Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

210/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

210

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 2020

o některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie koronaviru XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx sloužících xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x roce 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Mimořádným xxxxxxxxx xxx epidemii se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) krizového xxxxxx xxxxxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 x §80 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebezpečí vzniku x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx SARS XxX-2,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 písm. x), §69 odst. 2, §82 odst. 1 a §82 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zamezení dalšího xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doba xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx 31. prosince 2020.

§2

(1) Ustanovení tohoto xxxxxx se použijí xx nájem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xx-xx účelem xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podnikání, bez xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vyjádřen (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx, xx-xx podstatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx zákona v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx x prodlení x xxxxxxxx nájemného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx, x

x) v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 není xxxxxxx xxxxx ukončit xxxxx x xxxxxx důvodů xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzniklá v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x placením nájemného xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx, xxxxx se staly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx konce ochranné xxxx. Xxxxxxxx-xx nájemce x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx splatnými x xxxxxxxx době, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx má xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxx dluhy xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx době xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx skončí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx pohledávky, které xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodné xxxx, xx 30 xxx xx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. b), xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx něm xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 210/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.