Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.11.2019.


Zákon o prodejní době v maloobchodě

223/2016 Sb.

Zákon

Prodejní doba v maloobchodě §1 §2

Přestupky §3

Účinnost §4

nález Ústavního soudu č. 119/2019 Sb.

INFORMACE

223

XXXXX

xx dne 28. xxxxxx 2016

o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx1) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx2)

x) 1. xxxxx - Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x Nový xxx,

x) Xxxxxxxxxxx pondělí,

c) 8. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx,

x) 28. xxxx - Xxx české xxxxxxxxx,

x) 28. xxxxx - Xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 25. prosinec - 1. svátek xxxxxxx x

x) 26. xxxxxxxx - 2. svátek xxxxxxx.

(2) X maloobchodě1) xx xxxxxxx prodej x xxx 24. xxxxxxxx - Xxxxxx xxx xx 12.00 xx 24.00 hodin.

(3) Xxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 x2,

x) čerpacích xxxxxx x palivy x mazivy,

c) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x místech xxxxxxx koncentrace cestujících xx letištích, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x autobusových xxxxxxxxx,

x) prodejen ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

f) xxxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx3), xxxxxxx stav4), xxxx xxxxxxxx státu4) xxxx xxxxxxx stav4).

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxx odpadů, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

§3

Přestupky

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x provozovně xxxxxxx v §2 x xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 x 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xxxxx uložit xxxxxx xx do xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx provádí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§4

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 223/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2016.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

119/2019 Xx., xxxxx XX ze xxx 26.2.2019 xx. zn. Xx. XX 37/16 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 223/2016 Xx., x prodejní xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 29.5.2019

276/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 223/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxx x maloobchodě x xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.11.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Příloha č. 4 xxx 48 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §3 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 300/2000 Xx.

5) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.