Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.12.2015 do 31.12.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů

337/2015 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

337

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 2. xxxxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 416/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxx původci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jaderný xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxx. x) x §27 odst. 7 a 11 xxxxxx č. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 13/2002 Xx. x xxxxxx x. 250/2011 Xx.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 416/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 46/2005 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 341/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 461/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 písm. x) xx částka "15&xxxx;360 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "30 906 Xx".

2. X §2 odst. 2 xxxx. x) xx částka "17 140 Xx" nahrazuje xxxxxxx "34&xxxx;488 Xx".

3. X §2 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Částky xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx 1. lednem 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vždy x 2 % xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx "3&xxxx;000&xxxx;000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "4&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

5. X §4 xxxx. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx účet xxxxxxxxxx xx 120 xxx ode dne xxxxxx rozhodnutí; xxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu odkladný xxxxxx, xxxxxxx Správa xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 416/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nařízení xxxxx x. 416/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxxxxxx vlády č. 416/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxx poprvé xx xxx 2016. Xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 2015 xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 416/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 416/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 416/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

3. Správa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xx xxx 2016 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 416/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 20. xxxxxxxx 2015.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Sobotka v. x.

Xxxxxxx průmyslu a xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.12.2015.

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2015 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2023 Sb. x účinností xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.