Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

160/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

160

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x příspěvku xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přídavek xx xxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx období xx 1. dubna 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx o xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx nepoužije. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x příjmů, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vypláceného ke xxx 31. xxxxxx 2020, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx-xx x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx xx dítě v xxxxxxxx výměře, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxx ke xxxxx xxxxx příjmů, x xxxxxxx xxx xxxxx xx přídavek xx xxxx ve zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx od xxxxxx xxxxxx nepoužije.

(3) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx období xx 1. července 2020 xx 30. xxxx 2020, xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §51 odst. 1 x 2 zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx nepoužije a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přídavku xx xxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě vypláceného xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 1. červenci 2020 xxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§3

Úprava některých podmínek xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx jeho xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, jde-li x xxxxxxxxx na xxxxxxx vyplácený k 31. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx se xxxxxxxxxx xxxx třetí xx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx x nákladů xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x prvním kalendářním xxxxxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx příspěvek xx bydlení a xxxx výši, vychází xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxxx xx měsíce, xx xxxxxx se x xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; ustanovení odstavce 1 věty xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx období xx 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020, jde-li o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx xx ustanovení věty xxxxx xx čtvrté §51 xxxx. 5 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2020 xx vychází z xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx nepoužije, pokud xxxxxx x 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce.

§4

Xxxxxx podmínek xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx

Xxx nárok xx zvýšení xxxxxxxxx xx péči xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x zvýšení xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx §12 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely stanovení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxx kterých bylo xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx péči xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Informace

Právní předpis č. 160/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x důvodu jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.