Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021.


Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

191/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Předmět úpravy §1

Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele §2

Hlasovací lístek §3  §4  §5  §6  §7

Přihláška pohledávky §8

Seznam přihlášených pohledávek §9

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §10

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň §11

Soupis majetkové podstaty §12

Konečná zpráva §13

Reorganizační plán §14

Zpráva o reorganizačním plánu §15

Zpráva o plnění reorganizačního plánu §16

Návrh na povolení oddlužení §17

Zpráva pro oddlužení §18

Zpráva o přezkumu §19

Záznam o jednání s dlužníkem §20

Zpráva o plnění oddlužení §21

Zpráva o splnění oddlužení §22

Druhy formátů formulářů elektronických podání §23

Společná ustanovení §24

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení §25

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §26

Příloha - Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu

č. 131/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

191

VYHLÁŠKA

ze xxx 27. xxxxxx 2017

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 1 x §431 písm. x), d) x x) zákona č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2017 Xx.:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) formuláře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy,

i) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zprávy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) formuláře xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) záznamu o xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

§2

Xxxxx xx vstup xx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitele",

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele,

e) xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §183 xxxx. 3 nebo §184 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x smlouvě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §183 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx podle §184 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, opravňuje xxxxx xxxxx xx xxxxx do řízení xxxxx věřitele,

g) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxx které xxxxxxxx xxxx věřitel do xxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx příloh x

x) xxxxx a xxxxxx.

(2) Přílohami xxxxxxxxx xxxxxx věřitele na xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxx

x) veřejná xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, které ji xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx převod nebo xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx x původního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo z xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxx xxxx součástí xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx",

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

c) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx od bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x přihlášce xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxx,

1. celkovou výši xxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx věřitele,

f) xxxx x xxx, xxx xxxx pohledávka xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o hlasování xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx odlišnou xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a

k) úředně xxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Vymezení předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx či xx xxxxxxxx insolvenčního řízení, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx zahájení insolvenčního xxxxxx.

§5

(1) V xxxxxxxxx x hlasování xxxxxxxx xx uvádí, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxx záležitosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitele xx dále xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxx věřitel xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x celém rozsahu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx věřitelem.

§7

Xxxxx xx věřitel xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx, xxxx xxx x hlasovacímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxxx xx první xxxxxx xxxxxx xxxxx "Příloha xxxxxxxxxxx xxxxxx".

§8

Přihláška xxxxxxxxxx

(1) Formulář xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Přihláška pohledávky",

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx zároveň s xxxxxxxxxxxx návrhem,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx bydliště xxxx xxxxx věřitele,

e) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vznik xxxxxxxxxx,

x) údaj, zda xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx vykonatelná,

g) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx podstaty dlužníka, xxxxxxxx přihláška pohledávky xxxxx právní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxx §171 insolvenčního xxxxxx pro případ, xx xx něj xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxx majetkem, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx x údaje x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxx xx dlužník, x xxxxxxxx předmětu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zřízeno, xxxx xxxxxxxxx x data xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

4. x xxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx pohledávky,

i) údaj x xxxx xxxxxxxxxx, x to

1. xxxx x celkové xxxx xxxxxxx pohledávky x xxxx jistiny xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx pohledávka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše, xxxxxxxx přihláška xxxxxxxxxx xxxxx postupu, který xxx použit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslušenství, xxxxx uspokojení xxxx xxxxxxxxx podle §170 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x rozlišením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam příloh,

l) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx odlišnou xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podpis x

x) xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čtecího xxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxx x xxx, zda jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výše, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x českých korunách xxxx x cizí xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x použitého xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - právnické xxxxx, zejména výpis xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx ověřit xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru,

b) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postoupením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se podle xxxxxx právního předpisu1) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxx 1 - Přehledový xxxx,

x) Xxxx 2 - Přezkumný xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx 3 - Xxxxxxxxx list xxx xxxxxxxxxxx věřitele.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek",

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx značku, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkumu přihlášených xxxxxxxxxx,

x) přehled přihlášených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohledávek,

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. pořadové xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. výši x xxxxxxx shrnutí xxxxxx xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx,

5. xxxx o xxx, x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxx o xxx, x xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxx x xxx, xxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx popřena,

8. xxxx o xxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vykonatelná,

9. xxxx o xxx, xxx x v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxx x tom, xxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, x

11. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx důvodem xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx zajištění x x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx známo x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, 3 xxxx 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bližší xxxxx x xxxxxxxxxxxx nezařazených xx přezkumné jednání,

h) xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávek, xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, x

x) datum a xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky",

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dílčí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx věřitele,

d) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxx xxxx přihlášené xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxx o xxx, xxx x v xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx včetně označení xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx titulu,

4. xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxx x xxx, xxx a x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx popis způsobu xxxxxxxxx, x

6. xxxxxx xxxxx o smlouvě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. popírá pravost xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxx je xx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx toho, v xxxxx xxxxxx má xxx pohledávka xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx x

x) bližší xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o určení xxxxxxxx, výše nebo xxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b) xx x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx list zajištěné xxxxxxxxxx".

(5) X seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvlášť.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotoveného v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx §410 insolvenčního xxxxxx xx přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; ke svému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Popření xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx popírá,

d) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je pohledávka xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx, a xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x popření xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx důvodů, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx popírána xx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx, v jakém xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx dokládajících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx moc, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx moci x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx spisu.

§11

Vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pohledávky za xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx roveň",

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxx spojení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

f) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. údaj x tom, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uspokojena,

4. xxxx x xxx, xxx a x xxxx výši xx xxxxxxxxxx splatná,

5. údaj x tom, xxx x v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. údaj x xxx, zda a x jaké xxxx xx pohledávka podmíněná, x xx včetně xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx x tom, xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

8. xxxxxx xxxxx x smlouvě xxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pohledávky,

g) další xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxx x výši, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. údaj o xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xx důvodem xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příloh,

i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx,

x) xxxxx x podpis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx postavené xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru,

b) xxxxx smluv, soudních xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx a

c) xxxx moc, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxx majetkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx podstaty",

b) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx správce,

e) xxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přehled majetkové xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx zpeněžení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x uvedením výše, xx které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx sloužící x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; podnik xxxx jiná xxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxx xx zapisují xxxxxxx položkou, xx xxxxx však xxxx xxx xxxxxx, co xx xxxxxxx nebo xxxxxxx věcí náleží x xxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace, že xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx, xxxxx provedla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xxxxx x sepisovanému xxxxxxx uplatňuje xxx xxxxx, údaj o xxxxx, které sepisovaný xxxxxxx náleží, xxxx xxxx x osobě, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx majetku neměla xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx majetkové podstaty,

l) xxxxx, xxx který xxx majetek xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

p) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x podpis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx jsou

a) list xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx potvrzení dlužníka x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Konečná xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx",

x) označení xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vykonávali xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx x zda xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které nebyly xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxx x právních xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. označení rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx popis majetku x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku, xxxxx nebyl zpeněžen,

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelského orgánu xx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. bližší xxxxx xxxxxxx, xxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxxx x uvedení xxxxxx, xxx který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx věřitelům,

1. označení xxxxxxxxxxx věřitele,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

3. xxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odečtení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zpeněžením xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx,

2. podrobný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx zajištění, a x xxxxx přezkoumaných xxxxxxxxx pohledávek,

l) výsledek xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věřitele,

1. xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxx x xxx, x jaké výši xxxx pohledávka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výše plnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam příloh x

x) xxxxx x xxxxxx.

§14

Reorganizační plán

Reorganizační xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Reorganizační xxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pod níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxx předkládán xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxx-xx o osobu xxxxxxxx od dlužníka,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příčin xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reorganizace xxxxx §316 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dovozuje,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx rozdělují xx skupin x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x pohledávkami xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu budou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, údaj x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx podmínek, xxxx x tom, xxx x jak xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dlužníkově xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v němž xxxx ochotny xxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bude mít xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx.

§15

Zpráva x reorganizačním xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx 2 - Xxxxx,

x) Xxxx 3 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxx 4 - Xxxxxxx xxxxxxx účinků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxx 5 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Část 6 - Xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) Xxxx 7 - Xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx 8 - Závazky xxxxxxxx,

x) Xxxx 9 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování dlužníka,

j) Xxxx 10 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx,

x) Xxxx 11 - Xxxxxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Část 12 - Daňové dopady xx věřitele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx 13 - Xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) Xxxx 14 - Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Část 15 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxx,

x) Část 16 - Opravné xxxxxxxxxx,

x) Xxxx 17 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprávě o xxxxxxxxxxxxxx plánu x

x) Xxxx 18 - Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu je xxxxx reorganizačního plánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxx xxxx vyhlášky.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxx xx přesto xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li takové xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zvlášť k xxxx xxxxxxxxx, xx xxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§16

Zpráva o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Zpráva x xxxxxx reorganizačního xxxxx",

x) xxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu,

e) xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávkách,

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zajištěných x xxxxxxxxxxxxx pohledávek,

2. xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx x nezajištěných pohledávek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pohledávek x

4. xxxxxxxx xxxx zjištěných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přehled míry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

1. xxxxxxxx míru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx, xx kterému je xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx míru uspokojení xxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

4. xxxx o xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx, x xx xx dni zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xx xxx, ke kterému xx zpráva o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podniku,

k) xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx.

(2) Přílohami xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx

x) xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sledujících xxxxxxxxx provozu dlužníkova xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx spor xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx."

§17

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Formulář návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx

x) označení "Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x má-li xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx adresu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxx, zda je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx, včetně podrobného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osvědčují, xx-xx xxxxx na oddlužení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například o xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příjmu x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx,

x) údaj x tom, xxx xxxxxxx navrhuje, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxx splátky, x pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx určených splátek xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vedly x xxxx úpadku,

g) xxxx o dlužníkem xxxxxxxxxxxx osobách s xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem,

h) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nenavrhuje xxxxxxxxx xxxxxx oddlužení,

j) xxxx x xxx, xxx x posledních

1. 10 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobození od xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx oddlužení x xxxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, xxxx jestliže x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schváleno nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. 3 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx známých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří mají xxx obvyklé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx závazku,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x osobu odlišnou xx dlužníka,

o) xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x úředně ověřený xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nelze xxxx skutečnost ověřit xxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxx registru,

b) seznam xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx věřitelů, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxx, xx uvádí xxxxxx,

x) listiny dokládající xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx potvrzení x příjmech x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxx oddlužení obdrží, xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) insolvenčního xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém se x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolává, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) listiny, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx, xxxxx xx dlužník xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx a plná xxx xxxx součástí xxxxx,

x) xxxxxxxxxx obou xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx oddlužení považován xx majetek ve xxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxx xx podáván xxxxxxxx návrh xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx byl xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx po něm xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx veškeré xxx příjmy v xxxx xxxx.

§18

Xxxxxx pro xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxxx

x) označení "Xxxxxx xxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu a xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx insolvenční xxxxxx vedeno,

c) označení xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx očekávat xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3 xxx xx schválení oddlužení,

g) xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxx příjmů dlužníka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx plátce xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, plátci xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

k) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx majetku xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx slouží x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx předmětem sporu x určení xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx výši xxxxxxx zpeněžení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x tom, xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ke xxxxxxxxx x důvodu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určenou xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx neplatných xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxx dlužníka xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx příjmů x xx snížení xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx až xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výši xxxxxx za xxxxx x xxxxxx takového xxxxxx,

x) xxxxx o uhrazené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx mezi nezajištěné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěných x xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dlužníkem xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx existují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx a návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxx xxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x x jakém xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zprávy xxx oddlužení jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x návrhu xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxx x přezkumu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) označení "Zpráva x xxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,

c) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx insolvenční správce xxxxxxxxxx k vlastnímu xxxxxxxxxxx přihlášených pohledávek xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jejich podstatný xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx pohledávkách,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxx přezkoumaných xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxx x

x) datum a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx x dlužníkem,

b) seznam xxxxxxxxxxxx pohledávek a

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxx o jednání x xxxxxxxxx

(1) Záznam x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) označení "Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) čas xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx místnosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx pořízení xxxxxxx x xxxxxxx,

x) údaj x tom, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodech x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx pravost, xxxx a pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx skutečnostech, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku,

h) xxxx x tom, zda xxxxxxx xx xxxxxxx x insolvenčním správcem xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxx.

§21

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx značku, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx dlužník xxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení, x jestliže je xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx dlužník neplní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu oddlužení, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobu, xxxxx xxxxxxxx hodlá řešit xxxxxxxx situaci,

g) doporučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxx důvodů,

h) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxx x očekávanou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xx pohledávky xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx zbývající nezajištěné xxxxxxxx a

3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou výši xxxxxx obdrženou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oddlužení,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele s xxxxxxxx zjištěné výše xxxxxxxxxx a výše x míry xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a

l) xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§22

Xxxxxx x splnění xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxxx x splnění xxxxxxxxx",

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení oddlužení,

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x nižší míře xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k úhradě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míře xxxxxxxxxx x xxxx plnění xxxx schválením oddlužení,

h) xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx splátkách xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx a xx xxxxxx období xxxxx x přerušení xxxx prodloužení průběhu xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx údaje x xxx, zda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx roveň,

n) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení určeného x rozdělení xxxx xxxxxxxxxxx věřitele stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce o xxx, xxx dlužník xxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho doporučení, xxx xx xxx xxxxxxxx přiznáno osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx, nebo xxx xx xxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) datum x xxxxxx.

§23

Xxxxx formátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání

Elektronické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2, 3, §8 xx 13 a x §16 xx 22 x xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§24

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x bydlištěm. Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xx označuje xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x sídlem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx data xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx jim xxxxxxxxx, x xxxxxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx stát, obsahuje xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxx

x) název xxxx xxxx xxxxxxxxxx újezdu,

b) xxxxx části obce, xxxx-xx totožný s xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo přidělené xxxxxxxxx místu,

d) xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx orientační; xxxxx evidenční xx xxxxxx zkratkou "č. xx."; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno, xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx lomítkem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx tvoří zejména xxxxx města (xxxx) x regionu, xxxxx xxxxx x číslo xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx XXX) x xxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky x jednacím xxxx xxx insolvenční xxxxxx

§25

Xxxxxxxx č. 311/2007 Sb., o jednacím xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 70/2011 Xx. x xxxxxxxx x. 397/2013 Sb., se xxxx xxxxx:

1. §1 xxx:

"§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx.".

2. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx "do xxxxx pracovního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx" nahrazují slovy "xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx".

3. X §5 odst. 2 se za xxxxx "považuje" vkládá xxxxx "čtvrtý" x xxxxx "nejblíže" se xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §11, 14, xxxx třetí x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zrušují.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§26

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxx, Ph.D., x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 191/2017 Sb.

Minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Úvodní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zástupce,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx x reorganizačním xxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxxx, obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění x xxxxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Pohledávky věřitelů xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o jejich xxxx, xxxxxxxxx, x xxxxx podmínky. Xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x přiložený xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxxxxxxx procesním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3."

2. Obsah xxxx xxx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx x xxxxx předepsaných xxxxx zprávy uvádí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musejí být xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x místo xxxxxx schůze xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládaném xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx x reorganizačním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uvedením xxxx, na xxxxxx xxxxx reorganizačního plánu xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxx xx určité xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xx, xx x reorganizačním xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx reorganizačního plánu" xx sloužit xxxx xxxxxxx shrnutí účinků xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx splněním předkladatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxxxx. Xxxx část xx měla poskytnout xxxxxxx přehled xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxx část uvádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Část "Xxxxx xxxxxxxxxx podnikání" xxxxxxxx popis xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání xxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, dlužníkových xxxxxx x ovládající xxxxxx a osobami xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x popis xxxxxx, které xxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx části xx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikání, xxxxxxx o xxx, xx jaké míry xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx si xxxxxxx xxx být xxxxxxx xxxxxxx informovanou xxxxx x tom, xxx xx stávající xxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxx xx nikoli a xxx xxxx xxxxxxxxx xx či xxxx xxxxxxxxxx xxx stávajícím xxxxxxx.

6. Xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx řízením, xxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nadále xxxxxxxxx či xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x údaje x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účelem xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx, xxxx xxxx x insolvenčním řízením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx podstatou xxxxx xxxxxxx x xxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákazníci projevují xxxxxx dlužníkově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxx bylo zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka.

7. Xxxx "Majetek dlužníka" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxx zajištění, a xxxxxxx, xxxxxxx nějž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnout xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ať xxx xx xx dlužník xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx má xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxx x jeho xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka. Zvlášť xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx užívá xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx x majetek pronajatý, xxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluv, xxxx xxxxxxx prodaný xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxxxx, xxxxxxxx majetek, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx provedení navrhované xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x hodnotu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx především z xxxxxxx xxxxxx provedeného xxxxx §153 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxxxx ocenění xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx výslovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx.

8. Xxxx "Závazky xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich výše, x rozčleněním podle xxxxxx, a popis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnout xxxxxxxx informace o xxxx x xxxxxx xxxxxxx dlužníka. Závazky xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhrnně, xxxx xx xxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxx. Jednotlivě xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň.

9. Xxxx "Xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxxxxxx dlužníka" xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Účelem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx má podle xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx či xxx xx navrhují xxxxx x xxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx dlužníka, a xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xxx období xxxxxxxxxxx, x xx xx xx splnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

10. Xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxxx popis účinků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx statutární xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxx plnění xx xxx xxxxxxxxxx které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx pro účely §348 xxxx. 1 xxxx. x) x §349 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx a xxxxx xxxx nominální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zvlášť je xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za svou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx reorganizačního plánu.

11. Xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx" musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ocenění xxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §153 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx části "Xxxxxx dopady xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" je xxxxxxx xxxxxxxxx x dopadech xxxxxxxxxx reorganizace na xxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx domicil xx x České xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx to xxxxxxxxx a xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. V xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, zda současná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ovládané x současnosti nebo xxxxxxxxx stejnou ovládající xxxxxx xxxx dlužník xxxx zda xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxx xxxxxx xx současní xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxx prováděním xxxxx xx nepřímo získat xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předpokládá xxxx xxxxx xx x xxxx provedení xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dostat, nebo xxxxxxxxx, jejichž stranou xxxx být.

14. X xxxxx "Rizikové xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxx faktory xxxxx negativně ovlivnit xxxxxxxxx dlužníka xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx obchodní, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxxxxx xxxxxx, x pravděpodobné xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

15. Xxxx "Xxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx a podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxx.

16. Část "Opravné xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x právu xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí x schválení reorganizačního xxxxx x o xxx, xxx xxx xxxx xxxxx vykonat.

17. Xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zprávě" xxxx xxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx externí, xxxx zejména x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. V případě, xx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 17 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x části 17 xx jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

18. Xxxx "Xxxxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu:

"Prohlašuji, xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jsou

i. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsažené x xxxx zprávě, xxxxx a xxxxxxx, x

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly provedeny x xxxxxx xxxx x v xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx."

Xxxx část xxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dlužníka xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x. 191/2017 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2019 Xx. x účinností od 1.6.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 191/2017 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

131/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 191/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podání x formulářů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., x xxxxxxxx řádu pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

581/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 191/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení a x změně vyhlášky x. 311/2007 Xx., x jednacím xxxx xxx insolvenční řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxx x. 131/2019 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021 x xxxxxxxx §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Vyhláška č. 313/2007 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o náhradách xxxx hotových xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.