Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. "Xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx §8 xxxx. x) xxx. č. 150/1969 Sb. x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxx xxxx, xxxxxxxx např. xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pachatel xxxxx být z xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx zařazen.

II. Xx xxxxxxxxx je xxxxx považovat vynechávání xxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxx trvající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovních xxxx v kratších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX. Za xxxxx xx xxxxxx §8 písm. c) xxx. x. 150/1969 Sb. x přečinech xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx práci xxxxxxxxx, xxxxxx xx nesplnění xxxxxxx dodávek, xxxxxx xx opožděné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx apod. Xx škodu x xxxxx xxxxxx však xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx-xx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx činu (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti zjišťovat x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže výsledky xxxxxxxxxx nasvědčují xxxx, xx xxxx xxxxxxxx x tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.