Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.11.2019.


Zákon o prodejní době v maloobchodě

223/2016 Sb.

Zákon

Prodejní doba v maloobchodě §1 §2

Přestupky §3

Účinnost §4

nález Ústavního soudu č. 119/2019 Sb.

INFORMACE

223

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2016

o xxxxxxxx xxxx v maloobchodě

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Prodejní xxxx v xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx1) xx xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx2)

x) 1. leden - Den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Nový rok,

b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 8. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx,

x) 28. xxxx - Xxx české xxxxxxxxx,

x) 28. xxxxx - Xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 25. xxxxxxxx - 1. xxxxxx vánoční x

x) 26. xxxxxxxx - 2. xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx1) xx xxxxxxx xxxxxx x den 24. xxxxxxxx - Štědrý xxx xx 12.00 xx 24.00 xxxxx.

(3) Xxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx

x) prodejen, jejichž xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 200 x2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v místech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx letištích, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a autobusových xxxxxxxxx,

x) prodejen xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

f) xxxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx3), nouzový stav4), xxxx xxxxxxxx státu4) xxxx xxxxxxx stav4).

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 x 2 se xxxxxxxx obdobně i xx prodejní a xxxxxxx xxxx zastaváren, xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx velikost xxxxxxxx nebo výkupní xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx provozuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx prodej xxxx xxxxx x provozovně xxxxxxx x §2 x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 x 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Dopustí-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xxxxx uložit xxxxxx až do xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 223/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

119/2019 Xx., xxxxx XX ze xxx 26.2.2019 xx. zn. Xx. XX 37/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 223/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 29.5.2019

276/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 223/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Příloha č. 4 xxx 48 zákona č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

4) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 300/2000 Xx.

5) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.