Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

160/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

160

XXXXX

xx dne 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx péči v xxxxxxxxxxx x nouzovým xxxxxx xxx epidemii x roce 2020

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Tento zákon xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx1).

§2

Xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dítě a xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, jde-li x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho výše xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §51 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na dítě xxxxx věty xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 31. března 2020, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx-xx x 31. březnu 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx kalendářním xxxxxxxxx roku 2020 xxxxx xx změně xxxxx příjmů, a xxxxxxx xxx xxxxx xx přídavek xx xxxx ve zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xx x těchto xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xx dítě ve xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx, xx xxxxxx xx o nich Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxxxxxxx; ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxx xx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx na výplatu xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020, jde-li x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až xxxxxx §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx účely xxxxxxxxx xxxx přídavku na xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě vypláceného xx xxx 30. xxxxxx 2020. Ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx provoz xxxxxxxxx poboček Xxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení a xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx k 31. březnu 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx xx ustanovení xxxx třetí xx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona x xxxxxx sociální podpoře xxxxxxxxx. Pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2020 xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx bydlení, xx xxxxxxx byla určena xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. března 2020, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na příspěvek xx bydlení x xxxx výši, xxxxxxx xx z těchto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx od xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx věty xxxxx xx čtvrté §51 odst. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře nepoužije x xxx xxxxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx xxxxxxx xxx xxxxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxx z xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx první xx nepoužije, pokud xxxxxx k 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx krajských xxxxxxx Xxxxx práce.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx

Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxx-xx o zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx §12 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách nepoužije. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxx 2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 160/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.