Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 95/71
1972
7
402
54
24.01.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Pracovní kázeň, Přečin