Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.11.2019.


Zákon o prodejní době v maloobchodě

223/2016 Sb.

Zákon

Prodejní doba v maloobchodě §1 §2

Přestupky §3

Účinnost §4

nález Ústavního soudu č. 119/2019 Sb.

INFORMACE

223

XXXXX

xx dne 28. xxxxxx 2016

x xxxxxxxx xxxx x maloobchodě

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Prodejní xxxx x xxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx1) xx xxxxxxx prodej x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx2)

x) 1. xxxxx - Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českého xxxxx x Xxxx rok,

b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 8. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx,

x) 28. xxxx - Den xxxxx xxxxxxxxx,

x) 28. říjen - Xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 25. xxxxxxxx - 1. xxxxxx vánoční x

x) 26. xxxxxxxx - 2. xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx1) xx zakázán xxxxxx x den 24. xxxxxxxx - Xxxxxx xxx xx 12.00 xx 24.00 xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 200 x2,

x) čerpacích xxxxxx s xxxxxx x mazivy,

c) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x místech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx3), xxxxxxx xxxx4), xxxx xxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxx stav4).

§2

Omezení xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zastaváren, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx odpadů, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx provozuje xxxxxx v maloobchodě xxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 x době, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 x 2.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 opakovaně, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 223/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

119/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 26.2.2019 sp. zn. Xx. XX 37/16 xx věci návrhu xx xxxxxxx zákona x. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx době x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.5.2019

276/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 223/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Příloha č. 4 bod 48 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x o dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) §3 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.

5) Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů.