Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx xxxx 11. květnem 2011 (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx. xx. 31 Cdo 1945/2010, xxxxxxxxxxxx xxx číslem 121/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx činili x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx doložkám x aplikuje xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx postup (xxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vědomě xx xxxxxxxx xxxx. X takovýmto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx x případném xxxxxxxxxxx vykonávacím xxxxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx nálezu.

Vztah x xxxxxxxx předpisu: xxx. x. 216/1994 Sb.; §159a xxx. x. 99/1963 Xx.; §36, §37, §201 xxx. x. 182/2006 Xx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx složeném z xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx XxxxXxxx x xxxxxx XXXx. Petra Xxxxxxx x Mgr. Xxxxxx Xxxxxxx x právní xxxx xxxxxxx X. X., xxxxxxxxxx XX, xxxxx XX, xxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Hladíkem, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 356, XXX 530 02, proti xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxx XX, xxxxx XX, xxxxxxxxxxxx JUDr. Blankou Xxxxxxxx, advokátkou, xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1484, XXX 530 02, x xxxxxxxxx xxxxxx 21.371.139,73 Xx, vedené x Krajského xxxxx x Hradci Králové – pobočky x Xxxxxxxxxxx pod xx. xx. 59 ICm XX, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové – pobočky v Xxxxxxxxxxx pod xx. xx. KSPA 59 XXX XX, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx xx xxx 11. ledna 2018, x. j. 59 ICm XY, 101 XXXX XX (XXXX 59 XXX XX), xxxxx:

X. Xxxxxxxx xx xxxxxx.

XX. Xxxxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxx xx náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx 4.114 Kč, xx 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

[1] Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx – xxxxxxx v Pardubicích (xxxx jen „insolvenční xxxx“) xxx 4. xxxxxx 2014 xx xxxxxxx (X. X.) xxxxxxx xxxx žalovanému (X. X.) zaplacení xxxxxx 21.371.139,73 Kč (12.196.417,79 Kč + 1.029.659,20 Xx + 8.145.062,74 Kč). Xxxxxx xxxxxxxxx tím, že:

[2] Xxxxxxxxx ze xxx 15. prosince 2011, x. j. XXXX 59 XXX XY, xxxxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxxxxx (dále xxx jen „xxxxxxx“), xxxxxxxxx konkurs na xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalovaného.

[3] Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx konalo 1. xxxxx 2012:

1/ Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 (Xxxxxxxx Xxxxxxx XX, xxxx. x x. x.) ve xxxx 12.971.805,40 Kč (xxxxxxx xxxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx 12.196.417,79 Xx) xxx xxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 (xxxx pohledávku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx vadné xxxxxxxxx pohledávky.

2/ Popřeli xxxxxxx i xxxxxxxx xx xx pravosti xxxxxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 5 (X. Ř.) xx xxxx 22.807.102,99 Xx, xxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3/ Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x. 6 (X. X.) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 8.183.253 Xx, popřeli xxxxxxx x žalovaný xx xxxx 38.190,26 Kč; xx zbývajícím xxxxxxx (xx xx xxxxxx 8.145.062,74 Xx) ji xxxxxx.

[4] Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2012, x. x. 59 ICm XX, xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xx pohledávka věřitele x. 1 (xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 12.196.417,79 Xx xx xx xxxxx. Šlo x xxxxxxxx vydaný xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx postupem (nečinností) xxxxxxxx žalovaný xxxxxxx xxxxx xx xxxx 12.196.417,79 Xx; xxxxx xx totiž xxxxxx xxxxxxxx x. 1 xxxx zamítnuta.

[5] Xxxxxxxxx xx dne 22. xxxxxx 2012, x. x. 59 XXx XX, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že pohledávka xxxxxxxxx č. 5 (xxxxx xxxxxxxxx) přihlášená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxx xx výši 1.029.659,20 Kč. Xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsudek xxx xxxxxx, jelikož xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) způsobil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1.029.659,20 Xx, xx čemž ničeho xxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2013, x. j. XXXX 59 XXX XY, xxxxxxxxxxx xxxx určil, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelky x. 5 xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. V xxxxxxx částky 1.029.659,20 Xx (pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. 1 xxxx zamítnuta), totiž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x věřitelka x. 5 ji xxxx xxxx vymáhat po xxxxxxxx xxxxxxxx.

[6] X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 6 xx xxxx 8.145.062,74 Kč, ji xxxxxxxxxxxx x odbornou xxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx již byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčích xxxxxxx, xxx xxxxxxxx namítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx, xx xxx neučinil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 8.145.062,74 Xx.

[7] Xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxx 2017, č. j. 59 XXx XX, xxxxxxxxxxx xxxx:

1/ Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 21.371.139,73 Kč (xxx X. xxxxxx).

2/ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 22.808,50 Xx (xxx II. výroku).

[8] Xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx § 36 x § 37 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) – xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

[9] Xxxxxxxx xxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx:

1/ Xxxxxxx pohledávky věřitele x. 1 má xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x. 1 xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2/ Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 5 xx xxxx 1.029.659,20 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyplývá, xx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápočet xxxxxxxx se této xxxxxxxxxx.

3/ Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 6 xx xxxx 8.145.062,74 Xx xxxx neplatná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2007. Věřitel x. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 16. července 2010 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 27. listopadu 2010 (xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx právní xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx 6. xxxxxxxx 2010). Věřitel x. 6 přihlásil xxxxxxxxxx 9. ledna 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1. xxxxx 2012. Příslušná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx neplatnosti xxxxxxxxxx doložek xxxx xxxx vydána až x roce 2013. Xxxx. xxxx. „xxxxxxxxxx“ Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 10. července 2013, xx. xx. 31 Xxx 958/2012 xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 92/2013 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx je (xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxx xxxx) dostupné x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, x xxxxxxx „xxxxxxxxxx“ Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxxxxxx 2013, xx. zn. 23 Cdo 1112/2013 (xxxxxxx xxx o xxxxxxxx uveřejněný pod xxxxxx 35/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx). Xxxx. xxxx § 14 odst. 1 zákona x. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x „rozhodnutí“ Xxxxxxxxxx xxxxx „sp. xx. 29 XXxx 19/2015“ [xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. xxxxxx 2016, sen. xx. 23 XXxx 19/2015, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 99/2017 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (dále xxx „X 99/2017“)]. Xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

[10] Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ani co xx xxxxxxx xxxx xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1, 5 x 6. Xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx uspokojení, jež xx xx věřitelům xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx x řízení xxxxx xxxxxx vydáno.

[11] X xxxxxxxx žalobce Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 11. xxxxx 2018, x. x. 59 ICm XY, 101 VSPH XX (XXXX 59 INS XX):

1/ Xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx).

2/ Uložil žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů odvolacího xxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 9.973,30 Kč (druhý xxxxx).

[12] Xxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[13] Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxx xx xxxxx to, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx § 36 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx toto porušení xxxx v příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx, zda xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x x xxxxxxxx xxxx x k majetkové xxxx samotného dlužníka). Xxxxxxxx zmíněný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx odvolacího xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1, 5 a 6; xxxx xx xxx pouze xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx tito věřitelé x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxx xxxxxxx), a xxxx xx, xxx xxxxxxxx uspokojení pohledávek xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vedlo x x majetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx následek xx xxxx nastat, xxx xxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojeny x xxxxx xxxxxxx (x xxxxx xx xxx xxxxxxx, měl xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx majetku x xxxxx, xx které x něj byli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, 5 x 6). X xxxx zatím xxxxxxx, xxxxx žaloba xx xxxxxxxxx, což xx xxxx o sobě xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxx x xxxxxxxxxx xx. zn. „986/2013“ x 29 Cdo 1774/2014 (xxxxxxx jde x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2015, xx. xx. 29 Xxx 986/2013, x x rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx 28. dubna 2016, xx. xx. 29 Xxx 1774/2014 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Soudní xxxxxxxxxx, xxxxx 2, xxxxxxx 2017, xxx xxxxxx 25). Xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx přerušení xxxxxx xxx § 109 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx řádu (xxxx xxx jen „x. x. x.“), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na přerušení xxxxxx.&xxxx;&xxxx;

[14] Již x xxxx rozhodování odvolacího xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 5 xxxxxx x insolvenčním řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 x 6, xxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx xx byl xxxxx, xxx celková výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitelé x. 1 x 6, xxxxxx xxxxxxxx.

[15] Xxxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx žalovaného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx škody. V xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx totiž bylo xxxxxxxxx najisto, xx xxxxxxxxxx věřitelky x. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 x 6 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x. 1 (xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xxx v xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 6 nebyla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx přihlášky insolvenčnímu xxxxx, xx oporu x v judikatuře Xxxxxxxxxx soudu. X xxxx xxxx. x „xxxxxxxxxx kolegia“ Nejvyššího xxxxx „sp. xx.“ 29 ICdo 41/2014 x „rozhodnutí xx. xx. 33 ICdo 5/2015“ [xxxxxxx jde x rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx 30. června 2016, xxx. zn. 29 XXxx 41/2014, uveřejněný xxx xxxxxx 100/2017 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 100/2017“) x (zřejmě) o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 24. xxxxx 2016, xxx. xx. 33 XXxx 50/2015].&xxxx;

[16] Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx dovolání, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 237 x. x. x. argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx již vyřešená) xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x. 1), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva, která x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (otázka x. 2), a konečně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x. 3). Xxxxxxxxx xxx x:

1/ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2/ Xxxxxx posouzení xxxxxx xxxx předčasné.

3/ Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

[17] Xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx § 241x odst. 1 x. s. x.), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud zrušil xxxxxxxxxx soudů obou xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

[18] X xxxxxx x. 1 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xx o xxxxxx X 100/2017 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx. zn. 33 ICdo 50/2015. Xxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odklizen v xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxx „žalobce“ (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele x. 6 a xxxxxxxxxx x incidenčním xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x „xxxxxx“ Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25. října 2016, sp. xx. XX. ÚS 2524/16 (xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx – stejně xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zmíněné xxxx – xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxx xxxxx). Na základě xxxx xxxxxxx argumentace xx xxxxxxxxx přesvědčen, xx pohledávka xxxxxxxx x. 6 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxx.

[19] K xxxxxx č. 2 (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároku).

Dovolatel xxxxxx odvolacímu xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx. xx. 29 Xxx 986/2013 x sp. zn. 29 Xxx 1774/2014, xxxxx xx týkaly xxxxxxxx odlišné situace (xxxxxxxxx škody vzniklé xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx vzniknout nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxxxxxxxx) uznáním xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx zbytku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx neuspokojení v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vykonatelné xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx (zatížení majetkové xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1, 5 a 6, xxxxxxx dodává, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x částku 159.482,80 Xx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 z xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx věci, s xxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

[20] X xxxxxx x. 3 (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xx tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

[21] Žalovaný ve xxxxxxxxx xxxxxxxx napadený xxxxxxxx xx správný x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx dovolání xxxxxx, případně xxxxxx.

[22] Xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x bodu 2., xxxxxx XX, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

[23] Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přípustností xxxxxxxx x dané xxxx x xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx je přípustné xxxxx xxxxxxxxxx § 237 x. x. x., když pro xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x § 238 x. x. ř., xxxxxxx x xxxxxx otázky x. 1 xxx x věc xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx beze xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx č. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x. 3 xxxxxxxxx dovolatel x obsahového xxxxxxxx xxx. xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Existenci těchto xxx xxxxxx dovolací xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§ 242 xxxx. 3 x. x. ř.), xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx (xxxx, co dovolání xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x. 1 x 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 3; x námitkami xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx otázkou xx xxxxxxxx v mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[24] Xxxxxxxx xxxx xx – x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených dovoláním – zabýval xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx právního posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx otázek x. 1 x 2.

[25] Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

[26] Skutkový stav xxxx, xxx byl xxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, dovoláním xxxxx (xxx nemohl být) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx z něj xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[27] Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodná následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§ 36

(1) Insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx funkce postupovat xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx věřitelé xxxx uspokojeni x xx xxxxxxxx míře. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zájmy xxxxxxxxx i před xxxxx xxxxxx osob.

(…)

§ 37

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx dlužníku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx xxx, xx xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx, xx xxx jejím výkonu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxx zabránit xxx xxx vynaložení veškerého xxxxx, které po xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(…)

X této xxxxxx, pro věc xxxxxxxx, platila xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxx, kdy byl xxxxxxxx ustanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedoznala xxxx.&xxxx;&xxxx;

[28] Xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti insolvenčního xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx způsobil xxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2016, sen. xx. 29 ICdo 49/2014, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 16/2018 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek (xxxx jen „X 16/2018“). V xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx odpovědností xxx xxxxxxx na xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx následujících xxxxxxxxxxx:

1/ Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2/ Vznik xxxxx.

3/ Příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxx xxxxx.

[29] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx x řízení xxxxxxxxxxx zjištěno (povinnost xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx poškozeném) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zprostit, prokáže-li (xxxxxxx břemeno xxxx xx xxx), xx xxxxx nemohl xxxxxxxx xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něm xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§ 37 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[30] Xx xxxx xxxxxxxx právním xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxxx závěry:

[31] K xxxxxx x. 1 (Xxxxxxx xxxxxxxxx doby).

K xxxx otázce Xxxxxxxx xxxx především xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx (tvrzený) vadný xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x. 1 (12.196.417,79 Xx) x xxxxxxxxx x. 5 (1.029.659,20 Xx). Xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 x 5 (xxxxxx 13.226.076,99 Kč) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

[32] V xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx věřitele č. 6 (8.145.062,74 Xx) xx napadené rozhodnutí x xxxxxxxxx toho, xxx xxx x xxxxxxxxxx pohledávku, souladné x ustálenou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsaženými x X 99/2017 x x X 100/2017. X xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxx, že:

1/ Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodčího xxxxxx, x když xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx (R 99/2017).

2/ Xxxxx insolvenční xxxx x incidenčním xxxxx xxxxxx (xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí), xx xxxxxxxx xxxxx xxxx žádné xxxxxx xxxxxx, jelikož byl xxxxx xxxx rámec xxxxxxxxx rozhodce, je xxxxx xxxxxxxxx promlčení xxxxxx x něj xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxx xxxxx netrpí (X 100/2017).

[33] Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx závěry Ústavního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sp. xx. XX. ÚS 2524/16, xxx pomíjí jednak xx, xx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxxx xxxx obecnými xxxxx (v xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx judikatury), xxxxxx xx, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx významná. Xxxx. xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13. listopadu 2007, xx. xx. IV. XX 301/05, xxxxxxxxxx xxx číslem 190/2007 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxx Ústavní xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx významná.

[34] Xxxxx, pro xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxxx x xxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx x nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4. června 2019, xx. zn. XX. XX 996/18, xxxxxx x nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17. xxxxxxxx 2019, sp. xx. X. ÚS 1091/19. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx žádoucím xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X 99/2017 x X 100/2017. X xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx nálezy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněny xxxx 11. xxxxxxx 2011, xxxx x době, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, shledaly xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

[35] V xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doložku xxxx 11. xxxxxxx 2011 (před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx. zn. 31 Xxx 1945/2010, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 121/2011 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodce), xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx promlčecí xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxx přičítat xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxx vědomě xx xxxxxxxx xxxx. S xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx spjato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x předmětném xxxxxxxxx xxxxxx, xxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx (neplatném) xxxxxxxxx xxxxxx.

[36] Xx výše xxxxxxxx základě Xxxxxxxx xxxx uzavírá, xx xxx poměry xxxx xxxx nenalézá xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx R 99/2017 a X 100/2017, když rozhodčí xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxx, byl xxxxx (xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2007) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x roku 2010 x xxxx se xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxx x xxxx 2010, tedy xxxx 11. xxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 6 xxxxxx promlčena.

[37] X otázce č. 2 (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

X dovolatelem xxx xxxxxxxxx v tom, xx úvahy xxxxxxxxxx xxxxx xx téma „xxxxxxxxxxx uplatnění nároku“ xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 5. prosince 2006, xx. xx. 21 Xxx 2091/2005, uveřejněném xxx xxxxxx 84/2007 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx „X 84/2007“), Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zamítnutí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx není xxxx xxxxx, xxx-xx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxx xx téhož xxxxxxxx řízení, u xxxxxxx materiální účinky xxxxxx xxxx působí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx – xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – byla subjektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx, xxxxx vychází-li xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly až xx původním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předčasnosti; není xxxxxx významné, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

[38] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závěru insolvenčního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucím (v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. odstavec [15] xxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx založené xx xxxxxxx xxxxxx má (xxxx mít) xxxxxx xxxxxxxxxx konečného, xxx xx xxxxx x X 84/2007 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jakoukoli xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx téže xxxxxx, xxxxxxxxx xx skutkové xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nekonal-li žalovaný xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx škoda, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx x „předčasnosti“ žaloby xxx xx xxxxxx xx „xxxxxx škody“ xxxxx v xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx „xxx xxxxxxxxxxx“ nebo „pro xxxxxxxxx“) x zamítavém xxxxxx x věci xxxx. Takové úvahy xxxxx nesprávně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zamítnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 159x x. s. ř. (xxxx. opět X 84/2007). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x „xxxxxxxxxx uplatnění xxxxxx“, xxxxxxx xxxxxx samy x xxxx důvodem xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx závěru, xx xxxxxxxx nekonal xxxxxxxxxxx (xxxx. opět X 16/2018).

[39] Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxx soudů, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, 5 a 6, xx jinak xxxxxxx. Zcela xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 5 (1.029.659,20 Kč), xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uspokojována xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx věřitelky x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu označeným x odstavci [5] xxxx. Představa xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vykonatelná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx bylo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx § 159 xxxx. 1 písm. x/ pravomocně určeno, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, by xxxxx nemohla být xxxxx xxxxxxxxx vymáhána xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, v němž xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx. Incidenčním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxx. x § 2 xxxx. x/, § 159 xxxx. 1 xxxx. x/, xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx žádný vliv xx možnost xxxxxxxx xxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx úpadek dlužníka xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx zahájením insolvenčního xxxxxx.

[40] K xxxxxx x. 3 (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

X ustálenou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souladné x xx xx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolatele. X xxxxxxxx ze xxx 25. xxxxxx 2013, sp. xx. 29 Cdo 2543/2011, xxxxxxxxxxx pod číslem 100/2013 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek, Xxxxxxxx xxxx vysvětlil, xx xxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx není xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxx zájem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyhovuje xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxx – podle xxxxxx xxxxxxxx – xx újmu uplatnění xxxx odvolatele. Xxxxxxx xxxxx, xx x xxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxxx, jestliže případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxx xxxxxx xxxxxxxx – xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

[41] X xxxx xxx xxxxx, xx z xxxxxxxxxx § 157 xxxx. 2 o. x. x. [xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xx věci xxxx (§ 169 xxxx. 4 o. x. ř.) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§ 211 x. x. x.)] xxx z xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces xxxxx dovozovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx jednotlivou xxxxxxxx účastníka xxxxxx. Xxx opakovaně xxxxxxxxx Xxxxxxx soud, není xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oponentuře (a xxxxxxxxx) jednotlivě vznesených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx logicky x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, že xxxxxxx správnosti jejich xxxxxx xx xxxx x sobě xxxxxxxxxx (xxxx. nález Ústavního xxxxx ze xxx 12. února 2009, xx. zn. III. XX 989/08, xxxxxxxxxx xxx číslem 26/2009 Xxxxxx nálezů a xxxxxxxx Ústavního soudu). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá x xxxxxxxx xxx ani xxxxx xxxx xxxxxxx.

[42] Xxxx xxxxxx, x xxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§ 242 xxxx. 3 x. x. x.), xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx, aniž nařizoval xxxxxxx (§ 243x xxxx. 1 věta xxxxx x. s. x.), xxxxxxxx zamítl (§ 243x odst. 1 xxxx. x/ x. x. x.).

[43] Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení se xxxxx o xxxxxxxxxx § 243x xxxx. 3, § 224 xxxx. 1 x § 142 odst. 1 o. x. x., xxxx dovolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vzniklo xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxx x odměny xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 9. xxxxxx 2018), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Xx., x odměnách xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018.&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx § 11 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx ustanovení § 9 odst. 4 xxxx. x/ xxxxxxxxxxx tarifu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27. xxxxxx 2013, xxx. xx. 29 XXxx 13/2013, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 91/2013 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx), u xxxxxxx xx považuje za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 50.000 Xx. Xxxx xxxxxxxx (xxx § 7 bodu 5. xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 3.100 Kč. Spolu x náhradou xxxxxxxx xxxxxx xxx § 13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 300 Kč xxx x xxxxxx 3.400 Xx. S xxxxxxxxxxx náhrady xx 21% xxx z xxxxxxx hodnoty ve xxxx 714 Kč (§ 137 odst. 3 x. x. x.) xxx xxxxxx x částku 4.114 Xx.

X x x x x x x: Toto usnesení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobem.

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx exekuce (xxxxxx xxxxxxxxxx).

X Brně 29. xxxxxx 2020

XXXx. Zdeněk Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx