Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.03.2024.


Nařízení vlády o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

240/2014 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1 §2

Rozlišení a výše sazeb mýtného §3 §4

Sleva na mýtném §5

Postup při uplatnění slevy na mýtném §6

Přechodné ustanovení §7

Zrušovací ustanovení §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3

Příloha č. 2 - Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3

Příloha č. 3 - Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3

Příloha č. 4 - Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3

INFORMACE

240

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 27. xxxxx 2014

x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Sb. a xxxxxx x. 196/2012 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx nařízení1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx slevy xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 40/2024 Sb.

§3

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx mýtného

(1) Sazby xxxxxxx xx xxxxx xxxxx

x) kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxx, xxxx

2. silnice X. xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx sazby xxx

1. xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3,

x) xxxxxx xxxxx EURO xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx

1. do xxxxx XXXX XX,

2. xxxxx EURO X x XXX,

3. třídy XXXX XX, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx elektrickou energii xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx jízdní soupravy xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxx xxx 3,5 xxxx a xxxx xxx 7,5 xxxx,

2. xxxxxxx 7,5 xxxx x méně než 12 xxx, xxxx

3. xxxxxxx 12 xxx,

x) xxxxx náprav xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy xx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. xx 2 xxxxxxxxx,

2. xx 3 xxxxxxxxx,

3. xx 4 xxxxxxxxx, xxxx

4. x 5 nebo více xxxxxxxxx, x

x) emisní xxxxx CO2 vozidla xx xxxxx xxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx XX2 č. 1,

2. xxxxxx xxxxx XX2 x. 2,

3. xxxxxx xxxxx XX2 č. 3,

4. xxxxxx xxxxx XX2 x. 4, xxxx

5. xxxxxx xxxxx XX2 x. 5.

(2) Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a M3 xxxx uvedeny v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx I. xxxxx xxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 x M3 xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X2 a X3 xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx X. třídy xxx xxxxxxx kategorie X2 x M3 xxxx uvedeny v příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2020 Sb.

§5

Xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx č xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpoplatněné pozemní xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xx mýtném") xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

(2) Pokud xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxx uložené za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 u xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhla xxxxxxx

x) 65 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 6 %,

x) 95 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 9 %,

x) 170&xxxx;000 Kč, poskytne xx xxxxx xx xxxx 11 %,

x) 270&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxx ve xxxx 13 %.

(3) Xx xxxx xxxxx xxxxxxx uložené podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2.

§6

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx kalendářní xxx, xx xxxx xx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx prodlení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o vozidle x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou:

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx jsou xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, obchodní xxxxx nebo název,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x

4. xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx doručování,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného jiným xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxx moc, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou.

(3) Xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 nárok xx xxxxx,

x) vypočte xxxx xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) vyzve xxxxxxxxxxxxx vozidla, x xxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxx sdělil xxxxx x bankovním xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx odpovídající xxxx slevy xx xxxxxx zaslat.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny dolů xx účet podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X vozidel xxxxxxxxx XXXX XX x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadal xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx x vozidel xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 484/2006 Sb., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sazeb xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx x x postupu xxx uplatnění xxxxx xx mýtném, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 484/2006 Sb., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx sazeb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 272/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 484/2006 Xx., x výši xxxxxxxx poplatků x x xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 404/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 484/2006 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxx mýtného xx xxxxxxx určených pozemních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx č. 272/2007 Xx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 26/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 484/2006 Xx., x výši xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx sazeb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx vlády č. 415/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 484/2006 Sb., x výši xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx sazeb xxxxxxx xx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 484/2006 Xx., o xxxx xxxxxxxx poplatků x x výši xxxxx mýtného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 354/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 484/2006 Xx., x výši xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Nařízení vlády č. 352/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 484/2006 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx mýtného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx vlády č. 15/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 484/2006 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mýtného, slevy xx mýtném a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx vlády x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3

X Xx/xx

Xxxxxx xxxxx EURO

Euro 0 xx IV

Euro X, XXX

Xxxx VI

Vozidlo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx CO2

č. 1

x. 1

x. 1

x. 2

x. 3

x. 4

x. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x xxxx

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 tuny

0,7882

0,9742

1,4823

1,7250

0,7796

0,9627

1,4677

1,7072

0,7764

0,9583

1,4621

1,7005

0,7603

0,9381

1,4268

1,6583

0,7441

0,9179

1,3915

1,6162

0,6149

0,7564

1,1089

1,2788

0,4506

0,5508

0,7510

0,8512

nejméně 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

1,4853

1,9662

2,6874

3,2514

1,3077

1,7275

2,3846

2,8836

1,2406

1,6373

2,2541

2,7228

1,2245

1,6171

2,2188

2,6806

1,2083

1,5969

2,1835

2,6385

1,0791

1,4354

1,9009

2,3011

0,8601

1,1563

1,4657

1,7821

xxxxxxx 12 xxx

3,3679

4,4137

5,5768

6,5442

2,9030

3,8697

5,1047

6,1039

2,6673

3,5224

4,6397

5,6147

2,6512

3,5022

4,6044

5,5725

2,6350

3,4820

4,5691

5,5304

2,5058

3,3205

4,2865

5,1930

2,2538

3,0277

3,8422

4,6572

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3

X Xx/xx

Xxxxxx xxxxx XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

x. 1

x. 1

x. 2

č. 3

x. 4

č. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost

počet náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x více

více než 3,5 tuny x xxxx než 7,5 xxxx

0,4002

0,5192

0,8344

1,0090

0,3916

0,5077

0,8198

0,9912

0,3884

0,5033

0,8142

0,9845

0,3797

0,4924

0,7912

0,9571

0,3709

0,4814

0,7684

0,9298

0,3009

0,3939

0,5850

0,7108

0,2106

0,2808

0,3510

0,4312

xxxxxxx 7,5 tuny x méně xxx 12 xxx

0,9175

1,2165

1,7245

2,0849

0,7399

0,9778

1,4217

1,7171

0,6728

0,8876

1,2912

1,5563

0,6641

0,8767

1,2682

1,5289

0,6553

0,8657

1,2454

1,5016

0,5853

0,7782

1,0620

1,2826

0,4403

0,5916

0,7507

0,9116

xxxxxxx 12 xxx

2,1187

2,7496

3,4518

3,9689

1,6538

2,2056

2,9797

3,5286

1,4181

1,8583

2,5147

3,0394

1,4094

1,8474

2,4917

3,0120

1,4006

1,8364

2,4689

2,9847

1,3306

1,7489

2,2855

2,7657

1,1526

1,5486

1,9651

2,3779

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx za užívání xxxxxxx pro vozidla xxxxxxxxx X2 a X3

X Xx/xx

Xxxxxx xxxxx XXXX

Xxxx 0 až XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx používající xxxx xxxxxx výlučně elektrickou xxxxxxx xxxx vodík

Emisní xxxxx CO2

č. 1

x. 1

x. 1

x. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

2

3 x více

2

3 x xxxx

2

3 a více

2

3 x xxxx

xxxx xxx 3,5 tuny x xxxx než 7,5 xxxx

0,4156

0,5483

0,4079

0,5380

0,4050

0,5340

0,3705

0,4907

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx než 12 tun

0,6717

0,8996

0,5740

0,7683

0,5371

0,7187

0,4735

0,6362

nejméně 12 xxx

0,7932

1,0626

0,6770

0,9065

0,6330

0,8474

0,5634

0,7569

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxx I. xxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X2 a X3

X Xx/xx

Xxxxxx xxxxx XXXX

Xxxx 0 až XX

Xxxx X, EEV

Euro XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx palivo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

č. 1

x. 1

x. 5

Největší xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

2

3 a xxxx

2

3 a xxxx

2

3 x více

2

3 a xxxx

xxxx než 3,5 xxxx a méně xxx 7,5 xxxx

0,2212

0,2903

0,2135

0,2800

0,2106

0,2760

0,1905

0,2507

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx než 12 xxx

0,4260

0,5708

0,3283

0,4395

0,2914

0,3899

0,2422

0,3254

xxxxxxx 12 tun

0,5036

0,6749

0,3874

0,5188

0,3434

0,4597

0,2882

0,3872

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 240/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2015.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

479/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 240/2014 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sazeb xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xx mýtném

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

40/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 240/2014 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mýtného, xxxxx na mýtném x o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx mýtném, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 479/2020 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.3.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 25.3.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Toto nařízení xx xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady č. 1999/62/ES xx xxx 17. xxxxxx 1999 x xxxxxx poplatků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidly.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2011/76/EU ze xxx 27. xxxx 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 1999/62/ES x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těžkými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/362 xx xxx 24. xxxxx 2022, xxxxxx se xxxx směrnice 1999/62/XX, 1999/37/XX x (XX) 2019/520, pokud xxx x xxxxx poplatků xxx vozidla za xxxxxxx určitých pozemních xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 1999/96/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx znečišťujících látek x znečišťujících xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xx xxxxxxxxxx motorů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zkapalněným xxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx č. 88/77/EHS, xx xxxxx pozdějších xxxxx.

4) Příloha č. 18 x xxxxxxxx č. 341/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.