Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010.


Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
215/2005 Sb.

ČÁST DRUHÁ §24
ČÁST TŘETÍ §25
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty §26
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §27
Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.
215
XXXXX
xx xxx 3. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxxxxxx pokladnách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
§1
§1 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.
§2
§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.
§3
§3 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.
§5
§5 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.
§6
§6 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Sb.
§7
§7 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.
§8
§8 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.
§9
§9 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.
§10
§10 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.
§11
§11 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.
§12
§12 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.
§13
§13 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.
§14
§14 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.
§15
§15 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.
§16
§16 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.
§17
§17 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.
§18
§18 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx.
§19
§19 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.
§20
§20 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.
§21
§21 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.
§22
§22 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx.
§23
§23 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§24
§24 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 358/2005 Xx.
XXXX XXXXX
§25
§25 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Xx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx zákona x xxxx x přidané xxxxxxx
§26
V §71 zákona č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., se xx odstavec 13 xxxxxx xxxx odstavec 14, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49a xxx:
"(14) Od xxxx xx osvobozen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49x), pokud xx xxxxx bezúplatně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x charitativním xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxx osobám.
49x) Xxxxx č. 191/1999 Sb., o xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu zboží xxxxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 15 xx 18.
XXXX XXXX
XXXXXXXX
§27
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005, x xxxxxxxx části čtvrté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 k zákonu x. 215/2005 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb.
Příloha x. 2 k xxxxxx x. 215/2005 Sb.
Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx č. 3 x zákonu x. 215/2005 Sb.
Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.

Informace
Právní xxxxxxx č. 215/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2005 x výjimkou části čtvrté, xxxxx nabývá účinnosti 3.6.2005.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
358/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxx XXXXXXXX za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.9.2005
545/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
494/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 215/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokladnách)
s xxxxxxxxx xx 16.11.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
88/2008 Sb., nález XX ze xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §132 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2) §12 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
5) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 505/1990 Xx.
6) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.