Animace načítání

Stránka se připravuje...


25 Cdo 1835/2020
2022
4
39
13.05.2021
Nejvyšší soud ČR
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních, správních a pracovněprávních
Rozsudek
Náhrada škody, Nemajetková újma, Osoba blízká