Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

160/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

160

ZÁKON

ze xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx a příspěvku xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

Úprava některých xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dítě x xxxx výplatu

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx xx 1. dubna 2020 xx 30. června 2020, xxx-xx x xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxx k 31. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx xxxx výše xx xxxxxxxxxx věty xxxxx až čtvrté §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx první xx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 vychází x příjmů, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxx 2020, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li x 31. březnu 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx zvýšené xxxxxx, vychází se x těchto xxxxxx xxx stanovení přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xx x xxxx Xxxx práce České xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce") xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty druhé xx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx na výplatu xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx ustanovení věty xxxxx až xxxxxx §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x státní sociální xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x příjmů, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx první se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 1. červenci 2020 xxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§3

Úprava xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx vyplácený x 31. xxxxxx 2020, x stanovení xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx období druhého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx a nákladů xx bydlení, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx-xx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx x xxxx výši, xxxxxxx xx z těchto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx x nich xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx období od 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. září 2020, jde-li o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx věty xxxxx až čtvrté §51 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepoužije x pro účely xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx pro xxxxxx třetího kalendářního xxxxxxxxx roku 2020 xx vychází x xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxxx k 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poboček Xxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xx péči

Pro xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxx-xx o zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na péči xx xxx xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x příjmů, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči vyplácené xx xxx 31. xxxxxx 2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 160/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx nevztahují xxxxx x důvodu jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.