Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči ČR

8/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7

INFORMACE

8

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 1. xxxxx 2019 byla x Xxxxxx podepsána Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Běloruské republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx vstoupila x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 7 xxx 6. xxxxx 2020.

Xxxxx znění Xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.

Dohoda mezi vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x vypořádání xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxx Xxxxx republice

Vláda Xxxxx xxxxxxxxx x vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx),

xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží x Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1991-1992 x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 26. xxxxx 1991, x Xxxxxxx x xx, xxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx 22. dubna 1992, x na xxxxxxx Xxxxxxxx dohody mezi xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x vládou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 8. xxxxx 1991, vycházejíce xx xxxxxxxxxxx, že Česká xxxxxxxxx xx jedním xx dvou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky, xx dohodly xxxxx:

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úplného xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx obchodně xxxxxxxxxxxx vztahů Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx straně ve xxxx 1 790 411,12 (jeden milion xxxx set xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx celých xxxxxxx) XXX.

Xxxxxx 2

X xxxxxxx x touto Dohodou xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, určené xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 790 411,12 (xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx celých xxxxxxx) XXX.

Xxxxxx 3

X zájmu xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx úřad Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dipservis xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx této Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx budovy, určené xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

X xxxxxxx xxxxxxxx nájmu xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v článku 2 xxxx Dohody, projednají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx splacení zbývající xxxxx dluhu, x xx případně i xxxxxx xxxxxx xxxxxx x/xxxx pozemku do xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx umístění Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Běloruské xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx instruují xxx xxxxxxx strany xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x Xxxxx xxxxxxxxx Československou xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenou xxxxxxxx společnost "Бxлвнxшэкxнxмбxнк"), xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezibankovní dohodu x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 6

Xx úplném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx článku 1 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxx vyřešena.

Článek 7

Xxxx Xxxxxx xxxxxxx v platnost xxxx xxxxxxxx pozdější x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kanálů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx dokončeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx procedury xxx xxxxx Dohody x xxxxxxxx.

Xxxx Dohoda xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních stran.

V xxxxxxx neshody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Dohody xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxx xxx 1. xxxxx 2019 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, přičemž xxx xxxxx mají xxxxxxx platnost.

Za xxxxx Xxxxx republiky

Tomáš Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Michajlovič Selivěrstov x. r.

první xxxxxxxx xxxxxxxx financí

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 8/2020 Xx. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.