Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

133/2020 Sb.

Zákon

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §4a §4b §5

Účinnost §6

č. 230/2020 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §7

INFORMACE

133

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxxx 2020

x některých xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx krizové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 x §80 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx, která se xxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x školách, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ošetřovné xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii.

(3) Xxxxx zákon se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti sociálního xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx nařízení xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxx předškolního xxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením xxx epidemii.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx péči x osoby, které xxxx závislé xx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči xxxx jinak xx, xxxx školy, xxxxxx xx xxxxx, se xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx zaměstnanec xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x dítětem x xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx; za xxxx xxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného jako XXXX XxX-2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx uvést na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x druhá xxxxx obdobně x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx o jiné xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x x §3 xxxx. 1.

§3

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx, který nemůže xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxx x osobu xx věku xxx 10 let, xxxxx xx umístěna x xxxxxxxx uvedeném v §2 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii.

(2) Xxxxx xx ošetřovné xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx ve xxxx xx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx 13 xxx xxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xxxx 2 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxx z důvodu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx na pomoci xxxx xxxxx xxxxx xx stupni I (xxxxx závislost) podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx jejího uzavření xx základě mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxx jinak xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§4

(1) Podpůrčí doba x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2020.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx podpůrčí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx vystřídání xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné x xxxxxxxx xxxxxx xx přitom u xxxxxxx oprávněného posuzují xx xxx prvního xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx též xxx, x xxxxx x xxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx ošetřovného xx xxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §110 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxx 3.

§4x

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx 1. xxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§4b

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 písm. b) xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx na ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nárok na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxx xxxx 11. xxxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xx xxxxxxx xxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2020 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není účasten xxxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdit všechny xxxxxxxx skutečnosti potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx ošetřovné x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx trvá jen xx xxxx trvání xxxxxx xxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§5

(1) Xxxxx na xxxxxxxx volno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx 13 xxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx služební volno x poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxx xxxx x osobu xx xxxx nad 10 xxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020; xxxxxx xx xxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§6

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx vyplacené xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx žádosti xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx podle §4b zákona x. 133/2020 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx činí xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§7

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx péči xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx pro xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx neumístil x xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx péče x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x v §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 255/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 133/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

230/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxx zabezpečení x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020

x účinností od 6.5.2020

255/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020 x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.