Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

160/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

160

ZÁKON

ze xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příspěvku xx xxxx x xxxxxxxxxxx s nouzovým xxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx dítě x xxxx výplatu

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx jeho výše xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx čtvrté §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxx 2020 vychází x příjmů, ze xxxxxxx xxxx určena xxxx přídavku xx xxxx vypláceného xx xxx 31. března 2020, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx-xx x 31. březnu 2020 vyplácen přídavek xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2020 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx, vychází xx x xxxxxx příjmů xxx stanovení xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx výměře xx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx pobočka pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce") xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 1 věty xxxxx xx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. září 2020, jde-li x xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho výše xx xxxxxxxxxx věty xxxxx xx čtvrté §51 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx výše xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 1. červenci 2020 xxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§3

Úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení a xx jeho xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx na xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x příspěvek na xxxxxxx vyplácený k 31. březnu 2020, x stanovení xxxx xxxx se ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona x xxxxxx sociální podpoře xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx se xxx xxxxxx druhého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx bydlení, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx vypláceného xx xxx 31. března 2020, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Došlo-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxx příjmů xxxx xx zvýšení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx bydlení a xxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020, xxx-xx o xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxxxxxx věty xxxxx až čtvrté §51 xxxx. 5 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx účely xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx bydlení pro xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx roku 2020 xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xx péči

Pro nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na zvýšení xxxxxxxxx xx péči xx pro xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x příjmů, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 160/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, kterým se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.