Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

318/2017 Sb.

Nařízení vlády

Výše odměn §1

Zrušovací ustanovení §2

Účinnost §3

Příloha - Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

INFORMACE

318

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. září 2017

o xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx podle §153 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 626/2004 Sb. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., podle §98 xxxxxx č. 129/2000 Xx., o krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 231/2002 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., x xxxxx §120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 626/2004 Sb. x xxxxxx x. 99/2017 Xx.:

§1

Xxxx odměn

Výše xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zastupitelstva kraje, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy za xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx měsíc xx xxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx ustanovení

Nařízení xxxxx č. 414/2016 Sb., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 37/2003 Sb., x odměnách za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx vlády:

Mgr. Xxxxxxx v. r.

Ministr xxxxxx:

Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx k nařízení xxxxx x. 318/2017 Xx.

Xxxx odměn uvolněných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obyvatel x xxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx městské xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, náměstek xxxxxxxxx, xxxxxxxx hejtmana

člen rady (xxxxxxxxx ve sl. 1 a 2)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx sl. 1 xx 3)

xxxxxxxx, primátor, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, náměstek xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx rady (xxxxxxxxx ve xx. 5 a 6)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, komise xxxx, zvláštního orgánu

člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx orgánu

neuvolněný xxxx zastupitelstva (neuvedený xx xx. 5 xx 9)

číslo xxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxx

xx 300

47 255

41 584

36 859

32 134

28 352

25 518

5 671

2 835

2 363

1 418

2

xx 301 do 600

53 068

46 701

41 393

36 086

31 841

28 656

6 368

3 183

2 653

1 593

3

xx 601 xx 1 000

59 495

52 356

46 406

40 457

35 696

32 127

7 139

3570

2 974

1 785

4

xx 1 001 xx 3 000

66 206

58 260

51 640

45 020

39 723

35 751

7 945

3 972

3 311

1 986

5

xx 3 001 do 5 000

72 915

64 165

56 873

49 583

43 748

39 375

8 749

4 376

3 645

2 188

6

od 5 001 do 10 000

79 626

70 070

62 108

54 145

47 775

42 998

9 556

4 777

3 981

2 388

7

od 10 001 xx 20 000

86 287

75 934

67 305

58 675

51 772

46 596

10 354

5 178

4315

2 588

8

xx 20 001 xx 50 000

94 179

82 877

73 460

64 042

56 507

50 857

11 301

5 651

4 709

2 826

9

xx 50 001 xx 100 000 x územně nečleněná xxxxxxxxxx města xx 100 000 obyvatel

102 308

90 032

79 800

69 570

61 384

55 246

12 277

6 138

5 116

3 070

10

xx 100 001 xx 200 000 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx města do 200 000 obyvatel

111 051

97 724

86 620

75 514

66 630

59 967

13 325

6 664

5 553

3 331

11

xxx 200 000

134 677

118516

105 049

91 582

80 806

72 725

16 161

8 081

6 734

4 040

12

kraj xx 500 000

141 766

124 753

113 412

96 401

85 059

76 553

17 012

9 923

8 506

7 088

13

xxxx xx 500 001 xx 1 000 000

146 491

128 912

117 193

99 615

87 894

79 105

17 579

10 255

8 789

7 324

14

xxxx xxx 1 000 000

151 217

133 071

120 974

102 827

90 730

81 657

18 147

10 585

9 073

7 561

15

xxxxxx xxxxx Xxxxx

155 943

137 229

124 753

106 041

93 565

84 208

18 713

10 915

9 357

7 797

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 318/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

202/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 318/2017 Xx., o výši xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

338/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 318/2017 Sb., x xxxx odměn xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 202/2018 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2020

415/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 318/2017 Xx., x výši xxxxx xxxxx zastupitelstev územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

x xxxxxx byla provedená xxxxxxxx XX v xxxxxx č. 146/2019 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 318/2017 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.