné xxxx, xx 30 xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx pominuly okolnosti xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx snášel.

§5

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 210/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.