Animace načítání

Stránka se připravuje...


15 Tz 9/2023
2023
9
31
21.06.2023
Nejvyšší soud ČR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Datové schránky, Doručování, Doručování do datové schránky, Dovolání, Likvidace společnosti, Nepřípustnost trestního stíhání, Obchodní rejstřík, Obnova řízení, Opatrovník, Právnické osoby, Předběžná otázka, Předběžné projednání obžaloby, Stížnost pro porušení zákona, Trestní řízení, Vrácení k došetření, Zastavení trestního stíhání, Zmatečnost