Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

160/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Účinnost §5

INFORMACE

160

ZÁKON

ze dne 9. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x příspěvku xx péči v xxxxxxxxxxx x nouzovým xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx právní xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

Xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx dítě a xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, jde-li o xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx věty xxxxx xx čtvrté §51 odst. 1 x 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 vychází x xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 31. března 2020, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx-xx x 31. březnu 2020 vyplácen xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x prvním kalendářním xxxxxxxxx roku 2020 xxxxx xx xxxxx xxxxx příjmů, x xxxxxxx tak xxxxx xx přídavek xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, vychází xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx") xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx období xx 1. července 2020 xx 30. září 2020, xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2020, a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx ustanovení xxxx xxxxx xx čtvrté §51 odst. 1 x 2 xxxxxx x státní sociální xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přídavku xx xxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x příjmů, xx kterých byla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxx první se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 1. červenci 2020 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx jeho výplatu

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx pro xxxxxx xx 1. dubna 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x příspěvek xx xxxxxxx vyplácený k 31. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx x nákladů xx bydlení, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxx 2020 xx snížení xxxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxx výši, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty druhé xx xx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx xx 1. července 2020 xx 30. září 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2020, x xxxxxxxxx xxxx výše xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020 xx vychází z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. června 2020. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 1. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx

Xxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xx péči xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxx-xx x zvýšení xxxxxxxxx na péči xxxxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxx kterých bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 160/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.