Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011.


Zákon, kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
199/2010 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dluhopisech Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. V
Přechodná ustanovení Čl. VI
Zrušovací ustanovení Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o přestupcích Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XII
Přechodné ustanovení Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o krajích Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Čl. XVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb. Čl. XVII
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek Čl. XVIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. XX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. XXI
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXII
199
XXXXX
xx xxx 24. xxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů
Xx. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., zákona x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Sb., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2001 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Sb., zákona x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., xxxxxx č. 162/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx x. 49/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona č. 441/2005 Sb., zákona x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 482/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 216/2009 Xx., zákona č. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Xx., zákona č. 326/2009 Xx. a xxxxxx č. 362/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx příjmy z xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx nabývat xxxxxxxx xxxxxxx osoby,".
2. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxxxxx osoby".
3. X §8 xxxx. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx výnos xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxxxxx xxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxx xxx jeho splatnosti".
4. X §8 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx,".
5. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "papíru" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
6. X §22 odst. 1 xxxx. g) xxxx 4 se xxxxx "xxxx,71)" xxxxxxxxx xxxxx "trhu71), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxx splatnosti,".
7. X §35x odst. 5 x 9 xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
8. V §36 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx u), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx x x xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx jeho xxxxxxxxxx.".
9. X §36 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "U xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxx výhradně fyzické xxxxx, xx xxxxxx xxxx x daň xxxxxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxx.".
10. V §38d xxxx. 3 x 11 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Generálním finančním xxxxxxxxxxxx".
11. X §38x odst. 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx".
12. V §38xx xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelstvím".
13. X §38x xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., zákona x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Sb., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., zákona x. 109/2009 Sb., xxxxxx x. 154/2009 Xx., xxxxxx č. 214/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. Xxxxxx §35 xxx: "Xxxxx činností v xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxxx xxxxx".
2. X §35 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 20 xxxxx:
"(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx s investičními xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx nabývat, zcizovat x xxxxxx zatěžovat xxxxxxxxxx nástroje x xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednávat s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dluhopisy,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk; tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx20),
x) xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx, xxxxxx státních dluhopisů xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx související xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) provozovat vypořádací xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxx dluhopisy; xxxxxxxxx x název xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xx základě xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuzemská nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; činnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím České xxxxxxx banky.
20) §62 xxxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku.".
3. X §35 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxx činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx, nepodléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx povolení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
4. X §36 odst. 5 xx číslo "9" nahrazuje xxxxxx "10".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx. x xxxxxx č. 292/2009 Xx., se xxx 2 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx
Čl. IV
Xxxxx č. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 378/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §26 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech
Xx. X
Zákon č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 325/1993 Xx., zákona č. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx č. 58/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. §1 xx 4 xxxxxx nadpisů xxxxx:
"Územní finanční xxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady (xxxx jen "územní xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, včetně vyhledávací xxxxxxxx,
x) vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx deliktech v xxxxx své xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx o účetnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxx xxx xxxxxx daní x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vybírají x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu,
x) xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrami,
i) xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,
2. značení tabákových xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxxxxx prodeje lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li x xxxxxx správě věcně xxxxxxxxx xxxx orgány,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu uložily,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství v xxxxxx 1991 xx 1995 včetně x xxxxxxxx xxxxx x xxxx vyplývající,
n) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajů, xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x městských částí xxxxxxxx xxxxx Prahy,
x) vykonávají další xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nelze-li xxxxx místní příslušnost xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx příslušné Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxx kontrolovaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx nebo podle xxxxxxxx 1.
(3) X xxxxxxxxxxxxx určí xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jedná-li xx x určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo obvod xxxx působnosti, xxxx xx Generální finanční xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x Praze.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "generální xxxxxxx"). Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce generálního xxxxxxxx.
(3) Generálního xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx ředitelem x xxxx zástupcem xxxx být xxxxxxxx xxxxx současný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx finančním xxxxxx xxxx x ministerstvu, xxxxx xx x xxxxxxxx finančních orgánech, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx, odbornou xxxxx x činnosti těchto xxxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnutí.".
2. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx zní:
"§4x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx xx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx styků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňové politiky x v xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx ředitelství,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x n),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaná xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva zajišťuje xxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou xxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxx mezinárodní koordinace xxxxxx zjištěných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),
x) x odůvodněných případech xxxxxxx úkony nebo xxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx orgánů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx shromažďování xxxxx, a poskytuje xxxx údaje xxxxxxxxxxxx,
x) vykonává xxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxx právní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
3. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x §9a x".
4. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "zvláštní" xxxxxxxxx xxxxxx "jiný", slova "§1" se nahrazují xxxxx "§2" x xxxxx "x), i), x) x x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x), l), x) x o)".
5. X §6 odst. 2 se xxxxx "§1 odst. 1 xxxx. x), x) x m)" nahrazují xxxxx "§2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x)".
6. §7 xxx:
"§7
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx.".
7. §7a xx xxxxxxx.
8. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x §9a x".
9. X §8 xx doplňují xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx ředitelství řídí xxxxxxx finančního ředitelství. Xxxxxxxx finančního ředitelství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství. Ředitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx jmenuje x odvolává generální xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxxx řízení xxxx jiných postupů x xxxxx správy xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiný než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
10. §9 xxx:
"§9
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), f) x x),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaná ve xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx řízení xxxx xxxx postupy, které xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx územním xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx původní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx.".
11. Za §9 xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9a
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je finanční xxxx x celostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx pro celý xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xx finančním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx pro xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxxx §9. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ředitelství pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxx xxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx
x) banka x xxxxxxx zahraniční xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Obratem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx zdaňovací xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.
(5) Dosažení xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx změnu xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx zdaňovacího období xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c) xx považuje za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X poklesu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx poklesu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. x).
(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě změn xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx celý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2. Ustanovení daňového xxxx o xxxxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx obdobně xxx xxx změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x), x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2.
(8) Je-li xx účelné xxxx xxxx-xx xxx výkon xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx vybraný xxxxxxx, x když se xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3, se za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx pro xxxx rozsah působnosti xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxx §2.".
12. §10 x 11 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostředků státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx ředitelství a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a výdaje Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxxx vykonávající službu xx služebním poměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx ředitel xx x územních finančních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkony jménem xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x vedoucí zaměstnanci xxxxx činit jménem xxxxx majetkoprávní úkony x úkony pracovněprávní xxxxx xx základě xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančních xxxxxx. Pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele.
§11
Xxxxxxxxxxxx
Ministerstvo
x) xxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx ředitelství xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx ředitelstvími ve xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx působnosti podle §2 odst. 1 xxxx. b) x x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančními ředitelstvími x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxx správě daní x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx,
x) může xxxxxxx územní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx,
f) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podílet,
x) x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx pověřit xxxx xxx místně příslušný xxxxxx finanční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daní, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
13. Xxxxxx xxx §12 "Xxxxx x xxxxxxxxxx pracovníků územních xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx nadpisem "Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
14. §13 xxx:
"§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, kteří plní xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxx byly x xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nesmějí
x) xxxxxxxxx provádět kontrolní, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu postavení xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx příjemce dotací,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, prokuristy, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci, předběžnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx statutárními xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.".
15. X §13x xx slova "Xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
16. V §13b xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu", slova "xxxxx §1 xxxx. 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx tohoto xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".
17. X §13x xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx finanční ředitelství".
18. X §13b xxxx. 5 se xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx".
19. §15 xx xxxxxxx.
20. V §15x xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Policie České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x územním finančním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
21. X §15x xxxx. 3 x 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
22. X §15x xxxx. 8 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x územním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
23. X §15a xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx odstavce 10 xx 13, které xxxxx:
"(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x územním finančním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx
a) xxxxxxxx (název, xxxxx x identifikační xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxx azylu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx),
x) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx xxxx povoleného xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x fyzickou osobu),
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx silničního motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky,
x) xxxxx technického xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x místo xxxx xxxxxx,
e) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx vozidla, xxxxxxxx označení,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vozidla (XXX), xxxx-xx, pak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx číslo, xxxxx, xxxxx xxxx x sezení x xxxxx,
x) největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozní hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx registrace silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx poslední xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx státem xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republika,
x) zástavní xxxxx xxxxxxxx xx silničním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidle.
(12) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných věcných xxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
(13) V xxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 až 12 se poskytují xxx údaje o xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 14.
24. X §15x xxxx. 14 xx slova "odstavců 1 xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 až 13", xxxxx "xxxxxxxx osob" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 13" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx xxxx".
25. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Příloha x. 2 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx určené x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §6 xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 x obvodu xxx xxxxxx působnosti x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro Prahu 2, pro Xxxxx 3, xxx Xxxxx 4, xxx Xxxxx - Jižní Město, x Praze - Xxxxxxxxx, pro Prahu 5, xxx Prahu 6, pro Prahu 7, xxx Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9 x xxx Xxxxx 10.
XX. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx - západ x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xx Voticích, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxx Brodě, x Kutné Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxx Vltavou, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Poděbradech, x Xxxxxxxx nad Labem - Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Svinech, x Xxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Jindřichově Xxxxxx, x Dačicích, x Xxxxxxx, x Písku, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx a x Xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx Plzeň - xxx, x Blovicích, x Přešticích, Xxxxx - xxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxxxxx x v Xxxxxxxxxx Xxxx.
X. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x v obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xx, x Mariánských Xxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Kraslicích.
XX. Xxxxxxxx úřad x xxxx xxx Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxxx, v Roudnici xxx Xxxxx, x Xxxxxxx, x Podbořanech, x Xxxxx, x Xxxxx, x Litvínově, x Teplicích a x Xxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx v obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, v Tanvaldě, x Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx x x Xxxxxxx.
VIII. Xxxxxxxx xxxx x Hradci Xxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxxx, v Xxxxxx, x Hořicích, v Xxxx Xxxx, v Xxxxxxx, v Broumově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Kněžnou, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Orlicí, x Xxxxxxxx, ve Xxxxx Králové xxx Xxxxx x xx Xxxxxxxx.
XX. Finanční xxxx x Pardubicích x obvodu své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x ústí xxx Xxxxxx, ve Xxxxxxx Xxxx x v Xxxxxxxx.
X. Xxxxxxxx xxxx x Jihlavě x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxx, v Xxxxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxx xxx Oslavou, xx Xxxxx nad Xxxxxxx, x Bystřici nad Xxxxxxxxxxx a xx Xxxxxx Meziříčí.
XX. Xxxxxxxx xxxx Xxxx X x xxxxxx xxx územní působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx XX, Xxxx III, Xxxx XX, Xxxx - xxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Tišnově, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, v Mikulově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, ve Xxxxxxx, x Bučovicích, xx Slavkově x Xxxx, ve Xxxxxx x x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx xxxx v Olomouci x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Prostějově, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Hranicích, v Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.
XXXX. Finanční xxxx Xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Frýdlantě xxx Ostravicí, x Xxxxxx, v Karviné, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Orlové, x Xxxxx Xxxxxx, xx Fulneku, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxx x x Hlučíně.
XXX. Finanční xxxx xx Xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxxxx, x Otrokovicích, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x Kroměříži, x Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Rožnově xxx Xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxxx Meziříčí.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství.
2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx výlučně x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx práva a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 a 2 xxxxx s xxxxx majetkem související, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxx anebo x xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx soudy, xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.
4. X xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 a 2, xxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x smluvních xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx protokol, xxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, závazků x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx listinou, xxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxx bodu 5 xxxx 6, xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, počínaje xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
8. Řízení, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech, xxx xx příslušné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. VII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 492/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx Praha-východ Finančního xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 516/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx finančního orgánu.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx
Xx. VIII
X §85 odst. 2 xxxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 346/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celního xxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §13x odst. 1 xxxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx zákona x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 242/1994 Xx., zákona č. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelstvím".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Sb., zákona x. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona č. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 95/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx č. 364/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 148/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 420/2003 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 476/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §21 se xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx a x dani x xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx.".
2. V §25 xxxx. 7 xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Čl. XX
Zákon č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 243/1994 Xx., zákona č. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 303/2000 Sb., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx č. 207/2002 Sb., zákona x. 102/2004 Sb., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 246/2008 Sb. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §15 odst. 1 xx poslední věta xxxxxxx.
2. V §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx daňové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyplňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Sb., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x zákona x. 230/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §30 odst. 6 se xxxxx "; xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxx x xxxxxxxx9)" xxxxxxx.
2. X §43x odst. 8 xx xxxx xxxxx zrušuje.
Xx. XIII
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxx úřady, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxx úřady.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. XIV
X §20 xxxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Sb. a xxxxxx č. 421/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx městě Xxxxx
Xx. XX
X §38 xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx. a xxxxxx x. 421/2004 Xx., xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xx příslušné x xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxx.".
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx regionálního xxxxxxx
Xx. XXX
Xx xxxxx §16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/2006 Xx., xx xxxxxxxx věta "Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xx. XXXX
Xxxx xxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxx:
"ČÁST XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
X xxxxxx x. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 325/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 311/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., zákona č. 58/2001 Sb., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx §13x x 13x xxxxxxx.".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
X §2 xxxxxx č. 191/2004 Sb., x mezinárodní xxxxxx při vymáhání xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx podřízený xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx
Xx. XIX
Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona č. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 319/2006 Sb., zákona x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx. x xxxxxx x. 489/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §47a xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
2. X §80 xxxx. 7, §82 xxxx. 2, §83 odst. 4, §86 xxxx. 5, §88 odst. 4 x 9 x §101 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §5 odst. 1 xx za xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,".
2. V §5 xxxx. 3 se xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 285/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
2. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Generálnímu xxxxxxxxxx ředitelství".
ČÁST XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011, s xxxxxxxx ustanovení části xxxxx čl. I xxxx 1 až 6, 8 x 9 x xxxxx xxxxx čl. II, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx čl. V bodů 3, 8 a 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012.
x x. Němcová x. r.
Xxxxx x. r.
Fischer x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 199/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 1 až 6, 8 a 9 x části xxxxx čl. II, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.6.2010, x xxxxx xxxx čl. V bodů 3, 8 x 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.