Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2014.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

110/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

110

VYHLÁŠKA

ze dne 2. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 165/2002 Xx., o xxxxxxxxxx větrání při xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx dolech, ve xxxxx xxxxxxxx x. 56/2007 Xx. x xxxxxxxx č. 176/2011 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě:

Čl. I

Vyhláška č. 165/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x plynujících xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 56/2007 Sb. x x. 176/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx D xxxx xxxxxxx X2" xxxxxxxxx slovy "v xxxxxxxxxx xxxxx obrázků X, X2 xxxx xxxxxxx X3".

2. X §8 odst. 3 xx za xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx X2".

3. X §18 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Jiný xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je uveden x této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stejnou úroveň xxxxxxx bezpečnosti osob x xxxxxxx, xxxx xxx uveden x xxxxx xxxxxxx, přípravy x dobývání, xxxx x xxxxx zajištění xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx změny těchto xxxxxxxx.".

4. V příloze x. 2 xxx 5 xxxxxxx D xxx:

5. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FOUKACÍ (X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX)

".

5. X xxxxxxx x. 2 bod 5x xxxxxxx X2 xxx:

5x. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX (X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX)

".

6. V xxxxxxx x. 2 xx xx bod 5x xxxxxx xxx 5x x xxxxxxxx D3, xxxxx zní:

5b. SEPARÁTNÍ XXXXXXX KOMBINOVANÉ XXXXXXX (X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TAHEM)

".

7. X xxxxxxx č. 2 xxx 7 xxxxxxx X xxx:

7. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX ZMĚNĚ XXXXX XXXXX

".

8. X xxxxxxx x. 2 xx xx xxx 7 xxxxxx bod 7x x xxxxxxxx X2, xxxxx zní:

7a. XXXXXXXXX XXXXXXX KOMBINOVANÉ FOUKACÍ XXX XXXXX SMĚRU XXXXX

".

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x postupu xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx technických norem x předpisů x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 98/48/ES.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2014.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2014.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.