Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

160/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

160

XXXXX

xx dne 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příspěvku xx xxxx v xxxxxxxxxxx x nouzovým xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Tento xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti sociálního xxxxxxxxxxx1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přídavek xx dítě a xxxx výplatu

(1) Xxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k 31. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho výše xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §51 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxx na dítě xxxxx xxxx xxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 31. března 2020, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx přídavek xx dítě x xxxxxxxx výměře, ale x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxx xx změně xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx tak xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx výměře xx xxxxxx, ve xxxxxx xx o xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx") xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 1 věty druhé xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. září 2020, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx xx ustanovení věty xxxxx xx xxxxxx §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepoužije x xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx se pro xxxxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx z příjmů, xx kterých xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx provoz xxxxxxxxx poboček Úřadu xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení a xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro období xx 1. xxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, x stanovení xxxx xxxx se ustanovení xxxx xxxxx až xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. března 2020, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx výši, xxxxxxx xx x těchto xxxxx pro stanovení xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx od xxxxxx, xx kterém xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxx xx 1. července 2020 xx 30. xxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx xx ustanovení věty xxxxx xx xxxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx třetího kalendářního xxxxxxxxx xxxx 2020 xx vychází x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx k 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx krajských poboček Xxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx podmínek nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči

Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxx-xx x zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyplácené xx xxx 31. xxxxxx 2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 160/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 na xxxxxx příslušníky třetích xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.