Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx do společného xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: čl. 19, čl. 22, čl. 28 Xxxxxx x právech xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x. 10/2010 Sb. x.x., §205, §206, §222, §224, §226, §421 xxxx. 1 xxxx. x), §71 xxxxxx č. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx soud změnil xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 16.12.2019, xxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 25.9.2019, xx xxxx xxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužnice.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 25.9.2019, Xxxxxxx xxxx x Praze (xxxx jen „insolvenční xxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (X. X.) x 1.4.2019 xx „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x X. a x xx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx (jak xxxx xxxxxxxx xx výroku xxxxxx usnesení) [xxxx xxx jen „xxxxxx xxxxxxxx“] x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x ustanovení §1 xxxx. a/, §207 xxxx. 1, §226 xxxx. 1 x 5 a §298 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x x xxxxxxxxxx §322 xxxx. 1 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx „x. s. x.“) – xxxxxx k xxxxxx, xx návrhu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bytové xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [Českomoravské stavební xxxxxxxxxx, a. x. (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxx Č“)], by xxxxx tohoto xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx by xx ani xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 16.12.2019, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §207 xxxx. 1, §226 xxxx. 1 x §298 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x ustanovení §322 xxxx. 1 x. x. x. – xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

5. Zápis xxxxxx jednotky do xxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx; srov. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 27.8.2013, xx. xx. 21 Xxx 2326/2012 [xxxxxxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněná níže) xxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx], x xxxx ani x xxxxxxxxxxx §207 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučena x xxxxxxx xxx §322 xxxx. 1 x. x. x.

6. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 22.11.2018 xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči X. X. xxxx 54.271,41 Xx x xxxxxxx cena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxx Xx, kdežto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 3 xxxxxxx Kč (činí xxxx xxx 6 xxxxxxx Kč), xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opravňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx §274 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxx jednotky do xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužnice x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení právě x bytové xxxxxxxx, xx odvolací soud xx nevěrohodné, stejně xxxx xxxxxxx, že xxx údajný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, přiděleného xxxxxxxxxxx xxxx advokáta.

8. X xxxxxxx insolvenčního řízení xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 22.11.2018, xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx) až xx xxxx xxx 4 xxxxxxxx. Nestalo xx xxx tedy „bez xxxxxxxxxx xxxxxxx“ ve xxxxxx xxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx samo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxx dlužnice xxxxxx návrh „xxx xxxxxxxxxx odkladu“, xxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx zástavy nelze xxxxxxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx uplatňováno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a obsah xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce x zajištěného xxxxxxxx X rozpor x xxxxxx 19, 22 x 28 Xxxxxx x právech osob xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxx o Xxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxx 10/2010 Xx. x. x. – dále xxx „Xxxxxx“).

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §237 o. x. x. argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vyřešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx otázky, xxx xxxxxx řešení xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxx), xx napadené rozhodnutí xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx dle §241x odst. 1 x. x. ř.), x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx duchu, že xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

10. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovolatelka xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx nesprávně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx věci z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §207 insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxx, xx předpokladem xxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx vynětí xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx §226 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx vykládat v xxxxxxxx ustanovení §217 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx §224 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx povinností správce x xxxxxxx xxxxxx. Xx se zjevně xxxxxxx x v xxxxxxx nevidomé účastnice x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx.

11. Xxx xxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx moderní xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. To platí xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednání (X-25 x X-27).

12. Xxxxxxxxxxx správce dlužnici x xxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx soudem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastnice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx podmínek §563 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx též xxx „x. x.“). „Xxxxxxxx“ xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudem, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající finanční xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jak xx xxxxxx xxxxxxxx soud xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx (potud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 17.9.2018, xxxxx by xxxxxx xxxxxx žádnou reálnou xxxxxxx se s xxxxxxx xxxxxxxxxx seznámit.

13. Xx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxx x xxxxxx handicapu xx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 21. xxxxxxx x Xxxxx republice, x xx judikatorní závěry xxxxxxxx x usnesení xxxxxxxxxx soudu se xxxxxxxxx (jsou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), x xx i x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, včetně xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xx, že v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx významné.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

14. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x xxxx 2., xxxxxx XX, xxxxx první xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. x. x., xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 x. x. ř., x v posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jde x xxx xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Xxxxxxxx xxxx xx – x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním – xxxxxxx xxxxxxx tím, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx správností xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesprávné, jestliže xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx právní xxxxx, jež na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, sice správně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Skutkový xxxx věci, jak xxx xxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, dovoláním xxxxx (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx z xxx xxx dalších xxxxxxx vychází.

19. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužnice (xxx xx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxx zveřejněných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bylo zahájeno 17.8.2016, insolvenčním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Č (X-1).

[2] Xxxxxxx xxxxxxxxx 3.10.2016 (X-16) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

[3] Xxxxxxxxx xx dne 17.10.2016, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxx (x 11.12 xxxxx), ustanovil xxxxxxxxxxx xxxx (podle §30 x. s. ř.) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxx. X. J., XX. M. (xxxx xxx „X. J.“).

[4] X xxxxxxxx X. X. Vrchní soud x Praze usnesením xx dne 1.12.2016, (xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxx 6.12.2016, x 13.42 hodin), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.10.2016 x věc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

[5] Xxxxxxx xxxxxxxxx „23.11.2017“ (xxxxxxx 23.1.2017), došlým xxxxxxxxxxxxx xxxxx 23.1.2017 (X-30), se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx K. X. xxxx xxxxx zástupcem) xx xxxx majetkovým xxxxxxx xxxx jiné xxx, xx xxxx xxxx majetek označila xxxxxxx xxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 17.5.2017, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne (x 13.32 xxxxx), xx znění usnesení xx xxx 15.8.2017, xxxxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx dne (x 15.31 xxxxx), xxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. X. H. (xxxx xxx „X. X.“) [xxxx X. x II. xxxxxx]. Xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §29 xxxx. 3 x 4 x. x. x. – xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx trpí xxxxxx poškozením xxxxx, xx invalidní xx XX. stupni x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx nemůže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X. X. odůvodnil xxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x manžela xxxxxxxx X. X. X. (xxxx xxx „X. X. X.“), coby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. (x xxx xxxx xxxxxxxxx G. X. X. x xxxxxxxx), xx možný xxxxx xxxxx.

[7] K xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 8.1.2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx 9.1.2018, xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.5.2017.

[8] Xxxxxxxxx xx dne 16.5.2018, xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx dne, xxxxxxxxxxx soud (mimo xxxx):

1/ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx X. xxxxxx).

2/ Xxxxxxxxx xxxxxxx xx majetek dlužnice (xxx XX. xxxxxx).

3/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. X. X. (xxxx jen „X. X.“) [xxx XX. xxxxxx].

[9] Xxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xxxxxxxx 19.7.2018 x xxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc zahrnutou xx xxxxxxx), zveřejnil xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx 25.7.2018 v 16.18 xxxxx (B-6).

[10] K xxxxxxxx dlužnice Xxxxxx xxxx v Praze xxxxxxxxx xx xxx 17.9.2018, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku dne 24.9.2018, potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2018 x xxxxxx X., XX. x XX. xxxxxx.

[11] Xxxxxxxxx ze dne 12.10.2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku dne 16.10.2018, xxxxxxxxxxx soud (xxxx xxxx) odvolal X. H. z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx postup xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx konaném xxx 10.9.2018 (X-105) xxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. x xx xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx.

[12] Xxxxxxxxx xx xxx 12.10.2018, zveřejněným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 16.10.2018 x 9.08 xxxxx, x xxxxxxxxx X. X. xxxxxx 17.10.2018, xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxx věřitelů, x xxx, xx xx bude konat xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (22.11.2018) x jejím xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxx insolvenční xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužnice.

[13] Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 22.11.2018 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx K. X. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx X. X. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zprávy, potvrzujíc, xx dlužnice „xxxxxxx xxx x X.“ (X-27).

[14] Xxxxxxxxx xx xxx 22.11.2018, xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxx 23.11.2018, „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx schůze xxxxxxxx xxxxxx 22.11.2018 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx XXXx. P. X. (xxxx xxx „X. B.“).

[15] Dovolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 8.1.2018 xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 10.1.2019, sen. xx. 29 NSČR 164/2018.

[16] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení odvolacího xxxxx xx 17.9.2018 xxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx ze xxx 30.1.2019, sen. xx. 29 NSČR 165/2018.

[17] Xxxxxxx xxxxxxxxx 8.4.2019 (xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxxx jako „Xxxxx xx vydání předběžného xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx“ (X-52), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx podáním datovaným 1.4.2019 (jež x xxxxx připojila) xxxxxxxx X. X., xxx xxxxxxx jednotku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[18] Xxxxxxx xxxxxxxxx 8.4.2019 (xxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx dlužnice xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx podstaty xxxxx x rozhodnutí“ (B-54), xxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 1.4.2019, x xxx, xx požadavek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nesouhlasil (xxx xxxxx x připojeného xxxxxx).

20. Xxx další xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx rozhodná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxx:

§71 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx písemnost insolvenčního xxxxx nebo účastníků xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručují pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx splněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku platí xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§89 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxx účinná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(…)

§205 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Pojem x xxxxxx xxxxxxxxx podstaty

(…)

(2) Xxxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx zcela nebo xxxxxx omezil právo xxxxxxxx nakládat x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x okamžiku, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku dlužníka, x majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx spoluvlastníkem xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tehdy, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka a xxxx manžela.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx-xx xx zákon, zejména xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxx pohlíží xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx podstaty

§206 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §205 xxxxx zejména

(…)

b/ xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

(…)

§207 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí; xxxx sloužící x xxxxxxxxx dlužníka však x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou.

(…)

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx výkonem rozhodnutí xxxx xxxxxxx, závislé xx xxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§217 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Pořízení xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx podstaty (xxxx xxx „soupis“) xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxxxx xxxxx x zápisu xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat xxx xxxxxxxx stanoveným tímto xxxxxxx; xxxxxx xxx xxxx jen xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení, x xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty; xx platí xxx xxxxxxx x xxxx, xx v xxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx, xxxxx xx x vyřazení prospěch, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetkových hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřazených xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220 (insolvenčního xxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v soupisu xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx a důvod xxxxxxxxx sepsaného majetku xx soupisu. X xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x den, xxx tuto skutečnost xxxxxxx insolvenčnímu soudu.

§221 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Prohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xx insolvenční xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Prohlášení o xxxxxxxxxx soupisu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odmítnout, xxx xxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxx za xxxxxxx.

§222 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na elektronickém xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti x formát xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§224 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx x soupisu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, pohledávky x xxxx majetkové hodnoty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xx sporné zejména xxxxx, xx k xxx třetí osoba xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vylučují, xx xxxxxxx poznamená, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náleží, xxxx kdo x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Tuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx její xxxxxx xx o xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx, pro který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat i xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalobu x x následcích xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx vylučovací žaloby; xxxxxxxxxxx tohoto vyrozumění xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx zapsána xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx seznamech, jestliže xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxx zapsána xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, vyrozumí x tom insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§226 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxx podstaty jen xxxxx, jde-li x xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinou majetkovou xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §207 a 208; učiní xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co se xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx pečlivosti xxx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, o jejíž xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x uvést xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx vadný x nelze-li jej xxx tyto nedostatky xxxxxxxxx a rozhodnout x něm, xxxxx xxxxxxxxxxx správce dlužníka, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxx doplnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Poučí xxx xxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx řádně xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xx, že xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx usnesením xxxxx x odstranění xxx návrhu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx o xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věřitelský xxxxx, xxx xx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx lhůty k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx majetek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu; dlužník xx xxxxx xx x těmto xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x rámci své xxxxxxxxx činnosti. Rozhodnutí, xxxxx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xx podání xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx; §225 xxxx. 4 a 5 platí obdobně.

§421 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x informace:

a/ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaná x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x/ xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vkládají xx soudního spisu xxxxxxxx insolvenčním soudem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx,

x/ xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(…)

§563 (x. x.)

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx právně xxxxx ten, kdo xxxxxx číst a xxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxx se x obsahem xxxxxxxx xxxxxxx pomocí přístrojů xx speciálních xxxxxxx xxxx prostřednictvím jiné xxxxx, xxxxxx si xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx s xx xx podepsat, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxx jméno xxxxxxxxxxx.

(…)

Xxxxxx 13 (Xxxxxx)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx smluvní xxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, mimo xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx úprav, x xxxxx usnadnit jim xxxxxx plnění xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxx soudních řízeních, x xx x xx fázi xxxxxxxxxxx x předběžného řízení.

2. X xxxxx napomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xx spravedlnosti, xxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úmluvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx policie x vězeňské služby.

Článek 19 (Xxxxxx)

Xxxxxxxxx způsob xxxxxx a zapojení xx společnosti

Státy, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úmluvy, uznávají xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx společenství, x xxxxxxxxx volby na xxxxxxxxxxxx základě s xxxxxxxxx, x přijmou xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, že xxxxxxx, xxx:

x/ xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvolit, xx xxxxxxxxxxxx základě x ostatními, xxxxx xxxxxx, xxx a x xxx xxxxx xxx a xxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x/ osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx asistence, xxxxx xx nezbytná xxx nezávislý xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x/ xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx určená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ostatními, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 22 (Xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx soukromí

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxx svého xxxxxx nebo prostředí, xx kterém xxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx nezákonným xxxxxx na xxxx xxxx x pověst. Xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx mají právo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Státy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx základě s xxxxxxxxx.

Xxxxxx 28 (Xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx úroveň a xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx jsou smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v to xxxxxxxxxxx xxxxxx, ošacení x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx zlepšování xxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Státy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, uznávají xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xx užívání xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxx:

x/ na xxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x dostupným službám, xxxxxxxxxxxx pomůckám x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x/ na xxxxxxxxx přístupu xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, x zejména xxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chudoby;

c/ na xxxxxxxxx přístupu xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proškolení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

x/ xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení;

e/ xx xxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

21. Xx výše xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, platilo xxxxxxxxxx §222 insolvenčního xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx soupisu majetkové xxxxxxxx (19.7.2018) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, §563 x. x. x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx podobě xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (od 17.8.2016).

22. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyšší xxxx x dovoláním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxxx x soupisu určitého xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka ve xxxxxx ustanovení §224 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx povolán xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxx úpadci), xxxxx uplatňuje, xx xxx, xxxxx nebo xxxx majetková hodnota xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, upravenou xxx konkursní xxxxxx xxxxxxxxxxx §19 odst. 2 xxxx první xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007 (dále též xxx „XXX“); srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.5.2012, xx. xx. 29 Xxx 4034/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 127/2012 Xx. rozh. obč. Xxx xxxx o xxxxxxxx, xxxxx se xxxx x vylučovací xxxxxx, jež ani xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx žalobcem-vylučovatelem). K xxxxxxxxx (předpokladu), xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxx, srov. xxxx. xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.5.2002, xx. xx. 29 Xxx 2086/2000, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 27/2003 Xx. rozh. xxx., xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze dne 24.9.2003, xx. zn. 29 Xxx 604/2001, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 9/2005 Xx. rozh. xxx., nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 27.8.2009, xx. xx. 29 Xxx 1390/2007, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 86/2010 Xx. xxxx. xxx. (xxxx xxx „X 86/2010“), xxxx potud xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx literární zdroje. X poměrech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem [jehož xxxxxxxxxx (xxx dále xxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx žaloba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání] xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 29.10.2015, xx. xx. 29 Xxx 683/2011, uveřejněný xxx xxxxxx 116/2016 Xx. rozh. obč.

24. X X 86/2010 Xxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxx, že vznikne-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x konkursní xxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx podstata xxxxxx xx xxxxxx konkursu, xxxx (úpadce xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx) o xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx konkursní podstaty (xxx ve xxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx XXX xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx x xxx x xxxxx výkonu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx §12 XXX usnesením, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§66x xxxx. 2 ZKV). X insolvenčních poměrech xxxxxxxxxx insolvenčním zákonem xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx. též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (X §226 a 227) x vládnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve svém 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 – 2006 xxxx xxxx x. 1120. Xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§10 xxxx. x/, §11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §226 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x významu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx (může xxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx náležejícího xx majetkové podstaty), xxxxxxxxx zákonodárce (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx) xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx osobám odlišným xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx „třetí xxxxx“ x xxxxxxx (§224 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xxxxx směšovat x xxxxxxxxxx xxxxxx majetku x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x §226 xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tedy xxx xxxxxxx, xxx sepsaná xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetková xxxxxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §207 x 208 xxxxxxxxxxxxx zákona) pouze xxxxxxxx [srov. i xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27.6.2013, xxx. zn. 29 XXXX 50/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 97/2013 Xx. xxxx. obč. (xxxx jen „X 97/2013“), nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.2.2016, xxx. xx. 29 NSČR 33/2016, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 39/2017 Sb. xxxx. xxx. (dále xxx „X 39/2017“)].

26. Xxxx-xx vyrozumění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx dlužníkem, xxx z xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sepsaném majetku xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxx též x toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx (xx xxx) „xxxxx xxxxx“, xxxxxx xxxxxxx xxxx (x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 x x §14 xxxx. 1 insolvenčního zákona).

27. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx její xxxxxx v §205 xxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x určité xxxx (podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 22.1.2014, xxx. xx. 29 XXxx 37/2012, uveřejněný x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 4, xxxxxx 2015, xxx xxxxxx 46]. X xxxx xxxx (v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nakládat x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §205 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x okamžiku, kdy xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x jejím úpadku (16. xxxxxx 2018), x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, co nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx pochyb x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx náleží do xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužnice, xxxxx xx společném xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§205 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§206 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v tom xxxxx, xx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx §205 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx věci.

28. Soupisem xxxxxxxxx xxxxxxxx, pořízeným x xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxxx §217 x xxxx. insolvenčního xxxxxx, insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navenek xxx přesvědčení, xx xxxxx xxxxxxx náleží xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§229 insolvenčního xxxxxx) x že xxx xxxxxxxxx účinkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. x §280 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzené xxxxxxxx právo xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dispoziční xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, není (xxxxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.2.2020, xxx. xx. 29 XXxx 8/2018). Xxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x literatuře xxxx xxxxxxxx judikatuře. X ustanovení §222 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx naopak xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx den, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2 x 3 insolvenčního xxxxxx). Xxxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxxxx rejstříku plní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §421 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx (xx spojení x xxxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxx povinnost směřující x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxx pochybností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx by xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle §221 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx tak, xx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx x správnost xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pro které xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x toho, xx xx zjištění úpadku xxxx být dlužníku xxx xxxxxxx xxxxxx, xx do majetkové xxxxxxxx (xxxxx rozsah x obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx §205 a §206 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláště a xxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxx dlužníkem. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) o xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, dostatečným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxx xxxxx §224 insolvenčního xxxxxx je vyhrazen xxxxx „xxxxxx xxxxxx“ x xx logické xxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxx, že xx xx něj pohlíží xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx) i majetek xxxxxx osob než xxxxxxxx (§205 odst. 4 insolvenčního xxxxxx). X takový xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

29. K xxxxxx xxxxxx nevede xxx xxxxxxxxxxx dovolatelky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, xx xxx v usnesení xx xxx 20.1.2011, xx. zn. 29 Xxx 3582/2010, uveřejněném xxx číslem 97/2011 Xx. xxxx. obč., xxxxxxx, xx §5 x. s. x. xx podpůrně (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx (x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx vždy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx. Vzájemný xxxxx xxxxxx v §5 x. x. x. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx je vztahem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesní situaci xxxxxxxxx §5 x. x. x., ale xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu; xxxx. např. usnesení xx dne 22.12.2015, xxx. zn. 29 XXxx 6/2014, uveřejněné xxx xxxxxx 51/2017 Xx. xxxx. obč. (xxxx xxx „X 51/2017“).

30. Xx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx poučovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx účastníku xxxxxxxxxxx v xxx, xx xx xxx xxxx xxxx x xxxxx okamžiku xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, co v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9.10.2003, xx. zn. 21 Xxx 890/2003, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 89/2006 Sb. xxxx. xxx., nebo xxxx X 51/2017). Xxxxxxxxxxx xxxxx přitom ani xx xxxxxxx s §5 x. x. x. xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx (tedy xxx xxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „xxxxxx“ (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) o xxx, jaký xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnul xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, před xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x dlužníkův majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepatří podle §207 x 208 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx právě xxxxxx xxxxxxxx x §226 xxxxxxxxxxxxx zákona, která x xxxxxxxx prvním xxxxxxxx dlužníku xxxxx x xxxxxx dotčeného xxxxxxx z majetkové xxxxxxxx ve lhůtě (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pečlivosti xxx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx majetku do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx x nemovitých věcí xxxxxxxxxxxx do výlučného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

2) Xx včasnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

33. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 19. xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxxxx xxx 3.10.2016 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení (xxxxxxx xxxxxxxxx zraku) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxx 17.10.2016 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx advokáta X. X. Vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 17.10.2016 v 11.12 xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx. Advokát K. X. xxx zastupoval xxxxxxxx xx xx 6.12.2016 xx 13.42 xxxxx, tedy do xxxxxxxx, kdy bylo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, jímž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xx xxx 17.5.2017, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužnice xxxxxxxxx X. H., se x souladu x §89 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (17.5.2017 x 13.32 hodin), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 10.9.2018. Xxxxxxxxxxx xxxx sice xxxxxxx X. X. x xxxxxx opatrovnice xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 12.10.2018 (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 16.10.2018), již x xxxxxxxx xx xxx 16.2.2017, sen. xx. 29 XXXX 220/2016, uveřejněném x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 5, xxxxxx 2018, xxx číslem 61, však Xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxx xx závěry formulované x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.8.2001, xx. xx. 20 Xxx 2850/99, xxxxxxxxxxx xxx číslem 10/2003 Xx. xxxx. xxx.) xxxxxxxxx, že xx-xx účastníku řízení xxxxxxxxx opatrovník xxxxx, xx xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx (§29 odst. 3 o. x. x.), trvá takto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx řízení) xxx do xx xxxx, xxx pominou xxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, než xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx „zastoupení“ (xxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x procesní xxxxx xxxx). K tomu xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxx 31.5.2021, xxx. xx. 29 NSČR 125/2019, Nejvyšší soud xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx §29 o. s. x., které upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx řízení (x xxxxxxxxxx xxxxx) „xxxxxxx“ (§20 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), nikoli xxx „xxxxxxxxx“ (§7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

34. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 Xxxxxx od xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxx v insolvenčním xxxxxx najevo, věnoval xxxxxxxxx zdravotnímu xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxx x žádostí xxxxxxxx vždy xxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx rozhodnutím xxxxxxx (xxxxxxx) zastoupení xxxxxxxxx (x xxxxxxx X. J. xxxxx §30 o. x. x., x případě X. H. podle §29 x. x. x.), a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (X. J.) x ochraně xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rovněž dokládá, xx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx (xx 3. xxxxx 2016), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele X xx poté, xx bylo postaveno xxxxxxx, že dlužnice xx (bude) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokátem (xxxxxxxxxxx X. X.).

35. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ustanovením X. X. xxxxxxxxxxx dlužnice xxxx dlužnice xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx z 23.1.2017, xxxxxxxx K. X. xxxx jejím xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx 19. xxx [5] výše)] xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx označila xxxxxxx xxxxxxxx. Soupis xxxxxxxxx xxxxxxxx (zahrnující xxxxxxx jednotku xxxx xxxxxxx nemovitou věc xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 25.7.2018 x 16.18 xxxxx, xxxx v době, xxx xxxx dlužnice xxxxx zastoupena advokátkou X. H. Oproti xxxxxx xxxxxxxxxxx pak Xxxxxxxx soud má xxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxxx na xxxxxx věřitelů xxxxxx 22.11.2018, xxxxx xx xxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx mocí (xxxx. xxxxxxxx 19. xxx [13] xxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxx coby xxxxxxxxx xxxxxxx dlužnice xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

36. X xxxxxxxx xx xxx 29.11.2018, xxx. xx. 29 NSČR 11/2017, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx judikatura, xxxxx 4, xxxxxxx 2020, pod číslem 41, Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x §226 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx počíná běžet xxxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx pečlivosti xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx však xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku (§222 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx). Zmešká-li xxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“, určenou xxxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx vynětí xxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty xxxx opožděný.

37. V xxxxxxxx xx xxx 10.12.2013, sp. xx. 32 Cdo 2484/2012, Xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) formuloval a xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx konkrétním xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx v xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxx v xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, x co xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx vykládat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pomoci xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout. X závěrům xxxxxx xxxxxxxx xx Nejvyšší xxxx xxxx přihlásil xxxx. x rozsudku xx xxx 23.7.2019, xx. xx. 27 Xxx 4593/2017, xxxxxxxxxxx xxx číslem 37/2020 Xx. xxxx. obč., xxxx x xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2021, xxx. xx. 29 XXxx 82/2019.

38. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měla xxxxxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx je xxxxxxxx x závěru, xx xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x obdobné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx takové xxxxx xxx xxxxxxxx, schopnosti xx dovednosti (x xxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxx; srov. xxxxxxx xxxxxxxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.8.2019, xxx. xx. 29 XXxx 149/2017, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 50/2020 Xx. xxxx. obč.

39. Xxx xxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx okamžik, x xxxxx se xxxx xxxxxxx běhu xxxxx stanovené x §226 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx „xxx xxxxxxxx pečlivosti“ xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx majetku, který xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nastat (x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx) x později xxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxx připustit, že xx-xx dlužník xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx lhůta „xxx xxxxxxxxxx odkladu“ posuzována (xxxx délka xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xx xxxxx této xxxxx xxxx větší).

40. Xx xxxx xxxxxxxx skutkovém xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx, xxx xx xxxxx pravidelného xxxxx xxxx začala tato xxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (25.7.2018, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotku), xxx xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X. X.), přičemž účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx újmu xx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx opatrovnicí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinna využít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx důvody, xxx xxxxx by xxxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x dané věci xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx (pozdější) xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx vynětí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1.4.2019, xxxxxxx se xxx (xxxxxxxx 25.7.2018) „xxx xxxxxxxxxx odkladu“ (xxxx. xxxxxxxx 37. xxxx). S přihlédnutím x xxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nejprve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx B. H., xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxxxx K. X.), xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x mezích xxxxx „xxx zbytečného xxxxxxx“ x xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x řádu týdnů (xxxx. xxxx xxxxxxxx 37. xxxx). Xxxxxxxxx xxxx (x poměrech xxxx xxxx) xxxxxx „xxx xxxxxxxxxx odkladu“ xxxxx přesahující 8 xxxxxx.

41. Lze xxxxx, xx xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ dlužnicí ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku, xxxx xxx očekávat x k 17.10.2018, xxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (X. X.) usnesení, xxxx svolal xxxxxx xxxxxxxx x programem xxxxxxxxxxx zkoumání hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx, nebo x 22.11.2018, xxx xx xxxxxxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxxxx (za xxxxxx zástupce xxxxxxxx X. X.) na xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1.4.2019 xxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxxxx xx lhůtě „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“).

42. Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx §563 x. x. je v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx dlužnice xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx) prostřednictvím zastoupení xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx soudního xxxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce (X. X.), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X. X.)].

43. Dovolání tak xxx potud xxxx xxxxxxx.

3) X xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku x majetkové podstaty xxx §226 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx do majetkové xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (§207 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx (§208 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X X 39/2017 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužník, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx získal xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x schválení oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx, xxxxxxx režimu xxxxxxxxxx §412 odst. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x některý x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x X 39/2017 xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) a Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě by xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. x R 97/2013), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, x xxxxx xxx xxxxx.

45. Xxx v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx obydlí před xxxxxxxxxx, se xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužením xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (srov. §398 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.8.2021, xxx. zn. 29 NSČR 42/2021). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx jako xxx xxxxxx, v insolvenčním xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx dlužnice xxxxx xxxxxxxxx, xx x Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx poskytovaná Úmluvou xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx taková xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sled událostí (xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vynětí majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstatě, xxxxxx xxxxxxxxx jeho zpeněžování), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx takový xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx rozporný x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x insolvenčním řízení, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, naplňován xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx srov. podrobněji xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.7.2021, xxx. xx. 29 ICdo 154/2020) x xxxxx xxxxxx majetek xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx) nezakládá pouhá xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx (bytovou xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Může xxxx xxx o xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formulovaného x §285 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Dovolání xxx xxx v xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx Nejvyšší xxxx přes xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx povinnosti též x xxxxx řízení, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci (§242 odst. 3 x. x. x.). X xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ač xx byl xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty podle §226 insolvenčního zákona, xxxxxxxxxx výrokovou část xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx 23. a xxxx. výše) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud proto, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx první x. x. x.), u xxxxxx, xx xxx xxxxxx postup xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §243x xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x., xxxxx xxxxxxxxxx napravil xxx, xx napadené xxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxx, xx xx zamítá xxxxx xxxxxxxx na „xxxxxx“ xxxxxx jednotky z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnických xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vázne xxxxxxxx xxxxx, zřízené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx právo xxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx x nenaplnil xx xx tak xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

K odvolání xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx potvrdil. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cenu xxxxxx jednotky xxxxx xxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §274 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nejvyššímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 31.5.2012, xx. zn. 29 Cdo 4034/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 127/2012 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.5.2002, xx. xx. 29 Xxx 2086/2000, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 27/2003 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.9.2003, xx. xx. 29 Xxx 604/2001, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 9/2005 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxx x obchodní

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.8.2009, xx. xx. 29 Cdo 1390/2007, xxxxxxxxxx xxx číslem 86/2010 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.10.2015, xx. zn. 29 Xxx 683/2011, xxxxxxxxxx xxx číslem 116/2016 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.8.2019, sen. xx. 29 XXxx 149/2017, uveřejněný xxx xxxxxx 50/2020 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.12.2015, xxx. xx. 29 XXxx 6/2014, xxxxxxxxxx xxx číslem 51/2017 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 20.1.2011, xx. zn. 29 Xxx 3582/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 97/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxx a obchodní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.6.2013, xxx. xx. 29 NSCR 50/2011, uveřejněné pod xxxxxx 97/2013 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x obchodní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 29.2.2016, sen. zn. 29 NSCR 33/2016, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 39/2017 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.8.2021, xxx. xx. 29 XXXX 42/2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.7.2021, xxx. zn. 29 XXxx 154/2020

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 22.1.2014, sen. xx. 29 XXxx 37/2012

Xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 10.12.2013, xx. xx. 32 Xxx 2484/2012

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2021, xxx. zn. 29 XXxx 82/2019

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.2.2017, xxx. xx.29 NSCR 220/2016

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.5.2021, xxx. xx. 29 XXXX 125/2019

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 29.11.2018, xxx. xx. 29 XXXX 11/2017